En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

I 2018 svarte Jan Helge Andersen på spørsmål fra TV2 om hva han gjorde i Baneheia dagen før drapene. Nå hevdet han at han gikk til bensinstasjonen sammen med Viggo Kristiansen. Dette er i strid med både hva han selv har forklart i avhør, hva Viggo har forklart og hva vitner har forklart. I tillegg til Andersen selv har fem vitner forklart at han var alene.

Løgn på løgn..

1
startelver [sitat…] Det er et godt poeng, men det er tatt nye DNA-prøver, regner med at offentligheten vil bli informert om dette om det fører til noe nytt.

Disse prøvene er kun refereanseprøver av Andersen og Kristiansen. De sier ingenting i seg selv. Det er kun når de settes opp mot prøver funnet på åstedet at de kan si noe.

Men vi vet altså ikke om politiet har satt igang testing av prøver fra åstedet. Eller når de eventuelt skal gjøre det.

1
oddvar_kjempebra [sitat…] Likevel er det nå over tre år siden boken kom og ingen har kunnet arrester ham på noe av det som viktig i saken. Bevisbedømmelse må foretas basert på bevisene som foreligg...

Likevel er det nå over tre år siden boken kom og ingen har kunnet arrester ham på noe av det som viktig i saken. Bevisbedømmelse må foretas basert på bevisene som foreligger. Uavhengig om man er jurist, politi eller legmann. Gj.opptakelseskommisjonen peker jo på det samme som ham. DNA-beviset holder ikke mål og det fører til at de andre bevisene kommer i et nytt lys. Poenget mitt er bare så enkelt at politiet i Oslo ser på dette med helt nye øyne. Akkurat slik Jahr gjorde.

Ingen har arrestert Jahr på feil skriver du. Tror du virkelig at politiet, Kripos eller statsadvokater bryr seg om hva Jahr skriver ? Jeg tror ikke engang de virkelige fagfolkene har lest boken. Om de har gjort det vil de aldri bruke energi på å ta til motmæle. Jeg synes ikke boken til Jahr er balansert, bortsett fra beskrivelsen av VK som tenåring, eller som en moduskandidat. Den ferske boken om Orderudsaken fra Øystein Milli og Olav Næss er langt mer balansert og velskrevet, etter min mening

Politiet har igangsatt ny etterforskning. Hva er så det ? Det er ikke å sitte på et kontor å lese 10000 gamle etterforskningsdokumenter, eller de nye DNA konklusjonene - senest fra K.havn. Det kalles å sette seg inn i saken, og det var det GK gjorde uten å konkludere i forhold til skyldspørsmålet. Jeg får ikke til å linke kilden, men det er hentet fra en NRK artikkel datert 4.6.2021. Sentrale NYE etterforskningsskritt er : Nye avhør, nye mobilundersøkelser, nye DNA-tester og andre tekniske undersøkelser. Fra NRK artikkelen: "Politiet har allerede gjennomført en 3D-skanning av åstedet i Baneheia og omegn, i følge Fædrelandsvennen. Bildene kan brukes til å skape en millimeter-presis digital representasjon av området". I tillegg har begge ansvarlige statsadvokater og flere fra Oslo gruppen vært på befaring i Baneheia.

Dette er ny etterforskning, eller etterforskningsskritt, og ikke at noen som Jahr sitter å leser papirer for så å finne løsningen på hva som skjedde i Baneheia. Du må gjerne tro det, men jeg er helt uenig. Vi vet at de mest sentrale vitnene ikke var innkalt til avhør før 3. juni, eller før intervjuet med Schei. Jeg tror optimismen som statsadvokaten ga uttrykk for, i realiteten at etterforskningen har beveget seg i positiv retning etter oppstarten, har sin bakgrunn i teknisk etterforskning. Det kan være nye mobildataundersøkelser, DNA-tester eller andre tekniske undersøkelser. Vi vet at det jobbes med DNA, ref de nye referanseprøvene, av den simple grunn at kunnskapen om DNA selv i løpet av de siste få år har gått voldsomt fremover.

