Aktuelt

Arweno

Flere barn trenger psykologhjelp

Over tusen norske barn får psykologihjelp. Dette er en kraftig økning de siste fem årene, melder NRK.

Mange barn kommer til ungdomspsykiatrien fordi alkohol eller narkotika i foreldrenes liv. Andre kan ha opplevd mishandling eller har foreldre med alvorlige helseproblemer, viset tall fra helsedirektoratet.

Hva slags fremtid får den oppvoksende slekt når foreldre og nære er de som svikter når barnet trenger de mest?

Er vi blitt et samfunn der barn virkelig får betale for foreldrenes udugelighet. Når de ikke er i stand til å ta vare på hverken seg selv eller barna får det konsekvenser for den fremtidige generasjonen.

Er det på tide å stille noen krav til foreldre så vi ødelegger genersajonen som vokser opp i dagens samfunn som er vanskelig nok fra før.

Det er på tide at vi foreldregenerasjonen tar tak og gir barna den trygghet og oppvekst de fortjener.

Videreføre de gode verdiene vi fikk fra våre foreldre og bry oss om våre barn og barnebarn så de står best mulig ristst til en verdig fremtid og ikke som psykologmat pga av foreldrenes kamp for fri narkotika, alkoholisme og misbruk av voksne, men en fremtid der de også hat de samme muligheter til å greie seg i hverdagne som streke gode personer og tapere av en egoistisk foreldregenerasjom som ikke evner å se at barne er fremtiden.

Barn av i dag er morgendagens ledere og la dem få lov til å vokse opp i en visshet om at de har like muligheter og fremtidshåp som vi hadde i vår oppvekst.

La barn være barn og lær dem at fremtiden er deres..

3
35 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Videreføre de gode verdiene vi fikk fra våre foreldre og bry oss om våre barn og barnebarn så de står best mulig ristst til en verdig fremtid og ikke som psykologmat pga av foreldrenes kamp for fri narkotika, alkoholisme og misbruk av voksne, men en fremtid der de også hat de samme muligheter til å greie seg i hverdagne som streke gode personer og tapere av en egoistisk foreldregenerasjom som ikke evner å se at barne er fremtiden.

Nå viser vel all forskning at misbruk av forskjellige slag i hjemmet ofte er arvelig. Vi tar med oss oppførselen fra våre egne foreldre.

Selv om flere barn får psykolog hjelp nå enn før, så vil ikke det nødvendigvis si at foreldrene har blitt verre. Det har nok minst like mye å gjøre med at skolen i dag jobber bedre for å plukke opp de som trenger hjelp. Der skal de ha skryt.

Det er vanskelig å stille andre krav til foreldre enn hva som er nedfelt i loven dessverre. At det finnes foreldre som ønsker barn uten å ofre så mye for dem er utenfor min fatteevne. Men folk er forskjellige.

2
Prisen [sitat…] Nå viser vel all forskning at misbruk av forskjellige slag i hjemmet ofte er arvelig. Vi tar med oss oppførselen fra våre egne foreldre. Selv om flere barn får psykolog hj...

Vi har foreldre som rollemodeller og forbilder i en periode av livet, så det er ikke til å unngå at vi tar etter de i oppveksten.

Skoler er blitt flinkere til å hjelpe å kommer på banene overfor hjelpeinstansene, men det er bekymringsfullt at økningen til psykologhjelp er drastisk økende.

Det burde være mer krav til foreldrene, for her er det en slapp holdning blant mange. De tror at de kan overlate alt til skoler og barnehage og bidrar ikke med så mye i forhold til egne barn.

Det er barna som lider under dette.

1

Dere må heller ikke glemme at mye av skammen og stigmatiseringen rundt det å oppsøke psykisk hjelp har forsvunnet den siste tiden. Denne trenden som henvises til startet da Bondevik stod frem om at han hadde vært innlagt på psykiatrisk sykehus.

Også glemmer Arweno helt å si at barn som har foreldre med rusproblemer generelt klarer seg bra senere i livet. Det er verre med de som opplever misbruk.

1
fiskespill Dere må heller ikke glemme at mye av skammen og stigmatiseringen rundt det å oppsøke psykisk hjelp har forsvunnet den siste tiden. Denne trenden som henvises til startet da Bondevi...

Du har et poeng der og terskelen til psykologhjelp er ikke så høy som den var. Heldigvis er det en sperre som er borte der.

Jeg glemmer ikke helt å si at barn med foreldere som har rusproblemer generelt klarer seg bra, men vet også at barn som har vokst opp med sånne foreldre også har fått problemer selv.

Her slår det begge veier.

