Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Betale bare rente/gebyr på boliglån- fordell?

Hei, lurer på hva fordelen er når man har kjøpt et hus for lite penger ( ca 500.000,-) og betale bare rente og gebyr, Dvs avdragsfri. ?

Slik saken er nå betaler vi avdrag, og er gjeld fri når vi blir pensjonist ( ca 65 år), så det kan være en fordel at vi betaler da ingenting mer (ingen gjeld på huset). Men nå betaler vi avdrag, men hvis vi skulle betale bare rente/gebyr, her mer penger hver måned årene som kommer.

Når er det også at vi har ingen barn.. så arv spiller for oss ingen rolle.

Så, vi betaler nå bare rente/gebyr, og har mer penger hver måned (slik at vi kan fk modernisere huset litt mer, til våre ønsker), eller vi har mer penger (ingen gjeld) når vi er pensjonist? Mest sannsynligvis trenger man mindre penger når man er pensjonist....og at huset skal til banken etter vi dør, er egentlig greit for oss.

1
9 svar

9 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

RogerMaar

Personlig ville jeg holdt meg til planen om å være gjeldfri omtrent samtidig som dere pensjonerer dere.

Litt usikker på hvordan banken stiller seg til belåning på huset dersom dere ikke har noen arvinger. Banken må ihvertfall ta høyde for at verdien på huset vil dekke gjelda dersom det ikke er noen som kan arve lånet.

1

Martin4me

Takk igjen for svar! Stemmer har rotet litt med tall, tok 500.000 som eksempel i utgangspunkt ( var prisen vi har kjøpt huset før, men vi lånt en del i tillegg for oppussing, med følge at verdi av huset har blitt også mer- men fortsatt mindre enn vi har betalt i total for det, med en del egen kapital)

Leste nå også at banken kan være villig å gi bare 5 år avdragsfri lån... altså saken er da ikke aktuelt egentlig.

Angående rente kan man sette det fast for 5-10 år... og i august må vi har en ny avtale med rente ( vi har settet det fast for 5 år, og de er forbi nå i August)--- derfor sitter vi å tenke...

I tillegg har jeg lest nå også at det er mulig å få utbetalt mer verdi av huset (når man er gjeldsfri), å bruke det når man er med pensjon....?

1

BornOnThe4thOfJuly

Bankene gir tilbud om lån og vilkår ut fra hva de kan tjene på. Har man meget god sikkerhet er jeg ganske sikker på at banken er villig til å tjene mye penger ved å ikke kreve avdrag. Men dette vurderes selvsagt i hvert tilfelle.

Når det gjelder å binde renten gjelder følgende.

Banken tar seg selv en forsikringspremie fra deg når du velger fastrentelån. Dermed blir renten noe høyere enn det banken tror vil være rentenivået i fastrenteperioden. I gjenytelse får du sikkerheten ved at renten ikke endrer seg i samme perioden selv om banken tok feil i sin vurdering av rentenivået.

Generelt sett vil altså flytende renter være billigere for deg som kunde enn et fastrentelån forutsatt at banken har vurdert renteutviklingen riktig.

Det generelle rådet som gis er at man ikke spekulerer i om banken har rett i sin vurdering av renteutviklingen eller ikke.

Man velger fastrentelån dersom man ønsker forutsigbarhet eller er avhengig av forutsigbarhet (den personlige økonomien tåler renteøkninger dårlig) og at man velger flytende renter dersom man har økonomi til å tåle risikoen med mulige renteøkninger (lite trolig med store renteøkninger de første årene men muligens større risiko i et 10-årsperspektiv). De fleste banker gir også mulighet for at man kan dele opp lånet slik at for eksempel halvparten har fastrente og den andre halvparten har flytende rente.

Det siste du nevner er det jeg nevnte i mitt første innlegg. Lånene har noe forskjellig navn fra bank til bank men kalles gjerne boligkreditt, fleksilån eller rammelån. Disse kan også gis til folk som ikke er pensjonister men da vil nok bankene være mer ivrige på at man faktisk betaler avdrag også. Som pensjonist så vil bankene i større grad vurdere om det er verdier nok igjen i huset slik at de får sikret seg ut fra verdien på huset, hvor mye som er lånt og hvor gamle dere er. Da er det muligheten for avdragsfrihet større.

Lånene fungerer generelt ved at dere kan belåne huset opp til en hvis prosent av husets verdi og bruke disse pengene på hva dere vil. Man må selvsagt her også passe på at man ikke ender opp med å måtte selge huset for å kunne innfri lånet ved for eksempel dødsfall for en av dere.

2

Martin4me

Igjen, takk for innspill og info..Mye å tenke på.

Vi er snart 50 år gammel :) :) Betaler nå avdrag og rente/gebyr i total 5500,- ( det er ikke så mye egentlig), skulle vi bare betale rente/gebyr blir det ca ( ikke helt sikkert) 750- /1500,.- i måned.

