Rent bortsett fra da og dele ut pengene til innbyggerne slik at vi selv kan forvalte vår andel.

Det er ikke "vår" andel.

1

Er det riktig med de prioriteringene som gjøres med forvaltningen av dette enorme fondet, eller er det en annen måte å gjøre det på.

Ja, jeg tror det er riktig. Dette fondet er nå så stort at størrelsen i seg selv minker risikoen. Det vil konvergere mot å følge den økonomiske utvilkingen globalt.

Det evige spørsmål vil jo være hvor mye vi kan ta ut uten å bli smittet av hollandsk syke. (Litt merkelig at ingen synes å være bekymret over at denne kommer til å inntreffe når fondet skal finansiere framtidige pensjoner.)

1

Rent bortsett fra da og dele ut pengene til innbyggerne slik at vi selv kan forvalte vår andel.

Haha. En måned etter at du opprettet denne tråden skrev Dagens Næringsliv en artikkel om hvordan norske husholdninger hadde økt gjelden sin med 6,6% i løpet av de siste 12 månedene. Finanstilsynet skrev også om hvordan veksten i forbrukslån hos norske kunder lå på svimlende 13,2% i 2017.

Generelt sett så virker det å være en særs dårlig idé å la gjennomsnittsnordmannen forvalte sin egen økonomi, for ikke å snakke om Statens pensjonsfond.

1

Og nå i dette øyeblikk passerte oljefondet 8601 mrd.

Og norske husholdningers gjeld har intet med oljefondet å gjøre.

La oss få vår andel fort som f... , i alle fall vi som kan vise til fornuftig økonomisk sans.

Og helt plutselig var det 8602.

1
Hansaguden Og nå i dette øyeblikk passerte oljefondet 8601 mrd. Og norske husholdningers gjeld har intet med oljefondet å gjøre. La oss få vår andel fort som f... , i alle fall vi som kan vis...

Og norske husholdningers gjeld har intet med oljefondet å gjøre.

Det har jo det, om det er over 10% av Norske statsborgere over 18 år som kunne håndtert å få en sånn sum på kontoen sin og forvaltet det fornuftig så hadde det sjokkert meg.

For øvrig bare daytradere som faktisk handler på basis av dag til dag utvikling, og de som ikke har peiling på finans som ser på utviklingen fra dag til dag. Slike folk burde ikke plutselig få 1,5 millioner mellom henda.

1
Hansaguden Og nå i dette øyeblikk passerte oljefondet 8601 mrd. Og norske husholdningers gjeld har intet med oljefondet å gjøre. La oss få vår andel fort som f... , i alle fall vi som kan vis...

Og norske husholdningers gjeld har intet med oljefondet å gjøre.

Det har det absolutt! Et forbrukslån vil aldri være en god økonomisk avgjørelse om ikke pengene man låner gir en avkastning som er høyere enn rentene. Når da nordmenns forbruksgjeld øker med med 13,2% i løpet av 1 år er det en sterk indikator på at folk ikke har god nok kunnskap til å ta vare på sine egne penger. 270.000 nordmenn ikke har betalt for fjordårets ferie enda, så jeg er redd for at fristelsen til leke "sjefen i gata" blir høyere prioritert enn økonomisk sikkerhet.

1

Hvor høyt er egentlig oljefondet?

Veksler man inn en million kroner i hundrelapper og stabler dem oppå hverandre blir det et stabel på en meter.

Hvor mange kilometer høyt blir stabelen dersom oljefondet er ni tusen milliarder kroner?

1

Akkurat nå er oljefondet på svimlende 9246 mrd. Det er nesten 350 mrd. mer enn for 2 mnd.siden. Og det er 1000 mrd mer enn i oktober 2017.

1

Leder i MGD sier i Nettavisen i dag at all inntekt fra oljeindustrien går inn i oljefondet. Men det kan vel ikke stemme?

1
Nødutgang Leder i MGD sier i Nettavisen i dag at all inntekt fra oljeindustrien går inn i oljefondet. Men det kan vel ikke stemme?

Nja. Det er riktig at inntektene fra petroleumsvirksomheten (petroleumsskatt og utbytte fra diverse eierskap) i sin helhet overføres til Staten Pensjonsfond Utland.

Når det er sagt har staten i tillegg enorme inntekter fra annen oljerelatert virksomhet. (F.eks. inntektsskatt og arbeidsgiveravgift fra alle arbeidsplasser innen oljeservice + selskapsskatt fra disse bedriftene.)

Har ikke lest artikkelen, men jeg mistenker at MDG's leder forsøker å framstille det slik at oljevirksomheten ikke tilfører oss annet enn at et ekstremt stort tall blir enda litt større.

1
Laster...