Aksjeselskap er noe som kan være hensiktsmessig om du skal drive næringsvirksomhet. AS er smart hvis du driver næring som innebærer økonomisk risiko, f.eks. om du må bruke penger før du tjener dem. Eller om du vil ha muligheten for at andre kan investere i selskapet ditt eller du skal ha ansatte.

Hvis du har 1.5mill som du skal investere i et eller annet er det ingen fordeler med å gjøre det gjennom et AS.

Som for alle investeringer er det ikke nok å vite beløp, man må også ha en formening om hvilken risiko man er villig til å ta og hvor langsiktig investeringen skal være.

1

Eiendom investeringer er sikreste og beste måten å investere penger i - over tid. Start med en billig hytte eller småbruk. Fordel at du er snekkerkyndig. Bidra til å pusse opp investeringsobjektet før du selger det.

Da er det naturlig å etablere et holdingselskap, men ønsker du senere også å drive med utleie. Er AS løsningen.

1
Vannflaske @RogerMaar Vil ikke investering i aksjer regnes som økonomisk risiko? Risiko - middels til høy. Utsikt: Så lang som det lar seg gjøre. @Someone Målet er å investere hele summen. @P...

Vil ikke investering i aksjer regnes som økonomisk risiko? Risiko - middels til høy. Utsikt: Så lang som det lar seg gjøre.

Aksjer er det med høyest risiko, men det gjenspeiler også avkastningen.

Og men lang tidshorisont og ønske om middels til høy risiko (og avkastning) bør i hvertfall deler av det inn i aksjemarkedet, på en eller annen måte

1

Hvis du har 1,5 M å investere og har ellers det meste på stell ville jeg gradvis og over tid satt de i aksjemarkedet. Personlig foretrekker jeg aktivt forvaltede fond som ikke er sektoravhengige og noen singelaksjer med utbyttepolicy.

1
Vannflaske @RogerMaar Vil ikke investering i aksjer regnes som økonomisk risiko? Risiko - middels til høy. Utsikt: Så lang som det lar seg gjøre. @Someone Målet er å investere hele summen. @P...

@RogerMaar Vil ikke investering i aksjer regnes som økonomisk risiko? Risiko - middels til høy. Utsikt: Så lang som det lar seg gjøre.

Et AS vil uansett ikke beskytte deg fra å tape dine egne penger.

Ellers er det viktig at du vurderer hvor mye tid og innsats du skal legge ned i investeringen. Her er det alltid en fordel å velge noe du er genuint interessert i.

Ren aksjespekulering krever kompetanse og tid til oppfølging, har du ikke ressurser til dette så velg fond. Evt. en splitt.

Eiendom er også en mulighet, men du må sannsynligvis tilby utleie om det skal kunne gi avkastning, og det er også en god del arbeid. Kjøp - Oppussing - Salg kom opp som et forslag, men det blir jo mest for spesielt interesserte.

2

Sikre solide selskaper på Oslobørs er jo et greit alternativ til å kjøpe eiendom.. Utbytteaksjer som GJF, SBO, Veidekke, STB, TEl, ABG, etc...De fleste av disse selskapene gir godt over 5% direkteavkastning.. Så da får man minst 75.000 i utbytte hvert år..

Skatten utgjør 22% ganger med en faktor på 1,44 altså 31.68%.

1,5m ligger akkurat i skillet for formueskatt..

Børsnoterte aksjer gir et fradrag på 45%, så du får "redusert formuen" endel..

Eiendom er 100% sikkert, men prisene er høye idag.. 1,5m blir ikke store greiene...

Oppretter du en ASK-konto, har du fordelen av "utsatt skatt" og du kan putte disse 75.000 inn i nye aksjer og sånn sett holde på i årevis..

Når du velger å ta ut verdier, må du skatte for dem..

2

Med sikre solide selskaper mener jeg spesiellt innenfor finans (bank, forsikring, investert banking)..

Norge er økonomisk/politiskt trygt og stabilt, så denne sektoren vil neppe gå dundas..

