Aktuelt

isvotten

Jeg er ubrukelig, udugelig og en byrde

Offentlig ansatt og udugelig!

Hver eneste dag kan jeg lese det samme, nemlig at jeg er en del av et offentlig nettverk som samfunnet ikke trenger. Jeg er nemlig offentlig ansatt. Hva som enda verre er, er at jeg atpåtil er ansatt som lærer. Og som lærer får jeg ikke bare høre at jeg er offentlig ansatt og dermed ikke verdt noe for samfunnet, men jeg får også høre at jeg er udugelig. For jeg kan nemlig ikke jobben min. I alle fall leser jeg dette hver eneste dag.

Jeg er altså lærer i den offentlige grunnskolen, og er således ansatt i det offentlige. Hver eneste dag leser jeg at offentlig ansatte er en skam for landet. Ingen av oss har verdi. Vi er papirflyttere, oljefonds-oppbrukere og latsabber, og skaper ingen verdier for samfunnet i det hele tatt. Knapt en eneste gang leser jeg noe som helst positivt om en offentlig ansatt. Bare negativitet og et "ovenfra og ned"-syn fra omtrent alt og alle i mediene.

Som lærer leser jeg hver eneste dag at en eller annen høyerestående politiker, en eller annen mer eller mindre ukjent forståsegpåer eller et annet menneske mener at jeg ikke kan jobben min. Dette til tross for at jeg har høy utdannelse. Faktisk mye mer utdannelse enn det som trengs for å jobbe i skoleverket. Foruten tre-årig videregående skole og fireårig allmennlærer (adjunkt)-utdannelse, har jeg for det første tatt et tilleggsår for å få tittelen "adjunkt med tilleggsutdannelse", for så siden å ta videreutdannelse innenfor sågar spesialpedagogikk som historie og elevvurdering. På toppen av dette har jeg en haug med tilleggsutdanning.

Til tross for dette mener både Erna Solberg, andre politikere og alle forståsegpåere at jeg ikke er god nok. Elevene i klassen min får stadig høre at læreren deres ikke er god nok for dem. Og den de får høre det av er ikke foreldrene eller de andre elevene på skolen. Nei, de får høre det av vår statsminister. Spesielt får de høre at jeg ikke er god nok i matematikk. "Vi trenger bedre lærere", hører de Solberg forkynne.

De samme elevene som får høre dette spør meg hvorfor de trenger en bedre mattelærer. "Du klarer jo å lære oss alt", sier de. Og jeg skal ærlig innrømme at innenfor mattefaget er det ikke den ting jeg ikke har klart å forklare elevene mine, uavhengig av klassetrinn de har gått på. Eksempelvis kan jeg forklare ungdomsskoleelever hvorfor sammenhengen mellom katetene i en trekant og hypotenusen i en trekant er slik den er. Og jeg kan forklare det på en forståelig måte som gjør at de har en forståelse for tingenes tilstand og ikke bare en utregningsformel å vise til.

Jeg kan forklare elever på videregående skole (og vise dem praktiske løsninger på) for eksempel andre- og tredjegradslikninger, derivasjon og sannsynlighetsregning.

Jeg kan forklare elevene algebra og få dem til å forstå det, både på ungdomsskolen og på barneskolen.

Og jeg kan vise lille Henrik på 11 år hvorfor noe så banalt som 0,2/0,1 = 2 og hvorfor 1/2 x 1/8 = 1/16 på en forståelig og praktisk måte. For for lille Henrik er ikke dette opplagt.

Jeg kan legge til rette for at alle kan få en forståelse av matematikkfaget, og at elevene sågar gleder seg til hver eneste mattetime om det så omhandler prosent, geometri, algebra eller ren bruk av de fire regneartene. Men til tross for dette er jeg altså ikke god nok og kan ikke jobben min. I alle fall leser jeg dette hver dag.

Du kan tro og mene hva du vil, men det gjør noe med mitt eget selvbilde å alltid bli rakket ned på og daglig lese om meg selv og min profesjon i negative ordelag.

