Aktuelt

Merkurialist

Overfallsvoldtekter

Politiet i Oslo melder om 39 anmeldte overfallsvoldtekter hittil iår, mot 24 i hele fjoråret. 16 av voldektene skjedde mellom juni og august, to av ofrene var menn. Samtlige av ofrene melder om ikke-vestlige gjerningsmenn. Kun én er hittil mistenkt. Kilde: TV2 Nyhetene. Hva er det som skjer? Hva gjør denne "epidemien" av grufulle handlinger så vanskelig å bekjempe? Er det pga etnisiteten til disse samfunnsødeleggerne? Blir problemet ekstra skjørt å ta i av den enkle grunn, isåfall hvorfor? Det eneste tiltaket mot dette fra politikernes side kom fra Bergen, der de vil satse på belysning av voldtektsutsatte områder. Er dette nyttig? Eller bør vi se på et fellestrekk ved disse voldtektene annet enn at de foregikk på et mørkt sted? Dette er debattert mye før, men så lenge problemet bare øker ved rekordsteg hvert år, er det tydelig at det ikke er debattert konstruktivt. Meninger?

1
109 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Tre kjappe steg

-Full stopp på muslimsk innvandring -Hjemsendelse av samtlige muslimer med rulleblad -Dødstraff for voldtekt.

3

Overfallsvoldtekter er tydligvis i ferd med å normaliseres.

Tydlig at samfunnet akspeterer det som skjer, man gjør jo ingenting for å hindre at voldtektsmenn skal gå fritt i landet.

1

Bare tull at Oslo ikke kan gjøre noe med disse overfallsvoldtektene selv. Stavanger klarte det fint selv, dette er en Høyre-by og, men grunnen til at de får det til der er pga FrP er satt på sidelinja, et Høyre uten FrP er helt greit og edruelige og de blir 1000 ganger mere intelligente uten FrP, som kun kan bidra med mas om utsendelse, lynsjing og nærmest halshugging. Er politikerene i Oslo helt evneveike? Her kan man lese om Stavanger: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10091789 og her: http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/politikk/valg2011/storberget-vil-ha-tafsevakter-paa-utestedene-3572599.html Tiltakene som hjelper er: Seks tiltak mot voldtekt

Oppklare mer – bevise bedre Vi må øke oppdagelsesrisikoen for voldtektsforbrytelser • spesialenhet opprettet på Kripos • egne team i politidistriktene • DNA-reform – flere registrerte straffedømte i DNA-registeret • doblet straffenivå for voldtekt – økt minstestraff

Bedre hjelp og oppfølging for ofre Vi må legge til rette for bedre oppfølging av overgrepsutsatte: • bidra til at flere søker hjelp og anmelder umiddelbart etter et overgrep • overgrepsmottak i alle fylker – sikrer bevis og oppfølging, og bidrar til at politi og helsevesen møter ofre med nødvendig kunnskap og forståelse • iverksette tiltak for å møte utsatte med særskilte behov (for eksempel språk, funksjonsnedsettelser e.l)

Bedre samarbeid Vi må samarbeide bedre: • utarbeide lokale handlingsplaner for å strukturere samarbeidet mellom politiet, kommunen, taxinæring, utelivsnæringen • involvere frivillige organisasjoner/foreninger for å mobilisere bredt – særlig menn • holdningsarbeid for å gi kunnskap om risikosituasjoner og grensetting – et ansvar for alle som møter ungdom og unge voksne

Trygg by • kriminalitetsforebygging må inn som et selvstendig hensyn i planprosessen fra 1. juli 2009 (Plan og bygningsloven) • belysning • mobilisere menn • alle må “bry” seg

Rus og risiko Vi må skape økt bevissthet om betydningen av rus: • Flere ”trygge lysløyper hjem” • informere bedre om skadepotensiale • informere bedre om økt sårbarhet

3
The-king Bare tull at Oslo ikke kan gjøre noe med disse overfallsvoldtektene selv. Stavanger klarte det fint selv, dette er en Høyre-by og, men grunnen til at de får det til der er pga FrP...

Tiltakene som hjelper er: Seks tiltak mot voldtekt

Du glemte det mest åpenbare: Reduksjon av innvandring fra ikke vestlige land, vil føre til at færre potensielle voldtektsmenn kommer til landet. Da gjerningsmannen i de fleste tilfeller beskrives som ikke vestlige.

