En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

sisyf0s Det eneste ufyselige her er vel at du forsøker å framstille usikre klokkeslett som noe som er hugget i stein for å få historien din til å stemme, til tross for at du flere ganger h...

Jahr skriver på sidene 194 og 195 i sin bok, epub-utgaven:

Jan Helge forteller politiet at han og Viggo tidlig blir enige om å avgi tilnærmet like forklaringer. Under politiets rundspørring dagen etter at jentene er funnet, forteller han at han kom til Viggo etter joggeturen, klokken var 20.00. Rundspørringen byr ikke på problemer, han føler seg «helt iskald».

Etterpå tar han turen over til Viggo for å fortelle ham hva han har sagt. Hvis dette stemmer, er det i så fall underlig at Viggo forteller politiet at Jan Helge kom til ham klokken 19.30 – og ikke sier det samme som Jan Helge forklarer.

På politiets spørsmål om når han faktisk ankom Viggos hus etter drapene, svarer Jan Helge en gang mellom 20.30 og 20.45

Mikkel Tronsrud skriver i sitt innlegg av 08.02.21 22:46 i denne tråden om når de to kompisene ankom til VK etter å ha sett ferdig en film:

Begge kameratene bekrefter at dette var årsaken til at de ikke kom inn. Viggo måtte passe nevøen.Ingen vet sikkert når de to kom på besøk. De veksler veldig i tidsangivelse. Men en gang mellom 21 og 23. Ut fra avhørene tenker jeg det er nærmere 22, men tidsangivlesene spriker.

Det byr således ikke på store problemer å tenke seg at drapene fant sted slik at det passer med flygerens observasjon, og andre vitneutsagn. Ja, det er vel egentlig mest sannsynlig siden det faktisk er til sammen flere vitneutsagn, og ikke bare ett, som peker mot at det som foregikk på åstedet skjedde senere en det som ble lagt til grunn under rettssakene

Det du siterer fra Jahr sin bok om hva Andersen forteller politiet, er det fra etter at han var arrestert? Det som er de to første forklaringer er at han skriver ifm rundspørringen at han kommer til Kristiansen kl. 2000, og så i vitneavhør på politihuset retter han det til kl. 1930. Men om han senere forklarer at det var kl. 2030-2045 er ikke veldig galt om det egentlig var kl. 2019 som er tidspunktet Kristiansen ringer til kameratene og ber dem over fordi han og Andersen ikke har noe å gjøre. Det Andersen gjør i så fal er å forsøke å rette opp de to feilaktige tidspunktene han oppga i rundspørring og vitneavhør, og så bommer han med "bare" 10-15 min.

Så skriver du at Andersen etter at han hadde svart på rundspørringen gikk til Kristiansen "for å fortelle hva han har sagt". Du synes det er rart at Kristiansen da kunne forklare at Andersen kom til han kl. 1930. Men er det slik at Jahr skriver at Andersen fortalte Kristiansen hva han hadde skrevet FØR Kristiansen ble oppsøkt av politiet for å svare på rundspørringen?

Du mener det er mest sannsynlig at jentene var i live kl. 1945 og at det var dem og Andersen som piloten så på andre siden av vannet. Jeg finner det svært usannsynlig. Studentene fortalte at jentene var i ferd med å avslutte badingen kl. 1850. Og far til den minste jenta fortalte at avtalen var at de skulle ta bare et bad og så skulle de komme rett hjem. Og Andersen forklarer at de observerer jentene fra en høyde vest for badeplassen, og at de like etterpå møtte jentene på gangveien. At Andersen og jentene fortsatt skulle være på gangveien kl. 1945 er ikke sannsynlig.

1
nemezida [sitat…] Det der før jeg konsentrerer meg om fotball mener jeg er feil. Sørstrøen var på to leteturer i Baneheia. Den siste ca kl 2100. Jeg mener bestemt å ha lest i et intervju me...

