Aktuelt

nordfrost

Ta demens midler fra oljefondet !

I dag går det bøssebærere rundt omkring i et av verdens rikeste land og tigger penger fra vanlige skattebetalere, for å få midler til demens forskning- og bedre behandling for demente.

Hvorfor skal man være nødt til å sende ut en hær av bøssebærere i all slags vær,for å be om penger til våre demente,og til vi andre som kanskje også får det etterhvert:når vi har et oljefond på over 4000 milliarder kr som bare eser ut: og frister en hel verden,som vil at norge skal være leder av all verdens giverlands prosjekter ?

Hvorfor vil ikke myndighetene at midler til demente skal tas fra oljefondet,når de rødgrønne har vedtatt at norge skal betale høye lønninger for en elite av statsansatte i somalia ?

Våre egne som trenger en hjelpende hånd skal ikke få nok midler fra staten til det,men må klare seg med de midlene som bøssebærere klarer å samle inn, etter å ha ristet på bøssene sine.

Norge sender milliarder av kr til den rikeste staten i sør amerika "Brasil, for at de ikke skal hugge ned sin egen regnskog,og det på tross av at brasil tar seg råd til å arrangere sommer ol,og fotball vm til over 200 milliarder kr ?

Hva er det med våre politikere og gangsynet deres,når de mer enn gjerne deler ut milliarder til korrupte land,som har politikere og smarte forretningsmenn som stjeler store deler av norsk u hjelp,og putter det i sin egen lomme:mens de tar på seg skylappene når deres egne trenger hjelp ?

Norge har ukritisk sendt hundrevis av millioner av kr til Malawia som u hjelp,og nettopp så måtte presidenten i malawia sparke hele sin regjering-da de hadde stjålet store deler av pengene som folket skulle ha som nødhjelp.

Når våre egne skal ha midler for å få en bedre hverdag,så skal ikke oljefondet på over 4000 milliarder kr røres !

Det at vanlige borgere må ut og riste på bøsser for å få inn penger til demens forskning,og en bedre hverdag for demente, er en skam for oljenasjonen norge-og føyer seg bare inn i rekken av feilprioriteringer som blant annet de rødgrønne har stått for de siste årene.

Håper den nye regjeringen med Høyre og Frp,vil satse mer på de som trenger hjelp i norge,og knipe kraftig igjen på pengebruken i land som ikke viser resultater,og leverer,etter å ha fått milliarder i u hjelp i årevis fra norge-som nok har vært med på å støtte at diktatorer kan fortsette å være diktatorer og kue sitt folk,og sende store deler av u hjelpen til skatteparadis, slik at de kan fortsette å skjule pengene der- som skulle gått til de som virkelig trenger det.

Det å måtte samle inn penger til demente fra Ola og Kari ved å riste på bøsser,når vi har et oljefond på over 4000 milliarder kr:er en skam,og uverdig for olje og gass nasjonen norge.

Da nye holmenkollen hoppbakke ble bygget,så kostet den bakken- over 2 milliarder kr,men de pengene behøvde de ikke å tigge om ved å sende ut en hær av bøssebærere for å få:men når våre egne demente skal få mer hjelp,da må bøssebærerne ut å gå på dørene til folk !

Glem vinter Ol i oslo til 50-100 milliarder,og bruk de pengene,og deler av oljefondet på våre eldre,de demente,våre sykehus, og bli kvitt fattigdommen i norge:for det har olje og gass nasjonen norge råd til !

7
45 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Håper den nye regjeringen med Høyre og Frp

Den regjeringen har mer tro på frivillighet enn den forrige. I alle fall sier de det. Jeg tror dem. Blant annet derfor stemte jeg på dem. Staten og storsamfunnet er viktig, men overlater vi alt til dem blir vi ansvarsløse mottakere av tjenester. Vi blir klienter.

2
baldviking [sitat…] Den regjeringen har mer tro på frivillighet enn den forrige. I alle fall sier de det. Jeg tror dem. Blant annet derfor stemte jeg på dem. Staten og storsamfunnet er viktig...

Hvorfor skal Ola og kari ut å tigge penger til demente, når vi har et oljefond på over 4000 milliarder kr ?

Men de rødgrønne med sv i spissen, sender villig vekk hundrevis av millioner til et korrupt land som malawia,det er det ikke så nøye med tenker de sikkert:men til demente i norge:nei de må nok ut å tigge penger til bøssene sine- visst de demente skal få nok midler til en bedre hverdag !

