Aktuelt

WernerVonBraun

Cannabis er ikke ufarlig

Dagbladet skriver i dag en sak som heter Cannabisens mørke side

Her kan man lese ting om cannabis som mange ikke vet og som mange cannabisrøykere nekter på.

Her er noen utklipp: DET MINDRE FASJONABLE faktumet er imidlertid at bruken av cannabis slettes ikke bare angår brukeren selv. Risikerer man å forringe sin egen mentale helse, risikerer man i samme øyeblikk å bli en belastning for skattebetalerne og ruinere livene til de som står deg nært, noe som kan sies å være rimelig egoistisk. Nilsen påpeker selv at 1 av 11 brukere blir avhengige av cannabis (og dermed får livene sine ødelagt av stoffet). Også studien til Arsenault og kolleger (2002) kan trekkes fram, som har etablert en økt risiko for symptomer av schizofreni med kontrollvariabler for sosioøkonomisk status og allerede foreliggende psykotiske tegn. Funnene var at 10 prosent av de som hadde brukt cannabis før fylte femten år hadde utviklet schizofreni før de var 26.

Utklipp 2: EN LIKNENDE kohortundersøkelse i tidsrommet 1992 til 1998, med kvinnelige elever fra 44 australske skoler som respondenter, viste at daglig bruk av cannabis femdoblet sjansen for depresjon og angst, og at ukentlig bruk doblet den.

Utklipp 3: *E*n samfunnsvitenskapelig studie offentliggjort i 2001, har videre beskrevet at de som bruker cannabis har fem ganger så stor sjanse for å begå voldelige handlinger. 34 prosent av vanebrukerne av cannabis i gruppen som ble undersøkt hadde blitt dømt for vold før de fylte 21. Bildet om at brukere av cannabis er av pasifistisk art, stadig malt av stoffets forkjempere, stemmer dermed ikke. Det kan vanskelig tenkes en gruppe som er mer overrepresentert på voldsstatistikken. Vanebrukere av alkohol kan ikke sammenliknes.

Utklipp 4: I EN STUDIE gjort av Pedersen og Skardhamar (2009) ble det funnet en «robust sammenheng» mellom cannabisbruk blant norske ungdom og seinere registrerte straffesaker. De får empirisk dekning fra mange hold. Halls (2006) analyser gir en klar korrelasjon mellom unge menneskers bruk av cannabis på den ene siden, og kriminelle handlinger på den andre, mens studien til Ferguson, Horwood og Swain-Campbell (2002) viste at cannabis signifikant øker sannsynligheten for å ende opp på en kriminell løpebane.

Mange cannabisrøykere vil nok si at de ikke kjenner seg igjen i dette. At alle studiene tar feil eller at de har en agenda. Jeg personlig kan si at jeg ikke er overrasket. Har selv sett folk bli deprimerte av cannabis. Har selv sett utadvendte mennesker bli veldig innesluttet og forandre personlighet totalt. Har selv sett dette gå utover deres selvtillit og deres arbeidsvilje.

Jeg kan avslutte med å si NEI til legalisering/avkriminalisering av cannabis.

3
307 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

1. Det er ikke Dagbladet som skriver saken. Det er et svar til en kronikk som sto på trykk tidligere. Dette er altså en meningsutveksling, og ikke en redaksjonell artikkel.

2. Dette er viktig da det ikke stilles samme krav til balansert framstilling i kronikker. Kronikkforfatteren har da også valgt en relativt ensidig formidling av forskningen på Cannabis, og tar kun for seg rapporter som gir et budskap som underbygger hans poeng.

3. Når det gjelder korrelasjonen mellom schizofreni/psykoser og cannabisbruk er den interessant, men slett ikke så tydelig som kronikkforfatteren vil ha det til. Et sterkt argument for at cannabis ikke forårsaker schizofreni, men bidrar til å utløse det hos yngre brukere som er disponert for sykdommen, er at det er praktisk talt samme antall pasienter diagnostisert med schizofreni i Danmark og Sverige. I Danmark er cannabisbruk langt mer utbredt enn i Sverige, og man skulle da tro at de ville hatt flere tilfeller hvis cannabis forårsaket schizofreni. Det samme bildet tegner seg hvis man ser til Nederland, Spania eller andre områder hvor bruk av cannabis er vanligere enn i f. eks Sverige og Norge.

