Tore Sandberg kommenterer Baneheia-saken i dagens Dagbladet (papirversjonen).

Han er inne på det samme som de fleste andre. At DNA-sporet er nøytralisert og at de andre bevisene og da særdeles mobilbeviset kommer i et nytt lys.

Han sier ikke noe eksplisitt om hva han tror om skyldspørsmålet, men det er lett å tolke ham i den retning at bevisene for Kristiansens skyld ikke holder mål.

1
oddvar_kjempebra En ting jeg synes er litt interessant er at JHA sa at han kom til Viggo klokken 20:00. Dette gir han jo ikke alibi for drapene hvis disse ble utført mellom 19:00 og 20:00. Men det...

JHA korrigerte tidspunktet for når han var hjemme hos VK i første polititiavhør til kl 1930. De stod "tilfeldigvis" ved dette synkroniserte tidspunkt i alle avhør frem til de ble arrestert. De korrigerte også begge sine forklaringer - i separate avhør - i forhold til Baneheia i takt med A) VK sin samtale med leder av onsdagsklubben ("vi var ved porten/lekeplassen) og B) inne i selve Baneheia konfrontert med at denne joggeren var helt sikker på hvem han så. Når noen sier at det var helt naturlig at VK ikke husket at han var i Baneheia den 19.5.2000 i rundspørringen 22.5.2000, og at klokkeslett var svevende, så er det da merkelig at de var så unisont samstemte om at JHA kom til VK på det høyst kritiske tidspunkt kl 1930. Denne historien - alibi eller ikke - er selvfølgelig samkjørt mellom VK og JHA. Hvorfor nevner ikke Jahr dette i boken sin om han pretenderte å være noenlunde objektiv ?

Så til det du undres på. Det er ingen som sikkert har sett jentene etter at studentene forlot badeplassen kl 1845. Personen som hevder han så to badene jenter mellom 1900 og 1930 tar forbehold om at han tok feil av dagene. Piloten hevdet at han så to barn og en mann ca 1945-2000. De gikk nordover langs 3. stampe, altså vekk fra åstedet. Hundemannen hevder andre at de så i området kl 1900-1930. Kvinnen som mener at hun hørte raslelyder anslår klokkeslettet til 2020-2040. Teorien om at JHA først var hos VK, så tilbake til Baneheia for voldtekt og drap, og igjen hos VK ca kl 2100 er ny og spenstig. VK passet nevøen denne fredagskvelden. Foreldrene gikk til byen ca kl 2100, og da satt JHA på trappen. Tidsvinduet kan heller ikke holde om JHA alene begikk ugjerningene om han var hos VK når han ringte vennene sine kl 2019, eller satt på trappa etter å ha dusjet ca kl 2100. Selv om grenene var kappet ferdig i den "planlagte forbrytelse" så vil dette tatt tid om piloten så JHA og jentene. De gikk feil vei bort fra åstedet, de måtte snu tilbake til åstedet. JHA måtte kommunisere med jentene, kontrollere de, voldta de begge, drepe de begge, slepe de ca 10 meter fra draps- til gjemmested, fjerne alt av blod i lyng og undervegetasjon, dekke jentene til, gjemme de blodige klærne, komme seg usett hjem for å dusje og så tilbake til VK i hvertfall rundt kl 2100. Det lar seg simpelthen ikke gjennomføre. En samlet GK vurderte også disse "ikke førte vitnene", men de la heller ikke vekt på dette etter hva jeg har forstått, i likhet med byrett og lagmannsrett eller øvrige aktører i rettsrundene i 2001 og 2002. Det er vel kun Jahr, Sjødin og diverse medier som vektlegger dette, og støtteklubben her inne.

1
oddvar_kjempebra [sitat…] Det vet jeg ikke og det har jeg aldri kommentert. Sannsynligvis ikke. Jeg bare konstaterer at jeg ikke har sett at noen har klart å arrestere Jahr for hverken feil av bety...

Og jeg registerer at heller ikke du kan komme opp med noe av betydning som Jahr skal ha unnlatt å skrive om.