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Malawis-president-sparker-hele-regjeringen-7336356.html#.UmO_8PmpXto

1
nordfrost Hvorfor skal Ola og kari ut å tigge penger til demente, når vi har et oljefond på over 4000 milliarder kr ? Men de rødgrønne med sv i spissen, sender villig vekk hundrevis av milli...

Innsamling er ikke tigging. Innsamling er å gi penger til oss selv. Det er å gjøre ting på dugnad, altså sammen, kontra å la noen andre gjøre det. Det er grunnsteinen i det norske samfunnet, grunnlaget for at vi har 8-9 millioner medlemsskap i frivillige organisasjoner, et råsterkt lokaldemokrati og er verdens beste land å bo i. Oljeformuen er bare tall på papir. Bruk den og Norge ender som Saudi-Arabia.

2
baldviking Innsamling er ikke tigging. Innsamling er å gi penger til oss selv. Det er å gjøre ting på dugnad, altså sammen, kontra å la noen andre gjøre det. Det er grunnsteinen i det norske...

Oljeformuen er bare tall på papir. Bruk den og Norge ender som Saudi-Arabia.

Hvor tror du de pengene som malawia har fått av norge er tatt i fra ?

De er selvfølgelig tatt i fra oljefondet,og gikk altså rett i lommene på korrupte politikere som ble tatt med buksene nede.

Til korrupte land som malawia sender vi penger til,mens vil at Ola og Kari skal måtte ut å tigge penger til demente !

1
nordfrost [sitat…] Hvor tror du de pengene som malawia har fått av norge er tatt i fra ? De er selvfølgelig tatt i fra oljefondet,og gikk altså rett i lommene på korrupte politikere som ble...

Der selvfølgelig tatt i fra oljefondet,og gikk altså rett i lommene på korrupte politikere som ble tatt med buksene nede !

Ok. Jeg ser at du har to tema.

Jeg er enig i at den nye regjeringen antagelig vil stramme inn på u-hjelpen. Men samtidig har de sagt at forholdene skal legges bedre til rette for frivillighet og at frivillighet er en grunnstein.

Jeg tror derfor du tar feil om du mener at mindre til U-hjelp vil gi færre innsamlingsaksjoner med den nye regjeringen.

1
baldviking Innsamling er ikke tigging. Innsamling er å gi penger til oss selv. Det er å gjøre ting på dugnad, altså sammen, kontra å la noen andre gjøre det. Det er grunnsteinen i det norske...

Innsamling er ikke tigging. Innsamling er å gi penger til oss selv. Det er å gjøre ting på dugnad, altså sammen, kontra å la noen andre gjøre det.

Godt sagt. Slik er det.

Vi er alle, nesten uten unntak, berørt av denne forferdelige sykdommen som demens er.

1
baldviking [sitat…] Ok. Jeg ser at du har to tema. Jeg er enig i at den nye regjeringen antagelig vil stramme inn på u-hjelpen. Men samtidig har de sagt at forholdene skal legges bedre til re...

Jeg tror derfor du tar feil om du mener at mindre til U-hjelp vil gi færre innsamlingsaksjoner med den nye regjeringen.

U hjelpen må strammes inn kraftig,og så må det forlanges resultater av u hjelpen,i form av at det må skapes arbeidsplasser,og at det leveres resultater- der folket i landet som får u hjelp får et bedre liv.

Slik det er i dag så leker man u hjelp med milliarder av kr rett i fra oljefondet,uten å forlange at det blir resultater som monner av en slik u hjelp.

1
baldviking Innsamling er ikke tigging. Innsamling er å gi penger til oss selv. Det er å gjøre ting på dugnad, altså sammen, kontra å la noen andre gjøre det. Det er grunnsteinen i det norske...

Innsamling er ikke tigging. Innsamling er å gi penger til oss selv. Det er å gjøre ting på dugnad, altså sammen, kontra å la noen andre gjøre det. Det er grunnsteinen i det norske samfunnet, grunnlaget for at vi har 8-9 millioner medlemsskap i frivillige organisasjoner, et råsterkt lokaldemokrati og er verdens beste land å bo i.

Trodde da virkelig at vårt skattesystem var grunnsteinen i det norske samfunn - for å nyte må du yte - men som nordfrost allerede er inne på så har vi altfor lenge blitt styrt av en gjeng håpløse sauer som VIRKELIG tror at lille Norge har økonomi til å støtte alle "gode" tiltak + redde hele verden.