Jeg mener bestemt å ha lest i et intervju med ham hvor han bl.a. sier at det var grusomt for ham å vite at han var kun 20-30 meter fra åstedet mens ugjerningene høyst sannsynlig pågikk, gitt at dommen er rett (mellom 1900 og 2000), og at sykkeltur nr. 1 fant sted rett over kl 1900. Skal lete etter linken, men ikke nå

Ja, det ser jeg frem til siden det er nye opplysninger. Og ganske spesielt siden jentene da bare hadde vært borte en halvtime og det ikke var noen grunn til å forvente at de skulle komme hjem allerede.

1
nemezida [sitat…] Om JHA synkroniserte sin forklaring må han ha hatt detaljerte opplysninger fra VK for å kunne synkronisere forklaringen sin med ham. Hvordan forklarer du det ? Forklaringe...

Om JHA synkroniserte sin forklaring må han ha hatt detaljerte opplysninger fra VK for å kunne synkronisere forklaringen sin med ham. Hvordan forklarer du det ?

Det er vel ikke verre enn at JHA spør VK om hva han skrev. Omtrent som man på en prøve på skolen spurte kompisen sin hva svarte du på spørsmål 3. Alternativt så fortalte VK det uoppfordret, noen mennesker er bare glade i å prate og har ikke noe større mål og mening med det de plaprer om.

Det viktige er jo uansett at forklaringene ikke var synkroniserte, og at det ikke var et forsøk på å skape et alibi (da burde de jo sagt at de var sammen hele tiden).

1
nemezida [sitat…] Ingen har arrestert Jahr på feil skriver du. Tror du virkelig at politiet, Kripos eller statsadvokater bryr seg om hva Jahr skriver ? Jeg tror ikke engang de virkelige fag...

Tror du virkelig at politiet, Kripos eller statsadvokater bryr seg om hva Jahr skriver ?

Selvsagt gjør de det, Hvorfor skulle de ikke bry seg om en av Norges mest anerkjente journalister, som blant annet har vunnet skup-prisen, skriver? Det høres jo ut som du bare prøver deg på en hersketeknikk for at det er plagsomt for deg hele tiden å bli tatt i feil og udokumenterte påstander.

Og ny etterforskning betyr ikke mer enn at de har startet opp et arbeid, og det første de begynner med er selvsagt å sette seg inn i saken. Det er en viktig del av etterforskningsarbeidet, og i en så stor sak så vil bare det ta betydelig tid. Særlig i gamle saker så er dokumentene viktige, folk glemmer så derfor er nedtegningene sentrale. Her tyder jo også alt på at politiarbeidet var dårlig og preget av tunnelsyn, og denne saken er jo intet mysterium - brikkene faller veldig naturlig på plass om man ser på JHA som enslig overgriper. Så det er lov å håpe at politifolk som ser på saken med nye øyne kommer til samme konklusjon som Jahr og mange andre har gjort.

2
GoingKronos [sitat…] Selvsagt gjør de det, Hvorfor skulle de ikke bry seg om en av Norges mest anerkjente journalister, som blant annet har vunnet skup-prisen, skriver? Det høres jo ut som du...

Du og Sisyfus har rett i at det i boken til Jahr heter at faren gikk - ikke syklet - til badeplassen ved 3. stampe ca kl 2000. Jeg mener bestemt å ha lest i et intervju med faren at turen startet tidligere, men uten dokumentasjon får det ligge.

Boken til Jahr. Ja han har fått skup-prisen for avsløring av økonomisk kriminalitet. Finance credit saken ? Helt sikkert en oppegående fyr. Men betyr det at han har forutsetninger for å løse Baneheiasaken ? Jusstudiet er et 6-års universitetsstudium. I tillegg vil personell som jobber med så alvorlige saker som Baneheia ha mange års praktisk erfaring fra retten og fra etterforskning og bevisbedømmelse. Politiadvokater og statsadvokater - for eksempel Schei nå - kan i tillegg hente inn alle mulige ekspertuttalelser fra alt fra etterforskere til rettsmedisinere. Dette er de virkelige fagfolkene, og ikke en journalist som verken er jurist, rettsmedisiner eller utdannet politi. Han har heller ingen praktisk erfaring fra retten. Om du tror at de virkelige fagfolkene bruker boka i etterforskningen, så tro om igjen. Jeg har selv lest boken. Deler er bra, andre deler mindre bra.

