De aller fleste bankene har vel lånekalkulatorer på sine hjemmesider. Sålenge det ikke er etableringsgebyr eller termingebyr er vel nominell rente=effektiv rente....tror jeg.

1

1. Effektiv rente=nominell rente når det er ingen avdrag og månedlig rente= 100*((1+p/100)^(1/12)-1), og p er årlig rente.

2. S=250000, q=(1+7,8/100)^(1/12)^, N=12*20 Månedlig innbetaling=S*q^N*(q-1)/(q^N-1)

3. Avdrag i måned n etter låneopptak: S*q^(n-1)*(q-1)/(q^N-1) Renter i måned n: Månedlig innbetaling - Avdrag i måned n.

Noen enkle tester i excel bør du nok gjøre for å forsikre deg om at dette stemmer.

1

Det er en egen formel for annuitet i Excel. I engelsk versjon heter den PMT. Jeg husker ikke hva den heter på norsk.

I formelen legger du inn rente per periode, antall perioder og lånebeløp. Husk at perioden er måned, slik at rente per periode er 7,8%/12 (0,65%) og antall perioder er 12*25 (300). Annuiteten kommer normalt som negativt beløp. Vil du ha den som positivt beløp, legger du inn lånebeløpet som negativt tall.

Formelen: =PMT(7,8%/12;12*25;-250000) Resultat: 1896,54

Når du setter opp betalingsplanen, finner du at for første termin: Terminnummer = 1 Rente per måned = 7,8%/12 = 0,65% Annuitet = PMT(rentesats/12;300;-250000) (1896,54) Rente = rentesats/12*restlån (0,0065*250000 =1625) Avdrag = Annuitet - rente (1896,54 - 1625 = 271,54) Restlån etter første termin: Lånebeløp-avdrag (250000-271,54 = 249728,46)

For andre termin (rad 2) kan du enten gjenta annuiteten fra linjen over eller du kan beregne den på nytt (anbefales - da kan du gjøre renteendringer underveis).

Terminnummer = forrige + 1 = 2 Rente per måned = 7,8%/12 = 0,65% Annuitet = PMT(rente per mnd/12;301-terminnummer;restlån) PMT(0,65%;299; -249728,46) (1896,54) Rente = rente pr mnd*restlån (0,0065*249728,46 =1623,24) Avdrag = Annuitet - rente (1896,54 - 1623,24 = 273,30) Nytt restlån: Restlån-avdrag (249728,46-273,24 = 249455,16)

Så er det bare å kopiere rad 2 nedover til ternmin 300. Om du har gjort det rett, får du et lån som nedbetales med konstant annuitet over 300 terminer.

1
niconi Det er en egen formel for annuitet i Excel. I engelsk versjon heter den PMT. Jeg husker ikke hva den heter på norsk. I formelen legger du inn rente per periode, antall perioder og...

Ser at jeg leste litt feil i åpningsinnlegget. Mitt oppsett er med 25 års nedbetaling. Det skulle være 20 år.

På 2o år (240 perioder) blir annuiteten 2060,09, første termins avdrag blir 435,09, andre termins avdrag blir 439,92 og restlån etter 2 perioder blir 248.686,23.

termin - annuitet - rente - avdrag - restlån 1 - 2 060.09 - 1 625.00 - 435.09 - 249 564.91 2 - 2 060.09 - 1 622.17 - 437.92 - 249 126.99 3 - 2 060.09 - 1 619.33 - 440.76 - 248 686.23 4 - 2 060.09 - 1 616.46 - 443.63 - 248 242.60 5 - 2 060.09 - 1 613.58 - 446.51 - 247 796.08 6 - 2 060.09 - 1 610.67 - 449.42 - 247 346.67 7 - 2 060.09 - 1 607.75 - 452.34 - 246 894.33 8 - 2 060.09 - 1 604.81 - 455.28 - 246 439.05 9 - 2 060.09 - 1 601.85 - 458.24 - 245 980.82 10 - 2 060.09 - 1 598.88 - 461.21 - 245 519.60 11 - 2 060.09 - 1 595.88 - 464.21 - 245 055.39 12 - 2 060.09 - 1 592.86 - 467.23 - 244 588.16 --- 24 - 2 060.09 - 1 555.08 - 505.01 - 238 738.78 36 - 2 060.09 - 1 514.25 - 545.84 - 232 416.47 48 - 2 060.09 - 1 470.12 - 589.97 - 225 583.01 60 - 2 060.09 - 1 422.43 - 637.66 - 218 197.06 120 - 2 060.09 - 1 119.46 - 940.63 - 171 283.97 180 - 2 060.09 - 672.55 - 1 387.54 - 102 081.62 204 - 2 060.09 - 439.11 - 1 620.98 - 65 935.16 216 - 2 060.09 - 308.06 - 1 752.03 - 45 641.71 --- 228 - 2 060.09 - 166.41 - 1 893.68 - 23 707.54 229 - 2 060.09 - 154.10 - 1 905.99 - 21 801.55 230 - 2 060.09 - 141.71 - 1 918.38 - 19 883.17 231 - 2 060.09 - 129.24 - 1 930.85 - 17 952.32 232 - 2 060.09 - 116.69 - 1 943.40 - 16 008.92 233 - 2 060.09 - 104.06 - 1 956.03 - 14 052.89 234 - 2 060.09 - 91.34 - 1 968.75 - 12 084.14 235 - 2 060.09 - 78.55 - 1 981.54 - 10 102.60 236 - 2 060.09 - 65.67 - 1 994.42 - 8 108.18 237 - 2 060.09 - 52.70 - 2 007.39 - 6 100.79 238 - 2 060.09 - 39.66 - 2 020.43 - 4 080.35 239 - 2 060.09 - 26.52 - 2 033.57 - 2 046.79 240 - 2 060.09 - 13.30 - 2 046.79 - 0.00

