nemezida Jeg har ikke lest noe sted at det er vitner som bekrefter at JHA var hos VK kl 2019. Det vi imidlertid vet er at VK på telefon ba vennene stikke innom han og Andersen, med en eller...

Det vi imidlertid vet er at VK på telefon ba vennene stikke innom han og Andersen, med en eller annen begrunnelse

Det er ingenting, i hvert fall ikke i kommisjonens rapport, som tilsier at JHA var tilstede da Bakke og Loland ble oppringt og invitert bort, eller at VK nevnte noe til dem om at JHA var eller skulle være hos ham.

"Kl. 20.19 denne kvelden ringte Kristiansen til sin kamerat Espen Bakke, som befant seg hjemme på bopel rett i nærheten sammen med Eivind Loland (dok. 05.03.02.01 og 02), og inviterte begge to over til seg. Bakke sier i sin forklaring at de begge gikk over ca. kl. 21.00."

Vi vet ikke sikkert om JHA var der, men det er minst like aktuelt at han kom senere, og politiet legger jo 20.30 til grunn, altså at JHA ikke var hos VK da han ringte.

Så det som kan ha skjedd er at VK ringte og inviterte de to kameratene bort, i mellomtiden kom JHA bort uten at VK var forberedt på det. Og i tillegg kan VK ha fått beskjed om å sitte barnevakt i mellomtiden. Når kameratene kom bort vet vi heller ikke, alt fra rundt 21 til 22 eller drøyt det er mulig. Poenget er at ting kan ha endret seg, både at JHA kom bort og at VK følte de måtte sitte ute på trappa pga. den sovende nevøen, som kan forklare hvorfor de to følte seg så avvist.

Det ville jo ellers vært latterlig å invitere de to bort for så å avvise dem, dersom det hadde vært en "plan" å bruke dem som "alibi".

1
nemezida Jeg har ikke lest noe sted at det er vitner som bekrefter at JHA var hos VK kl 2019. Det vi imidlertid vet er at VK på telefon ba vennene stikke innom han og Andersen, med en eller...

Disse lydene mellom kl 2020 og 2040. Om kvinnen hørte rett og ga korrekt tidspunkt, hvordan rimer dette med at JHA var hos VK ca kl 2100 ? Foreldrene til VK traff jo på JHA når de gikk til byen i denne tiden, og overlot barnepasset til VK. OM JHA drev på alene og skulte likene rundt kl 2030 vil det vel holde hardt å dekke likene så godt til som han eller de gjorde. Selv blodig lyng og undervegetasjon der drapene fant sted ble grundig skult, herunder 10 meter med slepespor. JHA skulle videre rekke å vaske kniven, gjemme klær i denne lille demningen, vaske egne hender for blod vil jeg anta, komme seg usett hjem for å dusje og skifte klær, og endelig sitte nydusjet, uanfektet og striglet på trappa hos VK +/- kl 2100. GM legger ingen vekt på de ikke førte vitnene, og det forstår jeg veldig godt.

Hvor har du mellom 20.20 og 20.40 fra? I følge kommisjonens rapport er det fram til 20.20 det er snakk om.

"Den nye teorien bygger på at Andersen var alene om drapene, og at vitner har gjort observasjoner som tilsier at drapene skjedde på et «langt senere» tidspunkt enn det som er lagt til grunn. Til støtte for dette anføres blant annet at vitnet Hogner observerte en mannsperson og to jenter ved 3. Stampe ca. kl. 19.40 -19.45. Vitnet Salvesen har forklart at hunden hans reagerte voldsomt da de passerte åstedet ca. kl. 20.00. Vitnet B. O. Hansen hørte skrik i området ca. kl. 20.05 og vitnet Steinar Hansen hørte raslelyder i nærheten av funnstedet ca. kl. 20.20."

Var JHA ferdig med tildekking rundt 20.20 gir det ham mer enn nok tid til å komme frem til VK tidsnok.

1

Men for meg virker det ganske opplagt at når 4 forskjellige vitner + 1 hund (som antagelig lukter jentenes adrenalin pga redsel) alle hører lyder (skrik, rasling, dunking) fra åstedet i tidsrommet fra ca 20:00 til ca 20:30, så er det ugjerningene dem har hørt og ikke et dyr eller noe annet.

Helt ubegripelig at ikke politiet ser det samme. Hva er ellers den logiske forklaringen her? Hva er det disse vitnene har hørt liksom?

1
CrimsonK [sitat…] Det er jeg som skrev 20:20 - 20:40. Dette er tidsangivelse jeg har sett i minst 1 avisartikkel: https://www.tv2.no/a/11983035/

Disse tidsangivelsene virker ikke å være veldig presise. Det kan jo like gjerne ha vært nesten en halvtime før kl. 20.40, ut fra det hun sier, om det var kun begynnelsen hun hadde sett.

"Elgesem har vanskelig for å tidfeste nøyaktig når hun gikk hjemmefra kvelden for drapene, men i avhør trodde hun det kunne ha vært ved 20.30-tiden.

Hun forklarte at hun hadde sett begynnelsen eller slutten på et dyreprogram på TV 2 som startet klokken 20.00 og var ferdig klokken 20.30."