Tidslinjen og synkroniseringen av forklaringer før arrestasjonen. JHA justerte tiden for besøket sitt hos VK fra 2000 til 1930 etter rundspørringen. Dette holdt guttene fast med helt til arrestasjonen - VK enda lengre. Noen skriver at tidspunktene i saken er usikre og springende. Om det er rett er det jo bemerkelsesverdig at begge hevdet nøyaktig 1930 i avhør frem til arrestasjonen ? I tillegg endrer VK/JHA i separate avhør historiene om Baneheia besøk samtidig i takt med konfrontasjonene. Forklaringene til JHA og VK før arrestasjonene, bortsett fra at JHA sa kl 2000 i rundspørringen, fremstår som både samkjørte og synkroniserte. Et avtalt alibi.

Så til pilotobservasjonen kl 1945-2000. Om dette var JHA og jentene på vei bort fra åstedet, så ville JHA aldri - selv om greinene var ferdigkappet - ha klart dette, og vært nydusjet hos VK kl 2100. Vi vet at VK ringte de to kameratene kl 2019 for å komme på besøk til ham og JHA. Om piloten hadde rett, var jo JHA på dette tidspunkt knapt kommet i gang med ugjerningene. I tillegg har vi opplysningene fra VK om at JHA kom allerede kl 1930. Om VK er uskyldig og bommet noe på 1930 klokkeslettet, må han vel mandag 22. mai ha husket at JHA kom til ham eller var hos ham før utgående telefonsamtale kl 2019, eller i det minste at han var i kontakt med ham før 2019 ? Han ba jo vennene på besøk til seg og Andersen. Om piloten så JHA og jentene 1945 - 2000, og raslelyder ble hørt i tidsrommet 2020 - 2040 kunne JHA umulig ha kommet til VK før nærmere 2130. Husker jeg ikke helt feil ble JHA og VK observert av vitner på trappa foran VK sitt hus i det minste rundt kl 2100.

1
nemezida [sitat…] Ingen har arrestert Jahr på feil skriver du. Tror du virkelig at politiet, Kripos eller statsadvokater bryr seg om hva Jahr skriver ? Jeg tror ikke engang de virkelige fag...

Ingen har arrestert Jahr på feil skriver du. Tror du virkelig at politiet, Kripos eller statsadvokater bryr seg om hva Jahr skriver ?

Jeg vet ikke hvor du har vært de siste årene, men vi har altså hatt en gjennopptakelseskommisjon som har jobbet med denne saken i flere år.

Deres konklusjon og hovedpoeng er det samme som Jahr sitt. DNA-beviset holder ikke mål og da endres også betydningen av de andre bevisene seg betraktelig.

Kommisjonen skrev en lang rapport og ikke et sted kom det frem viktig ting som ikke Jahr allerede hadde tatt for seg i boken sin.

Med unntak av de undersøkelser som ble gjort etter at boken kom ut. Og hvor resultatene av disse støttet opp under Kristiansens forklaring.

Jahr fikk mye kritikk fra mange hold i offentligheten, men etter tre år har ingen klart å konkretisert hva det er han har unnlatt å ta med seg av ting som er viktige for saken.

Men kanskje du skulle prøve, siden du påstod at han bedrev cherry-picking?

Eller har du med å slenge ut påstander du ikke har dekning for?

1
oddvar_kjempebra [sitat…] Jeg vet ikke hvor du har vært de siste årene, men vi har altså hatt en gjennopptakelseskommisjon som har jobbet med denne saken i flere år. Deres konklusjon og hovedpoeng...