Videre blir jeg sett på med negative øyne når jeg så forventer at jeg skal få lov til å være lærer. Det er nemlig ikke jeg som skal bestemme hvordan ting skal gjøres. Dette skal bli tredd ned over hodet på meg gjennom stadig nye læreplaner. Gjennom stadig nye påpakninger og gjennom stadig noe foreskrifter. Stadig hyppigere blander politikerne seg inn hvordan jobben min skal gjennomføres. Stadig hyppigere vet politikerne, forståsegpåere, forledre og alle andre mye bedre enn meg hvordan jobben min skal gjøres. For til tross for at jeg har utdannelsen og jobber intenst hver eneste dag, så er jeg ikke god nok. "Vi trenger bedre lærere" er gjennomgangsparolen uavhengig av hvor mye arbeid jeg legger ned og hvilke resultater jeg oppnår. Jeg og alle mine kollegaer er rett og slett ikke gode nok.

Så hvorfor gidder jeg å fortsette når jeg blir så til de grader sett ned på av politikere, skribenter, forståsegpåere og vanlige mennesker?

Jo, det finnes en eneste grunn. Kun en. Nemlig elevene!

Vesle Mari sitt brev ved avslutningsdagen i 5.klasse der det sto at hun for første gang hadde fått en lærer som ser henne. Lille Jonatan som hver eneste onsdag ikke vil gå hjem etter siste time før han har fått en klem. 8.klassingen Lene, som jeg hadde vært klassestyrer for på mellomtrinnet, og som da hun begynte på ungdomsskolen gråt hver eneste dag ved kjøkkenbordet fordi hun ville ha tilbake læreren sin fra mellomtrinnet i stedet for den ungdomsskolelæreren hun hadde fått. Den ADHD-rammede og touretterammede Henrik som i det ene øyeblikket kjefter meg ut og som i neste øyeblikk synes jeg er den beste personen i verden.

Det er rett og slett alle elevene som gjør at jeg fortsetter i dette yrket, til tross for alt det negative jeg leser om meg og min profesjon som en offentlig ansatt.

Men det spørs hvor lenge elevene klarer å holde meg i yrket. For et sted går grensen. Og den kjenner jeg er farlig nær nå. For det finnes nemlig en grense for hvor ofte og hvor mye man tåler eller aksepterer å høre at man ikke strekker til. Og det finnes faktisk en grense for hvor langt ned i søla man tåler å bli tråkket uten at det gjør drastiske utslag på den personen som utsettes for det.

Men den dagen jeg slutter som lærer grunnet dette er det jo greit å vite at jeg uansett ikke var god nok. Og at hverken politikere, skribenter, hvermannsen eller andre personer vil savne meg. For da vil det finnes en offentlig ansatt mindre. Og en offentlig ansatt mindre betyr at det tross alt vil bli mindre offentlige utgifter, og dermed sannsynligvis mer verdiskapning. For ingen trenger jo de offentlig ansatte. Er det ikke slik det er?

21
44 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

zzz Her var det mye syt. En god privat skole vil betale deg godt og du vil føle deg verdsatt som lærer, ikke en lavtlønt samlebåndsarbeider for stat og kommune. At lærere ikke strekker til har i så fall mest å gjøre med antall elever pr.hode. De første som kritiserer deg er i så fall dine sjefer, nemlig statens mellomledere i off.organer.

Kritikk fra borgerlige mot offentlig skole er ikke kritikk mot lærere. Det er kritikk mot den offentlige skolen. Blant annet fordi den gjør læreryrket mindre attraktivt. Det er også slik i konsekvens at om alle skal lære seg alle fag opp på et visst nivå på lærerskolen, ender vi med at de fleste lærere er strykkandidater uten spesialkunnskaper. Her svikter også de borgerlige. Lærerutdanningene bør være mye mer spesialiserte, og vi bør fjerne allmennlærerutdanningen.

2
shaukat23B zzz Her var det mye syt. En god privat skole vil betale deg godt og du vil føle deg verdsatt som lærer, ikke en lavtlønt samlebåndsarbeider for stat og kommune. At lærere ikke stre...

Kritikk fra borgerlige mot offentlig skole er ikke kritikk mot lærere. Det er kritikk mot den offentlige skolen. Blant annet fordi den gjør læreryrket mindre attraktivt.