4. Forfatteren er innom korrelasjonen mellom straffbare handlinger og cannabisbruk. Det er åpenbart en sterk korrelasjon, men han begår logisk kardinalsynder. For det første et argument av typen No true scotsman (Ærlige mennesker vil imidlertid erkjenne ... ) når han ikke klarer å sannsynliggjøre kausalitet. For det andre ser han ikke at den sterke korrleasjonen mellom straffbare handlinger og cannabisbruk i stor grad henger sammen med det faktum at stoffet er forbudt.

Det er argumenter for begge sider av denne saken, men cannabismotstanderne bør virkleig komme med bedre argumenter enn de samme som ble brukt for 20 år siden. De positive effektene på samfunnsøkonomien er overveldende ved en legalisering. Ikke bare fjerner vi all den illegale trafikken og omsetningen, samtidig som vi unngår å kriminalisere en stor del av befolkningen. Vi vil også tilføre staten sårt tiltrengte inntekter, mens vi kvalitetsikrer produktet, noe som igjen vil komme både brukere og samfunnet som helhet til gode. At vi på samme vis kan holde syntetisk cannabis, som kan være virkleig skadelig, unna unge brukermiljøer er en stor bonus.

I tillegg er det også en etisk side ved dette. Vi tillater en lang rekke aktiviter som utsetter samfunnet for langt større potensielle kostnader per bruker enn cannabisrøyking. Hvorfor det ene skal tillates, og det andre forbys er vanskelig å forstå hvis man ser på realitetene i skadeomfanget.

6

Cannabis kurerte min sosiale angst.

Røyker det sjeldent nå om dagen, men er evig takknemlig for at jeg begynte med det.

2

Her er noen utklipp: DET MINDRE FASJONABLE faktumet er imidlertid at bruken av cannabis slettes ikke bare angår brukeren selv. Risikerer man å forringe sin egen mentale helse, risikerer man i samme øyeblikk å bli en belastning for skattebetalerne og ruinere livene til de som står deg nært, noe som kan sies å være rimelig egoistisk. Nilsen påpeker selv at 1 av 11 brukere blir avhengige av cannabis (og dermed får livene sine ødelagt av stoffet). Også studien til Arsenault og kolleger (2002) kan trekkes fram, som har etablert en økt risiko for symptomer av schizofreni med kontrollvariabler for sosioøkonomisk status og allerede foreliggende psykotiske tegn. Funnene var at 10 prosent av de som hadde brukt cannabis før fylte femten år hadde utviklet schizofreni før de var 26.

Blank misforståelse. Selvfølgelig går menneskers helse og livskvalitet i en forstand ut over andre enn dem selv... det inkluderer deres rusvaner, treningsvaner og spisevaner. Ingenting spesielt med cannabis der. Det er det samme med pommes frites, inaktivitet og alkohol. Ja, i en forstand risikerer du å koste skattebetalerne noe på grunn av kostholdet eller alkoholvanenene dine. Poenget er ikke, i motsetning til den ekstreme misforståelsen dette nautet av en forfatter prøver å spre, at cannabis er *problemfritt* i denne forstanden, altså at det på magisk vis aldri indrekte påvirker andre enn brukeren, men at *alt* gjør det, i den samme forstand. Hvis ikke hadde det vært umulig å snakke om suverenitet over egen kropp i en hvilken som helst kontekst. Med andre ord, fortfatteren er rett og slett et brødhue. Føler du at du burde være fri til å spise på maccen og ta en sigg etterpå? VEL TENK PÅ DEM SOM MÅ TA REGNINGA DA! At det er så jævla fasjonabelt å mene at man er suveren over egen kropp er ikke noe som bare gjøres gjeldende når det er snakk om cannabis, men alt.

Når det er sagt, er du for kriminalisering av sigaretter og alkohol? Kanskje du ikke støtter forfatteren i sin påstand om at man er egoistisk om man røker cannabis, men forfatteren må nødvendigvis mene man er det om man røker sigaretter eller drikker alkohol også, fordi man er egoistisk i NØYAKTIG SAMME FORSTAND. Ikke at jeg tror han har evnen til å forstå hva han selv skriver engang.