Hvorfor skulle jeg det. Jeg har annet å gjøre, og er i ferd med å gi meg på denne tråden av tidshensyn. Det positive nå er at tonen er bedre enn i vinter. Jeg har allerede gitt deg et eksempel på noe Jahr ikke berører, nemlig den samkjørte historien. Jeg kutter bruken av ordet samkjørt "alibi" med hensikt. At historien var samkjørt står jeg ved. Har Jahr nevnt det ?

Stråmenn ? Du skriver at ingen har tatt Jahr i feil. Hvem er "ingen" ? Jeg regner med at du tenker på de som kan saken. Politimenn, statsadvokater m.v.. Selv om deler av saken - eller saken i et nøtteskall - fremstår som enkel, så er det 10 000 sider etterforskningsmateriale her. Jeg tør vedde på at det er ingen som bidrar her inne som har lest alt. Mange har lest Jahr sin bok, men det er ingen objektiv beskrivelse av saken. Det er mer et forsvarsskriv mot en konklusjon, nemlig at VK er uskyldig. GM skriver at det er en rekke forhold og indisier som peker i retning av at VK er skyldig. De nevner flere forhold. Forhold som ikke er grundig belyst i Jahr sin bok. Så til stråmennene. Hvorfor i himmelens navn skal politi og statsadvokater gå bredt ut mot boken til Jahr ? De har for det første gjentatte ganger uttalt at de ikke vil forhåndsprosedere saken i media. Det tar andre seg fint av. For det andre; de bryr seg ikke om denne boken eller TV-serier, annet enn at denne skråsikkerheten kan irritere. Tror du boken blir fremlagt i en eventuell ny rettssak som et bevis ? Politi og påtalemakt vil imidlertid lese Sjødin sine gjenopptakelsesbegjæringer grundig. De er en del av saksdokumentene. Det er ikke boka til Jahr.

1
nemezida JHA korrigerte tidspunktet for når han var hjemme hos VK i første polititiavhør til kl 1930. De stod "tilfeldigvis" ved dette synkroniserte tidspunkt i alle avhør frem til de ble a...

Piloten hevdet at han så to barn og en mann ca 1945-2000. De gikk nordover langs 3. stampe, altså vekk fra åstedet.

Når man ser på hvordan stiene ligger så er nordover langs 3. stampe en av to naturlige veier fra badeplassen til åstedet. Videre mot Grim, så til venstre på en avstikker til åstedet. Det blir dermed misvisende å si at de gikk "vekk fra åstedet"

1
sisyf0s [sitat…] Her er du temmelig sikkert utsatt for et typisk eksempel på feilerindring. Du husker feil klokkeslett, og feilerindrer at første turen til faren var til fots. Eller du lyv...

Så til dette. Her dokumenterer du at du kanskje ikke har lest Magnussons bok "vitnepsykologi". Min kunnskap om klokkeslettet for farens første tur inn i Baneheia handler ikke om vitnepsykologi eller feilerindringer. Det handler om sviktende hukommelse, eller det at jeg ikke stenografisk husker alt jeg har lest i denne saken. Jeg tok feil av klokkeslett. Jostein S. gikk angivelig ut litt før kl 2000, og ikke noe etter kl 1900 som jeg først trodde. Dette handler altså ikke om vitnepsykologi eller feilerindringer, men om svikt i min hukommelse etter å ha lest noe. Som på en eksamen. jeg husker ikke hele pensumet, og får ikke toppkarakter.

1
nemezida JHA korrigerte tidspunktet for når han var hjemme hos VK i første polititiavhør til kl 1930. De stod "tilfeldigvis" ved dette synkroniserte tidspunkt i alle avhør frem til de ble a...

Teorien om at JHA først var hos VK, så tilbake til Baneheia for voldtekt og drap, og igjen hos VK ca kl 2100 er ny og spenstig.

Enig i dette, spørsmålet er hvor du har denne teorien fra. Ingen har kommet med noen slik teori.

Det som menes i innlegget du siterte er nok heller at om JHA selv vet at han begikk drapene mellom 19.45 og 20.30, så kan det tenkes at han selv tenker at å oppgi at han kom til VK kl. 20.00 vil kunne være å regne som alibi.