Selskaper man skal holde seg unna er selskaper pr. Idag som ikke tjener penger, men som inntjening er forventet om noen år..

Disse nye ESG-aksjene er sikkert spennende og enkelte kan gå som en kule, men garantert minst halvparten vil gå konk innen 3-4 år..

Sykliske aksjer s f.eks innenfor shipping, tjener i perioder vanvittig med penger, for siden måtte kjøre emisjon året etter..

Olje og offshore er også ganske usikkert for tiden, mange av disse selskapene har begynnt å legge om til "grønn retning", og det er uavklart om de vil lykkes alle sammen..

1
_roffe_ Sikre solide selskaper på Oslobørs er jo et greit alternativ til å kjøpe eiendom.. Utbytteaksjer som GJF, SBO, Veidekke, STB, TEl, ABG, etc...De fleste av disse selskapene gir godt...

1,5m ligger akkurat i skillet for formueskatt..

Børsnoterte aksjer gir et fradrag på 45%, så du får "redusert formuen" endel..

Vil dette være en fordel med "invest" AS, hvor personlig formue holdes klart under denne skattergensen? Siden aksjene skal stå i mange år uten å tas utbytte av uansett?

@McLovin Personlig foretrekker jeg aktivt forvaltede fond som ikke er sektoravhengige og noen singelaksjer med utbyttepolicy.

Hva slags fordeling bruker du, fond/utbytteaksjer? Utbyttet på det fleste virker lavt, men sikkert komfortabelt med fast utbetaling?

1

Jeg har ikke så mye greie på dette med holdingselskaper, ASK, osv..

Men jeg mener og tror at slike AS selskaper ble tidligere opprettet, slik at investorer som kjøper/ selger aksjer, etf'er, etc. Slipper å måtte skatte av fortjenesten for hvert år.. Disse fordelene har man nå gjennom disse nye ASK-kontoene, som erstatter en "vanlig gammeldags aksjekonto"..

Fordelen med at man "utsetter skatten", er at dette beløpet kan brukes i omløpet når man kjøper/selger..

Dessverre var jeg selv for sent ute til å gå over til en slik ASK-konto, og sånn sett risikerer å måtte skatte flere millioner kroner, dersom jeg skulle finne på å selge meg ned i noen av selskapene for å kjøpe noe annet moro på børsen istedenfor..

1
Vannflaske [sitat…] Vil dette være en fordel med "invest" AS, hvor personlig formue holdes klart under denne skattergensen? Siden aksjene skal stå i mange år uten å tas utbytte av uansett? @M...

Av min investerte kapital innen aksjemarkedet er 2/3 i aktivt forvaltede fond, norske og globale, og 1/3 i singelaksjer. Ikke alle betaler utbytte.

Du skal ha veldig store summer i markedet for at utbyttene blir betydelige. Fordelen med utbytteaksjer er at de forteller gjerne noe om soliditeten i selskapet. Husk at de tar av sin EK for å betale ut, mange reinvesterer jo utbyttet umiddelbart tilbake også.

Hvis du ikke har peiling, sett det i fond. Ja, det er et forvaltningshonorar, men sett at det er 2% og fondet øker med 10% så skal du som privatperson klare minst 8% for at det lønner seg, ikke minst må du bruke mye tid til dette.

Glem de siste 1,5 årene hvor «alt» har steget. Normalen er flatere, og mer rufsete.

Noen sektorer har gått særlig godt i 2021, som containerfrakt. Men de som går inn nå kommer sent til festen. Shipping er ekstremt volatilt og har ofte sykluser med en topp hvert 8-10 år. Olje/offshore har tydelige miljøutfordringer, som gjør at mange fond vekter seg ned.

Forumet på Finansavisen (som var helt jalla for noen år siden) har blitt veldig mye bedre de siste årene og noen tråder angående enkelte selskaper legger flere mye tid i. Men husk bare at alle som snakker om aksjer gjør det av egeninteresse.

1
Laster...