1
Arweno Du har et poeng der og terskelen til psykologhjelp er ikke så høy som den var. Heldigvis er det en sperre som er borte der. Jeg glemmer ikke helt å si at barn med foreldere som har...

Jepp, jeg ser det som en mer heldig trend enn en bekymringsfull trend. Hadde det vært en stor økning av innleggelser i ungdoms psykiatrien, så skulle du nok ha sett at også jeg hadde blitt bekymret.

Jepp, det slår begge veier, men som oftest går det bra.

(En liten digresjon) Jeg er en av disse foreldre som sloss for ''fri narkotika'', men det kunne ikke falle meg inn å ruse meg foran mine barn, så det at man er for en statlig regulering av illegale rusmidler betyr ikke dette automatisk at man ikke er skikket som foreldre.

1
fiskespill Jepp, jeg ser det som en mer heldig trend enn en bekymringsfull trend. Hadde det vært en stor økning av innleggelser i ungdoms psykiatrien, så skulle du nok ha sett at også jeg had...

Det er allerede veldig mange unge som er innlagt og sorterer under psykiatrien i form av innleggelser og dagpasienter er også økende.

Selvsagt går det oftest bra og takk for det.

Du må gjerne kjempe for det du tror på og det er din rett. Jeg har ingen tro på at "fri narkotika"bedrer hverdagen for den oppvoksende slekt, men tvert i mot. Om tilgangen skal være så enkel er det lettere å ty til rusmidler og det er ikke en ønsket utvikling for noen.

1

Noe vi vet med sikkerhet, er at det er flere kvinner som drikker idag enn før, og kvinner tåler ofte mindere alkohol enn menn. Noe som dessverre naturlig nok vil gå ut over barna.. Det er også flere skilsmisser og hjem enten med en enslig forelder, eller med "mine, dine og våre barn" Begge foreldrene er oftere i jobb og har mindre tid til barna..

Det stilles også ofte større forventninger til barn i dag og det er en del som faller utenfor konkurransesamfunnets regler..

1
TURBRA Noe vi vet med sikkerhet, er at det er flere kvinner som drikker idag enn før, og kvinner tåler ofte mindere alkohol enn menn. Noe som dessverre naturlig nok vil gå ut over barna.....

Familiebildet har endret seg med årene og kvinner drikker mer nå enn før og oftere også. Skilsmisser øker og livet for barn er mye vanskeligere. Men det er fortsatt for lett å for foreldre å skyve ansvaret for barn over på skoler og barnehager.

Har man satt barn til verden må man ta det ansvaret som følger med. Det er blitt en trend at foreldre skal "realisere" seg selv og da blir det barna det rammer hardest. De har ikke mye å stille opp mot de voksne og blir ofte en kasteball i systemet.

Det stilles større forventninger til barn ja, men det er foreldrene som bør backe opp og være en støtte og hjelp og ikke bare forvente at andre tar over der de svikter i sine oppgaver i forhold til barna.

1
Arweno Det er allerede veldig mange unge som er innlagt og sorterer under psykiatrien i form av innleggelser og dagpasienter er også økende. Selvsagt går det oftest bra og takk for det. D...

At det har vært en økning, ja, men hva denne økningen skyldes er det vanskelig å si noe om. Er det grunnet mer åpenhet om temaet? Eller det grunnet mer oppsøkende arbeid? Hvilken gruppe pasienter snakker vi om? Snakker vi om spiseforestyrrelser og angst? Er det ungdom som har blitt mobbet og av den grunn har utviklet alvorlig depresjon? Eller er det som du sier når du henviser til tall fra helsedirektoratet at foreldre neglisjerer sine barn, blir rammet av alvorlig sykdom eller begår en eller annen form for misbruk?

Dette burde vel si litt om situasjonen.

Takk, for det. Tilgangen er pdd så enkel at en statlig regulering ville nok ha satt en demper på tilgangen i form av aldersgrenser og stengetider av salget, men la oss nå legge denne ballen død for dette har meget lite med tema å gjøre. :)

1
GalMannIStudio

Se på samfunnet vårt da: Penger, penger, kjøpe, kjøpe, skal ha alt ! Så får man foreldre som føler seg mislykket i dette kjøpesamfunnet.

Ta barna med på tur ut i naturen og glem lokketilbudene på kjøpesentrene. Både mor, far og barn har godt av det.

2
GalMannIStudio Se på samfunnet vårt da: Penger, penger, kjøpe, kjøpe, skal ha alt ! Så får man foreldre som føler seg mislykket i dette kjøpesamfunnet. Ta barna med på tur ut i naturen og glem lo...