1
nemezida Så til dette. Her dokumenterer du at du kanskje ikke har lest Magnussons bok "vitnepsykologi". Min kunnskap om klokkeslettet for farens første tur inn i Baneheia handler ikke om vi...

Du tok feil. Du mente du hadde lest noe, som du ikke hadde lest. Å mene at en person kom på besøk til deg på et annet tidspunkt enn vedkommende gjorde, å mene en hendelse fant sted en annen dag enn hva den gjorde, er andre eksempler på tilfeller hvor flere har tatt feil. Denne saken er et eksempel, VKs forklaringer kan være eksempler. Båldrapet i Dokka, hvor vitner så den avdøde i sentrum etter at han beviselig var drept, er et annet eksempel på at folk som er i god tro ganske enkelt tar feil.

1
storpeder [sitat…] Når man ser på hvordan stiene ligger så er nordover langs 3. stampe en av to naturlige veier fra badeplassen til åstedet. Videre mot Grim, så til venstre på en avstikker t...

Uavhengig av stier mot Grim, så holder ikke dette tidsvinduet om JHA var utenfor VK sitt hus ca kl 2100. GK legger heller ikke vekt på de ikke førte vitnene. Det er heller ingen som sikkert har sett jentene i tidsrommet 1845 - 1945. De var i følge vitner glade med mye latter og høyt stemmeleie denne kvelden. De ville hjem til nye rulleskøyter i følge Jostein S. Det var ikke veldig varmt i Baneheia denne kvelden. Lite klær, kalde etter et tidlig bad osv., så skulle jentene altså sitte gjemt i henimot en time uten å bil sett eller hørt av andre for å drikke 1/2 stor brusflaske ? Det var ca 750 mennesker på tur i Baneheia mellom kl 1815 - 2100 den 19.5.2000. Ingen av disse har sett jentene sikkert etter 1845. Hvordan er det mulig ? Svaret er at det ikke er mulig. Derfor så også en samlet GK bort fra "de ikke førte vitnene".

1
nemezida [sitat…] Hvorfor skulle jeg det. Jeg har annet å gjøre, og er i ferd med å gi meg på denne tråden av tidshensyn. Det positive nå er at tonen er bedre enn i vinter. Jeg har allerede...

Stråmenn ? Du skriver at ingen har tatt Jahr i feil. Hvem er "ingen" ? Jeg regner med at du tenker på de som kan saken. Politimenn, statsadvokater m.v.. Selv om deler av saken - eller saken i et nøtteskall - fremstår som enkel, så er det 10 000 sider etterforskningsmateriale her. Jeg tør vedde på at det er ingen som bidrar her inne som har lest alt. Mange har lest Jahr sin bok, men det er ingen objektiv beskrivelse av saken. Det er mer et forsvarsskriv mot en konklusjon, nemlig at VK er uskyldig. GM skriver at det er en rekke forhold og indisier som peker i retning av at VK er skyldig. De nevner flere forhold. Forhold som ikke er grundig belyst i Jahr sin bok. Så til stråmennene. Hvorfor i himmelens navn skal politi og statsadvokater gå bredt ut mot boken til Jahr ? De har for det første gjentatte ganger uttalt at de ikke vil forhåndsprosedere saken i media. Det tar andre seg fint av. For det andre; de bryr seg ikke om denne boken eller TV-serier, annet enn at denne skråsikkerheten kan irritere. Tror du boken blir fremlagt i en eventuell ny rettssak som et bevis ? Politi og påtalemakt vil imidlertid lese Sjødin sine gjenopptakelsesbegjæringer grundig. De er en del av saksdokumentene. Det er ikke boka til Jahr.

I GKs rapport fremkommer det at journalist i TV 2, Trond Solvang, har kommet med 24-25 punkter som han mener er feil i Jahrs bok. Dette har Ada Sofie Austegard sendt til Asbjørn Hansen, som igjen har sendt det til kommisjonen. Jahr fikk nyss om dette og sendte et tilsvar. Noe videre har ikke kommisjonen vurdert dette, men etter det jeg har hørt består disse punktene til Solvang av det reneste sludder, ingenting som har noe betydning for noe som helst, og det er vel ikke noe som er feil engang. Så det er altså noen som virkelig har forsøkt å finne feil.