1
CrimsonK Men for meg virker det ganske opplagt at når 4 forskjellige vitner + 1 hund (som antagelig lukter jentenes adrenalin pga redsel) alle hører lyder (skrik, rasling, dunking) fra åste...

Jeg tror mannen med hunden bommet på tidspunktet, var det ikke så? Men de øvrige observasjonene trekker alle i samme retning, nærmere bestemt til et senere tidspunkt for ugjerningene. Dertil kommer også at flygeren faktisk traff omtrent klokkerent på farger på klær som de to jentene og voksenpersonen hadde på seg.

Saken er nok at politiets tunnelsyn og "hellige" overbevisning om VKs skyld var så sterk at de rimelig ukritisk kjøpte og la nesten alt av JHAs tidsanslag til grunn.

1
storpeder Disse tidsangivelsene virker ikke å være veldig presise. Det kan jo like gjerne ha vært nesten en halvtime før kl. 20.40, ut fra det hun sier, om det var kun begynnelsen hun hadde...

Disse tidsangivelsene virker ikke å være veldig presise. Det kan jo like gjerne ha vært nesten en halvtime før kl. 20.40, ut fra det hun sier, om det var kun begynnelsen hun hadde sett.

Enig i det. Det er rom for mye slingring knyttet til dette vitneutsagnet.

Men ellers er det påfallende hvordan tidsangivelsene passer med handlingene. At vitner hører skrik ca 20:05, mens rasle og dunkelyder kommer 10-30 min senere.

Jeg hadde forstått at politiet så bort fra alt dette om det dreide seg om ett vitneutsagn som ikke passet inn i deres bilde. Men når det blir så mange vitner som har hørt lyder, så er det ubegripelig at de ikke har fulgt dette sporet tettere.

1
oddvar_kjempebra Tore Sandberg kommenterer Baneheia-saken i dagens Dagbladet (papirversjonen). Han er inne på det samme som de fleste andre. At DNA-sporet er nøytralisert og at de andre bevisene og...

Han sier ikke noe eksplisitt om hva han tror om skyldspørsmålet, men det er lett å tolke ham i den retning at bevisene for Kristiansens skyld ikke holder mål.

De holder vel ikke mål i det heletatt som beviser så lenge det er snakk om indisier?

Jeg er ikke jurist, men er det ikke et strengt skille mellom indiser og bevis?

1
Corvus Jeg tror også Viggo er skyldig. Både fordi det var to til stede, de var bestevenner, samt at Viggo hadde en lang historie med syke seksuelle trakasseringer av jenter. Men vanntette...

Jeg tror også Viggo er skyldig. Både fordi det var to til stede, de var bestevenner, samt at Viggo hadde en lang historie med syke seksuelle trakasseringer av jenter.

Men man kan jo tro hva man vil, og av og til er det kanskje best at tro forbeholdes kriken, synagogen eller moskeen.

Det går fort an å vri på det og tro at JHA er blitt inspirert av VK sine gjerninger, og at han har bestemt seg for å gjøre dette på egenhånd. Så vidt jeg vet så var vel VK alene om overgrepene som han utførte tidligere.

1
MyWays [sitat…] Men man kan jo tro hva man vil, og av og til er det kanskje best at tro forbeholdes kriken, synagogen eller moskeen. Det går fort an å vri på det og tro at JHA er blitt in...

Så vidt jeg vet så var vel VK alene om overgrepene som han utførte tidligere.

Ja, fælt nok det han gjorde, men han drepte ingen, og er han er trolig uskyldig i denne saken. Er han uskyldig, er det vel bare rett og riktig at det kommer fram. Han skal vel ikke sone for noe han ikke har gjort?

1

Skal bli greit nar resultatene fra de nye dna provene foreligger, regner med at alle videre spekulasjoner blir lagt dode da.

1

Sa hvis de finner dna fra vk,sa vil dere fortsette med konspirasjons teoriene?

1

VG med nok et innslag i saken. Jeg sitter med en følelse av at de selv har tatt stilling til saken.

I dette klippet diskuterer de mobil-beviset og tar bl.a. tiden det tar å gå fra bommen til åstedet.

Det man legger merke til er at de bl.a. sier dette:

- På åstedet er mobiltelefoner i utgangspunktet ikke koblet til EG_A - Bua (der VK hevder å ha vært hele kvelden) er innenfor det estimerte dekningsområdet for EG_A - Når de diskuterer tidsvinduet på 40 minutter snakker de om at det er teoretisk mulig å forlate bommen, gjennomføre ugjerningene, skjule likene, og returnere til bommen. Det de meget påfallende unnlater å nevne er at man i dette tidsvinduet også må rekke å finne jentene og lokke/tvinge dem med seg til åstedet. - De er veldig ivrige med å nevne at det er teoretisk mulig at VK var en del av drapene, selv om mobiltelefonen skulle ha ligget i sykkelveska ved bommen. - Til slutt sier Øystein Milli at de som støtter Viggo Kristiansen ser på det som usannsynlige scenarioer.

