Brezjnev [sitat…] For øvrig, og litt på siden, så illustrerer ordvalget godt hvor forskjellige virkelighetsoppfatninger man kan ha. For meg indikerer frasen en fortid med ting som hasjrøyki...

Så du synes det ikke er ubehagelig å høre om en som har en fortid som inneholder overgrep mot barn?

Deg om det.

Og det er jo merkelig at du ikke klarer å tenke deg at man kan beskrive en fortid på flere måter uten at disse beskrivelsene ekskluderer hverandre.

Hva er det du egentlig prøver på i denne kommentaren. Annet enn å fremheve deg selv?

1
Brezjnev [sitat…] Nå var det jo faktisk ganske jevnt over av spor fra begge to, om ikke hukommelsen min svikter meg helt: ett hårstrå som kunne knyttes til den andre barneskjenderen var alt...

Nå var det jo faktisk ganske jevnt over av spor fra begge to, om ikke hukommelsen min svikter meg helt

Da svikter hukommelsen din deg totalt. DNA spor av Andersen var entydige. Det var etter at han ble forelgat disse at han tilstod. Det var ingen spor av DNA fra VK, kun et svakt DNA-spor som kunne indikere (men langt ifra bevise) at det var to gjerningsmenn. Men dette DNA-sporet kunne tilhøre halvparten av Norges befolkning.

1
oddvar_kjempebra Så du synes det ikke er ubehagelig å høre om en som har en fortid som inneholder overgrep mot barn? Deg om det. Og det er jo merkelig at du ikke klarer å tenke deg at man kan beskr...

Og det er jo merkelig at du ikke klarer å tenke deg at man kan beskrive en fortid på flere måter uten at disse beskrivelsene ekskluderer hverandre.

Det er jo akkurat det jeg klarer, og derfor undres over hvorfor noen (du er på ingen måte alene om å forsøke å snakke ned barneskjendingene han har tilstått) velger en slik beskrivelse av det han har gjort. En beskrivelse de fleste vil forbinde med helt andre ting enn å ha voldtatt en 7-årig jentunge.

2
oddvar_kjempebra [sitat…] Da svikter hukommelsen din deg totalt. DNA spor av Andersen var entydige. Det var etter at han ble forelgat disse at han tilstod. Det var ingen spor av DNA fra VK, kun et...

Da svikter hukommelsen din deg totalt

Eventuelt misforstod du hva du leste. Det var så vidt jeg husker, som jeg skrev, ett eneste hårstrå fra den andre barneskjenderen som felte ham. Fra hovebarneskjenderen var det 0. Forskjellen på 0 og 1 er ikke stor.

2
Brezjnev [sitat…] Det er jo akkurat det jeg klarer, og derfor undres over hvorfor noen (du er på ingen måte alene om å forsøke å snakke ned barneskjendingene han har tilstått) velger en sli...

Hva er dette for noe tull?

Å påstå at jeg snakker ned barneskjedingen han har tilstått er en ren løgn fra deg. Det har jeg aldri gjort.

At du velger å tolke en av mange beskrivelser jeg kan gi om hans fortid som å snakke ned barneskjedingen han har tilstått viser kun at det er du som har et problem her.

Grunnen til at jeg valgte den beskrivelsen er veldig enkelt. Det er nemlig slik at når dommerne/juryen får høre om hans fortid så er det ubehagelig å høre om. De vil sannsynligvis kjenne et ubehag. Og så er det spørsmål om dette ubehaget vil påvirke deres syn på selv saken.

At du ikke klarer å koble så langt er ditt problem, men kom ikke med rene løgner om hva jeg har sagt for å forsvare din egen mangel på evnen til å forstå hva andre skriver..

1
JJularbo [sitat…] Og Telenor hadde neppe konkludert med at telefonen hans ikke kunne ha vært der mens han snakket og sendte meldinger heller.. Men klart, hvorfor skal man bry seg om hva ner...

Men klart, hvorfor skal man bry seg om hva nerder sier er teknisk umulig når man selv føler noe annet som dommer.

Om han ble dømt og stemplet som evig barnemorder på rent føleri, er det ytterst alvorlig.

Kanskje det for noen har gått prestisje i saken. Men det er bare spekulasjoner.