Vi har fått altfor mange gratispassasjerer og er engasjert i altfor mange og dyre idiotprosjekter rundt om kring i verden.

Når det har gått så langt at en ikke har penger til:

-forskning.

-vedlikehold av offentlige bygninger, veier og annen infrastruktur.

-innkjøp av moderne utstyr til våre sykehus, datautstyr og skolebøker til våre barn.

-skikkelig satsing og oppgradering/utbygging av kollektivtrafikk.

-verdig eldreomsorg.

Har vi påført oss selv for store utgifter slik at vi ikke har penger til å gjennomføre tiltak som nevnt oven, ja så må vi begynne å kutte i våre utgifter.

Vi kan jo begynne med å si opp EØS avtalen slik at vi får stoppet trygdeeksporten til et Europa i ruiner, returnere samtlige overtroiske analfabeter og trygdeshoppere som fra nå av setter sin fot på norsk jord + stoppe all overføring av u-hjelp til gjennomkorrupte land tilsvarende Somalia.

2

Våre egne som trenger en hjelpende hånd skal ikke få nok midler fra staten til det,men må klare seg med de midlene som bøssebærere klarer å samle inn, etter å ha ristet på bøssene sine.

Etter at innsamlingsorganisasjonene har tatt sin del av overhead.

En skam at de demente skal være avhengig av tigging.

I 2013.

1

Glem vinter Ol i oslo til 50-100 milliarder,og bruk de pengene,og deler av oljefondet på våre eldre,de demente,våre sykehus, og bli kvitt fattigdommen i norge:for det har olje og gass nasjonen norge råd til !

Jeg er hjertens enig med deg. Det er altfor mange syke menneskers tilstand som blir nedprioritert i Norge. Det er ett paradoks at vi gir så mye til andre land og så lite til våre egne i nød.

På mange måter er dette en trist bøssebæreraksjon som egentlig ikke burde være nødvendig.

1
frauen [sitat…] Jeg er hjertens enig med deg. Det er altfor mange syke menneskers tilstand som blir nedprioritert i Norge. Det er ett paradoks at vi gir så mye til andre land og så lite t...

Jeg er hjertens enig med deg. Det er altfor mange syke menneskers tilstand som blir nedprioritert i Norge. Det er ett paradoks at vi gir så mye til andre land og så lite til våre egne i nød.

Men disse statsansatte av en elite i somalia, trenger ikke å tigge penger for å få til salt i grøten.

Dette ha vi råd til sier sv,mens penger til demente må det tigges om til i norge !

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Somaliske-statsansatte-far-lonn---Norge-betaler-7302928.html#.UmPStvmpXto

Se på glisene til somalierne når de får høre av Heiki holmås fra sv,at norge skal lønne en hel by på 3000 somaliere, som tilhører eliten i landet !

Jeg regner med at disse somalierne får Gullpensjon også, etter fire år som statsansatt, med norske lønninger tikkende inn på konto ?

1
nordfrost [sitat…] Men disse statsansatte av en elite i somalia, trenger ikke å tigge penger for å få til salt i grøten. Dette ha vi råd til sier sv,mens penger til demente må det tigges om...

Jeg regner med at disse somalierne får Gullpensjon også, etter fire år som statsansatt, med norske lønninger tikkende inn på konto ?

Skulle gjerne sett avtalen de har gjort i rene tall -også. Har googlet det litt, men ikke funnet noe spesifikt..

Men fant jo denne litt artige "feilskrivingen" i headingen på en artikkel i Aftenposten: "Norge skal vil overtale andre land til å være med og betale lønn til 3000 somaliske statsansatte. Ikke alle er sikre på at betalingsløsningen vil fungere." :)

Ellers fra samme artikkel: "...sa Heikki Holmås at han var klar over at Somalia hadde en historie med korrupsjon, men beroliget med at Norge samarbeider med revisjonsselskapet PwC, som «hadde folk på bakken». Men disse «folkene på bakken» var ikke egnet til å berolige representanten for et giverland som besøkte dem. «Konsulentene fra PwC så ut til å ha ekstremt begrenset erfaring med urolige områder» og de får ikke lov til å forlate området der de bor, heter det i rapporten som også er blitt sirkulert til representanter for FN."