Vi ser at det gjennom hele innslaget er lagt inn subtile og skjulte hentydninger som åpenbart avslører hvor de står hen, og at de ikke er objektive krimjournalister. Det er ganske spesielt.

Det er faktisk ganske vilt at de presterer å si at huset til VK ligger innenfor det ESTIMERTE dekningsområdet til EG_A, når faktum er et det ligger klink midt i dekningsområdet. Det er så man ikke tror det man hører. I det ene øyeblikket prøver de å si at det er teoretisk mulig å få dekning via EG_A på Åstedet, mens i neste øyeblikk ESTIMERER man at det er dekning via EG_A ved VKs bolig. Hva slags journalistikk er dette?

https://www.vgtv.no/video/221373/baneheia-drapene-undersoeker-omstridt-bevis?utm_source=vgfront&utm_content=hovedlopet_row1_pos1

4

Lurer også på om dette er en sånn misforstått objektivitet. Begynner de å poengtere det i utgangspunktet absurde i at VK skulle løpe frem og tilbake i terrenget for å sende SMS mens han voldtar og dreper, så begynner de pårørende og bistandsadvokatene å rasle med salene.

2
Kiedis Lurer også på om dette er en sånn misforstått objektivitet. Begynner de å poengtere det i utgangspunktet absurde i at VK skulle løpe frem og tilbake i terrenget for å sende SMS men...

misforstått objektivitet

Tror du er inne på noe her.

Eventuelt retoriske og dramaturgiske grep for å fremstille saken som mer "åpen" enn det de fleste ser at den er på dette stadiet.

Vi så det i artikkelen forrige helg også, med et lettere panisk forsøk på å fremstille det som om de to var like gode når det gjaldt å endre på forklaringene sine.

1
hesja Sa hvis de finner dna fra vk,sa vil dere fortsette med konspirasjons teoriene?
Slettet-FQGC8G

Så hva hvis de ikke finner DNA fra VK, så vil dere fortsette med konspirasjonsteoriene?

Dersom de finner DNA fra Viggo på åstedet så er har man noe håndfast på han som gjør at han er skyldig i mine øyne.

Mitt standpunkt er følgende og ganske enkelt, bevisene som er fremme for øyeblikket holder ikke for og få han dømt, kan godt være at han har gjort det, men da må det komme beviser som ikke heter JHA sine forklaringer som er eneste beviset. Kommer det DNA som kan linke Viggo til åstedet så har man the smoking gun.

På samme måten dersom man ikke finner det, men kun JHA som tidligere, ja da må han frikjennes, og man burde vurdere å sette ut ekstra tiltale mot JHA for falsk forklaring.

2

guru: Tror nok Milli skjønner VK neppe er skyldig, men han/VG ønsker ikke å fremstå som om de har «tatt stilling», derfor vrir de på ting slik du påpeker for å skape en slags «falsk balanse».

1

Ipsos har foretatt en meningsmåling for Dagbladet. Dette var spørsmålet. Hvor stor tiltro har du til at gjenopptakelsen vil avsløre sannheten rundt Baneheiadrapene? Og slik fordelte svarene seg.

Meget stor tiltro- 4% Ganske stor tiltro- 36%

Liten tiltro- 39% Ingen tiltro- 4% Vet ikke- 16%

Hvordan syns dere svarene fordelte seg?

2
Korgutt Ipsos har foretatt en meningsmåling for Dagbladet. Dette var spørsmålet. Hvor stor tiltro har du til at gjenopptakelsen vil avsløre sannheten rundt Baneheiadrapene? Og slik fordelt...

Hvor stor tiltro har du til at gjenopptakelsen vil avsløre sannheten rundt Baneheiadrapene?

Merkelig spørsmål, jeg vet ikke hva jeg ville svart. Jeg tror VK kommer til å bli frikjent, men jeg tror ikke JHA kommer til å bli dømt som enslig overgriper og drapsmann. Og da har vi jo ikke sannheten, selv om vi har fått rettet opp en alvorlig urett.

1

Merkelig spørsmål. Jeg har liten tiltro til at gjenopptakelsen vil klare å komme med noe nytt. Og med det forventer jeg at VK blir frikjent.

1
Korgutt Ipsos har foretatt en meningsmåling for Dagbladet. Dette var spørsmålet. Hvor stor tiltro har du til at gjenopptakelsen vil avsløre sannheten rundt Baneheiadrapene? Og slik fordelt...

Et kjapt blikk på tallene:

4% stor tiltro. 4% ingen tiltro. Dette er de som har en klart formening. Dette er ytterpunktene og ikke urimelig at det er to slike under 5%.

36% ganske stor tiltro. 39% liten tiltro. Disse på hver sin side er i praksis like store. Det er også interessant.

16% vet ikke. Nå tror jeg at noen av de i 39%-gruppa og de i 36%-gruppe fort kunne havnet her.

Det er 43-40 mellom en positiv og en negativ tro på det. Det er i praksis slik at man er delt på midten. En gjetning er at de 16% om de måtte si ja eller nei ville fordele seg ganske, ut fra de 83% interne forhold.

En interessant undersøkelse.

1
Laster...