Det du ikke tar med er at reallønnen siste år er noe helt annet for en pensjonist som gikk av for 20 år siden. Samme hva du forsøker å legge tilså blir eldre pensjonister de som taper.

1

Jeg vil gjerne referere til en VG artikkel som stod på tredje siden for noen uker tilbake, der ble det konkludert med at eldre i Norge i dag var den rikeste aldersgruppen selvfølgelig med en del unntak.

Øke utgiftene til pensjonsordninger er et mildt sagt spenstig utsagn når en ser for seg den demografiske fordelingen av befolkningen i Norge i dag. Vi har i vente en eldre bølge vi aldri har sett maken til p.g.a. baby-boomen like etter andre verdenskrig. Bare utgiftene til helse og omsorgsetaten vil øke med minst 20%.

Når du i tillegg regner på økte inntekter for din respektfulle gruppe, ser for deg den nye gruppen eldre som vil komme og deler utgiftene på min generasjon som akkurat har begynt i arbeidslivet, vil vi fort kunne snakke om en økning av skatter og avgifter på nærmere 20% bare de nærmeste 10 årene.

Vennligst tenk på andre før du kliner til med en uttalese om hvor dårlig du har det, og for ordens skyld når du først skal regne ut inntektsutligningen ligg inn forutsetningen om redusert eldreskatt bare for å virke troverdig.

1
Laster...