og jeg rekner med at det finnes flere bevis for at Kristansen var skyldig.

Feil. Det finnes INGEN bevis for at Viggo Kristiansen var skyldig. Jeg har fulgt denne saken over flere år og dette mobilbeviset er ikke nytt. Mobilbeviset gir han alibi. Han sendte to tekstmeldinger og hadde en lengre samtale når drapene ble begått. På et annent sted enn baneheia.

Den eneste det ble funnet DNA fra var Jan Helge Andersen. Ingen DNA fra Viggo Kristiansen.

Det er ikke tvil om at Viggo Kristiansen har blitt utsatt for et justismord og jeg tror faktisk han kan være uskyldig også.

Min teori er at Jan Helge Andersen begikk disse drapene alene. Han dro inn Viggo Kristiansen i saken for å slippe å stå alene om disse ugjerningene og førte til også at sakens eneste busemann slapp billigere unna.

Men for å understreke. Det eksisterer NULL bevis for at Viggo Kristiansen deltok. Kun JHA sitt vitnemål. Et vitnemål som ikke er særlig troverdig. Jeg tror vi snakker om et av der groveste justismord i nyere historie.

Men det finnes derimot en rekke beviser som ikke knytter VK til åstedet. De ble ignorerte og det er selvsagt en skandale, men samtidig ikke et ukjent fenomen i det norske rettssystmet dessverre.

9
Kul_Djevel [sitat…] Feil. Det finnes INGEN bevis for at Viggo Kristiansen var skyldig. Jeg har fulgt denne saken over flere år og dette mobilbeviset er ikke nytt. Mobilbeviset gir han alibi....

Feil. Det finnes INGEN bevis for at Viggo Kristiansen var skyldig.

Det er mulig. Som sagt har jeg ikke følgt godt nok med på denne saken til å hverken kunne bekrefte eller avkrefte dette.

Men det er selvsagt trist om det skulle vise seg at dommen ikke var riktig, og at en uskyldig mann har måtte sone i så mange år.

Og ikke minst overraskende at det skal så lite bevis til for å kunne dømme en mann til 21 års forvaring om dette skulle vise seg å stemme.

1

Jeg tror ikke Viggo Kristiansen er uskyldig, tror dommen er helt riktig. Men om det er feil og han er uskyldig er det en skandale og han må få tidenes oppreisning og unsskyldning.

2
Kul_Djevel [sitat…] Feil. Det finnes INGEN bevis for at Viggo Kristiansen var skyldig. Jeg har fulgt denne saken over flere år og dette mobilbeviset er ikke nytt. Mobilbeviset gir han alibi....

Min teori er at Jan Helge Andersen begikk disse drapene alene. Han dro inn Viggo Kristiansen i saken for å slippe å stå alene om disse ugjerningene og førte til også at sakens eneste busemann slapp billigere unna.

Det er funnet DNA-bevis for at det var to stykk tilstede.

1

For norsk rett gjeld tydeleg nok dette. Det er betre å døma ein mistenkjeleg person (les mann/utlending) enn å lata ein uskuldig gå fri...

1

Den andre personen kan ha vært én av halvparten av landets befolkning, og så vidt jeg har forstått kan DNA-et ha havnet der uavhengig av ugjerningene. Uansett konkluderer rapporten med at Kristiansen har hatt en seks minutter lang samtale mens han voldtok og drepte jentene. Isåfall er han en syk, syk mann, men det tror jeg ikke er tilfellet.

2
Corvus [sitat…] Det er funnet DNA-bevis for at det var to stykk tilstede.

Nei, det er det ikke. Det er en feilslutning å tro at DNA bare kan komme fra gjerningsmenn, her snakker vi om ikke reelt sett analyserbar DNA som kan ha kommet enten via gjerningsmann, offer, ved funn, ved teknisk etterforsking eller ved analyse.

Det er på ingen måte nok til å konkludere med to gjerningsmenn.

Her er det også usannsynlig siden slike typer handlinger nesten aldri gjøres av mer enn en gjerningsmann og at det også er en type forbrytelse som alltid legger spor. Det var mer enn nok DNA for å felle JHA, og at det ikke var DNA fra VK er såpass oppsiktsvekkende at det i seg selv burde gi rom for nok tvil til at han ikke skulle vært dømt.

De som husker det enorme medietrykket som var, og hvordan VK ble demonisert i forside etter forside, forstår hvorfor VK kunne dømmes uten bevis. Det er et typisk hendelsesforløp for justismord, både i Norge og andre land. Ressurssvake personer med sosiale avvik (og i det her tilfellet klare seksuelle avvik) i saker der storsamfunnet forhåndsdømmer.

3

Uansett hva man mener om Viggo Kristiansen som person og hva han har innrømmet å ha gjort tidligere så bør det bekymre alle at man kan bli dømt på et så spinkelt grunnlag.