Jahr fikk mye kritikk fra mange hold i offentligheten, men etter tre år har ingen klart å konkretisert hva det er han har unnlatt å ta med seg av ting som er viktige for saken.

Kan du dokumentere nettsteder eller linker hvor fagfolk i det hele har drøftet boken til Jahr ? Er den nevnt i GK sin vurdering på 369 sider ? Det at en påstand eller argumenter blir stående uimotsagt, for eksempel noe av det du skriver på denne tråden, betyr vel ikke at alle er enige, eller ? Tror du at boken til Jahr er viktig i den etterforskningen som nå pågår ? Yes or no ? Jahr har verken formalkompetanse eller praktisk erfaring med bevisbedømmelse og etterforskning i denne type kriminalsaker. Jahr har imidlertid full rett til å gi ut bøker i ytringsfrihetens navn. Jeg kjøpte boka i fjor, og synes deler av boka var tankevekkende og god. Andre deler spekulativt og ikke fullt så bra. For etterforskningen betyr den ingenting. Etterforskerne har begjæringene om gjenopptakelse fra forsvarerne til VK, og de vil selvfølgelig bli lest.

De etterlatte har kritisert politiet og påtalemyndigheten for at de ikke har vært mer fremme i media og kritisert alt fra filmer til publikasjoner. Påtalemyndigheten har som rett er svart at de ikke vil forhåndsprosedere en sak i media. Den jobben klarer andre helt fint.

2
nemezida Du og Sisyfus har rett i at det i boken til Jahr heter at faren gikk - ikke syklet - til badeplassen ved 3. stampe ca kl 2000. Jeg mener bestemt å ha lest i et intervju med faren a...

Du og Sisyfus har rett i at det i boken til Jahr heter at faren gikk - ikke syklet - til badeplassen ved 3. stampe ca kl 2000. Jeg mener bestemt å ha lest i et intervju med faren at turen startet tidligere, men uten dokumentasjon får det ligge.

Fint med en motstemme her. Jeg har fulgt tråden i mange år. Jeg har nok vinglet mye, men er nok pr. i dag ikke sikker hverken den ene eller andre veien.

Men nå skal jo saken taes opp og umiddelbart ser det for meg ut som det er vanskelig at man vil klare å finne gode nok bevis til en ny rettssak 2021!

1
nemezida Du og Sisyfus har rett i at det i boken til Jahr heter at faren gikk - ikke syklet - til badeplassen ved 3. stampe ca kl 2000. Jeg mener bestemt å ha lest i et intervju med faren a...

Du og Sisyfus har rett i at det i boken til Jahr heter at faren gikk - ikke syklet - til badeplassen ved 3. stampe ca kl 2000. Jeg mener bestemt å ha lest i et intervju med faren at turen startet tidligere, men uten dokumentasjon får det ligge.

torhag (som virker å ha god oversikt) skriver om dette tidspunktet.

http://vgd.no/samfunn/aktuelt/tema/1829721/tittel/baneheia-doemt-ikke-skyldig-likevel/innlegg/49883925/#49883925

1
oddvar_kjempebra [sitat…] Jeg vet ikke hvor du har vært de siste årene, men vi har altså hatt en gjennopptakelseskommisjon som har jobbet med denne saken i flere år. Deres konklusjon og hovedpoeng...

Jahr fikk mye kritikk fra mange hold i offentligheten, men etter tre år har ingen klart å konkretisert hva det er han har unnlatt å ta med seg av ting som er viktige for saken.

Flere har jo hevdet at boken er mangelfull og ensidig, og at det er ting som ikke blir belyst. Det nærmeste man har kommet en konkretisering er at han hadde "hardporno" hjemme i bua.

1
oddvar_kjempebra [sitat…] Jeg vet ikke hvor du har vært de siste årene, men vi har altså hatt en gjennopptakelseskommisjon som har jobbet med denne saken i flere år. Deres konklusjon og hovedpoeng...

Kommisjonen skrev en lang rapport og ikke et sted kom det frem viktig ting som ikke Jahr allerede hadde tatt for seg i boken sin.