Herlig.., så en skal vel ikke se helt bort i fra at både Heikki H. og disse PwC-folkene kommer til å trenge litt hjelp angående "selektiv-demens" i fremtiden -de også.

1

I dag går det bøssebærere rundt omkring i et av verdens rikeste land og tigger penger fra vanlige skattebetalere, for å få midler til demens forskning- og bedre behandling for demente.

Handlingsregelen - handlingsregelen! Stoltenberg og "Pæng-På-Bokj-Sigmund" har hamret dette fast i skallen på det norske folk med en slik kraft at alle nordmenn nå er helt "demente" når det gjelder forståelse for hva som er medmenneskelig og viktig for folk i Norge.

Det eneste vi nå husker er at renta går opp og kroneverdien ned hvis skatten vi betaler inn går til å hjelpe hjerte og lungesyke, blinde og svaksynte, astmapasienter og gamle syke... og mp derfor sette velferd og trygghet bort til loddselgere og tiggere.

1

Glem vinter Ol i oslo til 50-100 milliarder,og bruk de pengene,og deler av oljefondet på våre eldre,de demente,våre sykehus, og bli kvitt fattigdommen i norge:for det har olje og gass nasjonen norge råd til !

Norge består av mer enn syke og demente mennesker. Det skal være tilbud for resten av oss også.

1
nordfrost [sitat…] Men disse statsansatte av en elite i somalia, trenger ikke å tigge penger for å få til salt i grøten. Dette ha vi råd til sier sv,mens penger til demente må det tigges om...

Se på glisene til somalierne når de får høre av Heiki holmås fra sv,at norge skal lønne en hel by på 3000 somaliere, som tilhører eliten i landet !

Ikke glemme alle somaliere som vi har tatt inn til Norge også som koster 9 millioner per stykk... Kunne fått gitt bra tilbud til landets demente i bytte mot noen somaliere som strengt tatt aldri har vært vårt problem noensinne.

1

Jeg mener at innsamlingen skal gå mot demens var et noe lite gjennomtenkt valg.

Det finnes sykodommer som betydlig viktigere å se på en dette.

Man betegner som "aldersdemens" og det er vel en skrevet sannhet at folk aldres og dør.

1

Hvorfor skal man være nødt til å sende ut en hær av bøssebærere i all slags vær,for å be om penger til våre demente,og til vi andre som kanskje også får det etterhvert:når vi har et oljefond på over 4000 milliarder kr som bare eser ut: og frister en hel verden,som vil at norge skal være leder av all verdens giverlands prosjekter ?

Fordi det er en mangeårig tradisjon at det er en aksjon for å samle inn penger til et godt formål.

Dersom jeg husker riktig slo Frelsesarmèen alle rekorder den gangen de var de heldige.

1
Slettet-NRLUTQ

Etter TV-aksjonen blir det heilt stille. Hvorfor får vi ikke vite noe som helst om hva pengene går til i etterkant av innsamlingen? Pengene går vel i stor grad til at de «veldedige organisasjonene» reiser på fleire «viktige konferanser» på dyre hoteller i Syden, honorarer til kostbare mediekonsulenter og gigantiske luksus-boliger til organisasjonens ledere / direktører.

Hvorfor skal den norske befolkningen pøse inn millioner på millioner uten å få se hva bidragene deres blir brukt til. Hvorfor skal vi donere penger slik at de rike lederne og direktørene kan heve fete lønninger og fortsette sin luksuriøse livsstil. Det norske folk betaler vel strengt tatt nok i skatter og avgifter, slik at ting som dette egentlig burde dekkes fullstendig over skatteseddelen.

Nordmenn gir mer enn nok penger til heller tvilsomme «bistandsprosjekter» i andre land fra før. Staten kan slutte å pøse ut fleire milliarder til utlandet, og i stedet bruke disse pengene hjemme i Norge. Man må være ekstremt godtroende og naive for å tro at de pengene som samles inn faktisk går til noe annet enn bestikkelser og korrupsjon.

1

Menneske-samfunnet i dag: Har ingen behandling for demens. Dere har svak behandling, dere har også penselføring av symptomer. Likevel dere vil bruke penger i store summer på: kortsiktig formål? Penger av høye verdier: Dere bør heller fordele disse for: Forskning, utvikle nye teknologier for å: Utrydde demens, fjerne problem.

Fram til da: Det har ingen hensikt å: Utsette smerter, depresjoner for "demente". La dem dø med frustrasjon for familie, seg selv i: 10 år: Dette er mindre "etisk".