Dette blir mye repetisjon både fra meg, deg og andre. De nye undersøkelsene kan for all del peke i retning av at JHA alene stod bak dette, eller at politiet/PM mener at de begge var sammen om det uten at bevisene mot VK holder. Da nedlegges det påstand om frifinnelse. Alternativet er at bevisene mot VK styrkes, og da blir det rettssak. Jeg tror hva jeg tror om skyldspørsmålet og ny sak, og er like urokkelig som deg. Jeg klarer imidlertid like lite å overbevise de som tror VK er uskyldig som jeg klarer å overbevise en katolsk prest om at Jesus kun var en historisk person. Denne debatten er følgelig nytteløs. Fortsatt god sommer !

2
nemezida [sitat…] Ingen har arrestert Jahr på feil skriver du. Tror du virkelig at politiet, Kripos eller statsadvokater bryr seg om hva Jahr skriver ? Jeg tror ikke engang de virkelige fag...

nye mobilundersøkelser,

Der er vel mer en gjennomgang av rapportene og vurderinger av dette.

Ifølge Telenors Amundsen er det umulig å simulere forholdene tilbake til den kvelden,

"Etter det NRK forstår vil ikke politiet prøve å gjøre en helt ny rekonstruksjon fordi basestasjonene i området har endret seg og vegetasjonen i området er annerledes enn for 21 år siden."

"Etter det NRK forstår vil etterforskerne fortsatt se om det er mulig å gjøre nye undersøkelser, foreta nye vurderinger, eller avklare hva telekommunikasjonsrapportene sier."

https://newsbeezer.com/norway/slik-haper-politiet-a-fa-svar-i-baneheia-saken-nrk-norge-oversikt-over-nyheter-fra-forskjellige-deler-av-landet/

Der ligger jo en forskjell på dette og DNA. DNA, om det er det eller ikke, har man liggende og kan teste på nytt.

2
Champis [sitat…] Hvorfor må det ha vært planlagt at han skulle ta to jenter?

Som jeg skriver kan ikke gjerningsmannen/gjerningspersonene regne med at de vil kunne komme over ei jente i alderen 8-10 år som er alene på badetur til Stampe 3. Det må derfor være klart at om noen ønsker å bortføre, voldta og drepe, så vil det nødvendigvis være minst to ofre.

At alt er planlagt holder jeg som sannsynlig da man har en kniv tilgjengelig. Man tar vel ikke med seg en kniv på joggetur? I tillegg er det sannsynlig at åsted er rekognosert. Hvis man skal lykkes med bortføringen kan man ikke lete på måfå etter et egnet åsted. Og politiet mente at det kan være kuttet einer på forhånd, for å spare tid ifm arbeidet med å skjule.

1

Åpenbart planlagt, gitt passende offer/ofre ville dukke opp. Spørsmålet var om det var planlagt at det måtte være nøyaktig to ofre. Det kan fint tenkes det var det mest realistiske han så for seg, men om motivet var drap og å skjule handlingen kan det ha vært mange mulige potensielle ofre, og det trenger ikke være slik at det måtte være nøyaktig to ofre.

Vi får håpe politiet klarer å få frem en tilståelse og/eller et motiv, slik at man får et svar på hvorfor dette skjedde.

1
sisyf0s [sitat…] Nei, vi vet ikke at JHA var hjemme hos VK da VK ringte en kamerat 20.19. Jeg tør minne om at det JHA selv først forklarte politiet var at han kom hjem til VK et sted mello...

Du er en skikkelig ufyselig type sisyf0s. Det viser den siste kommentaren her.

Det var i den siste saken på VG Nett at de skrev at når Kristiansen kl 2019 ringte til kameraten så skal han ha inviterte dem over fordi han og Andersen ikke hadde noe å gjøre. Jeg har sagt det tidligere at jeg tror at Andersen var hos Kristiansen kl 2019 fordi kameraten hadde inntrykk av at de ble invitert til Kristiansen og Andersen.

Når det gjelder hva Andersen skal ha sagt til politiet så viser VG-saken, og det andre skriver her, at Andersen i rundspørringen skrev at han kom hjem til Kristiansen kl. 2000. Men han endret det til kl. 1930 i første vitneavhør.

Jeg har ikke lest Jahr sin bok. Så det du skriver om at Andersen i sin første forklaring sa at han kom til Kristiansen mellom k. 2030 og 2045 kan jeg vanskelig mene noe om. Kan du verifisere at dette var det han sa i rundspørring eller i første vitneavhør.