Om noe har GK enda flere poenger og enda bedre argumentasjon for at JHA var alene om drapene, selv om de ikke konkluderer like sterkt til slutt.

For eksempel: Jeg er usikker på Jahr i like stor grad som kommisjonens flertall greide å forklare hvorfor det er rimelig å anta at det ikke behøver å være løgn eller bevisst tilbakeholdelse av informasjon at VK ikke umiddelbart fortalte om dette med å ha låst seg ute og at han var innom utkanten Baneheia i 18-tiden drapskvelden. Sitat fra side 340-341.

Microsoft Word - Sak 2020-82 Avgjørelse 18.02.2021 (gjenopptakelse.no)

"Sett hen til de meget alvorlige hendelsene som hadde funnet sted 19. mai 2000 er det etter flertallets syn en svakhet ved Viggo Kristiansens første politiforklaring at han ikke der forklarer at han var innenfor et område som hører under Baneheia over en tidsperiode på 1-2 minutter, at han da møtte Jan Helge Andersen og at de begge snakket med vitnet Rødsvik i området ved bommen ca. kl. 18. Det er imidlertid vanskelig å se klare holdepunkter for at disse opplysningene, som for øvrig ikke relaterer seg til den kritiske tidsperioden, ble holdt bevisst tilbake.

Flertallet vil i den forbindelse først påpeke at Viggo Kristiansen uoppfordret korrigerte opplysningen i avhør av 14.07.00. Han forklarer i dette avhøret at korrigeringen har sin bakgrunn i at han hadde møtt vitnet fra Onsdagsklubben i perioden etter første avhør og at han etter hvert forstod at det måtte ha vært på fredag og ikke torsdag at de hadde møtt på dette vitnet.

Flertallet legger videre til grunn at også Jan Helge Andersen, på et tidspunkt hvor han allerede hadde erkjent å ha knivdrept den ene jenta, og nærmere beskrevet hvordan Viggo Kristiansen voldtok jentene og tvang han til å drepe den ene, fastholdt at det var riktig at de hadde glemt møtet med lederen fra Onsdagsklubben.

Flertallet viser her til Jan Helge Andersens politiforklaring av 18.09.00, s. 5 fjerde avsnitt: «Siktede ble spurt om det var bevisst at verken han eller Viggo opprinnelig hadde fortalt at de møtte Rødsvik aktuelle dag. Siktede svarte at det ikke var bevisst. Verken Viggo eller siktede hadde husket på at de møtte ham den aktuelle dag. Det var først da Viggo tilfeldig møtte Rødsvik – at Rødsvik fortalte at han hadde møtt siktede og Viggo i Baneheia».

Flertallet vil påpeke at Jan Helge Andersen, da han ga politiforklaringen 18.09.00, ikke hadde noe motiv for å forklare seg usant om dette. Derimot hadde han mye å tjene på å forklare at de i felleskap og bevisst hadde holdt tilbake opplysninger dersom dette var riktig. Situasjonen var tross alt den at Viggo Kristiansen nektet enhver befatning med de straffbare handlingene og at Jan Helge Andersen risikerte å sitte alene igjen med skylda. Dersom han i en slik situasjon var kjent med forhold som kunne svekke Viggo Kristiansens forklaring, er det vanskelig å forstå at dette ikke fortelles. Når Jan Helge Andersens forklaring på dette punkt støtter opp rundt Viggo Kristiansens forklaring, kan ikke flertallet se at det foreligger sterke holdepunkter for at Viggo Kristiansen bevisst har holdt tilbake opplysningene om at han i en tidsperiode før jentene drar inn i Baneheia, er inne i Baneheiaområdet i 1-2 minutt og at han da møter både Jan Helge Andersen og vitnet fra Onsdagsklubben."

2
GoingKronos [sitat…] Selvsagt gjør de det, Hvorfor skulle de ikke bry seg om en av Norges mest anerkjente journalister, som blant annet har vunnet skup-prisen, skriver? Det høres jo ut som du...

