Rainmaker [sitat…] Den veien der ligger i et byggefelt.... Altså helt klart 50-sone.

Dersom det er et gjentagende problem at bilistene kjører for fort på strekningen skal det skiltes. Unnlatelse av skilting gjør dettetil en botfelle som ingen er tjent med.

Slike steder skal det skiltes, selv om det på et stillbilde kan oppfattes som tettbygd strøk.

I trafikken er det ikke stillbilder vi forholder oss til. Bilistene senker farten på et slikt sted, men ikke alle kommer ned i femti før radaren.

3

Ja den er ikke så uklar, enig i det, men likevel, hvor langt fra veien skal ett byggefelt ligge før det ikke er tettbygd strøk ?

Det er også flere andre ting som nevnt over som gjør regelen uklar. Bildet var nok ikke det beste eksemplet, men det var nå det som var bildet til artikkelen med teksten jeg undret meg over.

2

Virker som politiet her er mer interessert i å "være flinke " og cashe inn til vår fattige stat enn å passe på å informere folk slik de oftecskryter av at de gjør.

2

Så lenge det er uklart hva fartsgrensen er så vil det oppstå misforståelser. Jeg har nok glemt en del ting siden jeg tok teoriprøven i 1991. Men staten tjener jo på uklar skilting. Og visse partier som vil 'ta' bileierne.

2

Her var det da tydelig at INGEN bilister trodde de kjørte i 80-sone, siden høyeste målte fart var 70km i timen.

2

Hvordan i alle dager skal en bilfører vite om kommunen eller politiet har bestemt om det er ett tettbygd strøk uten skilting,

Den veien der ligger i et byggefelt....

Altså helt klart 50-sone.

1

Det er ikke definisjonen på tettbygd du har kommet med men den norske definisjonen på et tettsted. Det kan godt være tettbygd selv om antallet boliger ikke overstiger SSB sin definisjon på et tettsted.

Nå er det ikke noen klar definisjon på tettbygd strøk men flere hus rimelig tett ved veien gir en indikasjon.

Jeg opplever ellers ikke at det er spesielt vanskelig å oppfatte om man er i et tettbygd strøk eller ikke. Har man gul midtlinje på veien vil man være 100 % sikker på om det er 50 km/t fartsgrense der.

1
BornOnThe4thOfJuly Det er ikke definisjonen på tettbygd du har kommet med men den norske definisjonen på et tettsted. Det kan godt være tettbygd selv om antallet boliger ikke overstiger SSB sin defin...

"Hvordan i alle dager skal man kunne vite om det er gjort en skjønnsmessig avgjørelse i kommunen at det er tettbygd strøk selv om husene er mer enn 50 meter fra hverandre ? Jeg mener denne regelen er veldig uklar. Den tilsier også at bilisten må være lokalkjent for å kunne vite med sikkerhet hvilken fartsgrense det er der."

Kort sagt, høl i hue, dette er pengeinnsamling de luxe.

1

Med byggefelt på venstresiden når man kjører opp og grøntområde til høyre, så kan jo folk bli litt forvirret.

Jeg har kjørt litt i området der og i hvert fall et sted så er det faktisk forskjellig fartsgrense i kjøreretningene, mest sannsynlig fordi det er innkjøringer til noen eiendommer på den ene siden av veien og ikke den andre. Skal man følge den logikken, så burde det jo være 80-sone oppover bakken, og så 50-sone nedover.

I tillegg tittet jeg innom Google Maps, og det har faktisk stått et femtiskilt i bunnen av bakken. Dette må da altså ha blitt fjernet og ikke satt opp igjen. Da burde vel strengt tatt det skiltet blitt satt opp igjen snarest, slik at politiet ikke unytter uvitende bilister.

1
Volmets "Hvordan i alle dager skal man kunne vite om det er gjort en skjønnsmessig avgjørelse i kommunen at det er tettbygd strøk selv om husene er mer enn 50 meter fra hverandre ? Jeg men...

Som nevnt så refereres det til definisjonen på tettsted. Det er ikke den definisjonen som benyttes i forhold til tettbebygd område.

Nå skiltes det stadig oftere også fartsgrense 50 km/t og de veiene som ikke er skiltet det er ganske åpenbart i tettbebygd område.

Har du virkelig problemer med å vite om du er i tettbygd område??

1
FlGARO Med byggefelt på venstresiden når man kjører opp og grøntområde til høyre, så kan jo folk bli litt forvirret. Jeg har kjørt litt i området der og i hvert fall et sted så er det fak...