2

Bare for å poengtere hvor lavpanna disse samfunnene disse individene kommer fra er:

In a related survey conducted among 1,500 schoolchildren in the Soweto township, a quarter of all the boys interviewed said that 'jackrolling' - a South African term for recreational gang rape - was fun.

Her sier sør afrikanske barn at gjengvoldekt er morsomt.

En fjerdedel av sør afrikanske menn innrømmer voldekt, og dette skvipet her importerer vi hit, og døtrene, mødrene og konene i landet betaler en dyr pris for et prosjekt som for lengst feilet.

1

Man kan si at kvinner må kle seg mindre "billig", ikke gå der og der til den og den tid. Skape egne etterforskningsenheter, bedre DNA register, bedre overvåkning osv. Men når alt kommer til alt så er problemet innvandrerene! Vi skal ikke tilpasse oss dem, men omvendt! Så hvorfor ikkje gjøre noe med saken? Hvorfor ikke ta tak i problemet med roten?

Vi bør innføre nulltoloranse for slike handlinger, one stike, and your out of the country. Samtidig som man sørger for og informere godt på asylmottakene o.l om at slik oppførsel hører ikke hjemme i det Norske samfunnet med Norske verdier. Å hvis de til tross for det velger og utføre en voldtekt så har de bare godt av å bli sendt ut av landet. Det hadde bare vist at de ikke bryr seg om våre regler og verdier, og de viser at de er i stand til å voldta, og de kan gjør det igjen hvis de for bli.

Men dette kommer vel aldri til å skje med sittende regjering, for alle våre nye landsmenn er jo en nytelse og en god ressurs for landet, å tenke tanken på å gjøre noe med alle problemene de skaper er jo så politisk ukorrekt at det er en tanke man ikke bør våge å tenke på en gang.

2
fouche [Slettet]

Overfallsvoldtekter har vi alltid hatt, men før hadde det knapt nok noen hensikt å anmelde slikt.

Og anmeldte man og det endte med rettsak fikk gjerne jenta skylda sjøl, særlig dersom hun ikke hadde vært anstendig kledd, edru jomfru.

Nå derimot kan kvinner anmelde, og det er resultatet av flere anmeldelser vi ser, ikke at det har blitt flere voldtekter.

Jeg satt faktisk akkurat og leste om denne saken i VG.no, og der står det ingenting om hvem som sto bak. Derimot står det at politiet har kjent gjerningsmann i seks av trettini saker. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10098333

Så ut i fra det skjønner jeg ikke hvordan du kan konkludere som du gjør med at det skal være det flerkulturelle samfunnet som står bak? Det opplyses ingenting om de seks kjente heller.

Det eneste man kan konkludere med er at det finnes minst trettitre ukjente voldtektsmenn i Oslo.

1
GARDSDATTRA Overfallsvoldtekter har vi alltid hatt, men før hadde det knapt nok noen hensikt å anmelde slikt. Og anmeldte man og det endte med rettsak fikk gjerne jenta skylda sjøl, særlig der...

Jeg satt faktisk akkurat og leste om denne saken i VG.no, og der står det ingenting om hvem som sto bak. Derimot står det at politiet har kjent gjerningsmann i seks av trettini saker. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10098333

I de fleste tilfellene av anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo har kvinnene ifølge Rohde beskrevet overfallsmannen som av ikke-vestlig opprinnelse.

Mulig jeg misforstår deg, men dette sto i artikkelen du linket til, så man veit jo at 'flerkulturelle' gjerne står bak.

1
GARDSDATTRA Overfallsvoldtekter har vi alltid hatt, men før hadde det knapt nok noen hensikt å anmelde slikt. Og anmeldte man og det endte med rettsak fikk gjerne jenta skylda sjøl, særlig der...

Så ut i fra det skjønner jeg ikke hvordan du kan konkludere som du gjør med at det skal være det flerkulturelle samfunnet som står bak?

Det står klart og tydlig i artikkelen: "I de fleste tilfellene av anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo har kvinnene ifølge Rohde beskrevet overfallsmannen som av ikke-vestlig opprinnelse."

Av med skylappene!

1
Andre1999 [sitat…] Det står klart og tydlig i artikkelen: "I de fleste tilfellene av anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo har kvinnene ifølge Rohde beskrevet overfallsmannen som av ikke-vestl...

Ikke i VG.no.

Men mulig dette har stått andre steder. Har du en link?

