Aktuelt

russell_martin

Jeg savner NSB og vegvesenet

Da hele røkla lå under staten.

Delprivatiseringa som har skjedd er et vesentlig problem for utviklinga både på vei og bane.

Den gangen staten bygde vei og driftet NSB var det sjelden tull langs jernbanen og bompenger var et ukjent fenomen.

Nå hører man om folk i private bedrifter som jobber med både vei og bane som tjener astronomiske lønninger. Staten får regninga likevel, og den er astronomisk mot hva den var. Folk som jobber med veibygging for Hæhre tjener langt opp mot 100000 kr i måneden.

Folk som jobber i private firmaer som drifter jernbanen tjener astronomiske lønninger. Det er konsulenter i jernbaneverket som har over 1000 kr timen.

I dag er Dovrebanen stengt for ørtende gang i 2013. Alt handler om at vedlikeholdet er blitt så effektivt og "privat" at det ikke er utført i det hele tatt.

Før i tida kunne man se banemannskap langs linja som renset stikkrenner, sikret rasfarlige områder og kontrollerte at skinnene var ok.

Før i tida reiste folk fra vegvesenet rundt og passet på at veien var sikker, at stikkrennene kunne tåle en vårflom osv.

Jeg våger påstanden. Det fungerte mye bedre den gangen det var 100 % stat.

2
19 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Enig. Alt for mange konsulenter og private profitører som melker seg fete her. Dessuten er det som var besatt av ingeniører nå erstattet av klimaidioter som har som uttalt mål å gjøre samferdselen så dårlig som mulig

1

Jeg tror et politikerne og forstår det nå.

Landet driftes av private profitører med utilstrekkelig fagkunnskap og for få ansatte. Forfallet vil aldri stoppe.

1

Den gangen staten bygde vei og driftet NSB var det sjelden tull langs jernbanen og bompenger var et ukjent fenomen

bomfinansiereing er det politikere som har funnet på, så det hadde ikke hatt noe å si om statens vegvesen hadde eksistert. når NSB hadde ansvaret for alt så var nok kanskje det bedre, at det var mindre stans kan også ha noe med at utstyret som er i bruk har blitt enda eldre og dermed mer feil. men rykter går jo at jernbaneverket har mistet utrolig mange dyktige folk siden de ble skilt. dette er A/S hvor staten eier alle aksjene, og det er noe EØS greier som gjorde at de skilte de ut. jeg syntes det alller meste stat og kommune tar i blir rot, ikke har de nok penger til investeringer og det er altfor dårlig planlegging og ikke minst gjennomføring er altfor dårlig.

1

Delprivatiseringa som har skjedd er et vesentlig problem for utviklinga både på vei og bane.

På en annen side blir det jo pga. Dette ansatt langt flere "byråkrater".. Vegvesenet har jo ansatt mye folk de siste årene for å kontrollere de private.. Dette er vel bare positivt... Eller kanskje ikke.. ;-)

1

Før i tida reiste folk fra vegvesenet rundt og passet på at veien var sikker, at stikkrennene kunne tåle en vårflom osv.

...veivesenets asfaltbiler patruljerte og tettet småhuller og rettet opp skilter.....nå står skilter og stolper skjeive i over året før noe skjer...hullene blir større og større....riktig som sagt...NSB fikk matriellet til å fungere svært så fint...men nå prater vi om gullårene 1960-1985.........vi hadde råd med vidlikehold.....lurer litt på alle de Danske/Tyske småbyene..pitoreske..pene,vedlikeholdte....hvordan får de det til??

1

Jeg elsker tog og både pendler med tog og reiser med tog på fritiden, men NSB har vært underfinansiert og slitt med rutetider siden lenger før jeg ble født i 1970. Altså lenge før oppsplittingen.

1

Den gangen staten bygde vei og driftet NSB var det sjelden tull langs jernbanen og bompenger var et ukjent fenomen.

Nå vel, om feilene ikke var der så er det vel manglende vedlikehold i mange tiår som nå gjør at NSB ofte har trøbbel. En del av utskiftningene som har vært i Oslo de siste årene har vært på utstyr som nesten er hundre år gammelt.

Det var vel heller det at ting fungerte enn så lenge, og manglende vedlikehold ikke hadde like store konsekvenser da som det har blitt nå.

Hadde det vært så godt vedlikehold og opprustning av jernbanen som du skryter av, så hadde vi også hatt mange færre problemer.

Og ikke engang start med veiene. De har vært underdimensjonert fra dag 1 omtrent. Her skulle det vært folk som hadde mye mer fremsyn som hadde lagt frem firefelt mange flere steder. Det er kun de siste årene at vi har hatt en gjennomgående firefeltsvei her i landet. Det fantes jo knapt firefeltsveier i Norge for 20-30 år siden.

