Som beskrevet i 1.mos 17.12 skal denne handlingen utføres på den 8. dagen etter fødselen.

Så vil tro at å vente til barnet er 16 år vil være vanskelig å forene med Jødedommens skikker.

1

Ikke for å bagatellisere guttenes problem, men hvis det er noe som det må gjøres noe alvorlig med, så er det kjønnslemleste av jentene. Og det er jo hovedsaklig somalierne her i landet som gjør det. Synes f.eks. å miste sitt norske statsborgerskap er en passende straff for disse foreldrene som gjør dette mot pikebarna sine.

3

Jeg hørte på debattprogrammet 17:30 31.08.11 hvor det ble diskutert å heve grensen til omskjæring av barn til 16år. Jeg må bare si meg enig i dette. Er det virkelig slik at om man er født jødisk må man være jødisk forever?..

Selv om jeg også synes at man bør vente til guttene er gamle nok til å kunne bestemme selv, så er det ikke slik at et jødisk guttebarn må være jøde for alltid selv om vedkommende blir omskjært. På verdensbasis er det f.eks. veldig mange både muslimer, kristne og ateister som er omskjært.

1
pfrog567 Ikke for å bagatellisere guttenes problem, men hvis det er noe som det må gjøres noe alvorlig med, så er det kjønnslemleste av jentene. Og det er jo hovedsaklig somalierne her i la...

Synes f.eks. å miste sitt norske statsborgerskap er en passende straff for disse foreldrene som gjør dette mot pikebarna sine.

Betyr det i tilfelle også at de omskjærte barna blir straffet med utsendelse, dersom foreldrene mister statsborgerskapet?

1

Skill nå snørret fra barten .

Små barn , nyfødte en uke gamle har mindre smerte ved omskjæring enn en voksen . Hvor mange 1000 år har jødene gjort dette ? Og forskjellen er formidabel i forhold til omskjæring av småpiker . Det er noe helt annet . Det skrives at dette har med kultur å gjøre ? Nei , det er relgionen som sier jøder skal fjerne forhuden .

1
fujis Skill nå snørret fra barten . Små barn , nyfødte en uke gamle har mindre smerte ved omskjæring enn en voksen . Hvor mange 1000 år har jødene gjort dette ? Og forskjellen er formida...

Små barn , nyfødte en uke gamle har mindre smerte ved omskjæring enn en voksen . Hvor mange 1000 år har jødene gjort dette ? Og forskjellen er formidabel i forhold til omskjæring av småpiker . Det er noe helt annet . Det skrives at dette har med kultur å gjøre ? Nei , det er relgionen som sier jøder skal fjerne forhuden .

[Slettet]

3
1nsan1ty [sitat…] [Slettet]

Da må du samtidig nekte muslimer det samme . og det er en inngripen i relgionsfriheten .Et overgrep i henhold til menneskerettighetene .

Men jeg jeg vil bifalle en lov som fullstendig forbyr dette , og at det medfører en forholdsvis lang fengeselsstraff for foreldre , om dette skjer før barnet er myndig .

2
fujis Da må du samtidig nekte muslimer det samme . og det er en inngripen i relgionsfriheten .Et overgrep i henhold til menneskerettighetene . Men jeg jeg vil bifalle en lov som fullsten...

Det var nå du som trakk inn jøder. Jeg svarte kun på det du skrev. Jeg har absolutt ikke påstått at dette kun skal gjelde for jøder. Om man er svart, hvit, gul, rød, jøde, kristen, muslim, hindu, buddhist, ateist spiller ingen rolle for min del, å lemleste spedbarn er galt uansett.

1

Alt har med kultur å gjøre, kanskje bør jødene tenke seg om å tenke på barna sine?

Er som sagt ikke bare jødene som omskjærer sønnene sine. Dette er veldig vanlig i hele USA også.

(ikke at det er mer riktig av den grunn altså)

1
fujis INår dette er utført av lege , eller annen medisinsk ekspertise , er ikke dette lemlesting . Disse barna får reisning som voksen , barn som andre . Overgrep , neppe , men skal det...

For noe sludder. Dersom det er en medisinsk årsak, da er det ikke lenger et overgrep. Men å fjerne deler av kroppen med religion som grunnlag og ikke barnets beste i tankene er et overgrep og lemlesting, samme pokker om det er en rabbi, lege eller en på statoil som utfører overgrepet.

Jeg skal på jobb nå, så har ikke mulighet til å gi deg kilder akkurat nå, men dersom man gjør noe som helst feil i omskjæringen, kan det resultere i at man får smerter dersom penisen blir erigert.

1
fujis Skill nå snørret fra barten . Små barn , nyfødte en uke gamle har mindre smerte ved omskjæring enn en voksen . Hvor mange 1000 år har jødene gjort dette ? Og forskjellen er formida...

Små barn , nyfødte en uke gamle har mindre smerte ved omskjæring enn en voksen .

Jasså, seier du det? Forklar oss uvitande om kva smertevegs-utvikling som skjer etter 10. dagen hos menneske.

Uansett er poenget at sjøl om der er ein urgammal tradisjon for å tru at omskjering er naudsynt av hygieniske årsaker, så er ikkje dette slik lenger. No veit ein nok både om hygiene og ikkje minst smittevegar til at lemlesting også av gutepenisar ikkje er hygienisk naudsynt - men derimot framleis svært smertefullt, og som andre alt har påpeika i tråden, det medfører i kvart einskild tilfelle fare for feilskjering og/eller infeksjonar som kan skape varige skader.

