VGD er stengt

Det er med tungt hjerte vi har tatt avgjørelsen om å stenge VGD. I over 20 år har forumet skapt diskusjoner, minner, kunnskapsdeling og engasjement som lite annet norsk innhold på Internett kan konkurrere med.

Vi i VG-ledelsen har vært stolte over at det har vært en arena for demokratisk ordskifte. Vi har mange en gang kikket innom forumet for å få et innblikk i hva som engasjerer. Og vi har svært ofte blitt imponert over det høye kunnskapsnivået på mange av postene.

Etter gode år i den norske internettbarndommen fikk VGD en mer og mer utydelig rolle inn mot 2020. Antall brukere gikk ned, sidevisninger det samme, og vi gjorde en grundig evaluering av VGDs fremtid. Sommeren 2021 forsøkte vi å legge om fourmet med mål om at dette skulle bli mer fremtidsrettet og bedre integrert med resten av VG. Vi opprettet et eget datterselskap og forsøkte å samle kreftene rundt forum som en plattform for både gode diskusjoner, samfunnsoppdraget og en positiv forretningsmodell. Endringene trakk mange nye brukere til plattformen, som vi ønsket, samtidig som tilbakemeldingene fra flere av kjernebrukerne etter omleggingen viste seg å være negative. Vi jobbet i etterkant av dette med å justere, endre og verdiøke tjenesten for alle, og har også de siste årene hatt mange gode diskusjoner og debatter. Jeg benytter anledningen til å rose alle de som har jobbet med omleggingen, og som har brukt kvelder og netter på forsøket om å revitalisere et VGD som ikke hadde levedyktige fremtidsutsikter da vi begynte i 2020. Folkene som har jobbet med prosjektet har virkelig gjort en solid innsats for å åpne og tilgjengeliggjøre debatten for et bredt publikum gjennom VGD. Når VG-ledelsen nå har tatt avgjørelsen om å sette strek for VGD-æraen, er det vi som skal ha kritikken fra de av dere som er uenige i avgjørelsen.

Den økonomiske situasjonen i Norge og verden gjør at mange bedrifter i disse dager gjør vurderinger på hvor trykket skal legges fremover. For oss i VG sin del handler dette om både økonomiske prioriteringer, men også om hva vi skal fokusere på. Et eget forum faller utenfor hva som blir aller viktigst for oss fremover, parallelt som vi satser tungt på ung debatt forankret i egne flater og som en av få norske aviser prioriterer å tilrettelegge for kommentarfelt på enkelte artikler. Vi stenger forumet for nye innlegg om kort tid, men lar denne posten stå åpen en liten periode.

Denne posten blir dermed blant de siste av det som er flere titalls millioner innlegg opp gjennom årene. Vi vet at VGD har en spesiell plass i hjertet til mange. Takk til dere alle for alt. RIP VGD.

Hilsen Øyvind, utviklingsredaktør i VG.