Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Jeg er ansatt som daglig leder i eget firma uten å ta ut lønn.

Vurderer å kjøpe en firmabil til meg selv, der jeg ønsker å benytte sjablongmetoden. (fordelbeskattes utifra prosentsats av listepris på bil)

Hvordan vil dette bli når jeg ikke tar ut lønn?

En annen løsning jeg har sett på er om jeg kjøper bilen privat og lar firma betale meg for å ha reklameplass på bilen. Skal dette skattes av? Er det noen maksgrense for hva som er lov å betale for reklame på privatbil?

Jeg kjører ikke nok i arbeidstiden til at det lønner seg å kjøpe bilen privat og kun skrive av kjøregodtgjørelse.

7
4 kommentarer

Kommentarer

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å kommentere på dette innlegget!

Gå til innlogging

twu

Selskapsform? AS?

  1. Du privat må føre opp fordel i din skattemelding. Selskapet er pliktet til å innberette bruk av «fri bil» da det er arbeidsgiveravgift som påløper. Hvis det er ment at selskapet bare skal betale for noe som kun skal brukes privat, risikerer du et ublidt møte ved et evt bokettersyn eller lignende.

  2. Reklameplass: Antar det kan gå an gitt at selskapet betaler markedspris og kostnadsfører riktig. I tillegg må du privat innrapportere forholdet på skattemelding. Bør foreligge en skriftlig avtale som dokumenterer at det er markedspris (hva en rasjonell aktør ville betalt for reklamen). Også her vil feil kunne svi dersom det ettergås av skattemyndighetene. Dersom du privat svir av penger til reklamering og kjører rundt med det på din privat bil uten at det betales fra selskapet, vil det nok ikke reageres.

Kompliserende faktor: som daglig leder er du ledende ansatt, som medfører strengere regelverk.

Alt dette er skrevet fra feriereise, så sjekk gjerne at dette er riktig

2

Gubbenilia

Jeg er helt enig med de som har svart deg her. Som daglig leder vil du være gjenstand for skattemessig granskning så snart det er noe som er litt "uvanlig". Det skattemyndighetene ser godt etter er om eiere/daglig ledere har funnet finurlige måter å ta penger ut av selskapet uten å skatte av det som lønn.

Fri bil kan du godt avtale med firmaet. Da betaler firmaet alle kostnader ved bruk av bilen, og du skatter for det. Siden du ikke har lønn, må du innbetale skattetrekket til arbeidsgiver slik at arb.giver kan innbetale dette til Skatteetaten ved forfall 2. hver måned. Arbeidsgiver innberetter via A-meldingen månedlig.

1

Rainmaker

Hvordan vil dette bli når jeg ikke tar ut lønn? Du må fortsatt betale skatten

jeg kjøper bilen privat og lar firma betale meg for å ha reklameplass på bilen. Skal dette skattes av?

Ja. Det de betaler deg er inntekt du har som er skattbar.

1

Orake1et3

"En annen løsning jeg har sett på er om jeg kjøper bilen privat og lar firma betale meg for å ha reklameplass på bilen. Skal dette skattes av? Er det noen maksgrense for hva som er lov å betale for reklame på privatbil?"

Dette er en dårlig ide for de aller fleste. Det kan fungere dersom det er et firma med en særlig god begrunnelse for at bilreklame er viktig og som derfor også kjøper reklame på andre biler enn bilen til eieren. I et slikt tilfelle er det greit at det kjøpes reklame på eiers bil til samme pris som selskapet kjøper for på bilene til helt utenforstående.

Som regel er imidlertid ikke dette tilfelle og ofte brukes firmaets "reklamebudsjett" i sin helhet på eierens bil. Det fremstår ikke troverdig. Videre er ofte prisingen helt feil. Man ser ikke biler på norske veier med reklame for VG, Tine, Telenor eller et annet firma. Det er fordi reklameverdien så vidt overstiger kostnaden til å påføre klistemerket og reklameverdien overstiger ikke den "kostnaden" bilens eier opplever av å "ødelegge bilen med stygge klistremerker".

Jeg sliter med å se at du som eier kan slippe skatt på "betalingen for reklame". Oppsiden er at selskapet kan kreve fradrag for den delen av kostnaden som fremstår som en troverdig reklamekostnad, men det blir (trolig) et såpass begrenset beløp at du heller bør finne på noe annet lurt.

1

Lignende temaer

Bilde

Norge og EU

Norge og EU

Bilde

Jus

Jus

Bilde

Jobb og Utdanning

Jobb og Utdanning

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Laster...