At jentene skulle være i live kl. 1945 og fortsatt være nede ved Stampe 3 anser jeg som umulig hvis det stemmer at Andersen kom hjem til Kristiansen før kl. 2019. Det burde være mulig gjennom avhør å bringe klarhet i om Andersen var hos Kristiansen kl. 2019. Og så må man stille spørsmålet om hvor jentene var mellom siste sikre observasjon kl. 1850 og kl. 1945 som er tidspunktet for denne pilotens forklaring om at han på stor avstand skal ha sett en voksen og to barn. På dette tidspunktet var vel også far til minste jenta på leting ved badeplassen og veiene fra Grim.

1
torhag Du er en skikkelig ufyselig type sisyf0s. Det viser den siste kommentaren her. Det var i den siste saken på VG Nett at de skrev at når Kristiansen kl 2019 ringte til kameraten så s...

t jentene skulle være i live kl. 1945 og fortsatt være nede ved Stampe 3 anser jeg som umulig hvis det stemmer at Andersen kom hjem til Kristiansen før kl. 2019. Det burde være mulig gjennom avhør å bringe klarhet i om Andersen var hos Kristiansen kl. 2019. Og så må man stille spørsmålet om hvor jentene var mellom siste sikre observasjon kl. 1850 og kl. 1945 som er tidspunktet for denne pilotens forklaring om at han på stor avstand skal ha sett en voksen og to barn. På dette tidspunktet var vel også far til minste jenta på leting ved badeplassen og veiene fra Grim.

Piloten så jo en mannsperson sammen med to jenter ca kl 1945 som beveget seg bort fra åstedet, eller mot Eg på stien ved 3. stampe. Uansett tidslinje og tidshorisont, så henger ikke dette på greip om JHA gjorde alt dette alene. I tillegg er det ingen sikre observasjoner av jentene i Baneheia med mange turgåere i perioden fra 1850, eller etter at studentene forlot badeplassen, til den påståtte observasjon kl 1945. Hvor var de i mellomtiden ? I tillegg syklet faren til en av jentene fra Grim til badeplassen for å lete ca kl 1930, uten at han så noen ting. Han stoppet vel også for å spørre andre turgåere om de hadde sett jentene. Observasjonen kl 1945 henger ikke på greip.

Klokkeslettet for mannen på tur med hund som fikk teften av noe i retning åstedet er vel korrigert til et sted mellom 1900 og 1930. Dette basert på andres observasjon av mannen med hunden, mener jeg å ha lest.

1
torhag Du er en skikkelig ufyselig type sisyf0s. Det viser den siste kommentaren her. Det var i den siste saken på VG Nett at de skrev at når Kristiansen kl 2019 ringte til kameraten så s...

Det eneste ufyselige her er vel at du forsøker å framstille usikre klokkeslett som noe som er hugget i stein for å få historien din til å stemme, til tross for at du flere ganger har blitt opplyst om at slike sikre klokkeslett ikke eksisterer.

Jahr skriver på sidene 194 og 195 i sin bok, epub-utgaven:

Jan Helge forteller politiet at han og Viggo tidlig blir enige om å avgi tilnærmet like forklaringer. Under politiets rundspørring dagen etter at jentene er funnet, forteller han at han kom til Viggo etter joggeturen, klokken var 20.00. Rundspørringen byr ikke på problemer, han føler seg «helt iskald». Etterpå tar han turen over til Viggo for å fortelle ham hva han har sagt. Hvis dette stemmer, er det i så fall underlig at Viggo forteller politiet at Jan Helge kom til ham klokken 19.30 – og ikke sier det samme som Jan Helge forklarer.

På politiets spørsmål om når han faktisk ankom Viggos hus etter drapene, svarer Jan Helge en gang mellom 20.30 og 20.45

Mikkel Tronsrud skriver i sitt innlegg av 08.02.21 22:46 i denne tråden om når de to kompisene ankom til VK etter å ha sett ferdig en film:

Begge kameratene bekrefter at dette var årsaken til at de ikke kom inn. Viggo måtte passe nevøen.Ingen vet sikkert når de to kom på besøk. De veksler veldig i tidsangivelse. Men en gang mellom 21 og 23. Ut fra avhørene tenker jeg det er nærmere 22, men tidsangivlesene spriker.