Selvsagt gjør de det, Hvorfor skulle de ikke bry seg om en av Norges mest anerkjente journalister, som blant annet har vunnet skup-prisen, skriver?

Jeg tror vel egentlig ikke de bryr seg så mye om det på annen måte enn at de registrerer at det er folk som har sterke meninger om saken, hvor de da i lys av gjenåpningen er nødt til å forholde seg til og etterforske rimelighetsgraden av den muligheten (JHA alene) som førte til gjenåpningen.

Det er i hvert fall ingen tvil om at kommisjonens utredere og Siv Hallgren har brydd seg null og niks om Jahrs bok. Og om de har gamblet på at de ville slippe unna med argumentasjonen sin, så har de så langt fått rett. Men mulig noen i mediene (foruten Jahr og hans nye bok) vil tørre å være kritiske etter at frifinnelsen er et faktum, da vil det jo være "trygt" siden man ikke risikerer noen domfellelse som kan gjøre at Hallgren & co "fikk rett".

1
nemezida Du og Sisyfus har rett i at det i boken til Jahr heter at faren gikk - ikke syklet - til badeplassen ved 3. stampe ca kl 2000. Jeg mener bestemt å ha lest i et intervju med faren a...

Du og Sisyfus har rett i at det i boken til Jahr heter at faren gikk - ikke syklet - til badeplassen ved 3. stampe ca kl 2000. Jeg mener bestemt å ha lest i et intervju med faren at turen startet tidligere, men uten dokumentasjon får det ligge.

Her er du temmelig sikkert utsatt for et typisk eksempel på feilerindring. Du husker feil klokkeslett, og feilerindrer at første turen til faren var til fots. Eller du lyver, som du og andre ville sagt om det var VK som feilerindret noe slikt.

4
nemezida Du og Sisyfus har rett i at det i boken til Jahr heter at faren gikk - ikke syklet - til badeplassen ved 3. stampe ca kl 2000. Jeg mener bestemt å ha lest i et intervju med faren a...

Men betyr det at han har forutsetninger for å løse Baneheiasaken ? Jusstudiet er et 6-års universitetsstudium.

Mulig at det overrasker deg at vi bygger vårt rettsvesen på lekdommere, det vil si at vi sier at en bussjåfør er like dyktig til å vurdere bevis som en med juridisk utdannelse. Og det handler jo ikke om jus, det er ingen diskusjon rundt om det er ulovlig med voldta og drepe barn. Det kan bli viktig med det, f.eks om JHA skal tiltales igjen som vil være en veldig spesiell situasjon.

Ellers er det å være politietterforsker og journalist ikke så ulikt, begge deler handler om informasjonsinnhenting og sette det inn i en større sammenheng. Så har politiet selvsagt helt andre virkemidler for å nå frem, så der Jahr sikkert hadde ønsket å snakke både med JHA og en rekke andre vitner så har politiet den muligheten og vil med stor sannsynlighet gjennomføre det.

Jahr er ikke den første journalisten som har spilt en viktig rolle i å avslører et justismord, Tore Sandberg hadde også sin bakgrunn som journalist og har avslørt to justismord. Så det viktigste er ikke den formelle utdanningen, men hva du faktisk presenterer og dokumenterer. Jahr sin bok står fjellstøtt.

4
torhag [sitat…] Det du siterer fra Jahr sin bok om hva Andersen forteller politiet, er det fra etter at han var arrestert? Det som er de to første forklaringer er at han skriver ifm runds...

Du mener det er mest sannsynlig at jentene var i live kl. 1945 og at det var dem og Andersen som piloten så på andre siden av vannet. Jeg finner det svært usannsynlig. Studentene fortalte at jentene var i ferd med å avslutte badingen kl. 1850. Og far til den minste jenta fortalte at avtalen var at de skulle ta bare et bad og så skulle de komme rett hjem. Og Andersen forklarer at de observerer jentene fra en høyde vest for badeplassen, og at de like etterpå møtte jentene på gangveien. At Andersen og jentene fortsatt skulle være på gangveien kl. 1945 er ikke sannsynlig.

