Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Dobbel beskatning i utlandet.

Hvordan kan det ha seg at en blir dobbelbeskattet i nordiske land når det vitterlig står at en ikke skal bli det?

Det er mye underlig i Norge. Det skrives og skrytes mye men fakta er noe annet. Men det er altfor godt i Danmark til å flytte tilbake.

1
1 kommentarer

Kommentarer

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å kommentere på dette innlegget!

Gå til innlogging

peraleks

Vel, gjør du alt feil så risikerer du det.

Derimot er Google en fin ting.

SkatteavtaleneSå kan skatteplikten din til Norge for den utenlandske inntekten også begrenses av skatteavtaler. Dette er avtaler Norge har inngått med andre land for å unngå dobbeltbeskatning.

Bruk av skatteavtalene er et alternativ til å bruke ettårsregelen eller kreditreglene i skatteloven, og benyttes dersom disse andre reglene ikke kan benyttes eller dersom skatteavtalen gir et mer gunstig resultat. . Det er to hovedmetoder i skatteavtalene for unngåelse av dobbeltbeskatning.

I en kreditavtale er det slik at begge land kan skattlegge inntekten, men det ene landet (normalt bostedsstaten) skal gi fradrag for skatten som er betalt i kildestaten (landet der arbeidet er utført). En unntaksavtale innebærer at det bare er det ene landet som skattlegger inntekten (som oftest kildestaten, altså den stat arbeidet er utført i). Skatteavtalene regulerer også hvor du skal anses skattemessig bosatt: Dersom du anses skattemessig bosatt i utlandet etter skatteavtalen, har det stor praktisk betydning: Da har du ikke lenger globalskatteplikt til Norge – du er kun skattepliktig til Norge for visse inntekter og formue med kilde i Norge (stedbunden beskatning).

Merk likevel at mange skatteavtaler ikke omfatter formuesskatt – derfor kan du være skattepliktig til Norge for din globale formue selv om du er bosatt i et annet land etter skatteavtalen.

https://www.skatt.no/2019/01/16/unnga-dobbeltbeskatning-ved-arbeid-i-utlandet/

1

Lignende temaer

Bilde

Norge og EU

Norge og EU

Bilde

Jus

Jus

Bilde

Jobb og Utdanning

Jobb og Utdanning

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Laster...