I valgkampen så jeg Erna Solberg besøkte en klasse på en skole på Østlandet. Hun sto da i timen og fortalte til ungene i klasserommet følgende:

"Vi ønsker jo at dere skal ha bedre lærere". Og dette sa hun mens hun så direkte mot kontaktlæreren (klassestyreren) i den klassen hun besøkte.

Går det virkelig an å få en mer nedlatende holdning enn å si dette slik hun sa det?

Jeg vil tro at denne læreren følte seg rimelig tråkket på der hun sto.

Å si at dette ikke er kritikk mot læreren faller rett og slett på sin egen urimelighet.

1
finnur [sitat…] Du gjør mye mer nytte for deg enn meg i hvert fall!

De mest glødende lærere vil alltid være fagspesialistene. Når skolen kun legger opp til allmennlærere og bevisst luker vekk fagspesialistene med blant annet å i lærerutdanning kreve obligatorisk viten i ALLE fag, så forsvinner også de potensielt beste lærerne til andre områder av samfunnet (næringslivet som regel, eller forskningsarbeid). Da blir de som er igjen middelmådigheter som kan litt om alt, men fort blir frustrerte da de ikke greier et overdrevent arbeidspress og tidlig oppdager at mange elever kan mer enn dem.

Kort fortalt : Sosialistskolen og høyre-frp-skolen er begge dårlige ideer. Akkurat her er jeg anarkist-liberalist, om ikke i så mange andre temaer :)

1

Hver eneste dag leser jeg at offentlig ansatte er en skam for landet

Hvor leser du dette? Jeg kan ikke huske engang sist jeg leste at offentlige ansatte var en skam for landet og du leser det hver dag? Teller ikke hvis du leser en og samme tekst hver dag.

Du overdriver i kjent stil ser jeg :)

1
shaukat23B zzz Her var det mye syt. En god privat skole vil betale deg godt og du vil føle deg verdsatt som lærer, ikke en lavtlønt samlebåndsarbeider for stat og kommune. At lærere ikke stre...

En god privat skole vil betale deg godt og du vil føle deg verdsatt som lærer, ikke en lavtlønt samlebåndsarbeider for stat og kommune.

Tror du at alle skoler blir til Harvard ved privatisering? Privatisering handler om en ting, og det er profit. Kan staten spare penger ved å bruke en billig privat aktør så er valget enkelt.

Min bror jobbet for en charter school i USA, og det var ikke noe å rope hurra for. Alt var lagt opp til at de som eide skolen skulle hanke inn mest mulig penger. I forhold til offentlig skole som han jobber på nå så var det: Langt dårligere lønn, utrangert/'ikke eksisterende' materiell og alt for få lærere. Effektivisering var det visst?

1

Ut fra ISVOTTENs uttalelser så kan altså ikke lærere bli bedre enn de er. De er alle genier som ALDRI vil finne noe de ikke allerede kan. Så bra at vi har en slik unik yrkesgruppe.

I min jobb får vi desverre for lite tilbud om kurs og etterutdanning, for jeg og mine kolleger blir faktisk ALDRI fullt utlært. Det kommer stadig ny viten innen helsesektoren. Men alt dette nye som kommer kan selvsagt lærerne allerede...?

1

Så hvorfor gidder jeg å fortsette når jeg blir så til de grader sett ned på av politikere, skribenter, forståsegpåere og vanlige mennesker?Jo, det finnes en eneste grunn. Kun en. Nemlig elevene!Vesle Mari sitt brev ved avslutningsdagen i 5.klasse der det sto at hun for første gang hadde fått en lærer som ser henne.Lille Jonatan som hver eneste onsdag ikke vil gå hjem etter siste time før han har fått en klem.8.klassingen Lene, som jeg hadde vært klassestyrer for på mellomtrinnet, og som da hun begynte på ungdomsskolen gråt hver eneste dag ved kjøkkenbordet fordi hun ville ha tilbake læreren sin fra mellomtrinnet i stedet for den ungdomsskolelæreren hun hadde fått.Den ADHD-rammede og touretterammede Henrik som i det ene øyeblikket kjefter meg ut og som i neste øyeblikk synes jeg er den beste personen i verden.Det er rett og slett alle elevene som gjør at jeg fortsetter i dette yrket, til tross for alt det negative jeg leser om meg og min profesjon som en offentlig ansatt.