3
Khalid [sitat…] Og hva med rusmiddelet alkohol? Anbefaler for øvrig denne. http://www.aftenposten.no/meninger/Frigi-hasjen-7386005.html#.UpW17t3fkmA.twitter

Og hva med rusmiddelet alkohol?

Alkohol er noe skikkelig dritt, men det kommer vi ikke unna etter så lang tid med det. Å gjøre et annet stoff lovlig i tillegg er ikke en løsning.

Du leste dette?

Utklipp 3: *E*n samfunnsvitenskapelig studie offentliggjort i 2001, har videre beskrevet at de som bruker cannabis har fem ganger så stor sjanse for å begå voldelige handlinger. 34 prosent av vanebrukerne av cannabis i gruppen som ble undersøkt hadde blitt dømt for vold før de fylte 21. Bildet om at brukere av cannabis er av pasifistisk art, stadig malt av stoffets forkjempere, stemmer dermed ikke. Det kan vanskelig tenkes en gruppe som er mer overrepresentert på voldsstatistikken. Vanebrukere av alkohol kan ikke sammenliknes.

1
WernerVonBraun [sitat…] Alkohol er noe skikkelig dritt, men det kommer vi ikke unna etter så lang tid med det. Å gjøre et annet stoff lovlig i tillegg er ikke en løsning. Du leste dette? Utklipp...

Alkohol er noe skikkelig dritt, men det kommer vi ikke unna etter så lang tid med det. Å gjøre et annet stoff lovlig i tillegg er ikke en løsning.

Du har 2 ting som begge er ille, det er ikke noen enorm forskjell på dem, det handler litt om preferanser. Den ulovlige er sågar mindre illle, og det ville vært mange som droppet alkohol til fordel for et mildere stoff, hvordan er ikke det her en fordel gitt at totalkonsumet av "rus" ikke øker?

1
WernerVonBraun [sitat…] Alkohol er noe skikkelig dritt, men det kommer vi ikke unna etter så lang tid med det. Å gjøre et annet stoff lovlig i tillegg er ikke en løsning. Du leste dette? Utklipp...

Alkohol er noe skikkelig dritt, men det kommer vi ikke unna etter så lang tid med det. Å gjøre et annet stoff lovlig i tillegg er ikke en løsning.

Korrekt! Løsningen på alkoholproblematikk er ikke å legalisere cannabis. Kan du, ut ifra hva du mener er en riktig juridisk klassifikasjon på cannabis, som altså er illegalt, gi rede for hva som tilsier at alkohol skal være klassifisert som legalt?

Har du noe som helst annet enn at det allerede er sånn?

1
WernerVonBraun [sitat…] Alkohol er noe skikkelig dritt, men det kommer vi ikke unna etter så lang tid med det. Å gjøre et annet stoff lovlig i tillegg er ikke en løsning. Du leste dette? Utklipp...

34 prosent av vanebrukerne av cannabis i gruppen som ble undersøkt hadde blitt dømt for vold før de fylte 21.

Men er det nødvendigvis noen sammenheng av det? Cannabis er forbudt, og det er større sjans for at en som er lovbryter av natur, slår en person, fremfor den 18 år gamle nerden som bare spiller data.

1
WernerVonBraun [sitat…] Alkohol er noe skikkelig dritt, men det kommer vi ikke unna etter så lang tid med det. Å gjøre et annet stoff lovlig i tillegg er ikke en løsning. Du leste dette? Utklipp...

Du leste dette?

Utklipp 3: En samfunnsvitenskapelig studie offentliggjort i 2001, har videre beskrevet at de som bruker cannabis har fem ganger så stor sjanse for å begå voldelige handlinger. 34 prosent av vanebrukerne av cannabis i gruppen som ble undersøkt hadde blitt dømt for vold før de fylte 21. Bildet om at brukere av cannabis er av pasifistisk art, stadig malt av stoffets forkjempere, stemmer dermed ikke. Det kan vanskelig tenkes en gruppe som er mer overrepresentert på voldsstatistikken. Vanebrukere av alkohol kan ikke sammenliknes.