Her tror jeg mye av grunnen til denne selvrealiseringen til voksne ligger. Den foreldre generasjonen som har kommet de siste 10-15 åra er vel det man kan kategorisere som konsumentgenerasjonen. Kjøpesentere er som rene galehus (som man ser på film) rundt juletider og når det er salg. Jeg føler denne filmen http://www.youtube.com/watch?v=4Z9WVZddH9w forklarer mye av problemstillingen vi som samfunn står ovenfor og mange gode forslag på løsninger.

Må si meg enig der.

1
fiskespill Her tror jeg mye av grunnen til denne selvrealiseringen til voksne ligger. Den foreldre generasjonen som har kommet de siste 10-15 åra er vel det man kan kategorisere som konsument...

Der ligger nok en stor del av forklaringen til at problemer oppstår for mange. Alle vil stå frem som vellykkede og pengesterke og faller igjennom i egne øyne. Alle skal ha alt, men de får følelsen av å ikke strekke til.

Ser på et program som heter liksusfellen og der kommer det frem hvor stort det problemet egentlig er. Det er blitt et matrealistisk samfunn og det koster flesk for de som kommer inn i det pengejaget.

Barn har det ikke vondt om de ikke får alt de peker på og det er vi voksne som er ansvarlig for at de får sånne holdninger og gir dem alt de egentlig ikke trenger. Vi skaper et behov som ikke er der og gir barna signaler som gjør at problemene ikke blir mindre fordi de tror at verden er slik det blir forespeilet dem.

2
fiskespill tommel gitt. Og det er her jeg tror at mye av årsaken til at vi ser dette økende antallet av psykiske plager blandt voksende og ungdom ligger.

Og det er her jeg tror at mye av årsaken til at vi ser dette økende antallet av psykiske plager blandt voksende og ungdom ligger.

Jeg er en ivrig leser av spalten til Jesper Juul i Dagbladet, og han tok opp dette temaet for noen uker siden. Luksusproblemet, dagens foreldre nekter å la barna gjennomgå livskriser. Snille og tjenestevillige foreldre som alltid følger opp og står på pinne for ungene kan være noe av det verste barn kan vokse opp med. Slike foreldre kan gjøre ungene livsudugelige. Men les selv ...

2
GARDSDATTRA [sitat…] Jeg er en ivrig leser av spalten til Jesper Juul i Dagbladet, og han tok opp dette temaet for noen uker siden. Luksusproblemet, dagens foreldre nekter å la barna gjennomgå...

Her er enda en fin artikkel fra Jesper Juuls spalte i Dagbladet.no.

Iallefall er jeg enig med Jesper Juul i at barnefamilier trenger ett fast lederskap, skal en unngå at barna havner i noe slags uføre.

For min egen del vil jeg tilføye at barn også trenger å bli klemt på, og de trenger å le godt minst en gang hver dag. Dette er mye mer nødvendig enn alt mulig slags materielle goder.

1
fiskespill [Slettet]

Og her gjelder vel først og fremst måten man prøver å nå målet med.

I min tid som oppdrager valgte jeg å ikke bare la barna få ramle og slå seg, de fikk også lov til å lære å reise seg på egenhånd, uten hjelp. Det siste tror jeg var svært viktig.

3
GARDSDATTRA Og her gjelder vel først og fremst måten man prøver å nå målet med. I min tid som oppdrager valgte jeg å ikke bare la barna få ramle og slå seg, de fikk også lov til å lære å reise...

Og her gjelder vel først og fremst måten man prøver å nå målet med.

I min tid som oppdrager valgte jeg å ikke bare la barna få ramle og slå seg, de fikk også lov til å lære å reise seg igjen. Det siste tror jeg var svært viktig.

Mange veier å nå målet, men jeg tror ikke det finnes en løsning for alle.

Barn har så aboslutt godt av å slå seg og de trenger også å lære seg å stå på beina igjen, men jeg tror ikke dette hjelper så mye om man har foreldre som er følsesmessig fraværende.

Vil gjerne tilføye at det virker som at dine barn har fått en sunn og god oppvekst, Gardsdattra.

1
fiskespill [sitat…] Mange veier å nå målet, men jeg tror ikke det finnes en løsning for alle. Barn har så aboslutt godt av å slå seg og de trenger også å lære seg å stå på beina igjen, men je...

Mange veier å nå målet, men jeg tror ikke det finnes en løsning for alle.

Barn har så aboslutt godt av å slå seg og de trenger også å lære seg å stå på beina igjen, men jeg tror ikke dette hjelper så mye om man har foreldre som er følsesmessig fraværende.

Mange veier for å nå målet men alle kan bidra til at veien for barna blir litt enklere. Dagens barn blir passet på men overbeskyttet for mange ting som er unødvendig i et batns tilværelse.