Det byr således ikke på store problemer å tenke seg at drapene fant sted slik at det passer med flygerens observasjon, og andre vitneutsagn. Ja, det er vel egentlig mest sannsynlig siden det faktisk er til sammen flere vitneutsagn, og ikke bare ett, som peker mot at det som foregikk på åstedet skjedde senere en det som ble lagt til grunn under rettssakene.

2
oddvar_kjempebra [sitat…] Likevel er det nå over tre år siden boken kom og ingen har kunnet arrester ham på noe av det som viktig i saken. Bevisbedømmelse må foretas basert på bevisene som foreligg...

Likevel er det nå over tre år siden boken kom og ingen har kunnet arrester ham på noe av det som viktig i saken.

Boken til Jahr kom ut i 2017. Det ble meldt i vår at bok nr. 2 "Prosessen mot VK" var ferdigskrevet, og at denne skulle gis ut nå på forsommeren. Er boken gitt ut ? Finner ingen info på nettet.

1
nemezida [sitat…] Piloten så jo en mannsperson sammen med to jenter ca kl 1945 som beveget seg bort fra åstedet, eller mot Eg på stien ved 3. stampe. Uansett tidslinje og tidshorisont, så h...

Hvor var de i mellomtiden ?

Sannsynligvis satt de i så fall ved badeplassen. De hadde også en stor flaske brus å kose seg med. Som Mikkel Tronsrud og andre (en med bilde fra stedet) har vist oss her i tråden så er det fullt mulig å sitte der i ly av en knaus uten å bli lagt merke til fra stien som går forbi. De kan til og med ha blitt observert av et vitne sittende der en gang mellom klokken 19.00 og 19.30 (Jahrs bok side 36, epub-utgaven).

1
sisyf0s Det eneste ufyselige her er vel at du forsøker å framstille usikre klokkeslett som noe som er hugget i stein for å få historien din til å stemme, til tross for at du flere ganger h...

Etterpå tar han turen over til Viggo for å fortelle ham hva han har sagt. Hvis dette stemmer, er det i så fall underlig at Viggo forteller politiet at Jan Helge kom til ham klokken 19.30 – og ikke sier det samme som Jan Helge forklarer.

Tidspunktet 1930 ble synkronisert av JHA og VK i alle andre avhør fra rundspørringen til arrestasjonen - etter det jeg har forstått. JHA sa kun i rundspørringen at han kom kl 2000. Det ble i første politiavhør endret til kl 1930, og som nevnt derved synkronisert med VK sin forklaring.

Tema er vel ikke når de to VK kameratene kom på besøk, men når JHA var hos VK. Var det ikke slik at han først var innom en kort tur, og at han deretter dro hjem og dusjet, før han returnerte ca kl 2100 ? VK og JHA satt vel lenge ute på trappen utenfor VK sitt hjem med hver sin boks øl fra ca kl 2100 og utover. Er ikke dette bekreftet av VK sine foreldre som gikk seg en kveldstur, svigerinne eller andre vitner ?

1
nemezida [sitat…] Tidspunktet 1930 ble synkronisert av JHA og VK i alle andre avhør fra rundspørringen til arrestasjonen - etter det jeg har forstått. JHA sa kun i rundspørringen at han kom...

Det var vel i så fall JHA som "synkroniserte seg", og ikke VK og JHA. Det må åpenbart ha passet glimrende for JHA å få framskutt tidspunktet med en halvtime.

Men poenget er ikke akkurat hva klokkeslettene var. Poenget er at disse klokkeslettene det opereres med er forferdelig usikre, og de er ingen show stopper for hverken det ene eller andre scenarioet rundt når ugjerningene akkurat skjedde. Nær sagt alt som finnes av vitneobservasjoner fra rundt åstedet peker mot et senere tidspunkt.

1
sisyf0s [sitat…] Sannsynligvis satt de i så fall ved badeplassen. De hadde også en stor flaske brus å kose seg med. Som Mikkel Tronsrud og andre (en med bilde fra stedet) har vist oss her...

