Det er ikke få som tuller seg inn i større og større problemer i livet, på grunn av at barndommen ble så destruktiv?

Vi er bygget forskjellig og ikke alle har den styrken som skal til for å snu skuten.....for hvor er ballasten?

3

Ja det er så mange forhold som spiller inn, også dette med arv av gener, men det er klart at barn som blir født i et rikt demokrati, har mye større sjanser til å få et bra liv, enn barn født i land hvor menneskerettigher og kvinners rettigheter er fremmedord..

Barn her i landet kan også ha store problemer, selv om de fleste spiser seg mette hver dag. Ondskapen bor også i rike land, det skal være sikkert. Bare se på dette med vold og misbruk av barn..

Verden er dypt urettferdig for mange, men det er vi mennesker som skaper disse urett, sult, krig, terror og det er også vår plikt til å forandre på alt det vonde, selv om det føles håpløst mange ganger.

Man kan ikke gjøre alt for alle, men alle kan gjøre litt for å bidra til at verden blir et bedre sted for verdens barn..

2
TURBRA Ja det er så mange forhold som spiller inn, også dette med arv av gener, men det er klart at barn som blir født i et rikt demokrati, har mye større sjanser til å få et bra liv, enn...

Kjærlighet og trygghet er vikigst av alt, arv av gener må bare aksepteres.....men man vet aldri hvordan gener ter seg ut fra bedre vekstvilkår. Sykdommer er en utfordring vi må leve med å finne lindring for, mens påførte lidelser er de som man kan unngå.

Mange unge er likeglad med å ta vare på seg selv, fordi de ikke har det livsmotet de burde ha hatt....og lever bare en dag om gangen og velger den letteste utveien i stunden.

1

Ja kjærlighet og trygghet er det viktigste så klart. Kjærlige og trygge barn får det også som regel også bedre som voksne..

1

Barn og ungdom som har hatt liten voksenkontakt er vanskelig å nå inn til, uten at man har kontiniuerlig og kontakt og kan bygge opp en tillit og påvirkning.

De søker ellers sine likesinnede og den onde sirkelen er i gang. Samfunnet burde da legge tilrette steder hvor barn og ungdom har ett sted å gå til, hvor de kan oppmuntres til sunne interesser og treffe trygge voksne som kan kompensere mye av den støtten og veiledningen de trenger

Jeg er litt lite up to date hva angår ungdomsklubber, da jeg husker fra år tilbake at de ble lagt ned i på grunn av innsparinger i kommunebudsjettene.

Noe som selvsagt i stedet ble dyrere på andre poster i budsjettet og på lengre eller evig sikt.

1
ruaru Barn og ungdom som har hatt liten voksenkontakt er vanskelig å nå inn til, uten at man har kontiniuerlig og kontakt og kan bygge opp en tillit og påvirkning. De søker ellers sine l...

Barn og ungdom som har hatt liten voksenkontakt er vanskelig å nå inn til, uten at man har kontiniuerlig og kontakt og kan bygge opp en tillit og påvirkning.

Jeg tror en gjeng unger i Alvdal hadde fått det bedre med mye mindre voksenkontakt.

1
Laster...