1
oddvar_kjempebra Hva er dette for noe tull? Å påstå at jeg snakker ned barneskjedingen han har tilstått er en ren løgn fra deg. Det har jeg aldri gjort. At du velger å tolke en av mange beskrivelse...

Å påstå at jeg snakker ned barneskjedingen han har tilstått er en ren løgn fra deg. Det har jeg aldri gjort.

Når du velger å beskrive voldtekt av et barn som "ubehagelig fortid", når det finnes en rekke andre, tøffere og mer direkte måter å si det på så er det akkurat hva du gjør, jo. Beklager å være the bearer of bad news her, men det blir ikke mindre sant av at du lever i fornektelse om det.

2
Brezjnev [sitat…] Når du velger å beskrive voldtekt av et barn som "ubehagelig fortid", når det finnes en rekke andre, tøffere og mer direkte måter å si det på så er det akkurat hva du gjør...

Så du mener at det ikke er en ubehagelig fortid å ha voldtatt et barn? Hva er det egentlig du prøver på her?

Selvfølgelig kunne jeg ha brukt en rekke andre beskrivelser, men dette var altså satt i sammenheng med hvordan hans fortid påvirket dommerne/juryen.

Du lyver så det renner av deg. Jeg har aldri forneket hans fortid eller de forferdelige overgrepene han gjorde.

Men nå vet vi alle at du tyr til løgner når du går opp for argumenter.

1
oddvar_kjempebra Ha-ha. Snakk om å ro seg bort. Når det gjelder bevis i en rettsak så er det milevis avstand mellom et solid bevis og ingen bevis. Det skjønner du også.

Uansett så er det rart at dette blir vektet sterkere enn det faktum at det var fullt av bevis for at han som tilstod var der, mens det ikke fantes noe bevis for at VK var der.

Du startet en diskusjon om mengde, ikke betydning. Hvis du nå innser at dét var en blemme og ønsker å diskutere noe annet kan vi godt gjøre det.

1
Brezjnev Uansett så er det rart at dette blir vektet sterkere enn det faktum at det var fullt av bevis for at han som tilstod var der, mens det ikke fantes noe bevis for at VK var der. Du s...

Ro-ro. I en rettsak er et bevis uendelig mye mer enn null bevis. Så i en rettsak så er menden av et bevis mye mer enn megden av ingen bevis.

Hvis du ikke en gang klare å skjønne noe så enkelt så lurer jeg litt på hva du gjør i dette forumet.

Men det var flere bevis mot Andersen. Han tilsto! Et ganske godt bevis (selv om det ikke alltid er 100% sikkert)

1
oddvar_kjempebra Ro-ro. I en rettsak er et bevis uendelig mye mer enn null bevis. Så i en rettsak så er menden av et bevis mye mer enn megden av ingen bevis. Hvis du ikke en gang klare å skjønne no...

Så i en rettsak så er menden av et bevis mye mer enn megden av ingen bevis.

Ett (som for øvrig ikke tilsvarer "fullt av" på noe språk) minus null er fortsatt 1, og en forskjell på kun én enhet er jevnbyrdighet i antall. Ferdig.

Og når du først drar barneskjender2s forklaring inn i regnestykket må det selvsagt tas med når det gjelder telling av bevis mot hovedbarneskjenderen også. Da blir plutselig utsagnet om at "det ikke fantes noe bevis for at VK var der" en løgn, for å følge det som tydeligvis skal være trådens terminologi.

Dette blir nok en fruktbar og opplysende meningsutveksling.

1
Brezjnev [sitat…] Nå var det jo faktisk ganske jevnt over av spor fra begge to, om ikke hukommelsen min svikter meg helt: ett hårstrå som kunne knyttes til den andre barneskjenderen var alt...

ett hårstrå som kunne knyttes til den andre barneskjenderen var alt de fan

Pøh! Det ble funnet sæd fra Jan Helge Andersen(på jentene). Det var jo det som fikk han til etter hver å tilstå at han hadde voldtatt, hvilket han først nektet for.

