Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Feil lønn utbetalt. HJELP

Arbeidsgiveren min utbetalte en lønn til meg som jeg ikke skulle hatt. Har vært sykmeldt nå i ett år. Jeg fikk utbetalt en lønn på på 22 000 ca netto. Videre kontakter de meg om dette og det er helt greit. Så får jeg en giro i posten på 32 000 som skal tilbake. Jeg kontakter dem og spør hvorfor jeg skal betale dem 32 000 når det er 22 000 jeg fikk inn på konto. Da sier de at det er jeg som må betale tilbake skattepengene også. Videre forklarer de at jeg får de "mest sannsynlig" tilbake på skatten til neste år og forklarer at det er bare slik loven er. For meg høres dette absurd ut, at jeg skal få svi pga deres tabbe? Noen som har peiling?

1
2 svar

2 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

Rainmaker

Når arbeidsgiver oppdager at de har betalt ut for mye lønn, kan de kreve det tilbake.

I rettspraksis har det vært vektlagt om mottakeren har vært klar over, eller burde være klar over, at de fikk for mye utbetalt. Tid mellom utbetaling og at de oppdager at det er betalt for mye er også et moment.

Når det gjelder skatten så sier Skatteetaten følgende;

"I tilfeller hvor skattyter må tilbakebetale tidligere skattlagt lønn på grunn av etterfølgende omstendigheter, skal det tas hensyn til dette i tilbakebetalingsåret. Dette gjøres ved at bruttolønn i tilbakebetalingsåret reduseres med det tilbakebetalte beløp. Brutto lønnsinntekt reduseres tilsvarende med virkning også for trygdegrunnlaget og toppskatt."

Så ja, dersom lønnen er skattet for må du tilbakebetale også skatten, og dette justeres på skatteoppgjøret.

2

krikkert2

Hovedregelen er at med mindre dere har en avtale om noe annet så er alle utbetalinger endelige, uten noen rett til tilbakekreving. Det er altså ikke "slik loven er", at du alltid skal betale tilbake alt reservasjonsløst. Så gjelder det et unntak (kalt "condictio indebiti") som Rainmaker beskriver, men dette er altså et unntak.

Det du spør om er om de kan kreve brutto eller netto tilbakebetalt. De kan kreve brutto, fordi det er bruttobeløpet som er kommet (eller vil komme) deg til gode.

Dette gjelder imidlertid ikke uten modifikasjoner, og særlig ikke i saker hvor feilutbetaling og tilbakebetalingskrav skjer i forskjellige år. Dersom feilutbetalingen skjedde i 2015 mens tilbakebetalingen skal skje i 2016 vil det gjelde forskjellige skattevilkår (for de fleste vil skatten være senket noe, noe som vil si at de betalte inn mer i 2015 enn du vil få tilbake som skatt til gode i 2016). Her vil det ofte kunne være urimelig å kreve at du skal betale mer enn du selv får tilgodesett.

Ti tusen er imidlertid ganske lite å gå til advokat for, hvis du har akseptert å betale tilbake 22k.

1

Lignende temaer

Bilde

Norge og EU

Norge og EU

Bilde

Jus

Jus

Bilde

Jobb og Utdanning

Jobb og Utdanning

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Laster...