I en så alvorlig sak ville det garantert blitt tatt opp om det var feil av betydning. Se på Marte Michelet og boken om krigen, hvor mye bråk det har blitt fordi hun er blitt tatt i feil. Det ville blitt et helvetes kjør for Jahr om han hadde gjort en eneste feil av betydning. I stedet har han fått et kjør uten en eneste konkret anklage, bare vage og løse påstander uten noen konkrete eksempler. Det som er blitt trukket frem er at han kom i skade for å skrive at Jostein S. bygget seg et hus etter drapene, men han hadde visst kjøpt et brukt hus. Og derfor kan man ikke stole på resten av det som står i boken, er visst logikken.

Når det gjelder det kommisjonen nevner som taler mot VK, så hadde det vært interessant om du kunne nevne det som Jahr har utelatt av dette.

Ellers er det ikke (dagens) politi og statsadvokater som har interesse for å gå ut mot boken. Det er derimot journalister som hadde hatt interesse for å sjekke boken for feil, og ellers pårørende og deres bistandsadvokater, JHA og folk rundt ham, samt politi og andre som var involvert i saken for 20 år siden.

1
storpeder Du tok feil. Du mente du hadde lest noe, som du ikke hadde lest. Å mene at en person kom på besøk til deg på et annet tidspunkt enn vedkommende gjorde, å mene en hendelse fant sted...

Jo, men det er da forskjell på vitneobservasjoner og hukommelse. Sønnen til en venn av meg er autist. Han kan for eksempel alt om engelsk fotballhistorie. Hvem vant FA cupen i 1957 ? Han har ikke bare svaret. Han kan gjengi resultatet, og hvem som skåret og når. Tuller ikke. Ville han vært et godt vitne ? Ikke nødvendigvis. Vi prater om helt ulike ting her. At vitner erindrer feil, vet vi alle. Ta Palmedrapet. Skandiamannen som Krister Petterson nå pekte ut som drapsmann (sic), hevder i vitneavhør at han la Palme i stabilt sideleie. Ingen andre har sett det. Enten lyver Skandiamannen eller så vil han fremheve sin egen rolle i en dramatisk situasjon, eller så gikk han inn i et modus av sjokk som igjen ga fantasien fritt spillerom og tanker som ble så låst at dette etter hvert ble sannheten for Skandiamannen, eller den subjektive sannhet begrenset til hans hode. Derfra - eller fra Skandiamannens hjerne - til den objektive sannhet kan det være lysår.

1
nemezida Uavhengig av stier mot Grim, så holder ikke dette tidsvinduet om JHA var utenfor VK sitt hus ca kl 2100. GK legger heller ikke vekt på de ikke førte vitnene. Det er heller ingen so...

GK mener de ikke førte vitnene ikke er gjenopptakelsesgrunn. Det er for så vidt greit nok.

Ellers skjønner jeg ikke hva du mener med at dette tidsvinduet "holder ikke" om JHA var utenfor VKs hus ca. kl. 21. Han kan ha vært der i 20.30-tiden eller like etter uten at tidsvinduet ryker.

Om jentene, så var den ene fortsatt i vannet kl. 18.45. Det er ingen som sier at de satt i ro fra 18.45 til 19.45. Vi vet at ingen har sett dem gå fra badeplassen og på noen stier mot åstedet, enten de fulgte den nordlige eller sørlige ruten. I seg selv usannsynlig, kanskje, men vi vet det har skjedd. Om de satt der en stund og drakk brus kan tenkes. JHA kan ha kommet i kontakt med dem på badeplassen for alt vi vet. Bare det at de valgte å ta følge opp til åstedet tyder på at de ikke hadde det travelt med å komme seg hjem. Samme om de gikk med både VK og JHA eller bare med JHA, så har ingen sett dem, samme om det var kl. 19 eller en halvtime eller drøyt det senere. Og det mest interessante er at beskrivelsen passer til JHA og jentene, og ingen andre har meldt seg som disse. Det er vel ingen eller nesten ingen andre som ble sett som politiet ikke klarte å finne ut hvem var. Selvsagt er det mulig det var de tre, også sannsynlig.

