Aktuelt

Fjøsbonden

Barneraneren kan ha krav på voldsoffererstatning.

Ransmannen fra Helsfyr, som nylig ble grisebanket, kan ha rett på voldsofferertatning - paradoksalt nok. Forutsetningen er at angrepet mot ham er å regne som en straffbar handling. Og at han er påført personskade. Hvilket han utvilsomt er. Veien til en dyktig erstatningsadvokat er kanskje ikke så lang, for den unge ransmannen.

Her en orientering om voldsoffererstatning , fra kontoret som behandler denne type søknader :

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan. Kontoret behandler søknader om voldsoffererstatning fra personer som er påført personskade som følge av straffbar voldshandling.

http://voldsoffererstatning.no/

1
49 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Lovverket må forandres slik at ranere fratas alle rettigheter som følger ved en kriminell handling.

2

Ransmannen fra Helsfyr, som nylig ble grisebanket, kan ha rett på voldsofferertatning - paradoksalt nok. Forutsetningen er at angrepet mot ham er å regne som en straffbar handling

Dette blir noe å fortelle vennene sine. Tenk , prøve å rane , få juling og attpåtil få mye penger? Temmelig eksotisk for de dette , men slik er det nå en gang i Norge.

1

Ransmannen fra Helsfyr, som nylig ble grisebanket, kan ha rett på voldsofferertatning - paradoksalt nok

[LOV 1969-06-13 nr 26: Lov om skadeserstatning [skadeserstatningsloven](http://www.lovdata.no/all/hl-19690613-026.html#map005)

Kapittel 5. Alminnelige bestemmelser

Tilføyd ved lov 21 juni 1985 nr. 81.

<a name="5-1"></a>§ 5-1. (den skadelidtes medvirkning)

1. Dersom den direkte skadelidte eller erstatningssøkeren har medvirket til skaden ved egen skyld, kan erstatningen settes ned eller falle bort for så vidt det er rimelig når en tar hensyn til atferden, og dens betydning for at skaden skjedde, omfanget av skaden og forholdene ellers. Dette gjelder likevel ikke dersom skadelidte på skadetiden ikke hadde fylt 10 år.

2. Som medvirkning reknes det også når den direkte skadelidte eller erstatningssøkeren har latt være i rimelig utstrekning å fjerne eller minske risikoen for skade eller etter evne å begrense skaden.

3. Reglene i nr. 1 og 2 gjelder tilsvarende ved medvirkning av andre personer eller forhold som den direkte skadelidte eller erstatningssøkeren i denne sammenheng hefter for.

1
joplina [sitat…] [LOV 1969-06-13 nr 26: Lov om skadeserstatning [skadeserstatningsloven](http://www.lovdata.no/all/hl-19690613-026.html#map005) Kapittel 5. Alminnelige bestemmelser Tilføyd...

Og med det virker det for meg klart at ransmannen her ikke vil få noen erstatning. Han får tusenvis av kroner i tannlegeregning og det er jaggu meg til pass. Men faren for at han går ut og raner for å få penger til tannlegen er nok dessverre tilstede.......

1

Ransmannen fra Helsfyr, som nylig ble grisebanket, kan ha rett på voldsofferertatning

Selvsagt bør han få en slik erstatning. Det er helt greit å gripe inn når noen blir ranet, men ikke med grov vold av en slik karakter som er beskrevet i denne saken. Det er viktig at man slår hardt ned på slik cowboyvirksomhet. Gjerningsmennene bør straffes. Det samme må selvsagt ranerne bli for deres overfall og ran av en liten unge.

2
Kul_Djevel [sitat…] Selvsagt bør han få en slik erstatning. Det er helt greit å gripe inn når noen blir ranet, men ikke med grov vold av en slik karakter som er beskrevet i denne saken. Det e...

Det er helt greit å gripe inn når noen blir ranet, men ikke med grov vold av en slik karakter som er beskrevet i denne saken.

Jepp, det blir for drøyt når man står å sparker en kar som ligger nede og knapt har tenner igjen. Atlfor drøyt. Å gjøre en handling som er verre en handlingen man stopper hjelper lite for rettferdigheten her i verden.

2

Hørte om en uføretrygdet drosjesjåfør i nyhetene idag som hadde gitt opp å anmelde ran, det sier vel litt om tingenes tilstand.