Om de satt bak denne knausen, så måtte de gjemme seg for faren. Han syklet til badebrygga noe over kl 1900, og sier i et intervju at brygga var tørr, og at han ikke så jentene. Tror du jentene gjemte seg for faren på leting, og i tilfelle hvorfor ? Den eldste jenta - eventuelt den yngste - hadde fått seg nye rulleskøyter som hun gledet seg til å ta i bruk. Badeturen skulle være av kort varighet. Derfor dro faren ut på leting.

1
sisyf0s Det var vel i så fall JHA som "synkroniserte seg", og ikke VK og JHA. Det må åpenbart ha passet glimrende for JHA å få framskutt tidspunktet med en halvtime. Men poenget er ikke ak...

Det var vel i så fall JHA som "synkroniserte seg", og ikke VK og JHA. Det må åpenbart ha passet glimrende for JHA å få framskutt tidspunktet med en halvtime.

Om JHA synkroniserte sin forklaring må han ha hatt detaljerte opplysninger fra VK for å kunne synkronisere forklaringen sin med ham. Hvordan forklarer du det ? Forklaringen var ikke bare synkronisert på tidspunkt frem til arrestasjonen. Den var også synkronisert med henblikk på atde ikke var ved bommen eller i Baneheia 19.5.2000. De endrede forklaringene ble også synkronisert nærmest i takt med at VK og JHA ble konfrontert med andres vitneforklaringer. Dette i to runder. Først ved at de var ved lekeplassen og bommen, deretter (basert på en joggers observasjon) at de var inne i Baneheia.

VK "husker" klokkeslett rimelig godt den 19.5.2000. Bare ikke at han var i Baneheia denne ettermiddagen før han ble konfrontert med dette. Men en viss feilmargin, hvordan kunne VK si at JHA kom hjem til ham ca kl 1930 når andre vitner som du vektlegger - blant annet denne piloten - så en mulig JHA og to småjenter på vei vekk fra åstedet så sent som ca kl 1945. I mellomtiden skal JHA ha rukket å snu, komme seg til åstedet, voldta to jenter på verst tenkelig måte, drepe de begge, slepe de til et skjulested, skjule blod i lyngen ved å rive opp vegetasjon og dekke dette til, og endelig skjule jentene på en nesten perfekt måte. Arbeidet med å skjule spor på åstedet var så "profesjonelt" utført at det to tok døgn før jentene ble funnet. Selv om grener var kappet på forhånd som endel tror om ugjerningen var planlagt, så ville dette for en gjerningsmann ta svært lang tid. JHA - om det var han alene - kunne umulig være hjemme hos VK etter en dusj før godt over kl 2100. Hvordan kunne i tilfelle VK bomme på klokkeslett i rundspørring og avhør med godt over 1 1/2 time ?

2
nemezida Om de satt bak denne knausen, så måtte de gjemme seg for faren. Han syklet til badebrygga noe over kl 1900, og sier i et intervju at brygga var tørr, og at han ikke så jentene. Tro...

så måtte de gjemme seg for faren. Han syklet til badebrygga noe over kl 1900,

Dette stemmer jo forresten ikke, du roter helt med tidsangivelsen for når faren begynte å lete. Jahr skriver (side 43 i epub-utgaven), mine uthevelser:

Men en gang mellom klokken 19.30 og 19.45 begynner Jostein Sørstrønen å bli urolig. Han går inn og spør Kristoffer om ikke jentene har vært lenge borte. Jostein Sørstrønen kikker litt ut av vinduet for å se etter Stine Sofie og Lena, men kan hverken se eller høre dem. Rundt klokken 20.00 bestemmer han seg for å ta turen til 3. Stampe. Han ber Kristoffer være hjemme i tilfelle jentene dukker opp. Han begynner å gå, men etter hvert småløper han opp den nedre stien til 3. Stampe fra Wergelandsveien, den han alltid selv går om han skal bade med barna. Han går rett til brygga og registrerer at den er tørr. Det er heller ingen gjenglemte klær der.

1
nemezida [sitat…] Om JHA synkroniserte sin forklaring må han ha hatt detaljerte opplysninger fra VK for å kunne synkronisere forklaringen sin med ham. Hvordan forklarer du det ? Forklaringe...