Men i seg selv beviser det ingenting sikkert nok til at det er gjenopptakelsesgrunn, og det øvrige bevisbildet gir likevel grunnlag for gjenopptakelse uten dette, og tar man med vitnebeskrivelsene så styrker det en oppfatning om at JHA var alene om det og at drapene meget mulig skjedde senere enn det som ble lagt til grunn.

1
nemezida Jo, men det er da forskjell på vitneobservasjoner og hukommelse. Sønnen til en venn av meg er autist. Han kan for eksempel alt om engelsk fotballhistorie. Hvem vant FA cupen i 1957...

Jo, men det er da forskjell på vitneobservasjoner og hukommelse.

Om vi ser bort fra deg kan vi bare henvise til denne og andre saker hvor vitneobsevasjoner, både ting de har sett og redegjørelser om hva de selv gjorde og så, ikke stemmer, selv om vitnet fremstår som troverdig og ingenting tyder på at vedkommende bevisst snakker usant.

I denne saken har man i sin tid ikke klart å ha flere tanker/muligheter i hodet samtidig, men låst seg fullstendig til en teori. Hva JHA og VK angår ser det ikke ut til at man på noe tidspunkt har tenkt at det var mulig at en av dem kunne være drapsmannen uten at den andre var involvert. Men Oslo-politiet som nå etterforsker saken er nødt til å etterforske begge muligheter, siden de har fått beskjed om fra kommisjonen at man mistenker muligheten for at JHA var alene er så høy at VK kan frifinnes. Og slik jeg og flere andre ser det, så vil det med et slikt utgangspunkt ikke være mulig å komme til annet enn at VK må frifinnes. Da med mindre man finner hans DNA i nye analyser.

Du kan jo tro/håpe at VK tiltales uansett, men du kommer nok til å bli skuffet.

1
storpeder [sitat…] I GKs rapport fremkommer det at journalist i TV 2, Trond Solvang, har kommet med 24-25 punkter som han mener er feil i Jahrs bok. Dette har Ada Sofie Austegard sendt til A...

Ellers er det ikke (dagens) politi og statsadvokater som har interesse for å gå ut mot boken. Det er derimot journalister som hadde hatt interesse for å sjekke boken for feil, og ellers pårørende og deres bistandsadvokater, JHA og folk rundt ham, samt politi og andre som var involvert i saken for 20 år siden.

Jeg sier ikke at det er faktafeil i boken. Jeg er i hvertfall ikke i stand til å finne de, da jeg kan svært lite om Baneheiasaken. Den eneste faktafeilen jeg mener å ha lest om var at JHA og den yngste jenta ikke var i samme begravelse, eller i det minste, at de aldri kommuniserte med hverandre.

Det er et sprang fra faktafeil til det å slutte feil eller trekke feilaktige slutninger av et gitt faktum. Subsumsjon kaller vel jurister det ? Og for det andre, om faktagjengivelsen ikke er feil, så kan den som plukker fakta i en stor sak være selektiv. Forsvarsadvokater har rett til å være subjektiv eller selektiv. Det er deres plikt. Aktoratet og politiet skal være objektive. De skal finne frem til alt som peker for og mot skyld. Etter min vurdering er de beste deler av Jahr sin bok de deler hvor han nettopp stiller spørsmålstegn ved politiets objektivitet i Baneheiasaken. VK var monsteret. Han skulle tas. Var politiet da tilstrekkelig objektive i 2000-2002 i forhold til å gå hardere mot JHA i forhold til alle løynene hans ? I forhold til DNA og mobilsporet ? Kanskje ikke. Lar dette stå åpent. De deler av boken til Jahr hvor han kritiserer objektiviteten til politiet mener jeg som nevnt er boken kanskje beste sider. Her gjør Jahr en god jobb.