Selv om det er en samfunnsvitenskapelig forskning, så er det ikke dermed sagt at forskningen er god av den grunn. Hva regner man med bruk da? 1 gang om dagen, 1 gang i uka, 1 gang i måneden?

1
Khalid [sitat…] Selv om det er en samfunnsvitenskapelig forskning, så er det ikke dermed sagt at forskningen er god av den grunn. Hva regner man med bruk da? 1 gang om dagen, 1 gang i uka...

Selv om det er en samfunnsvitenskapelig forskning, så er det ikke dermed sagt at forskningen er god av den grunn.

Det kan jeg være enig i, men like så er det skremmende hva de kommer fram til. Hvis halvparten er riktig så er det et ganske annet inntrykk enn hva som blir sagt i cannabistråden.

1
Speciale [sitat…] Men er det nødvendigvis noen sammenheng av det? Cannabis er forbudt, og det er større sjans for at en som er lovbryter av natur, slår en person, fremfor den 18 år gamle ne...

Cannabis er forbudt, og det er større sjans for at en som er lovbryter av natur, slår en person, fremfor den 18 år gamle nerden som bare spiller data.

Du mener nerden som spiller voldelige dataspill?

Jeg skjønner hva du mener, men at kriminelle har større sjanse for å slå trenger ikke å stemme.

1

Det virker som det er ekstremt vansklig for folk å skille mellom bruk og misbruk når det er snakk om cannabis. Alle de negative tingene som nevnes her gjelder enten når det er snakk om daglig bruk (noe som selvfølgelig er et misbruk uansett rusmidel) eller unge mennesker under 18 år.

Du kan misbruke alt mulig, du kan bli avhengig av alt mulig, uten at dette nødvendigvis er noe arguement for å gjøre det illegalt. Cannabis er her uansett om det er lovlig eller ulovlig, spørsmålet er hvordan vi skal håndtere det.

Selv om man ønsker legalisering/avkriminalisering betyr ikke det at man mener folk skal røyke hver dag, eller at barn skal røyke. Snarere tvert imot. Som flere forskere har pekt på, noe som er forbudt kan ikke reguleres.

Når det gjelder det med cannabisbruk og straffbare handlinger så er det jo åpenbart at dette henger sammen sålenge cannabis er ulovlig! Det er ikke et representativt utvalg som røyker cannabis under et forbud. For det første må du inn i kriminelle miljøer for å få tak i cannabis, og for det andre er det mange flere krminelle som røyker, noe som selvfølgelig er helt logisk sålenge cannabis er ulovlig. Korrelasjon medfører ikke nødvendigvis kausalitet.

3
WernerVonBraun [sitat…] Alkohol er noe skikkelig dritt, men det kommer vi ikke unna etter så lang tid med det. Å gjøre et annet stoff lovlig i tillegg er ikke en løsning. Du leste dette? Utklipp...

Utklipp 3: En samfunnsvitenskapelig studie offentliggjort i 2001, har videre beskrevet at de som bruker cannabis har fem ganger så stor sjanse for å begå voldelige handlinger. 34 prosent av vanebrukerne av cannabis i gruppen som ble undersøkt hadde blitt dømt for vold før de fylte 21. Bildet om at brukere av cannabis er av pasifistisk art, stadig malt av stoffets forkjempere, stemmer dermed ikke. Det kan vanskelig tenkes en gruppe som er mer overrepresentert på voldsstatistikken. Vanebrukere av alkohol kan ikke sammenliknes.

Som sagt, dette kan like godt komme av det faktum at stoffet er illegalt, og derfor er vanligere i grupper som har en lavere terskel for å ty til vold.

I tillegg har man så vidt jeg vet kun funnet denne sammenhengen blant folk som bruker cannabis ofte, og har et typisk misbruksmønster. Du finner ikke sammenhengen mellom vold og bruk hos de som har et mer moderat bruksmønster.

Korrelasjonen mellom vold og bruk/misbruk er uansett sterkere for alkohol.

Hvor er det forresten størst sjanse for å bli slått ned tror du; på en coffeeshop i Amsterdam, eller på en pub full av drita nordmenn?