Vær så snill, ikke slutt som lærer, vi trenger deg, og flere som deg.

Huff, jeg ble rørt av innlegget ditt.

1

8.klassingen Lene, som jeg hadde vært klassestyrer for på mellomtrinnet, og som da hun begynte på ungdomsskolen gråt hver eneste dag ved kjøkkenbordet fordi hun ville ha tilbake læreren sin fra mellomtrinnet i stedet for den ungdomsskolelæreren hun hadde fått.

Og der setter du vel fingeren på problemet...

Det finnes heldigvis noen flinke lærere, MEN som i alle andre instanser så er det det negative som kommer frem i nyhetsbildet, og det er det negative folk snakker om. Derfor får desverre de dårlige lærerne mye mer oppmerksomhet enn de flinke.

Og det hjelper ikke at en lærer bare er faglig sterk selv om dette er kjempeviktig, men som du sier , han/hun må SE elevene sine! Jeg har hatt en lærer som ikke gadd å hjelpe de som ikke var så flinke. De som ikke fikk det helt til og dermed ikke gadd å prøve lengere. De ble bare ignorert og fikk lov til å sitte og surfe på nettet uten at læreren brydde seg. Jeg mener ikke at læreren skal oppdra andres unger, og foreldrene må nok ta mye av skylda for sviktende resultater på skolen, men selv den mest velopdragne elev kan møte veggen hos en lærer som ikke forstår...

1
Namo666 [sitat…] Og der setter du vel fingeren på problemet... Det finnes heldigvis noen flinke lærere, MEN som i alle andre instanser så er det det negative som kommer frem i nyhetsbildet...

Det finnes heldigvis noen flinke lærere, MEN som i alle andre instanser så er det det negative som kommer frem i nyhetsbildet, og det er det negative folk snakker om. Derfor får desverre de dårlige lærerne mye mer oppmerksomhet enn de flinke.

Når systemet er svakt skylder man på enkeltpersonene. Dette er ikke noe nytt.

1
shreddog [sitat…] Tror du at alle skoler blir til Harvard ved privatisering? Privatisering handler om en ting, og det er profit. Kan staten spare penger ved å bruke en billig privat aktør s...

Tror du at alle skoler blir til Harvard ved privatisering? Privatisering handler om en ting, og det er profit. Kan staten spare penger ved å bruke en billig privat aktør så er valget enkelt.

Hvis du hadde giddet å lese innlegget mitt ,hadde dette svaret vært helt irrelevant. Jeg tok med denne problemstillingen som forutsatt. Det er ikke nødvendigvis bare staten som er et alternativ til privat tradisjonell profittdrift. Men dette er du neppe bevandret nok i tenkningen til å komme på eller forstå.

Når det er sagt er de beste skolene internasjonalt helt klart de private. En del av årsaken er nok at de nettopp ønsker profitt. Da må man nettopp levere kvalitet for å overleve i et marked.

At det koster penger, selvsagt. Du betaler også skatt. Livet er ikke gratis. Handler du på en privat butikk, hvorfor tror du at det er godt utvalg og greie priser relativt til bnp i Norge? Tror du sovjetmodellen hadde lyktes der staten eide butikkene i praksis, og folk sto 300 meter i brødkø?

1
isvotten [sitat…] I valgkampen så jeg Erna Solberg besøkte en klasse på en skole på Østlandet. Hun sto da i timen og fortalte til ungene i klasserommet følgende: "Vi ønsker jo at dere skal...

Jeg vil tro at denne læreren følte seg rimelig tråkket på der hun sto.

Å si at dette ikke er kritikk mot læreren faller rett og slett på sin egen urimelighet.

...ihvertfall om hun er like hårsår som du er... :)

...men, det kan da også være at hun var såpass skolert innen det norske språk at hun rett og slett forsto hva Erna sa... -ja, kanskje til og med satte pris på at hun nå vil kunne få en betalt og tilrettelagt videreutdanning, om hun måtte ønske det... :)

1

Offentlig ansatt og udugelig!