Alt var ikke bedre før. De har sine svin på skogen de også.

1
mindprint [sitat…] Nå vel, om feilene ikke var der så er det vel manglende vedlikehold i mange tiår som nå gjør at NSB ofte har trøbbel. En del av utskiftningene som har vært i Oslo de siste...

frem firefelt mange flere steder

Jeg aner en jantelov i Norges veidebatt.

Rett og slett en misunnelse på nasjoner som har geografien og trafikkgrunnlaget som er nødvendig.

Vi har rett og slett ikke behov for 4-felts på alle strekningene som de største veiskrikerene hyler om.

En satsing på oppgradering av togforbindelser og ruter bør pr. idag prioriteres høyere enn veier.

1

Jeg våger påstanden. Det fungerte mye bedre den gangen det var 100 % stat.

Jo jo, men du glemmer en viss samfunnsfaktor, om det går an å si det på den måten.

Men faktum er at, for det første så øker folketallet, noe som sliter en smule på vei og bane.

Og for det andre, så har vårt forbruk økt noe enormt. Økt etterspørsel etter varer, har ført til økt produksjon og økt import, men det har også ført til en formidabel økning i trailertrafikken. Og ikke bare har tungtransporten økt i antall, men bilene har også, år for år, blitt langt større og tyngre.

I tillegg kom noe som ingen forutså da veiene ble dimensjonert og bygd i årene etter krigen.

Nemlig at de fleste av landets kvinner ville gå ut i arbeidslivet og føre landet til en økonomisk vekst som langt overgår oljefondet.

Men omkostningene er selvsagt en større trafikktetthet, og økt slitasje på vei og jernbane, som igjen kvinners innsats vil betale ....:)

1
Poirot [sitat…] Jeg aner en jantelov i Norges veidebatt. Rett og slett en misunnelse på nasjoner som har geografien og trafikkgrunnlaget som er nødvendig. Vi har rett og slett ikke behov...

Vi har rett og slett ikke behov for 4-felts på alle strekningene som de største veiskrikerene hyler om.

F.eks skal man nå bygge 4-feltsvei til langt oppi Gudbrandsdalen. Det er det overhodet ikek bruk for mtp trafikkgrunnlaget på strekningen fra Gardermoen og nordover. Det er vel 4-5 dager i året det er MYE og TETT trafikk nord for Kolomoen (E6/Rv3) og det knyttet til jul, vinterferie og påske. Resten av året er det helt levelig med 2-feltsvei!

MEN: Midtdeler er det ekstremt behov for på samme strekning...

1
GARDSDATTRA [sitat…] Jo jo, men du glemmer en viss samfunnsfaktor, om det går an å si det på den måten. Men faktum er at, for det første så øker folketallet, noe som sliter en smule på vei og...

I tillegg kom noe som ingen forutså da veiene ble dimensjonert og bygd i årene etter krigen.

E 14 opp gjennom Stjørdalsdalføret og til Storlien i Sverige er vel prakteksemplet. Svingete, rasfarlig ur på den ene siden og elva på den andre, noen steder ned på 4,5 meter mellom hvitstripene. Asfaltert første ( og for en del eneste) gang ca 1960, huller, bruddlinjer på langs, - osv, osv.

Og her kommer en stor del av trailertrafikken fra Schengenområdet til NordTrøndelag og Nordland - dundrende nedover de ekstreme bakkene mellom Meråker og Storlien, der utenlandske trailere med dekk så glatte som rumpa til en fotomodell står på kryss og tvers vinters dag.

1

Med nedlegging av etatene forsvant også viktige fagmiljøer som driftet landet.De vil ikke komme tilbake og forfallet fil fortsette i all framtid.

1

Sier meg enig, det har i allefall ikke blitt bedre. Enten må det forbli statlig eller så må det helprivatiseres.

Nå handler det om kun en ting, suge til seg flest mulig oljekroner. Det handler iallefall ikke om oss brukere.

1

Før i tida reiste folk fra vegvesenet rundt og passet på at veien var sikker, at stikkrennene kunne tåle en vårflom osv.

Jeg som er oppvokst langs en grusvei ser veldig godt forskjellen. Før, så var grusveien i fin standard. Begynte det å bli huller og vaskebrett, så kom vegvesenet med høvel, og veien ble fin igjen. Nå som den samme veien blir driftet av private, så kommer de med litt grus der det er huller i veien(og hullene kommer raskt tilbake), og vaskebrettene bryr de seg ikke om.

1
liftmann Det er forskjell på fagfolk med riktig utstyr og en minientreprenør med en traktorgraver og 2 spader. Slike kontrakter er ofte kortvarige og gir ikke åpning for store investeringer...