1
nemezida JHA korrigerte tidspunktet for når han var hjemme hos VK i første polititiavhør til kl 1930. De stod "tilfeldigvis" ved dette synkroniserte tidspunkt i alle avhør frem til de ble a...

JHA korrigerte tidspunktet for når han var hjemme hos VK i første polititiavhør til kl 1930.

Ja, etter at han sannsynligvis fikk vite av Viggo at han hadde sagt 19:30. Ingen grunn for Andersen å ikke justere dette tidspunktet da.

Spesielt hvis han vet at han begikk forbrytelsene mellom 19:45 og 20:30.

Det er jo da en ren gavepakke at Kristiansen har opplyst om at det var 19:30.

1
storpeder [sitat…] Om vi ser bort fra deg kan vi bare henvise til denne og andre saker hvor vitneobsevasjoner, både ting de har sett og redegjørelser om hva de selv gjorde og så, ikke stemme...

Du kan jo tro/håpe at VK tiltales uansett, men du kommer nok til

Skuffet ? Jeg legger absolutt ingen følelser i dette, annet enn at jeg håper sannheten kommer frem ved et rettferdig rettergang. Ikke minst av hensyn til minnene om de to stakkars jentene og disses pårørende. Om bevisene mot VK ikke holder, så fortjener han millioner av kroner i erstatning. Han ville nok fått noen år bak murene for overgrep og voldtekt av barn under 10 år, jf. hans egen tilståelse, men ikke 21 år.

Om noen legger følelser i dette så er det vel dels politi m.v. m.v. om VK blir frikjent. Jeg tenker da på de som jobbet med denne saken i 2000-2002. Motsatt om VK blir domfelt på ny, så vil det vel være noen som bør gå litt stille i dørene. Jeg tror ja dette ender i ny sak, men jeg er langt fra sikker.

1
storpeder [sitat…] Om vi ser bort fra deg kan vi bare henvise til denne og andre saker hvor vitneobsevasjoner, både ting de har sett og redegjørelser om hva de selv gjorde og så, ikke stemme...

Du kan jo tro/håpe at VK tiltales uansett, men du kommer nok til

Skuffet ? Jeg legger absolutt ingen følelser i dette, annet enn at jeg håper sannheten kommer frem ved et rettferdig rettergang. Ikke minst av hensyn til minnene om de to stakkars jentene og disses pårørende. Om bevisene mot VK ikke holder, så fortjener han millioner av kroner i erstatning. Han ville nok fått noen år bak murene for overgrep og voldtekt av barn under 10 år, jf. hans egen tilståelse, men ikke 21 år.

Om noen legger følelser i dette så er det vel dels politi m.v. m.v. om VK blir frikjent. Jeg tenker da på de som jobbet med denne saken i 2000-2002. Motsatt om VK blir domfelt på ny, så vil det vel være noen som bør gå litt stille i dørene. Jeg tror ja dette ender i ny sak, men jeg er langt fra sikker.

1
nemezida [sitat…] Jeg sier ikke at det er faktafeil i boken. Jeg er i hvertfall ikke i stand til å finne de, da jeg kan svært lite om Baneheiasaken. Den eneste faktafeilen jeg mener å ha le...

Jeg sier ikke at det er faktafeil i boken. Jeg er i hvertfall ikke i stand til å finne de, da jeg kan svært lite om Baneheiasaken. Den eneste faktafeilen jeg mener å ha lest om var at JHA og den yngste jenta ikke var i samme begravelse, eller i det minste, at de aldri kommuniserte med hverandre.

Det er et sprang fra faktafeil til det å slutte feil eller trekke feilaktige slutninger av et gitt faktum.

Ro-ro. Du skrev:

-Jahr har hatt tilgang til 16000 sider med etterforskningsmateriale på Sjødin sitt kontor, og har vel selektivt plukket ut de bevis som passer hans konklusjon

Jahr bedrev altså cherry-picking i følge deg. Men nå har du fått flere anledninger til å fortelle oss hva det er han har utelatt som er viktig for saken.