Ellers så forteller dette ingenting, da politiet kun har kjennskap til seks antatte voldtektsmenn av trettini.

Altså forefinnes det minst trettitre overgrepsmenn politiet ikke vet noe om.

Hva Rodhe mener med at "de fleste kvinnene har beskrevet som av ikke-vestlig", det vet ikke jeg og ikke du.

Er ett flertall her 99%, eller er det 51%? Som du skjønner så blir dette en stor forskjell.

Dette kan også handle om rasisme, på den måten at det er lettere å anmelde ikke-vestlige enn etniske nordmenn.

Eller annet.

Ikke glem at det er mange nordmenn med mørk hud, altså adoptivbarn. Videre finnes det ett utall barn født av ei etnisk norsk hvit mor og svart far. Barnet kan bli svart, brunt eller hvitt, men er ellers etniske norske.

Du eller andre kan ikke vite hva og hvem disse med ett ikke-vestlig utseende egentlig er, så lenge de kan være alt fra etniske norske til asylsøkere eller folk med ulovlig opphold. Du vet ikke, jeg vet ikke.

Så slutt å spre fordommer.

1
GARDSDATTRA Overfallsvoldtekter har vi alltid hatt, men før hadde det knapt nok noen hensikt å anmelde slikt. Og anmeldte man og det endte med rettsak fikk gjerne jenta skylda sjøl, særlig der...

Det eneste man kan konkludere med er at det finnes minst trettitre ukjente voldtektsmenn i Oslo.

Sånne utsagnt som disse gjør meg småkvalm, les saken, det har vært kjent i årtier nå at de fleste overfallsvoldtekter begås av ikkevestlige menn, dette er dog en diskrimenerende betegnesle ovenfor øst asiatiske menn, for det er nemlig ikke japanere og koreanere som voldtar men afrikanere og arabiske menn.

Har du sett nærmere på samfunnene til disse individene???

Voldtekt er kultur i sør afrika, ja det er kultur! Menn der samles for å voldta og barnevoldekt er legitimt blandt mange. Hver fjerde sør afrikanske mann har voldtatt!

1
GARDSDATTRA Ikke i VG.no. Men mulig dette har stått andre steder. Har du en link? Ellers så forteller dette ingenting, da politiet kun har kjennskap til seks antatte voldtektsmenn av trettini....

Dette kan også handle om rasisme, på den måten at det er lettere å anmelde ikke-vestlige enn etniske nordmenn.

Ja, de rasistiske voldtektsofrene..på tide å sette inne holdningskampanjer på voldtektsmottakene for å motvirke dette..

1
GARDSDATTRA Ikke i VG.no. Men mulig dette har stått andre steder. Har du en link? Ellers så forteller dette ingenting, da politiet kun har kjennskap til seks antatte voldtektsmenn av trettini....

Så slutt å spre fordommer.

Fordom? Eller konklusjon basert på fakta og kunnskap?

In a related survey conducted among 1,500 schoolchildren in the Soweto township, a quarter of all the boys interviewed said that 'jackrolling' - a South African term for recreational gang rape - was fun.

Tall fra Oslo-politiets volds- og sedelighetsseksjon viser at samtlige 41 anmeldte overfallsvoldtekter i årene 2006-2008 involverer en ikke-vestlig gjerningsmann.

1
Irritator [sitat…] Fordom? Eller konklusjon basert på fakta og kunnskap? In a related survey conducted among 1,500 schoolchildren in the Soweto township, a quarter of all the boys interviewe...
deleted287273

Tall fra Oslo-politiets volds- og sedelighetsseksjon viser at samtlige 41 anmeldte overfallsvoldtekter i årene 2006-2008 involverer en ikke-vestlig gjerningsmann.

Ja, det er vanskelig å vri seg unna at dette er en negativ effekt av innvandrings-og integreringspolitikken her til lands.

1
Batucada [sitat…] http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10098333

Det er akkurat denne jeg har lest ja. Og her står det ingenting om at ikke-vestlige står for flertallet av overfallsvoldtektene.

Det som står er at flertallet av noen av de voldtatte, dvs de som kan gi ett signalemang påstår at de ble voldtatt av en ikke-vestlig.

Men det står ingenting om hvor stort det flertallet var. Var det kanskje 51% eller var det 99%? Altså temmelig intetsigende.

