Arv esc

Side 1

Og hvordan er det med arveavgift når man arver fra England til Norge.

Hvis den avdøde har en eiendom i Storbritannia, så skal det betales skatt, men det er en frigrense på 325.000 pund og for alt under denne grensen er det 0% skatt. Verdier over dette beskattes med 40%, så langt jeg kan se.

The inheritance of immovable property (which in the UK includes all interests in land, including mortgages) is governed by lex situs (the law applicable at the location of the property). Thus, for UK property rights, UK law applies even though the testator may have a foreign domicile.

Arv av fast eiendom er underlagt gjeldende britisk lov (lokalt/nasjonalt).

PS: Profesjonell juridisk bistand er et minimum i slike saker.

http://www.globalpropertyguide.com/Europe/United-Kingdom/Inheritance

1

Arvereglene er forskjellige mellom England og Wales, Skottland, og Nord-Irland. Du skriver ikke om din farmor lever eller om din farfar var gift på dødstidspunktet. Dersom farfar var enslig/enkemann på dødstidspunktet arver barna som i Norge; det vil si at din onkel arver halvparten og du og din bror arver en fjerdedel hver.

Norge har ikke arveavgift lenger. UK har arveavgift.

2

Farmor er døde for 10 år siden, så det var kun han igjen. Jeg car usikker på arvereglene der og trodde kanskje at man kunne testamentere til hvem man ønsket. Mitt håp/ønske er at det er slik som i Norge da det føles mest rettferdig. Her du helt sikker på at det er slik?

1
krikkert2 Som hovedregel kan man testamentere bort til hvem man vil, med et lite unntak som verner egne barn (Ilott-unntaket). Her er reglene forskjellige mellom de tre jurisdiksjonene Engla...

Dette gjelder i England. Så det du sier er at i England gjelder det samme som her ift. barn/barnebarn. Vår far er jo gått bort så da arver broren min og jeg hans halvdel? Vet du noe sted man kan lese mer om dette? Har googlet litt, men funnet lite...

1
Diane40 Dette gjelder i England. Så det du sier er at i England gjelder det samme som her ift. barn/barnebarn. Vår far er jo gått bort så da arver broren min og jeg hans halvdel? Vet du no...

I England gjelder testasjonsfriheten (man kan i utgangspunktet testamentere bort til hvem man vil, barn har ikke noe ubetinget krav på arv). Er det ikke skrevet testamente, og man ikke har ektefelle, arver barna. Er ett eller flere av barna døde går arven videre til deres barn.

1
Laster...