1
Brezjnev [sitat…] Det er jo akkurat det jeg klarer, og derfor undres over hvorfor noen (du er på ingen måte alene om å forsøke å snakke ned barneskjendingene han har tilstått) velger en sli...

du, i denne saken er det forskjellige meninger , og disse kommer fra ulike hold . Noen mener at en av de pådømte gjerningsmennene faktisk ikke kunne vært på åstedet på gitte tidspunkt for udåden.

jeg mener saken har for mange ubesvarte spørsmål og teorier , og jeg mener vi ikke kan ha ett retts.system som dømmer " deg og meg " utelukkende på indisier , Påtalemyndighetene bør etterforske på skyld og uskyld til de finner svar på alle spørsmål som stilles .

Nå var forhåndsdømming og antipati for de pådømte i denne saken massiv , ikke så rart udåden tatt i betrakning , det blir lett følerier når en skal si noen enn egentlig ikke vet noe om.

I ettertid har det kommer frem flere spørsmål om hvorvidt den ene gjerningsmannen overhode var delaktig i forbrytelsene . Jeg mener disse spørsmålene bør besvares. Det kan hende dommen var feil for en av de pådømte. Jeg mener det e riktig at saken etterforskes på nytt med dagens teknologi , slik at vi er sikre på at begges dom er riktig , eller om den for en av de domfelte er feil .

1
Brezjnev Pøh!, faktisk. Det tyder på at man er ganske så sikker på det man bringer til torgs. Da ser jeg frem til å lese mer om disse sæd-funnene fra barneskjender2 på jentene. Det gjør sik...

Pøh!, faktisk. Da ser jeg frem til å lese mer om disse sæd-funnene fra barneskjender2 på jentene. Det gjør sikkert Rettsmedisinsk Institutt også, som vitnet om at det eneste som virkelig knyttet ham til åstedet var ett enslig kjønnshår, som de i tillegg hadde vansker med å få noe resultat fra.

Tror du tar feil der.

Men jeg fant noe annet interessant via linken din som ikke rimer med din mening at man ikke kan utelukke noen fordi man mangle spor på offeret:

"Sorenskriver Ree: - Hva med den andre jenta?

Bente Mevåg: - Der kan Andersen utelukkes fordi det ikke er spor etter ham"

1
Brezjnev [sitat…] Nå var det jo faktisk ganske jevnt over av spor fra begge to, om ikke hukommelsen min svikter meg helt: ett hårstrå som kunne knyttes til den andre barneskjenderen var alt...

Nå var det jo faktisk ganske jevnt over av spor fra begge to, om ikke hukommelsen min svikter meg helt

Slik jeg har forstått saken utifra media , er at en del jurister med ulik bakgrunn har kunnet trekke en del av påtalemyndighetenes " spor og beviser " i tvil for en av de pådømte.

denne tvil som da ender opp i spørsmål mener jeg bør besvares.

1
mickyH du, i denne saken er det forskjellige meninger , og disse kommer fra ulike hold . Noen mener at en av de pådømte gjerningsmennene faktisk ikke kunne vært på åstedet på gitte tidspu...

I ettertid har det kommer frem flere spørsmål om hvorvidt den ene gjerningsmannen overhode var delaktig i forbrytelsene . Jeg mener disse spørsmålene bør besvares.

Spørsmålene i saken har blitt besvart. I førte omgang av tingrett, lagmannsrett, høyesterett, og etter hvert som barneskjenderen har fremmet nye vinklinger på saken sin, intet mindre enn 6 ganger i gjenopptakelseskommisjonen.

Han må gjerne få stille spørsmålene sine, men at svaret blir noe annet enn hva det har vært det snart dusinet ganger saken har vært behandlet kan han ikke forlange.

1
McThoughtfist [sitat…] Er ikke det bare ett spørsmål? Forstår ikke hvordan det der kan være "flere spørsmål"? Forklar takk.

.. slik jeg har forstått det ... er det knyttet spørsmål til spor på åstedet, faktum at en tilstår og en av de pådømte benekter . Så er det spørsmål knyttet til den ene pådømtes bevegelser i aktuelle tidsrom.

Altså flere ulike teorier om at dommen for den ene antatte gjerningsmann kan ha vært feil.

om man da sier at dette i sum er ett spørsmål , eller flere blir vel litt hipp som happ , iallfall i mitt hode.

1
Laster...