Vi vet heller ingenting om alle snakker sant når det gjelder signalementet på gjerningsmannen. En må ha i mente at rasister forekommer blant begge kjønn, så her gjelder det å holde tunga rett i munnen.

Politiet sier også at de kjenner til seks av trettini som de mener kan være skyldig i voldtekt. Det er hva man skal holde seg til når det gjelder hvem som står bak.

Du kan ikke konkludere med etnisk opprinnelse på flertallet av gjerningsmennene utifra dette.

Da det slett ikke står noe om det.

1
fouche [Slettet]

Hva hvis Norge tvinger igjennom et DNA-register for samtlige asylsøkere her i landet, hvor de vil være inntill 5 år etter innvilget oppholdstillatelse.

Resten av verden vil selvfølgelig kalle dette diskriminering og rasistisk, men gi nå blanke f.. i hva de sier, kanskje når Norge kan vise til at et slikt system fungerer og fengslene våres fylles opp med IKKE-vestlige, at resten av verden tenker ..jaha, det var jo faktisk kjempesmart.

1
GARDSDATTRA Det er akkurat denne jeg har lest ja. Og her står det ingenting om at ikke-vestlige står for flertallet av overfallsvoldtektene. Det som står er at flertallet av noen av de voldtat...

En må ha i mente at rasister forekommer blant begge kjønn, så her gjelder det å holde tunga rett i munnen.

Du spytter på ofrene med dine uttalelser.

Tror du en kvinne som har vært utsatt for grov vold og voldtekt vil ha i interesse om å lyve? De vil nok mest at mannen som gjorde dette blir tatt, enten han er et romvesen eller norsk eller en kølsvart afrikaner skal bli tatt! Da lyver man ikke om et signalement!

Du kaller deg feminist, hvorfor beskytter du da forbrytere som utelukkende går etter kvinner??

1
Irritator [sitat…] Fordom? Eller konklusjon basert på fakta og kunnskap? In a related survey conducted among 1,500 schoolchildren in the Soweto township, a quarter of all the boys interviewe...

Tall fra Oslo-politiets volds- og sedelighetsseksjon viser at samtlige 41 anmeldte overfallsvoldtekter i årene 2006-2008 involverer en ikke-vestlig gjerningsmann.

Jepp, og dette var kun de anmeldte overfallsvoldtektene.

Men hvem står bak alle de øvrige voldtekter, anmeldte eller ikke, og også de overfallsvoldtekter som aldri er blitt anmeldt?

Få inn i skallen at det er ikke kun ikke-vestlige som voldtar. Hadde det, så vært hadde vi ikke hatt voldtekter for bare få tiår siden.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk jaha1255 Siste svar

Lover milliardstøtte

Nå er Støre i sitt ESS hvor han kan leke stor mann med våre skattepenger . Med seg til Ukraina hadde han løfter om ti milliarder kroner i støtte. Pengene skal dekke tre hovedformål – humanitær hjelp,...
1
11 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

PST sjefen må gå!

Vi kan ikke ha et PSTsom ikke gjør jobben sin. De må også ta folk med psykiske lidelser . Det er for seint når det drepes folk. Norge er en politistat og det kryr av politi i Oslo. Både sivil og i uni...
1
31 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

NRK sport politisk blind!

Nå må NRK slutte å politisere alt av idrett. Klaveness hadde ikke oppdatert coronapasset sitt på telefonen / mobilen. Så får faen NRK det til å se dette som en politisk markering mot Klavenes. Det er...
2
11 svar

Tidenes verste Regjering?

Det må smerte sosialistjournalistene og AP fremsnakkerne i Dagsavisen å skrive ingressen til artikkelen nedenfor: HØYRE ØKER MEST! Dette må da være tidenes verste Regjering? Sparker Brudepar, Farmen o...
Bilde

Høyre går mest fram på ny partimåling

Høyre går mest fram og får en oppslutning på 29, 5 prosent i en ny partimåling, opp 3,2 prosentpoeng fra forrige måned. Og Rødt er nå større enn Senterpartiet.


Bilde www.dagsavisen.no
1
7 svar
Aktuelt timy3 Siste svar

Tale og skrivefrihet

https://www.vg.no/rampelys/i/dnXBa1/politiet-har-tatt-ut-tiltale-mot-bernt-hulsker-ser-fram-til-aa-legge-saken-bak-seg Det er fortsatt ikke lov å si hva en mener i Norge I dag, det har høyesterett bes...
1
2 svar
Laster...