Det er du som snakker om synkronisering av vitneforklaringer, ikke jeg.

Jeg tror jeg har anbefalt også deg følgende bok:

Svein Magnussen: Vitnepsykologi 2.0

Det er her i tråden en skrikende mangel på innsikt i hvordan hukommelsen vår fungerer.

1
sisyf0s [sitat…] Dette stemmer jo forresten ikke, du roter helt med tidsangivelsen for når faren begynte å lete. Jahr skriver (side 43 i epub-utgaven), mine uthevelser: Men en gang mellom...

Men en gang mellom klokken 19.30 og 19.45 begynner Jostein Sørstrønen å bli urolig. Han går inn og spør Kristoffer om ikke jentene har vært lenge borte. Jostein Sørstrønen kikker litt ut av vinduet for å se etter Stine Sofie og Lena, men kan hverken se eller høre dem. Rundt klokken 20.00 bestemmer han seg for å ta turen til 3. Stampe. Han ber Kristoffer være hjemme i tilfelle jentene dukker opp. Han begynner å gå, men etter hvert småløper han opp den nedre stien til 3. Stampe fra Wergelandsveien, den han alltid selv går om han skal bade med barna. Han går rett til brygga og registrerer at den er tørr. Det er heller ingen gjenglemte klær der.

Det der før jeg konsentrerer meg om fotball mener jeg er feil. Sørstrøen var på to leteturer i Baneheia. Den siste ca kl 2100. Jeg mener bestemt å ha lest i et intervju med ham hvor han bl.a. sier at det var grusomt for ham å vite at han var kun 20-30 meter fra åstedet mens ugjerningene høyst sannsynlig pågikk, gitt at dommen er rett (mellom 1900 og 2000), og at sykkeltur nr. 1 fant sted rett over kl 1900. Skal lete etter linken, men ikke nå

1
nemezida [sitat…] Det der før jeg konsentrerer meg om fotball mener jeg er feil. Sørstrøen var på to leteturer i Baneheia. Den siste ca kl 2100. Jeg mener bestemt å ha lest i et intervju me...

Nei, første turen var ikke en sykkeltur. Men andre turen, noe senere, var, og den gikk ikke til badeplassen (samme side i Jahrs bok):

Jostein Sørstrønen er langt mer urolig nå. Han går litt rundt seg selv, føler seg rådvill. Rundt klokken 20.30 bestemmer han seg for å sykle ned til Myra, en populær lekeplass på Grim. Jentene er heller ikke der. Nå er han virkelig bekymret.

1
nemezida [sitat…] Om JHA synkroniserte sin forklaring må han ha hatt detaljerte opplysninger fra VK for å kunne synkronisere forklaringen sin med ham. Hvordan forklarer du det ? Forklaringe...

VK "husker" klokkeslett rimelig godt den 19.5.2000. Bare ikke at han var i Baneheia denne ettermiddagen før han ble konfrontert med dette. Men en viss feilmargin, hvordan kunne VK si at JHA kom hjem til ham ca kl 1930 når andre vitner som du vektlegger - blant annet denne piloten - så en mulig JHA og to småjenter på vei vekk fra åstedet så sent som ca kl 1945. I mellomtiden skal JHA ha rukket å snu, komme seg til åstedet, voldta to jenter på verst tenkelig måte, drepe de begge, slepe de til et skjulested, skjule blod i lyngen ved å rive opp vegetasjon og dekke dette til, og endelig skjule jentene på en nesten perfekt måte. Arbeidet med å skjule spor på åstedet var så "profesjonelt" utført at det to tok døgn før jentene ble funnet. Selv om grener var kappet på forhånd som endel tror om ugjerningen var planlagt, så ville dette for en gjerningsmann ta svært lang tid. JHA - om det var han alene - kunne umulig være hjemme hos VK etter en dusj før godt over kl 2100. Hvordan kunne i tilfelle VK bomme på klokkeslett i rundspørring og avhør med godt over 1 1/2 time ?

Meget godt poeng,legg på at v k ga jha alibi på tross av at han hadde tilstått opp på dette ,så burde jha sin forklaring holde.Men vi får håpe på treff i den nyeste DNA teknologien så er saken punktert.

1
Laster...