Jeg synes du overdriver veldig i innlegget ditt, men du har også rett i mye. Du sier vel egentlig det at alle lærere er ubrukelige i følge media og politikerne, men det er jo selvfølgelig ikke. I løpet av mine 13 år med skole har jeg hatt noen gode lærere, og det har jeg også fortalt dem. Du virker som en av disse lærerne kun ut i fra innlegget ditt, så kudos. Felles for lærerne jeg snakker om, er at de ikke har hatt den "standard tilnærmingen". De har prøvd ut mange forskjellige læreteknikker for å variere litt og de har faktisk brydd seg. De klarer faktisk å lære bort stoffet sitt.

I løpet av mitt siste år på videregående var samtlige av mine timer den samme. Sitt ned, hold kjeft, ta notater fra den hvite powerpointen bomba med tekst, dra hjem og les.. Jeg gledet meg til å dra derifra og hadde null motivasjon til å følge med. Hver gang jeg prøvde å følge med, falt jeg ut like fort. Alt for mange lærere gjør det sånn og det er det det klages på. Man trenger lærere som faktisk klarer å lære bort, ikke bare som kan fakta på fakta.

Det er det det klages på når det kommer til lærere, de alt for mange som ikke er lærere, men som bare kan fakta. Dere som faktisk er i stand til det, er noe vi må spare på, for dere gror ikke akkurat på trær!

1
WhatsUpDoc [sitat…] Jeg synes du overdriver veldig i innlegget ditt, men du har også rett i mye. Du sier vel egentlig det at alle lærere er ubrukelige i følge media og politikerne, men det er...

I løpet av mitt siste år på videregående var samtlige av mine timer den samme. Sitt ned, hold kjeft, ta notater fra den hvite powerpointen bomba med tekst, dra hjem og les.. Jeg gledet meg til å dra derifra og hadde null motivasjon til å følge med. Hver gang jeg prøvde å følge med, falt jeg ut like fort. Alt for mange lærere gjør det sånn og det er det det klages på. Man trenger lærere som faktisk klarer å lære bort, ikke bare som kan fakta på fakta.

Og hvorfor skjer dette uten utvikling? KAN det ha noe å gjøre med at lærerne må følge offentlig skoles planer.. ? KAN det også ha noe å gjøre med at i norsk skole skal alle kunne litt om alt, slik at man ender med middelmådigheter i lærerutdanningen, da mer glødende spesialtemainteresserte ikke vil bli lærere?

Det har også noe å gjøre med at moderne samfunns elever må ha obligatoriske fag, med skolebøker fra 1800-tallsteorier. Elevene er ikke like og i praksis er mesteparten av innholdet i lærebøkene noe man aldri får bruk for.

Mer valgfrihet og mer spesialisering er løsningen. Foreløpig er dette noe statlige skoler ikke vil høre snakk om, og da støtter jeg de private. Snur dette rundt og de statlige skolene utvikler seg smart mens de private forfaller, støtter jeg de statlige.

Det må også være mye mer disiplin i klasserommene, og mer personlig disiplin blant elever lært fra kulturen. I Norge er vi så langt unna dette nå etter hippieskolens tullball kombinert med konservativ skole, at kvalitet egentlig bare er å glemme. Når SV, Høyre og AP sitter og sier at "skole handler bare om at alle skal lære algebra og teater" så er det noe som har gått helt feil..

1
shaukat23B [sitat…] Og hvorfor skjer dette uten utvikling? KAN det ha noe å gjøre med at lærerne må følge offentlig skoles planer.. ? KAN det også ha noe å gjøre med at i norsk skole skal all...

Og hvorfor skjer dette uten utvikling? KAN det ha noe å gjøre med at lærerne må følge offentlig skoles planer.. ? KAN det også ha noe å gjøre med at i norsk skole skal alle kunne litt om alt, slik at man ender med middelmådigheter i lærerutdanningen, da mer glødende spesialtemainteresserte ikke vil bli lærere?

Selvfølgelig. Det er noe veldig feil med skolesystemet i Norge og det må det gjøres noe med. Mer valgfrihet er noe jeg savnet på skolen, som du sier. Skjønte aldri grunnen til at jeg skulle lære meg forskjellige bergarter eller atomer...

1

Offentlig ansatt og udugelig!