I tillegg tittet jeg innom Google Maps, og det har faktisk stått et femtiskilt i bunnen av bakken. Dette må da altså ha blitt fjernet og ikke satt opp igjen. Da burde vel strengt tatt det skiltet blitt satt opp igjen snarest, slik at politiet ikke unytter uvitende bilister.

Vi snakker fortsatt om en vei inne i et byggefelt, rett ved/i et tettsted.

Det er ingen verdens ting som tilsier at en slik uskiltet vei skal ha noen annen fartsgrense enn 50 km/t.

Ellers er jo en "hjelpesetning" at om veien har høyreregel, altså at sideveier ikke har vikelinje, så er det mest sannsynlig en fartsgrense på 50 eller lavere.

Forøvrig;Om man skal være veldig bastant så kommer man vel inn på Sandvikveien fra en 40-sone, uten at den fartsgrensen oppheves (om der ikke er skiltet annerledes)... da kan man jo diskutere om de skulle vært bøtelagt ihht brudd på 40-sonen.

1
FlGARO Med byggefelt på venstresiden når man kjører opp og grøntområde til høyre, så kan jo folk bli litt forvirret. Jeg har kjørt litt i området der og i hvert fall et sted så er det fak...

Da burde vel strengt tatt det skiltet blitt satt opp igjen snarest, slik at politiet ikke unytter uvitende bilister.

Når veien er uskiltet så er det altså enten fartsgrense på 80 km/t eller 50 km/t. De aller fleste klarer å se forskjell på om veien typisk er en vei der man kan kjøre 80 km/t eller ligner mer på en vei der man bør kjøre 50 km/t.

På veier med fartsgrense 60 og 70 km/t, som kan forveksles med 50 km/t og 80 km/t, vil det være skiltet med jevne mellomrom.

Det burde egentlig ikke mulig å forveksle en vei som man normalt vil kjøre 80 km/t på og en man bør kjøre 50 km/t på.

1
Rainmaker [sitat…] Vi snakker fortsatt om en vei inne i et byggefelt, rett ved/i et tettsted. Det er ingen verdens ting som tilsier at en slik uskiltet vei skal ha noen annen fartsgrense enn...

Det er ingen verdens ting som tilsier at en slik uskiltet vei skal ha noen annen fartsgrense enn 50 km/t.

Som sagt, ikke langt unna så fantes det en vei med to forskjellige fartsgrenser. I den ene retningen skog og mark, den andre innkjøring til noen fjøs. 80-grense inn mot skog og mark, 50 inn mot bebyggelsen, og dette var i tillegg en smal vei, så det fremstod som rimelig ulogisk.

Og hvis Vegvesenet er så vinglete med reglene, så kan jeg forstå at det kan skape usikkerhet hos enkelte.

1
FlGARO [sitat…] Som sagt, ikke langt unna så fantes det en vei med to forskjellige fartsgrenser. I den ene retningen skog og mark, den andre innkjøring til noen fjøs. 80-grense inn mot sk...

Som sagt, ikke langt unna så fantes det en vei med to forskjellige fartsgrenser. I den ene retningen skog og mark, den andre innkjøring til noen fjøs. 80-grense inn mot skog og mark, 50 inn mot bebyggelsen, og dette var i tillegg en smal vei, så det fremstod som rimelig ulogisk.

Dette høres ut som en feil. Skilt som er snudd eller på annen måte er tuklet med.

Så vidt jeg vet er det ikke noen veier som er ment å ha forskjellig fartsgrense avhengig av kjøreretning.

Det påvirker uansett ikke situasjonen som artikkelen omtaler.

1
Rainmaker [sitat…] Dette høres ut som en feil. Skilt som er snudd eller på annen måte er tuklet med. Så vidt jeg vet er det ikke noen veier som er ment å ha forskjellig fartsgrense avhengig...

Å ha forskjellig fartsgrense i hver kjøreretning er rimelig standardløsning når man er på en 80 km/t-vei som kommer inn mot et kryss. Da er det gjerne skiltet ned til 50 eller 60 km/t inn mot krysset mens det er 80 km/t fra krysset og ut.

Uten et kryss å forholde seg til kan også dette være tilfelle. Det er dog ikke like vanlig da men på kortere strekninger kan man komme til at man kan øke fartsgrensen noe før den er satt ned andre veien.

Det kan også være rent praktiske grunner som gjør at skiltene er plassert slik de er.

Regelverket har ingen begrensninger men av naturlige årsaker vil det for de fleste veistrekninger være fornuftig med samme fartsgrense i begge retninger.