Uansett om kirurgar utfører det. Ingen kirurg kan garantere at der ikkje blir infeksjonar etter inngrep i menneske. Og ikkje berre er infeksjonar i underlivet smertefulle og plagsame i seg sjøl, dei kan også bidra til arrdanningar.

Kjønnslemlesting kan føre til skader ut over dei som altså skjer heilt unødig, i seg sjøl, ved den komplikasjonsfrie lemlestinga.

At kvinnelemlesting kan bli utført i verre variantar er i og for seg irrelevant for kva ein synest om mannleg lemlesting: begge deler er ille, og begge deler er gale.

Kva ein skal gjere med den religiøst begrunna lemlestinga forblir eit problem - men jødar sjøl har jo organisert seg for å motverke den - det gjev jo håp. (Det er innan jødedommen at lemlestingskravet er tydelegast grunngjeve i deira heilage grunntekstar - i andre religionar handlar det om den geografiske områdekulturen, sjøl om det blir hevda at det er religion).

Elles er det berre lovforbod som vil hjelpe, utvilsamt.

For min del synest eg at 16-årsgrensa som er føreslegen er for låg - fordi sekstenåringar framleis ikkje er mogna ferdig, er avhengige av foreldra, stort sett, og presset frå eit elles lemlesta miljø er nok massivt.

Kva gjennomsnittleg 16-åring vil realistisk sett greie å stå mot eit massiv foreldre- og miljøpress?

1

Omskjæring av gutter er en barbarisk tradisjon, men ufarlig for barnet. Omskjæring av kvinner derimot er mye mye verre, fordi det har en annen begrunnelse og fordi det oftere er komplikasjoner.

1
fujis Skill nå snørret fra barten . Små barn , nyfødte en uke gamle har mindre smerte ved omskjæring enn en voksen . Hvor mange 1000 år har jødene gjort dette ? Og forskjellen er formida...

Det skrives at dette har med kultur å gjøre ? Nei , det er relgionen som sier jøder skal fjerne forhuden .

Jo men religion og kultur blir ganske likt her, det finnes kristne jøder som tror på Jesus som Guds sønn, tviler på at de trenger kutte forhuden av den grunn. Jøder er litt ekstreme da, de spiser jo ikke av samme talerkener til de ulike matretteene selv om de er vasket! Jesus nevnte at man skulle kutte av seg armer og stikke ut øyne, er det mange av dagens kristne som gjør dette da? Det handler om å se helheten. Jødene har alltid hatt et slør for øynene siden de ikke oppdaget Jesus, nå bør de oppdage at det å kutte forhuden til et forsvarsløst barn er feil. La barnet bli i tenårene å bestemme over sin egen tro og kropp..

1
SNIPERN Som beskrevet i 1.mos 17.12 skal denne handlingen utføres på den 8. dagen etter fødselen. Så vil tro at å vente til barnet er 16 år vil være vanskelig å forene med Jødedommens skik...

Som beskrevet i 1.mos 17.12 skal denne handlingen utføres på den 8. dagen etter fødselen

I Norge har vi til og med en helligdag (1.januar) for å feire omskjæringen av Jesus. Mange tror det er helligdag pga at det er årets første dag.

1
MichaelMyAngel

Omskjæring er helt sykt. Om de som er troende, tror at det finnes en der oppe som har skapt oss mennesker, så burde de ha tiltro til at det "han" har skapt er det riktige og ikke skal klusses med av mennesker. "Han" er jo arkitekten, så om han ikke var fornøyd med førsteutkastet, kunne han fint ha forandret på det om det var det som var meningen.

Religion er så 1012!

1

Omskjæring er èn ting, men at visse mohelere suger på barnets penis i tillegg, burde kvalifisert til en kule mellom øynene.

1
DrDeath Omskjæring av gutter er en barbarisk tradisjon, men ufarlig for barnet. Omskjæring av kvinner derimot er mye mye verre, fordi det har en annen begrunnelse og fordi det oftere er ko...

Omskjæring av gutter fører faktisk til mindre tilfeller av livmorhalskreft. Det har med renslighet å gjøre. De aller fleste omskjærte gutter har et normalt sexliv. Omskjæring av jenter derimot, har ingen fornuftig funksjon. Det er en ren skamfæring av kjønnsorganet.

1
finanskisen Omskjæring av gutter fører faktisk til mindre tilfeller av livmorhalskreft. Det har med renslighet å gjøre. De aller fleste omskjærte gutter har et normalt sexliv. Omskjæring av je...

Da er vel det bedre å lære gutter om normal renslighet og sikker sex. Nå er det ikke slik at en gutt som er omskåret ikke kan overføre kjønnsykdommer, deriblant HPV.

De fleste har normalt sexliv, men en god del har faktisk fått komplikasjoner.

Men her er det som kjent snakk om forbud mot omskjæring av guttebarn, altså at de kan bestemme selv i 15-16 års alderen, så kan ikke se at argumentet med livmorhalskreft er gjeldene i det hele tatt.

Det er snakk om å la menn bestemme over egen kropp, og det er vel strengt tatt en menneskerettighet.

1
Laster...