Men det er helt stille fra deg der. Ikke så rart da du har blitt fortalt at selv ikke gj.kommisjonen i sin rapport skrev om noe viktig som ikke Jahr allerede hadde skrevet om. Og at de kom til samme hovedkonklusjon som ham.

Det er bare å konstatere at du stilltiende har akseptert at Jahr dekket alle viktige sider ved saken.

Jeg har ingen forhåpinger (eller noe behov) om at du skal innrømme det, men det er lett å se av din fossroing nå at du har innsett det.

1
nemezida [sitat…] Skuffet ? Jeg legger absolutt ingen følelser i dette, annet enn at jeg håper sannheten kommer frem ved et rettferdig rettergang. Ikke minst av hensyn til minnene om de to...

Han ville nok fått noen år bak murene for overgrep og voldtekt av barn under 10 år, jf. hans egen tilståelse, men ikke 21 år.

Med datidens strafferammer og hans alder da ugrepene ble gjennomført ville han neppe fått en vanlig fengselsstraff. En type tvunget opphold på en behandlingsinstutisjon ville nok vært mer sannsynlig.

1
nemezida [sitat…] Hvorfor skulle jeg det. Jeg har annet å gjøre, og er i ferd med å gi meg på denne tråden av tidshensyn. Det positive nå er at tonen er bedre enn i vinter. Jeg har allerede...

Jeg har allerede gitt deg et eksempel på noe Jahr ikke berører, nemlig den samkjørte historien

Men det stemmer jo ikke, han omtaler politiets påstander om at de gir hverandre alibi og politiets påstander viser seg å være misvisende. Så kan du ha en annen oppfatning av hvordan VKs feilerindring skal tolkes enn Jahr, men fakta er omtalt i boka og ingenting er blitt prøvd å legge skjul på.

Ellers er det fint at du i løpet dine siste innlegg viser hvor fort det er å huske feil, vår hjerne er en gang lagd slik at vi gjør det hele tiden og det er ingen tvil om at VK har tatt feil på et par vesentlige punkter - uten at det er rimelig å dermed mene at han skal være skyldig i de disse grufulle drapene.

1

Angående samtalen kl 20:19:

nemezida og torhag har i innlegg de siste dagene påstått at JHA var hos VK kl 20:19 da VK ringte til en kamerat. Først vil jeg begynne med å si at jeg synes det er ekstremt rart at det i det hele tatt er knyttet tvil rundt dette når politiet har etterforsket saken i tusenvis av timer. Har dem aldri i løpet av etterforskningen stilt både VK og JHA spørsmål om JHA var til stede hos VK da han ringte? Det virker for meg helt absurd. Men hvis det er tilfelle så sier det veldig mye om tunnelsynet til politiet. De var aldri inne på tanken at JHA var alene - så for dem var det egentlig uvesentlig om JHA ikke hadde rukket å komme fra Baneheia, eller om de begge hadde kommet til VK på dette tidspunktet. Er det noen som har link til dokumentasjon som hevder JHA var hos VK kl 20:19?

Angående vitneobservasjoner ikke ført for retten:

Vitne som var bare ca 20-30 meter unna åstedet og hørte høye raslelyder, dunking etc. Altså - vi vet jo hvor åstedet er og hva som skjedde der. Når da noen tydelig hører lyder i retning åstedet i tidrommet 20:20 - 20:40 så må det bety at et stort dyr eller noe har kommet til åstedet etter ugjerningene og lager lyder. Eller det betyr at ugjerningene fremdeles pågår på dette tidspunktet. Og vitnet har hørt lyden av en voksen mann som sleper på to døde jenter f.eks. Har ikke så stor tro på at et dyr eller noe var i nærheten av åstedet på dette tidspunktet. Det må ha vært JHA.

1
nemezida Så til dette. Her dokumenterer du at du kanskje ikke har lest Magnussons bok "vitnepsykologi". Min kunnskap om klokkeslettet for farens første tur inn i Baneheia handler ikke om vi...

Dette handler altså ikke om vitnepsykologi eller feilerindringer, men om svikt i min hukommelse etter å ha lest noe.