De skal ikke slå seg, ikke klatre i trær fordi de kan falle ned, ha spesialgrus under husker så de ikke får skrubbsår osv. Da kjøper foreldre dataspill, haugevis av TV-kanaler og setter barna foran skjermen og lar dem passiviseres i stedet for å finne på noe eller ta barna med i forskjellige aktiviteter.

Misforstått snillisme som gjør vondt verre i mange tilfeller. Det hjelper lite å dynge ned med alskens duppeditter når foreldre er følelsesmessig fraværende.

Barna har krav på og rett på foreldre som er der for dem og hjelper dem når det trengs. Da er ikke spillemaskiner og kanalvalg på TV noe erstatning for tidsfordriv.

Frem igjen med gode brettspill som kan engasjere og glede rundt stuebordet og få inn igjen litt samholdsfølelsen i de tusen hjem.

1
Arweno [sitat…] Mange veier for å nå målet men alle kan bidra til at veien for barna blir litt enklere. Dagens barn blir passet på men overbeskyttet for mange ting som er unødvendig i et...

Frem igjen med gode brettspill som kan engasjere og glede rundt stuebordet og få inn igjen litt samholdsfølelsen i de tusen hjem.

Når slike forslag blir fremmet så kan jeg ikke annet enn å trekke på smilebåndet for så å tenke nostalgiske tanker. :)

1

Hva er det som skjer med samfunnet vårt,det er jo ikke bare alle disse som må ha psykolog hjelp. Det er tusener på tusener av barn og ungdom som får diagnose ADHD uten å ha det,slik doper man ned barna man ikke lenger klarer å kontrollere. Alle avvik i moralske handlinger som er uakseptable skal bortforklares med ADHD diagnose av foreldrene.

Se nå hvordan barna behandles da !! De drepes over 15.000 barn i mors liv hvert eneste år,så har man de som får leve. Man tar fra de barndommen rett og slett. Bare mnd gamle blir de kastet inn i stressende barnehager,der ro er noe som knapt eksisterer. Foreldre kompenserer sin manglende fysiske kontakt med barna med materielle ting,for å døyve sin dårlige samvittighet. Vi er bare i startfasen av alle de problemne vår samfunnorganisering har påført oss.

1
fiskespill [sitat…] Mange veier å nå målet, men jeg tror ikke det finnes en løsning for alle. Barn har så aboslutt godt av å slå seg og de trenger også å lære seg å stå på beina igjen, men je...

Vil gjerne tilføye at det virker som at dine barn har fått en sunn og god oppvekst, Gardsdattra.

Takk for den, men helt perfekt har det nå ikke vært da. Men oki, det ble folk av dem sies det.

Og de var flinke til å lære meg hvordan jeg skulle oppdra ....:)))

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk jaha1255 Siste svar

Lover milliardstøtte

Nå er Støre i sitt ESS hvor han kan leke stor mann med våre skattepenger . Med seg til Ukraina hadde han løfter om ti milliarder kroner i støtte. Pengene skal dekke tre hovedformål – humanitær hjelp,...
1
11 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

PST sjefen må gå!

Vi kan ikke ha et PSTsom ikke gjør jobben sin. De må også ta folk med psykiske lidelser . Det er for seint når det drepes folk. Norge er en politistat og det kryr av politi i Oslo. Både sivil og i uni...
1
31 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

NRK sport politisk blind!

Nå må NRK slutte å politisere alt av idrett. Klaveness hadde ikke oppdatert coronapasset sitt på telefonen / mobilen. Så får faen NRK det til å se dette som en politisk markering mot Klavenes. Det er...
2
11 svar

Tidenes verste Regjering?

Det må smerte sosialistjournalistene og AP fremsnakkerne i Dagsavisen å skrive ingressen til artikkelen nedenfor: HØYRE ØKER MEST! Dette må da være tidenes verste Regjering? Sparker Brudepar, Farmen o...
Bilde

Høyre går mest fram på ny partimåling

Høyre går mest fram og får en oppslutning på 29, 5 prosent i en ny partimåling, opp 3,2 prosentpoeng fra forrige måned. Og Rødt er nå større enn Senterpartiet.


Bilde www.dagsavisen.no
1
8 svar
Aktuelt timy3 Siste svar

Tale og skrivefrihet

https://www.vg.no/rampelys/i/dnXBa1/politiet-har-tatt-ut-tiltale-mot-bernt-hulsker-ser-fram-til-aa-legge-saken-bak-seg Det er fortsatt ikke lov å si hva en mener i Norge I dag, det har høyesterett bes...
1
2 svar
Laster...