Økonomi

frankjosef

Fordelsbeskatning lån bedrift-bedrift

Er det noen som VET om det er samme regler mht fordelsbeskatning på lån (i denne sammenheng rentefritt) mellom bedrift og bedrift som det er mellom bedrift og privatperson?

1
6 svar

Det er ikke de samme reglene. Men det finnes enkelte regler som skal forhindre at 2 selskap i samme konsern skal gi slike lån som en form for skatteplanlegging.

Dersom begge selskap går med overskudd og betaler skatt, er det normalt ikke noe problem med å gi rentefrie lån (og leverandørgjeld kan alltid gis rentefritt).

Hører derimot et av selskapene hjemme i utlandet, kan ting fort bli mer komplisert.

Litt info her, men antagelig er det smartere å ta opp dette med revisor eller skattemyndighetene:

http://www.magma.no/rentefrie-laan-til-datterselskap

1

Så lenge det ikke er samme konsern skal alle transaksjoner skje på armlenges avstand prinsipp. Skal en yte ett lån må det være en rimelig betaling. Så lenge valgt lånerente er best for begge parter er dette greit. Men hvis ene parten kan gå til banken å få bedre betingelser er det ikke lov.

Svaret på spørsmålet er at det ikke finnes tilsvarende regler som mellom bedrift og ansatt. Hvis eneste koblingen mellom selskapene er ett rentefritt lån er det ikke lov.

1

Casen er kort fortalt at en bedrift får rentefritt lån av kommunen, noe bedriften anser som svært gunstig. ( hvem ville ikke det)

Hvis det da skal fordelsbeskattes er ikke lånet så gunstig og kunne like gjerne tatt opp lånet i banken og ikke bundet kommunensmidler opp til dette lånet.

Så dvs at lånemottaker skal minimum betale innskuddsrente av beløpet til kommunen?

1

Får dere rentefritt lån av kommunen er det bare å ta i mot. Ett lite forbehold om at jeg bare jobber med private bedrifter, men kan ikke forstå at skattemyndighetene kan ha en gjennomskjæring her. Forutsetter også at dere er ett AS, andre selskapsformer er jeg dårlig på.

Tror du blander litt vel mye her. Senk skuldrene og ta det dere får. Kommunen kjenner sikkert til hvis det er noen betingelser her, så spør dem.

1

Reglene om fordelsbeskatning for privatpersoner er der for å hindre at man privatpersonene bruker bedriften som "gratisbank" og kaller ting "lån" istedenfor "lønn".

Det er ikke samme regler for lån mellom bedrifter.

Dersom man kan vise at det er "to nøytrale parter" som har inngått en avtale, så kan man i bedriftsforhold stort sett avtale hva man vil. Også om man kan "bevise" at den ene parten taper penger på transaksjonen. Om kommunen mener det er bra for kommunen å låne ut penger gratis til en bedrift, så er det bare å ta imot. (OM det skulle vise seg at kommunen bare gjør dette fordi ordføreren sitter i styret for bedriften, så vil lånet være ulovlig stort sett uansett hva man forsøker å "fordelsbeskatte" i dette.)

1

Lignende innlegg

Jus Hansaguden Siste svar

Erstatningsplikt?

Når en person er frikjent for en forbrytelse, er det da riktig at vedkommende kan bli dømt til å betale erstatning? Jfr. drapet på Birgitte Tengs, der fetteren skal betale erstatning, men er frikjent...
1
1 svar
Økonomi OOTSP Siste svar

Kommunale avgifter

Har betalt ca. denne summen siden jeg bygget mitt eget hus (11 år siden) og klarer enda ikke å forstå hvorfor jeg må betale så mye hver 3 måned i kommunale avgifter i dag. Prøvde å gå imot de ved bruk...
1
12 svar
Jus OO-66 Siste svar

Arv

Kan jeg kreve at min bror betaler renter av arveforskudd han fikk av mor å far for tre år siden mens jeg ikke fikk noe .. Vet ikke hvorfor jeg ikke fikk noe men min bror måtte ha nok egenkapital da ha...
1
5 svar
Økonomi Malimba Publisert

Coop medlemskap og CircleK

Hei, På min arbeidsplass fyller vi ganske mange liter diesel i uka på lastebilene våre, dette fylles på Circle K med bedriftkort. Tenkte da at om eg fyldte diesel med bedriftskortet og fekk registrert...
1
0 svar
Økonomi Hansaguden Siste svar

Er maten for billig?

I Norge kaster vi 450 tusen tonn mat i året. Kan det være fordi vi har råd til å sløse? Alle sutrer over for høye priser på alt mellom himmel og jord, men kaster fullt spiselig mat, se det gjør man. L...
1
1 svar
Økonomi Hansaguden Siste svar

Harryhandel

Og VG driver med reklame for svenske butikker. De nærmest ber nordmenn om å reise til Sverige for å kjøpe cola og andre "sukkerbomber". Undertegnede kommer aldri til å handle i Sverige, uansett hvor b...
1
1 svar
Laster...