Jeg er for så vidt enig i at det blir lang tid fra siste sikre observasjon av jentene og fram til observasjonen flygeren gjorde ca. 19.45. Men slettes ikke umulig. Den ene jenta var fortsatt i vannet da studentene forlot dem ca. 18.50. Og barn er barn, og plutselig kan det likevel ha gått en hel del tid før de forlot badeplassen. Og at de ble med til åstedet i stedet for å gå hjem viser jo at spontaniteten overstyrte dette med at de skulle dra rett hjem etter badingen.

Og til tross for at politiet foretok en nitid kartlegging av alle bevegelser i Baneheia denne kvelden så har de altså ikke funnet noen annen som kan ha vært denne observerte mannen sammen med to barn, og ingen har meldt seg som passende kandidater. Sammenholdt med andre vitneobservasjoner, som skrik og raslelyder fra retning åstedet, som passer med tidspunktet til flygerens observasjon, synes jeg det meste taler for et senere tidspunkt enn det retten la til grunn, tidspunkt hvor det ikke finnes noen tilsvarende vitneobservasjoner fra.

1

Hvor sikker er man på klokkeslettet til piloten! Kunne han bommet med sitt tidspunkt feks med 20 minutter?

1
Kero79 Hvor sikker er man på klokkeslettet til piloten! Kunne han bommet med sitt tidspunkt feks med 20 minutter?

Det kan vel tenkes at det er litt slingringsmonn her også. Dette er hva Jahr skriver (side 37, epub-utgaven):

Flygeren, som er bosatt på Østlandet, forteller at han ankom Kristiansand klokken 15.00 fredag 19. mai. Utpå kvelden bestemmer han seg for å jogge, og blir da anbefalt Baneheia av de ansatte på SAS-hotellet. Etter å ha kledd seg om og sett nyhetene og været på TV 2 forlater han hotellet cirka klokken 19.15. Han er ved 1. Stampe omtrent klokken 19.30, noe senere når han nordenden av 3. Stampe. Han synes området er såpass vakkert at han bestemmer seg for å ta en pause, stopper helt nede ved vannkanten og skyller ansiktet i vannet. Fem minutter senere jogger han sørover langs 3. Stampe. Idet han er midt på langsiden av vannet, hører han stemmer på den andre siden. Han kikker over og ser tre personer på vestsiden av 3. Stampe. Han anslår avstanden til 150–200 meter. De tre personene går nordover, helt inntil vannkanten, og de går sammen. Solen er lav, og han har dermed ikke fullgod sikt, men han er helt sikker på at de tar følge med hverandre. De to første er to små personer, den bakerste er en høyere person. Det ser ut som to barn og en voksen i følge. Den første av de to små har noe rødt på seg. Den andre av de to har noe hvitt på seg. Det samme har også den voksne i følget. Hogner antar at klokken kan være passert 19.45.

2
Nødutgang Hvordan var det med VKs advokat? Han prosederte(?) vel på at han var skyldig?

Nødutgang: Selv i Kongo ville ikke en forsvarer prosedert på at en klient var skyldig. Men mulig du skrev feil.

Nei, prosedyren til Pettersen var faktisk ikke så verst. Han var inne på alt det relevante. At han mente DNA-analysene var tvilsomme, at JHA kunne vært alene, alternativt at uidentifiserte hårstrå kunne tilhøre en alternativ gjerningsmann nr 2. Påpekte at JHA fikk VK på et fat av politiet i det første avhøret, at JHA oppførte seg mistenkelig alene i området kvelden før. Han advarte sågar mot en ny Liland-sak, altså justismord (dette var før justismordene mot Fritz Moen ble avslørt).