Hadde VK vært en godt lik person som ikke hadde hatt en ubehagelig fortid så hadde han aldri i verden blitt dømt med det bevisbildet som forelå.

Hvorvidt han faktisk gjorde det eller ikke er irrelevant i denne sammenheng. Bevisen må være gode nok for å få noen dømt.

En annen ting som irriterer meg er prressen misforståtte respekt for rettsvesenet. Kritisk journalistikk under rettsforløpets gang er nesten fraværende (unntaket er ABB).

Skepsis fra pressen kommer gjerne lenge etterpå og ofte fordi privatpersoner i lang tid har jobbet for å få det nye fokuset på saken.

Hadde pressen gjort jobben sin så hadde de skrevet at aktoratet hadde en syltynn sak mot VK. Men det turte de ikke...

3

Kan jeg få link til dette med at han har erkjent å ha voldtatt en tiåring? Klarer ikke finne noe om det

1

Fra dommen i Agder lagmanssrett:

Tiltalens punkt V:

''Straffelovens § 195 første ledd, første straffalternativ og annet ledd

for å ha hatt utuktig omgang med barn under 14 år, og handlingen er foretatt overfor barn under 10 år, og det har skjedd gjentatte overgrep.

Grunnlag:

nr. 2 Kristiansen:

Ved flere anledninger i tidsrommet 24. mai 1994 til desember 1996 i Egsområdet i Kristiansand, gned han penis mot kjønnsorganet til NN2, og/eller stakk en finger inn i skjeden hennes og/eller slikket henne i skrittet.''

''Det skal likevel nemnast at Viggo Kristiansen har vedgått overgrepet i post V i tiltalen, og det kan ha letta situasjonen for jenta som blei misbrukt.''

Ganske graverende overgrep:

''Straffutmålinga skal som før nemnt og gjelde dei tilhøva som er rettskraftig avgjorde av byretten, nemleg tiltalepostane V, VI og VII. Alvorlegast her er domfellinga for fleire tilfelle av utuktig omgang med og valdtekt av ei jente som var i alderen 7-9 år då overgrepa skjedde.''

Som bla gjelder:

VI. Straffelovens § 192, første ledd, første straffalternativ

for ved vold eller ved å fremkalle frykt for noens liv eller helse, å ha tvunget noen til utuktig omgang, eller å ha medvirket til dette.

Grunnlag:

nr. 2 Kristiansen:

Til tid og på sted som nevnt under post V, grep han ved flere anledninger tak i armen til NN2, , og tvang henne med seg til avsidesliggende steder, hvor han kledte henne naken nedentil, holdt henne fast og forholdt seg slik som nærmere beskrevet under post V.''

Han har beleilig nok ‘’kun’’ innrømmet det minst graverende forholdet. Ikke at dette forsvarer en mulig feil drapsstraff, men som sagt: jeg finner ingen sympati for Viggo K.

2
Lew_Ashby Fra dommen i Agder lagmanssrett: Tiltalens punkt V: ''Straffelovens § 195 første ledd, første straffalternativ og annet ledd for å ha hatt utuktig omgang med barn under 14 år, og h...

Han har beleilig nok ‘’kun’’ innrømmet det minst graverende forholdet. Ikke at dette forsvarer en mulig feil drapsstraff, men som sagt: jeg finner ingen sympati for Viggo K.

Og då meiner du det er heilt greitt at han vart dømd til 21 års sikring for noko han eventuelt ikkje har gjort? Sympatiar og antipatiar burde ikkje ha noko med syn på straff å gjera.

2
Langveg [sitat…] Og då meiner du det er heilt greitt at han vart dømd til 21 års sikring for noko han eventuelt ikkje har gjort? Sympatiar og antipatiar burde ikkje ha noko med syn på stra...

Jeg utfordrer deg til å vise til et sted hvor jeg mener det. Nå spør du meg, så går ut ifra at du ikke evnet å tolke det jeg skrev uten to streker under svaret. Forsøker meg med en strek:

Ikke at dette [på noen som helst måte] forsvarer en mulig feil drapsstraff, men som sagt: jeg finner ingen sympati for Viggo K.

3
oddvar_kjempebra Uansett hva man mener om Viggo Kristiansen som person og hva han har innrømmet å ha gjort tidligere så bør det bekymre alle at man kan bli dømt på et så spinkelt grunnlag. Hadde VK...

Hadde VK vært en godt lik person som ikke hadde hatt en ubehagelig fortid så hadde han aldri i verden blitt dømt med det bevisbildet som forelå.

Den "ubehagelige fortiden" er en del av bevisbildet, så å se den isolert fra resten av saken er en umulighet. Det er ganske enkelt ikke så mange av oss som er i stand til å begå slike overgrep mot små barn - det er en grunn til at det første politiet gjør i slike saker er å hente frem listen over kjente barneskjendere.