Studien fra 2001, som jeg antar er av Friedman, er for øvrig på langt nær nok til å konkludere med at cannabisbruk leder til voldsbruk. Civil Beat har mer:

... the violence may be linked more to drug trafficking or personality than marijuana itself. Friedman even gives a specific note of caution against over-generalizing the findings of a link between marijuana use and violent behavior.

Friedmans forbehold har ikke kronikkforfatteren tatt seg bryet med å gjengi i kronikken, og da kan man jo spørre seg hvor troverdig han er i sin omgang med de andre studiene han referer til.

2

Synes det er en tragedie at så mange nordmenn er villige til å gå de organiserte kriminelle bandenes ærend. De gnir seg i hendene pg smiler fra øre til øre for hver eneste dag vi fortsetter vår meningsløse krig mot narko.

Nordmenns naivitet når ingen grenser.

1

Dagbladet skriver i dag en sak som heter Cannabisens mørke side

Det er ikke Dagbladet som skriver dette, det er en privatperson som svarer på et tidligere innlegg. Så vidt jeg kan se er han heller ingen fagperson.

1
Rexwiller [sitat…] Det er ikke Dagbladet som skriver dette, det er en privatperson som svarer på et tidligere innlegg. Så vidt jeg kan se er han heller ingen fagperson.

Og i tillegg ser det ut til at forfatteren i hovedsak skriver dette i egenskap av å være medlem av UMN ...

Det burde han i det minste opplyst om. Men det forklarer den ekstremt tendensiøse omgangen med forskning.

Edit: Jeg skal ikke trekke Norsk Meiteunion (NMU) inn i dette. Ungdom mot narkotika skal det være ;-)

2
Stullimach Det virker som det er ekstremt vansklig for folk å skille mellom bruk og misbruk når det er snakk om cannabis. Alle de negative tingene som nevnes her gjelder enten når det er snak...

Det virker som det er ekstremt vansklig for folk å skille mellom bruk og misbruk

Så hva mener du er misbruk. Det står noe om de som kun bruker 1 gang i uka også. Det var bedre, men fortsatt veldig uheldig for psykisk helse osv.

1

Jeg kan avslutte med å si NEI til legalisering/avkriminalisering av cannabis.

Hvorfor er det så viktig for deg å bestemme hva andre mennesker gjør med sin egen kropp? Det strider faktisk mot grunnleggende menneskerettigheter. Det gjelder også andre rusmidler. At du innbiller deg at du har rett til å bestemme over andre menneskers liv, er noe du har til felles med våre politikere. Det er meget uheldig for alle innbyggere i et så kalt fritt land.

2
kee1972 [sitat…] Hvorfor er det så viktig for deg å bestemme hva andre mennesker gjør med sin egen kropp? Det strider faktisk mot grunnleggende menneskerettigheter. Det gjelder også andre...

Hvorfor er det så viktig for deg å bestemme hva andre mennesker gjør med sin egen kropp?

Er det viktig for meg? Jeg har ytret min mening om legaliseringsspørsmålet.

Det blir som at jeg skal spørre deg hvorfor du er så sykelig opptatt av mine standpunkter.

Så hvis cannabislegalisering er så fantastisk for "frie mennesker". Hvorfor er ikke Amsterdam tilnærmet lik himmelen?

1
WernerVonBraun [sitat…] Er det viktig for meg? Jeg har ytret min mening om legaliseringsspørsmålet. Det blir som at jeg skal spørre deg hvorfor du er så sykelig opptatt av mine standpunkter. Så h...

Så hvis cannabislegalisering er så fantastisk for "frie mennesker". Hvorfor er ikke Amsterdam tilnærmet lik himmelen?

Det må ikke være tilnærmet himmelen for at fordelene ved legalisering skal oppveie ulempene og gå i legaliseringens favør.

1

Lignende innlegg

Fortsatt flertall for høyresiden . . . . . .

Ingen regjering har mistet popularitet så raskt som den sittende . . . . . . Og det er skremmende. Nå har vi en regjering som overhode ikke har "vanlige folks" tillit. Og som fortsetter å ta upopulære...
Bilde

KrF får boost på ny måling

KrF får sin høyeste oppslutning siden den opprivende retningsstriden i 2018, viser en ny måling. Arbeiderpartiet går også mye fram.


Bilde www.msn.com
3
5 svar
Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar
Laster...