Men før prosedyre ble det gjort mange feil og slapt arbeid, det verste er at han tillot mobilbeviset å bli nøytralisert uten skikkelig motstand, samt at han ikke hentet inn egen sakkyndig til å vurdere DNA-analysene og ikke minst manglende kritiske spørsmål til JHA. Men som det er sagt: selv Jesus kunne ikke fått VK frikjent, man hadde bestemt seg.

Prosedyren fra byretten:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/XwwKxg/viggo-maa-frikjennes

1

Kan hende jentene somlet endel etter studentene gikk kl 18:50. La oss si de var ferdig påkledd rundt 19:00 - 19:10. I stedet for å gå hjem har de satt seg ned for å drikke brusen etc. ca kl 19:30 blir dem observert av en forbipasserende.

I området lusker JHA, han har pekt seg ut sine ofre og venter bare på at dem skal begynne å gå hjemover. Omkring 19:45 stopper han jentene og forteller om kattungene. Han lurer de til å gå for å finne kattungene. På andre siden av vannet blir dem observert av piloten. Dette var i vannkanten, ikke langt fra stien som ledet til åstedet.

2
nemezida Du og Sisyfus har rett i at det i boken til Jahr heter at faren gikk - ikke syklet - til badeplassen ved 3. stampe ca kl 2000. Jeg mener bestemt å ha lest i et intervju med faren a...

boken til Jahr heter at faren gikk - ikke syklet - til badeplassen ved 3. stampe ca kl 2000. Jeg mener bestemt å ha lest i et intervju med faren at turen startet tidligere, men uten dokumentasjon får det ligge

Jeg bor ved siden av Baneheia og kjenner godt til disse stiene.

Det er uvanlig at noen sykler , spesielt hvis de kommer fra Ravndalen-området. Det er en del tunge bakker for å komme opp til badeplassen på Stampe, så sykling er nok uaktuelt.

Det tar vel ca 10-15 minutter å gå fra boligen for å komme seg opp til 3. stampe der faren mente jentene oppholdt seg.

1
nemezida [sitat…] Kan du dokumentere nettsteder eller linker hvor fagfolk i det hele har drøftet boken til Jahr ? Er den nevnt i GK sin vurdering på 369 sider ? Det at en påstand eller argu...

Er den nevnt i GK sin vurdering på 369 sider ?

Nok en gang en stråmann. Jeg sa ikke at GK nevnte boken til Jahr. Jeg sa at de har gått igjennom hele sakskomplekset og kommet frem til samme konklusjon som Jahr. Og at ingenting av det som stod i rapporten av betydning var utelatt i Jahr sin bok.

Så med mindre du mener at Gj.kom også har bedrevet cherry-picking så har du jo ikke noe poeng.

1
nemezida [sitat…] Kan du dokumentere nettsteder eller linker hvor fagfolk i det hele har drøftet boken til Jahr ? Er den nevnt i GK sin vurdering på 369 sider ? Det at en påstand eller argu...

Tror du at boken til Jahr er viktig i den etterforskningen som nå pågår ? Yes or no

Det vet jeg ikke og det har jeg aldri kommentert. Sannsynligvis ikke.

Jeg bare konstaterer at jeg ikke har sett at noen har klart å arrestere Jahr for hverken feil av betydning eller mangler av betydning.

Og at gj.kom kom til samme konklusjon som Jahr og ikke hadde noe i rapporten sin som ikke Jahr også hadde skrevet om i boken sin.

Og jeg registerer at heller ikke du kan komme opp med noe av betydning som Jahr skal ha unnlatt å skrive om.

1
sisyf0s [sitat…] Jeg er for så vidt enig i at det blir lang tid fra siste sikre observasjon av jentene og fram til observasjonen flygeren gjorde ca. 19.45. Men slettes ikke umulig. Den ene...

En ting jeg synes er litt interessant er at JHA sa at han kom til Viggo klokken 20:00.

Dette gir han jo ikke alibi for drapene hvis disse ble utført mellom 19:00 og 20:00.

Men det gir han alibi hvis bortføringen og drapene ble utført mellom 19:45 og ca 20:30.

2
Laster...