Når det gjelder å gripe inn for å forsvare den ransutsatte må spørsmålet om unødvendig vold - altså vold som hevn - bli avgjørende for utfallet.

Da kommer skjønn inn i bildet.

1
kpX [sitat…] Jepp, det blir for drøyt når man står å sparker en kar som ligger nede og knapt har tenner igjen. Atlfor drøyt. Å gjøre en handling som er verre en handlingen man stopper...

Jepp, det blir for drøyt når man står å sparker en kar som ligger nede og knapt har tenner igjen.

Ja det var antakelig i det meste laget av juling han fikk, men skal man følge loven som joplina ramset opp her, så er han selv medvirkende til at tennene hans forlot kjeften, og erstatningen/ikke erstatning bør da bli deretter.

1
0gg0 [sitat…] Ja det var antakelig i det meste laget av juling han fikk, men skal man følge loven som joplina ramset opp her, så er han selv medvirkende til at tennene hans forlot kjeft...

Tror nok enhver norsk rett setter grensa ved at man ligger nesten livløs nede og blir sparka. Ja, han var ansvarlig for å havne i situasjonen, men akkurat den delen vil bli sett på som urimelig og holdt atskilt ville jeg tro. Men nå er jeg langt fra noen jurist så. :P

1
joplina [sitat…] [LOV 1969-06-13 nr 26: Lov om skadeserstatning [skadeserstatningsloven](http://www.lovdata.no/all/hl-19690613-026.html#map005) Kapittel 5. Alminnelige bestemmelser Tilføyd...

Ved et evt. krav om erstatning fra barneraneren vil man nødvendigvis måtte ta hensyn til graden av medvirkeransvar - i forhold til den konkrete voldshandlingen som "offeret" her er blitt utsatt for.

Kommer et slikt krav om erstatning til retten, vil dette naturligvis bli en et juridisk spørsmål som de ærede dommere må avgjøre.

God advokatmat kan det uansett bli, med mye oppmerksomhet fra media. Spørsmålet om evt. erstatning, eller ikke, er imidlertid ikke selvfølgelig - verken i den ene eller andre retning. Slik jeg tolker lovteksten -dog uten å være jurist. ( Kun fjøsbonde. )

Man kan selvfølgelig også tenke seg et utfall med en redusert voldsofferererstatning.

Et annet interessant spørsmål er jo også om den/de som reddet 10 åringen fra å bli ranet, kan bli dømt til å betale erstatning - til barneraneren.

1
Fjøsbonden Ved et evt. krav om erstatning fra barneraneren vil man nødvendigvis måtte ta hensyn til graden av medvirkeransvar - i forhold til den konkrete voldshandlingen som "offeret" her er...

God advokatmat kan det uansett bli, med mye oppmerksomhet fra media.

Uansett vil en dom i saken ha en sterk signaleffekt. - Blir ranerne tilkjent erstatning, vil en stort antalle dumme og brutale av den sorten ta det som et signal om at fra nå av risikerer de ingenting - fra nå av kommer ingen til å gripe inn. - Dersom de som grep inn IKKE blir straffet, og raneren uten tenner ikke får erstatning, er signalet at risikoen ved å begå ran er økt - folk vil våge å gripe inn, og med makt.

Problemet vil bli at den dommen som er mest sannsynlig - at de som grep inn blir dømt - vil gi det mest negative signalet for samfunnets del.

Jeg ser forøvrig et temmelig stort problem med teorien om at enhver skal kunne vurdere hva som er nødvendig vold, og hva som er for mye. I dette tilfelle var det opplagt for mye å sparke ut tanngarden på fyren. Men på den annen side, og ut fra egen erfaring: Hvor mange ganger skal man bare bruke "varsom vold" og legge en fyr ned/holde ham unna - for bare å oppleve at han angriper igjen og igjen, eventuelt kommer seg unna?

3
Goblin_9 [sitat…] Uansett vil en dom i saken ha en sterk signaleffekt. - Blir ranerne tilkjent erstatning, vil en stort antalle dumme og brutale av den sorten ta det som et signal om at fra...

Problemet vil bli at den dommen som er mest sannsynlig - at de som grep inn blir dømt - vil gi det mest negative signalet for samfunnets del.