Du verden! Feilerindringer er nettopp svikt i hukommelsen. Og hukommelsen og hvordan denne fungerer er et sentral område innen det som kalles vitnepsykologi.

1
CrimsonK Angående samtalen kl 20:19: nemezida og torhag har i innlegg de siste dagene påstått at JHA var hos VK kl 20:19 da VK ringte til en kamerat. Først vil jeg begynne med å si at jeg s...

Jeg har ikke lest noe sted at det er vitner som bekrefter at JHA var hos VK kl 2019. Det vi imidlertid vet er at VK på telefon ba vennene stikke innom han og Andersen, med en eller annen begrunnelse. Om VK ikke hadde sett JHA siden kl 1800 - JHA var jo alene opptatt med sine grufulle gjerninger i Baneheia - er det merkelig at han inviterer vennene på besøk til de begge. Er det ikke ?

Disse lydene mellom kl 2020 og 2040. Om kvinnen hørte rett og ga korrekt tidspunkt, hvordan rimer dette med at JHA var hos VK ca kl 2100 ? Foreldrene til VK traff jo på JHA når de gikk til byen i denne tiden, og overlot barnepasset til VK. OM JHA drev på alene og skulte likene rundt kl 2030 vil det vel holde hardt å dekke likene så godt til som han eller de gjorde. Selv blodig lyng og undervegetasjon der drapene fant sted ble grundig skult, herunder 10 meter med slepespor. JHA skulle videre rekke å vaske kniven, gjemme klær i denne lille demningen, vaske egne hender for blod vil jeg anta, komme seg usett hjem for å dusje og skifte klær, og endelig sitte nydusjet, uanfektet og striglet på trappa hos VK +/- kl 2100. GM legger ingen vekt på de ikke førte vitnene, og det forstår jeg veldig godt.

1
nemezida Jeg har ikke lest noe sted at det er vitner som bekrefter at JHA var hos VK kl 2019. Det vi imidlertid vet er at VK på telefon ba vennene stikke innom han og Andersen, med en eller...

Det vi imidlertid vet er at VK på telefon ba vennene stikke innom han og Andersen, med en eller annen begrunnelse. Om VK ikke hadde sett JHA siden kl 1800 - JHA var jo alene opptatt med sine grufulle gjerninger i Baneheia - er det merkelig at han inviterer vennene på besøk til de begge. Er det ikke ?

Vet vi det? Dette er også nytt for meg. Så lenge jeg har kjent saken så har det vært min oppfatning at VK mest sannsynlig var alene på dette tidspunktet. Dette er jeg rimelig sikker på mikkeltronsrud har skrevet tidligere i tråden. Nå kan sikkert han også ta feil av ting, men jeg trodde ikke det var klarhet i noe her angående samtalen. Man vet ikke om JHA var der. Og det er vel heller ikke stadfestet at VK inviterte kameratene til å komme til han og JHA? Er det noen som har link som dokumenterer hva kameratene har sagt her?

1
nemezida Jeg har ikke lest noe sted at det er vitner som bekrefter at JHA var hos VK kl 2019. Det vi imidlertid vet er at VK på telefon ba vennene stikke innom han og Andersen, med en eller...

Foreldrene til VK traff jo på JHA når de gikk til byen i denne tiden, og overlot barnepasset til VK.

Dette er også nytt for meg. Men mulig du har rett.

Hvis vitnet hørte lydene av JHA gjøre seg ferdig på åstedet med å skjule likene ca 20:30, vil jeg tro det er stort nok vindu til å gå rask gange til VK. Vaske kniven på åstedet og skjule posen i demningen og kaste jentene sin pose i søpla. Da er han første gang hos VK ca kl 20:45. Går litt senere hjem og dusjer. Er tilbake noe etter kl 21.

Ser at vinudet blir knapt, men det sier jo litt om hvor usansynlig vinduet til VK blir med hensyn på mobilbeviset.... Hvordan rakk VK alt det han skulle gjøre i sitt vindu? Og hvorfor trengte ikke VK dusje?

1
Laster...