Med 65 år er lånet nedbetalt...

Hvis vi betale nå bare rente/gebyr, betaler vi ca 1500,- i måned, altså 'spare' vi 4000,-. Hvis rente blir mer da betaler vi kanskje ( det er også usikker) når vi blir 65 år, 2000,- i måned for huset---det klarer vi sikkert som pensjonist tror jeg.

Hvis vi fortsetter nå med avdrag, da betaler vi 0,- når vi er 65 år...og har et hus som er våre...men da har vi betalt i avdrag , sier vi er 50 år nå....15 år ganger 12 måneder ganger 4000,- = 720.000,- (= 48000 hvert år), som er stor beløp man kunne har brukt for å pusse opp huset, kjøpt en annen bil, har en flott ferie, spare litt penger for senere ( i tilfelle rente går opp) osv...

Altså det er tanken som ligger bak hele spørsmålet....

1

BornOnThe4thOfJuly

Her tror jeg dere bør få litt hjelp til å gå igjennom tallene.

Du starter med å fortelle om en bolig (og tilhørende lån?) på 500', mens du nå snakker om avdrag som beløper seg til nesten 50 % mer enn disse 500'.

Har dere lånt mer enn det boligen er verdt så gir det større grunn til å betale ned noe av lånet.

Jeg tar heretter utgangspunkt i at dere har lånt 720' og har 15 år igjen av lånet

Med 2,5 % rente på et serielån gir det 4000 kr i avdrag og 1500 kr i renter. Da har du som du sier 4000 kr i måneden du kan bruke på noe annet.

Dersom renten går opp til 8 %, som ikke er umulig innen 15 år, så er plutselig rentene på 4800 kr pr måned og du har 700 kr "ekstra"å bruke.

Skulle du være så heldig at rentene holdt seg så lave i disse 15 årene så hadde du betalt inn 270' kr i renter. Til sammenligning så ville du ved å betale ned med avdrag også kun ha betalt 135' kr i renter og ha vært gjeldsfri. I og med at du ikke har betalt ned noe så er altså ekstraregningen for å muligens ha 720' ekstra å bruke altså 270' kr.

En gjennomsnittlig rente på 5 % i løpet av disse 15 årene gir en ekstraregning på rundt 540' kroner i renteutgifter og for den summen kan du få bruke 450' kr ekstra i løpet av samme tidsrom.

Enda høyere gjennomsnittlig rente gir enda mindre ekstra å rutte med for en enda høyere pris. Hva renten blir i løpet av 15 år vet ingen av oss.

Har dere noen dere stoler på og har litt peiling på økonomi så ville jeg ha rådført meg med vedkommende. Det er selvsagt mulig å be banken om råd men vær oppmerksom på at bankens medarbeidere først og fremst skal hjelpe banken å tjene mer penger og ikke nødvendigvis har dine interesser øverst på blokka.

Alderen deres gir som franzsigel nevner ytterligere tvil om størrelsen på pensjonen deres og deres evne til å kunne tåle for eksempel 8 % rente på en ikke-nedbetalt gjeld når dere blir pensjonister. Det er stor sannsynlighet for at pensjonene må ned i et slikt tidsperspektiv. At de altså blir lavere enn vi er forespeilet i dag.

Men se om dere kan diskutere dette med en dere stoler på og som har litt peiling på økonomi. Det er en forholdsvis stor beslutning dere skal ta og dere bør vite hva den går ut på før dere tar denne beslutningen.

2

franzsigel

Dere skriver ikke hvor gamle dere er.

Men om dere er 40 år eller yngre, må dere nesten regne med at det er store sjanser for at dere får betydelig mindre utbetalt som pensjon enn dere kanskje tror.

Å nedbetale gjeld er en fin måte å spare på. Det vil også gjøre økonomien deres mer fleksibel - noe som sikkert ikke er dumt siden vi er på vei inn i en høyst usikker økonomisk fremtid.

1

BornOnThe4thOfJuly

Hvorvidt dere kan få avdragsfrihet avgjøres av banken og muligens myndighetene dersom de velger å innføre krav om avdrag. Dersom det ikke legger noen hindringer i veien så er vel dette fordelene og ulempene.

Fordelen med avdragsfrihet er som du nevner at dere får mer penger å benytte nå. Ulempen er selvsagt at dere får mindre penger å rutte med senere.totalt sett vil dere måtte betale banken mer enn dersom dere betalte ned på lånet. Her må du også ta renteutviklingen med i beregningen.

I daqens marked så merkes knapt rentene men det er absolutt mer trolig at rentene skal opp på sikt enn ned eller holde seg så lavt som i dag. Det betyr at det kan bli betydelig mer å betale senere og totalt sett. Her må dere vurdere hvordan det harmonerer med framtidig inntektssituasjon.