Mer etisk: La dem dø direkte hvis sykdom er : Beviselig sikker uten at: Behandling er god.

1
Slettet-NRLUTQ Etter TV-aksjonen blir det heilt stille. Hvorfor får vi ikke vite noe som helst om hva pengene går til i etterkant av innsamlingen? Pengene går vel i stor grad til at de «veldedige...

Etter TV-aksjonen blir det heilt stille. Hvorfor får vi ikke vite noe som helst om hva pengene går til i etterkant av innsamlingen?

Dette er av grunn: "TV aksjon" handler om svindel. Enkle måter å lure folket på: Spille på deres samvittigheter

1

Visst det er slik at norge er så fattig at folket blir bedt om å samle inn penger til demente,så kan vi jo også begynne å sende ut bøssebærere for å samle inn penger til tannhelsetjenesten,:slik at folk får reparert tennene sine(flere hundre tusener nordmenn har ikke råd til å gå til tannlege !).

Hva med å sende ut tusenvis av bøssebærere,og samle inn penger til gravferdstøtte, slik at folk slapp å måtte ta opp lån- for å få midler til å kunne begrave sine kjære,og få en skikkelig gravstein på grava ?

Det mangler også midler til veier,vann i skolebassengene,våre sykehus-for folk dør i sykehuskø,svømmeopplæring,frukt og varm mat på skolene,slik det er i sverige.

Når vi har et oljefond på over 4000 milliarder kr,da skulle det være unødvendig å drive og la folket gå på dørene til hverandre,for å be om penger for å få finansiert prosjekter, som er til for folkets beste.

Vi lever alle bare en gang,og da må vi bruke litt av oljefondet på de som tross alt lever og sliter nå,og ikke bare si at oljepengene er til for fremtidens nordmenn,og deres pensjoner.

Hva da med oss som lever i dag,med alle våre problemer, som kunne ha vært løst ved å bruke noe av oljepengene på dagens nordmenn-og slutte å være naiv og sende milliarder til utlandet,der politikerne kan le hele veien til banken.

1

Uff, hvorfor har enkelte stadig et så sterkt behov for å vise sitt kjipe syn på Norge og norske tradisjoner?

Merkelig er disse de samme som ser på seg selv som sanne patrioter...

1

Lignende innlegg

Løgnene fra SP og AP

Tidenes løgn er avslørt og bekreftet av løgnerne selv, SP og AP i Posisjon - som nå bekrefter at norsk kommuneøkonomi er svært solid. De fleste av oss har ennå vondt i hodet av gneldringen til rævglef...
Bilde

Norske kommunar er sinte for koronapengar som vart borte

Regjeringa vert skulda for løftebrot om koronakompensasjon. – Økonomien i kommunane er god, seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).


Bilde www.nrk.no
1
11 svar
Aktuelt silas Siste svar

Falske følgere på Twitter

Newsweek melder... NEW YORK (Nettavisen): Nesten halvparten av presidents Joe Bidens 22,2 millioner følgere på Twitter, skal være falske, viser en undersøkelse foretatt av selskapet SparkToro og som e...
Bilde

Half of Joe Biden's Twitter followers are fake, audit reveals

Billionaire Elon Musk has claimed that 20 percent of Twitter users are "spam/fake accounts" amid his ongoing takeover bid.


Bilde www.newsweek.com
2
7 svar
Aktuelt silas Siste svar

70% inflasjon i Tyrkia

Mange land sliter nå med skyhøy inflasjon. Sudan på topp med utrolige 260%, Venezuela på andreplass med 222%, Estland med 18,8%, Russland med 17,8% og Ukraina med 16,4%. Nato-landet Tyrkia har hele 70...
2
2 svar

Stortinget og dagligvarer . . . . . .

Stortinget tar (latterlige grep) og mener nå de skal få ned matvareprisene. Og eieren av den største kjeden som består av ASKO, Kiwi, Meny, Spar, Joker . . . . . og medeier i Bama og Nortura (sammen...
Bilde

Dagligvarekaos på Stortinget: Ap og Sp ble parkert tross «svært liten» uenighet

SV brøt ut av forhandlingene og dannet flertall med Høyre og andre partier selv om det var svært liten uenighet mellom dem og regjeringen. – Høyre er ikke er ærlige om hvorfor Sp og Ap ikke er en del...


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Laster...