1
niconi Uavhengig1 skrev: At det er slik det skal regnes er nok ikke riktig. --- Jo. Det er det. Når trådstarter oppgir at nominell rente er 7,8%, betyr det at nominell rente er 7,8% per å...

Joda, men å ha et begrep som ikke samsvarer med reell rente - uten gebyrer - virker som en etterlevning fra tider da det var tungvint å regne ut den månedlige renten som skal til for å gi en rente på 7,8 prosent. Siden poeten2 planlegger å starte bank, kan han jo være førstemann ut som går ut med reell rente og forkaster nominell rente som begrep.

1
Uavhengig1 Joda, men å ha et begrep som ikke samsvarer med reell rente - uten gebyrer - virker som en etterlevning fra tider da det var tungvint å regne ut den månedlige renten som skal til f...

Han blir i så fall ikke førstemann.

Skandiabanken opererer utelukkende med effektiv rente i sin dialog med kundene. For eksempel at de har 7,60% eff. på boliglån og 5,70% på innskudd. Men for å beregne riktig rente for hver måned, opererer de internt med en nominell rente på 7,35% på boliglån 5,56% på innskudd.

1
Uavhengig1 Ok. Pussig at de ikke har folk som behersker vilkårlig eksponenter, med moderne kalkulatorer/PCer med passende programvare er det ikke noen heksekunst. Det burde være grunnleggende...

Uavhengig1 skrev: Ok. Pussig at de ikke har folk som behersker vilkårlig eksponenter, med moderne kalkulatorer/PCer med passende programvare er det ikke noen heksekunst. Det burde være grunnleggende pensum på handelshøyskolene. --- 1 - Bankene har folk som behersker "vilkårlig eksponenter". 2 - Bankene beregner ikke betalingsplenene på kalkulator eller PC. Du trodde vel ikke at bankfunksjonærer sitter med kalkulatorer og setter opp betalingsplaner? 3 - Det er grunnleggende pensum på handelshøyskolene. Det vet jeg, for jeg har gått på en.

Når banksystemer og bankbransjen opererer med nominelle rentesatser er det selvfølgelig ikke fordi de ikke kan eksponesialregning. Både ansatte og banksystemer kan selvfølgelig gjøre det - hvordan tror du ellers de klarer å oppgi effektiv rente for lån? Det er mange grunner til at man regner med nominell rentesats: - Det er den mest korrekte måten å gjøre det på - Det er den enkleste måten å gjøre det på - Det er standard i hele verdens finansmarkeder og finanssystemer

Effektiv rente er nyttig for kundene når de skal sammenligne tilbud fra ulike banker. Derfor er bankene pålagt å oppgi effektiv rente. Men da er det ikke bare kapitalisering som er forskjellen, men også gebyrer (termingebyr, etableringsgebyr). Men for å sette opp en betalingsplan er det mest hensiktsmessig å regne med nominell rente.

1
niconi Uavhengig1 skrev: Ok. Pussig at de ikke har folk som behersker vilkårlig eksponenter, med moderne kalkulatorer/PCer med passende programvare er det ikke noen heksekunst. Det burde...

"Du trodde vel ikke at bankfunksjonærer sitter med kalkulatorer og setter opp betalingsplaner?"

-Hahaha, nei, selvsagt ikke. Takk for den leksa, godt å vite at det sitter kompetente folk i bankvesenet. Jeg er fremdeles ikke enig med deg i at det er den korrekte måten å gjøre det på, annet enn at det er standarden i bankverdenen. At det er enklest er tvilsomt. Det aller enkleste ville være å regne ut månedsrenten og bruke den, det er jo som oftest den man trenger.

1
Laster...