Hver eneste dag kan jeg lese det samme, nemlig at jeg er en del av et offentlig nettverk som samfunnet ikke trenger. Jeg er nemlig offentlig ansatt. Hva som enda verre er, er at jeg atpåtil er ansatt som lærer. Og som lærer får jeg ikke bare høre at jeg er offentlig ansatt og dermed ikke verdt noe for samfunnet, men jeg får også høre at jeg er udugelig. For jeg kan nemlig ikke jobben min. I alle fall leser jeg dette hver eneste dag.

Det var da voldsomt til hårsårhet. Hvor har du hørt at noen har omtalt lærerstanden som ubrukelig, udugelig og en byrde?

Du leser dette hver dag skriver du, da kan det ikke være vanskelig å hoste opp et eksempel?

Hint: Vi har ekstremt mange offentlig ansatte her i landet, men det er ikke yrkesgruppene lærere og sykepleiere det er for mange av.

1
Jarnagard [sitat…] Det var da voldsomt til hårsårhet. Hvor har du hørt at noen har omtalt lærerstanden som ubrukelig, udugelig og en byrde? Du leser dette hver dag skriver du, da kan det ikk...

Hint: Vi har ekstremt mange offentlig ansatte her i landet, men det er ikke yrkesgruppene lærere og sykepleiere det er for mange av.

Det er nå dem det er flest av, og det er innenfor de gruppene vi har flere enn de fleste andre land vi sammenlikner oss med...

1
WhatsUpDoc [sitat…] Selvfølgelig. Det er noe veldig feil med skolesystemet i Norge og det må det gjøres noe med. Mer valgfrihet er noe jeg savnet på skolen, som du sier. Skjønte aldri grunnen...

Skolesystemet trenger voldsomt en oppgradering,

Der brukes som du skriver ufattelig mye tid på emner der ikke trengs å brukes mye tid på.

Læringsplanene bygger stort sett på en verden før internett.

I dag burde skolen bortsett fra basis fag, i høyere grad vise elevene muligheter.

For å ta bergarter som er ditt eksempel, det er ok å fortelle litt om disse , men å bruke tid i skolen på å lærer de forskellige er bare spill av tid, fatter eleven interresse er adgangen til informasjon enorm.

Hver høst starter et kull av håpefulle poder, der for de meste partens del er mere enn villige til å lærer Men innen et år har de mistet en stor del av deres opprindelige lærerlyst, og kreativitet.

1

Hver eneste dag kan jeg lese det samme, nemlig at jeg er en del av et offentlignettverk som samfunnet ikke trenger. Jeg er nemlig offentlig ansatt. Hva som endaverre er, er at jeg atpåtil er ansatt som lærer. Og som lærer får jeg ikke bare høre at jeg er offentlig ansatt og dermed ikke verdt noe for samfunnet, men jeg får også høre at jeg er udugelig. For jeg kan nemlig ikke jobben min. I alle fall leser jeg dette hver eneste dag.

Dette vil den B/b regjeringen fikse i en fei, de sender deg på kurs og privatiserer skolen, da er jo alle problemer løst.

For meg som gikk på skole i femti åra, i ei lita bygd langt opp mot fjellbandet er skolen i dag et vidunder, den gang lærte vi så å si ingen ting, bortsett fra salmevers og religion, men kan lure på hvor vi hadde vert om vi hadde fått samme gode starten som ungene får i dag.

Du har nok en del å lære selv om du er lærer, lange åpnings innlegg for eksempel, jeg våger den påstand at 90% av VGDerne ikke giddet å lese alt du skrev i din åpning, men jeg er enig med deg i det du skrev i de to første avsnittene.

1

Lignende innlegg

Fortsatt flertall for høyresiden . . . . . .

Ingen regjering har mistet popularitet så raskt som den sittende . . . . . . Og det er skremmende. Nå har vi en regjering som overhode ikke har "vanlige folks" tillit. Og som fortsetter å ta upopulære...
Bilde

KrF får boost på ny måling

KrF får sin høyeste oppslutning siden den opprivende retningsstriden i 2018, viser en ny måling. Arbeiderpartiet går også mye fram.


Bilde www.msn.com
3
5 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
15 svar
Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar
Laster...