2

det er ingen som heller ber deg å ha sympati for noen , og det e rikke dette saken dreier seg om. Glem personen som sådan , men heller diskuter om det er riktig at en sak som etterlater seg så mange spørsmål som denne ikke skal behandles på nytt . La de impliserte personene i saken få svarene de stiller seg.

jeg er veldig skeptisk til Norsk indisiedømming , og spesielt bruken av fortegnelser av siktet /tiltalt person . I retten svarer enn for det som man er tiltalt for og ikke annet . jeg ser det blir dratt frem evnt tidlige voldtekter , som ikke er en del av denne saken.

selv håper jeg at denne Baneheia saken blir etterforsket på nytt og at den tidligere pådømte får svar på d espørsmålene som henger igjen . Kommer det frem nye bevis som gir pådømte alibi skal dommen selvsagt omgjøres med etterpåfølgende erstatningsansvar for staten

2
Kul_Djevel [sitat…] Feil. Det finnes INGEN bevis for at Viggo Kristiansen var skyldig. Jeg har fulgt denne saken over flere år og dette mobilbeviset er ikke nytt. Mobilbeviset gir han alibi....

Den eneste det ble funnet DNA fra var Jan Helge Andersen. Ingen DNA fra Viggo Kristiansen.

Ble funnet DNA fra en annen, men dette var så generelt at det kunne passet med halve norges befolkning. At dette ikke ble forkastet som bevis er ytterst merkelig.

Samtidig skal det sies at jeg kun kjenner saken fra media.

1
Brezjnev [sitat…] Den "ubehagelige fortiden" er en del av bevisbildet, så å se den isolert fra resten av saken er en umulighet. Det er ganske enkelt ikke så mange av oss som er i stand til...

Men nå er dette snakk om et drap og ikke "barneskjending". Så å trekke en linje mellom tidligere sex-overgrep og overlagt drap er ytterst tvilsomt som indisie.

Uansett så er det rart at dette blir vektet sterkere enn det faktum at det var fullt av bevis for at han som tilstod var der, mens det ikke fantes noe bevis for at VK var der.

Hadde begge begått disse overgrepene og drapene samtidig så burde det vært jevnt over av spor fra begge to.

1
mickyH det er ingen som heller ber deg å ha sympati for noen , og det e rikke dette saken dreier seg om. Glem personen som sådan , men heller diskuter om det er riktig at en sak som etter...

selv håper jeg at denne Baneheia saken blir etterforsket på nytt

Det har vel skjedd litt på DNA-fronten siden 2001-2002, så en analyse av disse (om de finnes) kunne vært interessant.

Men noe skurrer her. I mitt hode vil en så alvorlig sak kreve krystallklare bevis som eliminerer all tvil.

1
oddvar_kjempebra Men nå er dette snakk om et drap og ikke "barneskjending". Så å trekke en linje mellom tidligere sex-overgrep og overlagt drap er ytterst tvilsomt som indisie. Uansett så er det ra...

Hadde begge begått disse overgrepene og drapene samtidig så burde det vært jevnt over av spor fra begge to.

Og Telenor hadde neppe konkludert med at telefonen hans ikke kunne ha vært der mens han snakket og sendte meldinger heller..

Men klart, hvorfor skal man bry seg om hva nerder sier er teknisk umulig når man selv føler noe annet som dommer.

1
oddvar_kjempebra Men nå er dette snakk om et drap og ikke "barneskjending". Så å trekke en linje mellom tidligere sex-overgrep og overlagt drap er ytterst tvilsomt som indisie. Uansett så er det ra...

Uansett så er det rart at dette blir vektet sterkere enn det faktum at det var fullt av bevis for at han som tilstod var der, mens det ikke fantes noe bevis for at VK var der. Hadde begge begått disse overgrepene og drapene samtidig så burde det vært jevnt over av spor fra begge to.

Nå var det jo faktisk ganske jevnt over av spor fra begge to, om ikke hukommelsen min svikter meg helt: ett hårstrå som kunne knyttes til den andre barneskjenderen var alt de fant, av ting som sa noe med sikkerhet. Om en skal tro på flere "åstedseksperter" jeg har diskutert denne saken med opp gjennom årene tyder en slik skrikende mangel på biologisk materiale på at det egentlig aldri var noen gjerningsperson der overhodet.

1
oddvar_kjempebra Uansett hva man mener om Viggo Kristiansen som person og hva han har innrømmet å ha gjort tidligere så bør det bekymre alle at man kan bli dømt på et så spinkelt grunnlag. Hadde VK...

ubehagelig fortid

For øvrig, og litt på siden, så illustrerer ordvalget godt hvor forskjellige virkelighetsoppfatninger man kan ha. For meg indikerer frasen en fortid med ting som hasjrøyking, bilbrekk og kanskje litt vold. Seksuelle overgrep mot en 7-årig jente ville jeg beskrevet på ganske andre måter.

2
Laster...