Ja, en slik sak som dette har utvilsomt en rekke dilemma. Samtidig skal jo retten i hovedsak bygge på det juridiske, uten alt for mange moralske avveininger. På mange måter i motsetning til f.eks islamsk lovforståelse - hvor de moralske aspekter spiller en langt større rolle.

1
Kul_Djevel [sitat…] Selvsagt bør han få en slik erstatning. Det er helt greit å gripe inn når noen blir ranet, men ikke med grov vold av en slik karakter som er beskrevet i denne saken. Det e...

Selvsagt bør han få en slik erstatning.

Det er mulig. Men saken har ikke vært oppe, og hendelsesforløpet har ikke jeg sett omtalt noe sted, bortsett fra at 30 åringen ble slått av den eldste raneren.

Men at noen her kan uttale seg om "selvsagt" betyr at man har sett politiets logg og de foreløpige vitneavhørene. Dem skulle gjerne jeg også sett.

1
kpX [sitat…] Jepp, det blir for drøyt når man står å sparker en kar som ligger nede og knapt har tenner igjen. Atlfor drøyt. Å gjøre en handling som er verre en handlingen man stopper...

Jepp, det blir for drøyt når man står å sparker en kar som ligger nede og knapt har tenner igjen.

Hva om han trakk en kniv og gjorde antydning til å fokusere på 10-åringen? Er det da for drøyt å sparke han i skallen for å redde 10-åringen?

Ikke vet jeg hva som skjedde, men enkelte på vgd virker å ha en inngående kjennskap til hendelsesforløpet.

1

Jeg tipper at ransmannen får all den sosiale hjelpen han kan få i Norge.

Istedenfor fengsel så betyr det egen leilighet og livsopphold i noen år fremover. Sponset av Oslo kommune.

2
Gunstein [sitat…] Man bør i hvert fall ikke komme styrket økonomisk ut fra en slik situasjon.

Tyven vil uansett ikke få kompensasjon for og ha ranet noen. Men kan få rett til hjelp for overdreven vold, slik som alle andre har rett til.

Vigilant oppførsel er ikke bra. Og er noe vi bør avstå fra. Grensen for voldsbruk under selvforsvar er egentlig ganske vid. Har selv måtte ty til selvforsvar, men stoppet når personen skrittet vekk fra meg.

Politiet kom da, og hadde mens dem kom kjørende sett ganske mye. Han som overfalt meg var langt mer skadet en meg.

Men politiet sa, att så lenge jeg stoppet når overfallsmannen trakk seg tilbake. Så var det jeg gjorde selvforsvar. Hadde jeg gått etter og dyttet eller slått videre, så hadde jeg skrittet over til overfall.

Der ligger forskjellen.

Så om det i denne situasjonen, viser seg att tyven falt under basketaket og moste tenna i fortauskanten. Og da det var bevist att ingen av hjelperne fortsatte mens han var nede eller på fall ned. Så kunne det ha fint gått som selvforsvar. (Eller forsvar av andre) Selv om skaden kanskje hadde vært lik.

1

Ironisk at de som forsvarer at mannen fikk grisebank er de som kritiserer sharialoven sterkest og er livredde for å få den innført her i landet..

1

Lignende innlegg

Fortsatt flertall for høyresiden . . . . . .

Ingen regjering har mistet popularitet så raskt som den sittende . . . . . . Og det er skremmende. Nå har vi en regjering som overhode ikke har "vanlige folks" tillit. Og som fortsetter å ta upopulære...
Bilde

KrF får boost på ny måling

KrF får sin høyeste oppslutning siden den opprivende retningsstriden i 2018, viser en ny måling. Arbeiderpartiet går også mye fram.


Bilde www.msn.com
3
4 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
15 svar
Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar

Skjønner Vedum og Støre hverdagen ?

Jeg lurer på om den nye regjeringen med Vedum og Støre skjønner hverdagen til svært mange (kanskje de fleste) barnefamilier i Norge nå. Neppe . . . . . Og når rentehevinger planlegges, så er det ikke...
Bilde

Fikk betalingsvansker etter strømpris-smell: – Vet mange kjenner seg igjen

SLEMMESTAD (VG) Stadig flere sliter med regningene. Inkassobyråer opplever pågang fra en ny gruppe: Småbarnsfamilier med trang økonomi.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Laster...