Greit nok så bruker dere kanskje mindre når dere blir pensjonister men vil dere takle en vesentlig høyere rente og kanskje da bare med en inntekt?

Skatt vil dempe noe av de konsekvenser som nevnt (både fordelene og ulempene) før. Men det er en reell mulighet for at skattefradragene for renter vil reduseres de nærmeste årene og således ikke gi så stor effekt som i dag.

Betaler dere ikke avdrag så er dere mer sårbare og binder dere opp til å bo i boligen i større grad enn om dere har betalt ned noe av lånet. Denne sårbarheten reduserer dersom det er sterk prisvekst der dere bor og forsterkes dersom det er prisfall. Dersom dere, eller en av dere, tvinges til å selge boligen på grunn av høye renteutgifter vil prisutviklingen på bolig være avgjørende for hvordan dere, eller en av dere, kommer ut.

Dersom dere istedenfor å bruke opp de ekstra pengene som blir tilgjengelig ved avdragsfrihet, velger å investere disse pengene i verdipapirer med større avkastning enn renteutgiftene på lånet vil man eliminere ulempene ved å kun betale avdrag. Faren er selvsagt at disse verdiene kan falle slik som prisen på boligen.

Problemet med å beregne livet og lånet sitt slik at man ender opp med at man klarer å betale inntil man dør er at man ikke vet når man dør eller når samboer dør. Ei heller vet man hvordan renteutgiftene vil utvikle seg og om man da sammen, eller alene, vil takle disse i en framtidig situasjon.

Og her er egentlig kjernen i spørsmålet dere må stille dere. Er dere villig til å utsette dere for den sårbarheten det vil medføre å ikke betale ned noe av lånet? Hvordan vil dere kunne takle denne sårbarheten sammen, eller alene?

Mitt råd, dersom jeg skal driste meg til å gi dere noe råd, er å betale ned såpass mye i avdrag at den gjensittende klarer regningene også ved betydelige renteøkning. Det vil gi dere en buffer ved uforutsette utgifter også da dere vil ha frigitt noe av verdiene på huset til eventuelt mer lån.

Uansett må dere sjekke ut hvor mye dere faktisk får i pensjon før dere gjør vurderingene om hva dere gjør med lånet. For i tillegg til mindre utgifter så får man også markert mindre inntekter.

1

Martin4me

Takk for veldig bra forklarende svar! Ja, mye å tenke over....og mye er usikker.

Gjeld i huset vi har er ikke så veldig mye, ca 500.000,- ( fordelt over to lån), altså hvis rente går opp, blir beløpet, likevel, ikke så høyt tror jeg. Kanskje betale et lån med avdrag, og den andre bare rente/gebyr....vet ikke.

Nå er det slik at vi har betalt avdrag allerede for en del, og verdi av huset er blitt mer enn da vi kjøpte det.

Men poenget er å betale en relativ stor beløp nå hver måned for avdrag, til å ha en gjeld fri hus når man blir pensjonist (hvis man rekker det), slik at man har mindre utgifter på huset ( betale da mer eiendomskatt?)? Og når man dør, har man betalt flere flere år for avdrag, har en gjelds fri hus, men ingen arvinger (ingen barn eller andre familie.....bare fjernt fettere som bor i utlandet, som jeg har ingen kontakt med)...

1

BornOnThe4thOfJuly

Som sagt vil dere måtte betale mer totalt sett ved lenger nedbetalingstid men det går jo an å få avdragstiden forlenget slik at dere betaler mindre hver måned men likevel betaler litt ned hver måned.

Det er ytterst få kommuner, om noen, der man må betale eiendomsskatt av en boligverdi på 500'. Det vil uansett ikke endre eiendomsskattens størrelse om man har gjeld eller ikke. Skattefradraget på renter går på inntektsskatten og ikke den kommunale eiendomsskatten.

Det skal godt gjøres å vite når man selv og samboer dør og derfor er det smart å være på den sikre siden slik at man ikke vedder mot seg selv når man skal dø. Det viktigste dere må finne ut av før dere bestemmer dere for alle de mulige alternativer som gjelder for lånet er å finne ut hva dere får i pensjon. Uten at dere vet det så er det faktisk umulig for dere å ta en fornuftig avgjørelse. Får dere lite i pensjon så bør dere betale ned på lånet før dere blir pensjonister. Får dere godt med pensjon åpner det for muligheter for å betale mindre i avdrag.

Så får dere sjekke hvilke rentenivåer dere kan tåle sammen og alene opp mot inntektene for ulike år.

1

Lignende temaer

Bilde

Norge og EU

Norge og EU

Bilde

Jus

Jus

Bilde

Jobb og Utdanning

Jobb og Utdanning

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Laster...