Vel, på nevnte vei, så har samme entreprenør hatt ansvaret siden tidenes morgen. Ved siste runde, så var det ingen, bortsett fra eksisterende entreprenør som ga et anbud.

Hovedproblemet er at entreprenøren skal tjene penger, og dermed blir det mer eller mindre kun snømåking de utfører. Selv etter flomskader på veien, så fikser de ikke alltid.

1
Speciale Vel, på nevnte vei, så har samme entreprenør hatt ansvaret siden tidenes morgen. Ved siste runde, så var det ingen, bortsett fra eksisterende entreprenør som ga et anbud. Hovedprob...

Okay.Jeg har selv over 30 år med drift av kritisk infrastruktur bak meg,og har følt frustrasjonene over ikke å ha tid til å gjøre en fullgod jobb på kroppen.ettersom privatiseringen skred fram.Og gud hjelpe meg så ukvalifiserte ledere vi fikk etter hvert.

1
Poirot [sitat…] Jeg aner en jantelov i Norges veidebatt. Rett og slett en misunnelse på nasjoner som har geografien og trafikkgrunnlaget som er nødvendig. Vi har rett og slett ikke behov...

Vi har rett og slett ikke behov for 4-felts på alle strekningene som de største veiskrikerene hyler om.

En satsing på oppgradering av togforbindelser og ruter bør pr. idag prioriteres høyere enn veier.

Det er vel kun de siste fem årene vi har hatt firefelts hele veien fra svenskegrensa til Oslo. Ikke kom å si at det ikke har vært en nødvendighet. Det er mange veier i Norge som trenger oppgraderinger, men bilhaterne som styrer landet ser ikke viktigheten av den.

Slutt også å fortell meg om at geografien spiller en rolle. Det finnes mange, mange, mange land med geografi lik Norge som klarer fint å bygge veier for det. Tror du for eksempel Østerrike og Sveits har det noe lettere når de skal bygge vei? Likevel er et av landene ferdig med sine veiprosjekter allerede, også en god stund i fremtiden. Da snakker vi om folk som faktisk tar vei på alvor. Når tror noen at Norge blir ajour med sine veiprosjekter? Aldri er svaret.

Det ene veiprosjektet i Vestfold ble påbegynt på åttitallet og blir ikke ferdig før om mange år til, og der er det jammen meg ikke mye fjell og fjorder som setter stopper for prosjektet. Ting tar tid i dette landet, men det er ikke på grunn av geografien.

Og når det kommer til tog. Hvor lang tid tror du det tar å få høyhastighetstog her til lands? 30-40 år? I andre land så har det vært på plass lenge allerede.

Folk kommer til å være avhengig av bilen selv om det blir satset på tog. Det er norsk naivitet og utopi å tro noe annet. Man kan ikke handle, dra på jobb, hente barn i barnehagen og så sende de avgårde til fritidsktiviteter med kollektivtransport. Det er det bare folk som overhodet ikke har den fjerneste peiling som kommer med. De lever på en luftsky av fjerne drømmer om at alle skal kunne ta tog. Sorry, men sånn fungerer det ikke i vårt land.

Vei er viktigst. Punktum, ferdig diskustert.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Fortsatt flertall for høyresiden . . . . . .

Ingen regjering har mistet popularitet så raskt som den sittende . . . . . . Og det er skremmende. Nå har vi en regjering som overhode ikke har "vanlige folks" tillit. Og som fortsetter å ta upopulære...
Bilde

KrF får boost på ny måling

KrF får sin høyeste oppslutning siden den opprivende retningsstriden i 2018, viser en ny måling. Arbeiderpartiet går også mye fram.


Bilde www.msn.com
2
4 svar
Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
14 svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar
Aktuelt silas Siste svar

Falske følgere på Twitter

Newsweek melder... NEW YORK (Nettavisen): Nesten halvparten av presidents Joe Bidens 22,2 millioner følgere på Twitter, skal være falske, viser en undersøkelse foretatt av selskapet SparkToro og som e...
Bilde

Half of Joe Biden's Twitter followers are fake, audit reveals

Billionaire Elon Musk has claimed that 20 percent of Twitter users are "spam/fake accounts" amid his ongoing takeover bid.


Bilde www.newsweek.com
2
7 svar

Skjønner Vedum og Støre hverdagen ?

Jeg lurer på om den nye regjeringen med Vedum og Støre skjønner hverdagen til svært mange (kanskje de fleste) barnefamilier i Norge nå. Neppe . . . . . Og når rentehevinger planlegges, så er det ikke...
Bilde

Fikk betalingsvansker etter strømpris-smell: – Vet mange kjenner seg igjen

SLEMMESTAD (VG) Stadig flere sliter med regningene. Inkassobyråer opplever pågang fra en ny gruppe: Småbarnsfamilier med trang økonomi.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Laster...