1
Rainmaker [sitat…] Vi snakker fortsatt om en vei inne i et byggefelt, rett ved/i et tettsted. Det er ingen verdens ting som tilsier at en slik uskiltet vei skal ha noen annen fartsgrense enn...

Forøvrig;Om man skal være veldig bastant så kommer man vel inn på Sandvikveien fra en 40-sone, uten at den fartsgrensen oppheves (om der ikke er skiltet annerledes)... da kan man jo diskutere om de skulle vært bøtelagt ihht brudd på 40-sonen.

Her er jeg uenig med deg.

Et fartsskilt gjelder til det blir opphevet. Men det gjelder kun på den veien du kjører (ser bort fra sone-XX).

Så kjører du på en 30-vei og svinger av denne, så er du mest sannsynlig på en 50-vei om det ikke er skiltet noe annet.

1

En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det 1. Bor minst 200 personer der og 2. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik ut over 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks. være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.

Spørsmålet er vel også hvor langt ifra 'den relevante veien' bebyggelsen det her er snakk om ligger :-) Om jeg utelukkende skulle gått ut i fra det lille jeg kan se i bildet i artikkelen (burde vært tydeliggjort bedre), så hadde jeg tippet på 60 km/t fartsgrense.

Da i hvert fall om jeg skal sammenligne med andre strekninger med tilsvarende mulig/usett (kan jo sjekke med googlemaps om jeg gidder.. :) bebyggelse, og da bebyggelsens avstand (ditto oversiktelighet..) til/fra kjørebanene.

1
Rainmaker [sitat…] Dette høres ut som en feil. Skilt som er snudd eller på annen måte er tuklet med. Så vidt jeg vet er det ikke noen veier som er ment å ha forskjellig fartsgrense avhengig...

Dette høres ut som en feil. Skilt som er snudd eller på annen måte er tuklet med.

Hvis det hadde blitt snudd på så ville det jo vært enda mer feil opprinnelig da det ville stått 50-skilt på en side av veien og 80-skilt på det andre :)

1
Trikkeren [sitat…] Her er jeg uenig med deg. Et fartsskilt gjelder til det blir opphevet. Men det gjelder kun på den veien du kjører (ser bort fra sone-XX). Så kjører du på en 30-vei og svin...

Et fartsskilt gjelder til det blir opphevet. Men det gjelder kun på den veien du kjører (ser bort fra sone-XX).

Gjelder det ikke egentlig frem til neste kryss? Altså, kjører du rett frem i et kryss, så skal det komme skilt om fartsgrensen (enten endring eller lik), og står det ikke det, så er det etter krysset 50/80-sone som gjelder?

Mener det var en debatt om dette etter at noen hadde tatt bilde av seks femtiskilt som stod to og to med bare noen titalls meter fra hverandre, men at dette var gjort riktig i henhold til regelverket.

1
Zpiff [sitat…] Spørsmålet er vel også hvor langt ifra 'den relevante veien' bebyggelsen det her er snakk om ligger :-) Om jeg utelukkende skulle gått ut i fra det lille jeg kan se i bild...

Om jeg utelukkende skulle gått ut i fra det lille jeg kan se i bildet i artikkelen (burde vært tydeliggjort bedre), så hadde jeg tippet på 60 km/t fartsgrense.

Og når du ikke hadde sett noe fartsgrenseskilt ville det naturlige være å tro at det var den generelle fartsgrensen 50 km/t som gjaldt.

Det skal ikke være vanskelig for en erfarne bilfører å skille veier med generell fartsgrense 50 km/t fra en vei med generell fartsgrense 80 km/t. Og alle andre fartsgrenser er skiltet jevnlig.

1
FlGARO [sitat…] Gjelder det ikke egentlig frem til neste kryss? Altså, kjører du rett frem i et kryss, så skal det komme skilt om fartsgrensen (enten endring eller lik), og står det ikke...

Gjelder det ikke egentlig frem til neste kryss? Altså, kjører du rett frem i et kryss, så skal det komme skilt om fartsgrensen (enten endring eller lik), og står det ikke det, så er det etter krysset 50/80-sone som gjelder?

Det ville jeg ha antatt (er så lei av å sjekke alle mulige ting som faktisk burde være selvsagte), så hvis det var 80 før et veiskille så ville iallefall jeg ha fortsatt i 80 etter veiskillet - om det ikke straks etter var skiltet med ny grense, eller at det ikke av avåpebare grunner ellers ville være uforsvarlig.

PS: Det hadde egentlig vært nok med èn trafikkregel (i veitrafikken), nemlig å tilpasse farten etter forholdene - og ellers bruke det vettet en måtte ha.

1
Laster...