Økonomi

Frkoppgitt

Gjeldsordning

Noen her som har peiling på tema? Har en bekjent som har fått gjeldsordning, og har kone og tvillinger i skolealder. Jeg blir noget provosert når de liksom bare skal sitte igjen med penger til det absolutt nødvendigste, men likevel reiser kona til utlandet og får utført plastisk operasjon på egen regning... Hvordan skal det være mulig?!? Særlig siden kona ikke har jobb...

1
19 svar

Hovedregelen er at gjeldsordning gjelder for én person. Det vil si at kona ikke omfattes. Dersom hun er ute av stand til å forsørge seg selv vil hans fribeløp (det skyldnerne ikke får) være:

- 14 036 for å forsørge seg selv og kona - 7 036 for å forsørge barna - 12 000 i husleie (Pluss eventuelle andre livsoppholdsutgifter ut over det normale.)

Til sammen utgjør dette et livsopphold på 33 072 kr, eller en årlig netto på 396 864 kr. Ved bruttoinntekt på 550 000 kr gir dette cirka 4000 kr per år til kreditorene når skatt er trukket ut.

Hvordan de prioriterer pengene innenfor det livsoppholdet som er avsatt er opp til dem. Du kan slutte å være så indignert nå.

2

Kjenner ikke denne familiens økonomi eller hvordan de finansierte dette så dette kan jeg ikke uttale meg om.

Men dersom du kan legge fram detaljert regnskap for denne familien så kunne vi kanskje starte en diskusjon om dem.

1
BornOnThe4thOfJuly Kjenner ikke denne familiens økonomi eller hvordan de finansierte dette så dette kan jeg ikke uttale meg om. Men dersom du kan legge fram detaljert regnskap for denne familien så k...

Men dersom du kan legge fram detaljert regnskap for denne familien så kunne vi kanskje starte en diskusjon om dem.

Mannen jobber 100 %, vet ikke hvor mye han tjener, men vil tro det er mellom 500 000-550 000 per år. Kona jobber ikke. De leier en leilighet de betaler 12000 for per mnd. Begge barna på skole, så ingen utgifter til barnehage og SFO siden kona er hjemme.

Det kan ikke være mye av hans lønn som går til kreditorene da han skal betale 12 000 for bolig, ha igjen 14 036 i livsoppholdssats for dem begge, samt 7000 for barna?

1

Hvordan er lovverket her? Jeg vet de var gift da gjelden ble tatt opp, men kan det være sånn at det kun er mannen som har gjeldsordningen i sitt navn?

1
Frkoppgitt Synes prioriteringene ikke er helt etter normalen da de velger å bruke pengene på nye pupper i stedet for å spare til egen bolig... Men da er det bare jeg som reagerer på det skjøn...

Neida. Det er sikkert flere enn deg som er veldig opptatt med hva andre bruker disponible penger på. Og som mener at de skulle tatt andre valg enn de selv har bestemt seg for.

Kanskje du skulle legge fram ditt eget regnskap så kunne jeg og andre fortalt deg om hvilke prioriteringer du hadde gjort som vi mente var feil. For du er vel åpen for at enhver VGD-debattant skal kunne diskutert din pengebruk?

Jeg for min del er ikke like åpen for slike diskusjoner om egen økonomi og ser da ingen grunn til å diskutere andres økonomiske valg her i livet.

Skal jeg diskutere gjeldsordningen er det på grunnlag av selve gjeldsordningen og ikke på grunnlag av enkeltpersoner.

1
BornOnThe4thOfJuly Neida. Det er sikkert flere enn deg som er veldig opptatt med hva andre bruker disponible penger på. Og som mener at de skulle tatt andre valg enn de selv har bestemt seg for. Kans...

Neida. Det er sikkert flere enn deg som er veldig opptatt med hva andre bruker disponible penger på. Og som mener at de skulle tatt andre valg enn de selv har bestemt seg for.

Men en slik prioritering tyder kanskje på at de har penger som er skaffet urettmessig?

1
Frkoppgitt Synes prioriteringene ikke er helt etter normalen da de velger å bruke pengene på nye pupper i stedet for å spare til egen bolig... Men da er det bare jeg som reagerer på det skjøn...

Synes prioriteringene ikke er helt etter normalen da de velger å bruke pengene på nye pupper i stedet for å spare til egen bolig...

Dersom man er under gjeldsordning er det ufornuftig å spare til egen bolig. Skyldneren kan i visse tilfelle risikere at retten opphever gjeldsordningen hvis vedkommende sparer opp større beløp.

1
krikkert2 Hovedregelen er at gjeldsordning gjelder for én person. Det vil si at kona ikke omfattes. Dersom hun er ute av stand til å forsørge seg selv vil hans fribeløp (det skyldnerne ikke...

Hovedregelen er at gjeldsordning gjelder for én person. Det vil si at kona ikke omfattes. Dersom hun er ute av stand til å forsørge seg selv vil hans fribeløp (det skyldnerne ikke får) være:

- 14 036 for å forsørge seg selv og kona - 7 036 for å forsørge barna - 12 000 i husleie (Pluss eventuelle andre livsoppholdsutgifter ut over det normale.)

Til sammen utgjør dette et livsopphold på 33 072 kr, eller en årlig netto på 396 864 kr. Ved bruttoinntekt på 550 000 kr gir dette cirka 4000 kr per år til kreditorene når skatt er trukket ut.

Og dette er grunnen til at jeg personlig mener at gjeldsordningen er for gunstig.

1
BornOnThe4thOfJuly Neida. Det er sikkert flere enn deg som er veldig opptatt med hva andre bruker disponible penger på. Og som mener at de skulle tatt andre valg enn de selv har bestemt seg for. Kans...

Men da går det vel an å si at det er noe som er feil med gjeldsordningens satser, siden det er mulig å bruke pengene på ufornuftige ting. Eller så er det kanskje for lett å skaffe penger på andre måter uten at namsmann får nyss i det.

1
Rainmaker [sitat…] Og dette er grunnen til at jeg personlig mener at gjeldsordningen er for gunstig.

Det som er for gunstig her er - og her må det foretas alle mulige reservasjoner med tanke på sannhetsgehalt - er at det tilsynelatende er gitt fullt forsørgerfradrag uten krav til at kona bidrar til å forsørge familien.

En familieinntekt på 550k som skal forsørge to voksne og to barn er ikke så mye (og blir beskattet hardere når den foreligger på én persons hånd enn om den ville vært på to, særlig i lys av at man ikke får mye ut av forhøyet personfradrag lenger, og minstefradraget for den andre voksne faller bort).

1

Lignende innlegg

Økonomi Hansaguden Publisert

Kredittkortgjelden øker

Ser at i løpet av de fire siste måneder så har ubetalt kredittkortgjeld økt med 1,1 milliarder kroner. Hva faen er det som går av folk? Kredittkort er jo en fordel dersom man betaler ved forfall. Er p...
1
0 svar
Jus Hansaguden Siste svar

Erstatningsplikt?

Når en person er frikjent for en forbrytelse, er det da riktig at vedkommende kan bli dømt til å betale erstatning? Jfr. drapet på Birgitte Tengs, der fetteren skal betale erstatning, men er frikjent...
1
1 svar
Økonomi OOTSP Siste svar

Kommunale avgifter

Har betalt ca. denne summen siden jeg bygget mitt eget hus (11 år siden) og klarer enda ikke å forstå hvorfor jeg må betale så mye hver 3 måned i kommunale avgifter i dag. Prøvde å gå imot de ved bruk...
1
12 svar
Jus OO-66 Siste svar

Arv

Kan jeg kreve at min bror betaler renter av arveforskudd han fikk av mor å far for tre år siden mens jeg ikke fikk noe .. Vet ikke hvorfor jeg ikke fikk noe men min bror måtte ha nok egenkapital da ha...
1
5 svar
Økonomi Malimba Publisert

Coop medlemskap og CircleK

Hei, På min arbeidsplass fyller vi ganske mange liter diesel i uka på lastebilene våre, dette fylles på Circle K med bedriftkort. Tenkte da at om eg fyldte diesel med bedriftskortet og fekk registrert...
1
0 svar
Økonomi Hansaguden Siste svar

Er maten for billig?

I Norge kaster vi 450 tusen tonn mat i året. Kan det være fordi vi har råd til å sløse? Alle sutrer over for høye priser på alt mellom himmel og jord, men kaster fullt spiselig mat, se det gjør man. L...
1
1 svar
Økonomi Hansaguden Siste svar

Harryhandel

Og VG driver med reklame for svenske butikker. De nærmest ber nordmenn om å reise til Sverige for å kjøpe cola og andre "sukkerbomber". Undertegnede kommer aldri til å handle i Sverige, uansett hvor b...
1
1 svar
Laster...