return_of_drakkar Et kjapt blikk på tallene: 4% stor tiltro. 4% ingen tiltro. Dette er de som har en klart formening. Dette er ytterpunktene og ikke urimelig at det er to slike under 5%. 36% ganske...

4% stor tiltro. 4% ingen tiltro. Dette er de som har en klart formening. Dette er ytterpunktene og ikke urimelig at det er to slike under 5%.

36% ganske stor tiltro. 39% liten tiltro. Disse på hver sin side er i praksis like store. Det er også interessant.

Da kan jeg si deg at det var dette jeg også la merke til.

1
CrimsonK Angående samtalen kl 20:19: nemezida og torhag har i innlegg de siste dagene påstått at JHA var hos VK kl 20:19 da VK ringte til en kamerat. Først vil jeg begynne med å si at jeg s...

Angående samtalen kl 20:19:

nemezida og torhag har i innlegg de siste dagene påstått at JHA var hos VK kl 20:19 da VK ringte til en kamerat. Først vil jeg begynne med å si at jeg synes det er ekstremt rart at det i det hele tatt er knyttet tvil rundt dette når politiet har etterforsket saken i tusenvis av timer. Har dem aldri i løpet av etterforskningen stilt både VK og JHA spørsmål om JHA var til stede hos VK da han ringte? Det virker for meg helt absurd. Men hvis det er tilfelle så sier det veldig mye om tunnelsynet til politiet. De var aldri inne på tanken at JHA var alene - så for dem var det egentlig uvesentlig om JHA ikke hadde rukket å komme fra Baneheia, eller om de begge hadde kommet til VK på dette tidspunktet. Er det noen som har link til dokumentasjon som hevder JHA var hos VK kl 20:19?

Jeg har flere ganger sagt at jeg tror at Andersen var hos Kristiansen kl. 2019 når det ble ringt til kameratene. Har vel også lest hva kameraten skal ha sagt om dette. Det kommer ikke der klart frem om Andersen var der, men det blir heller ikke spesifikt sagt at de ble invitert til Kristiansen, og bare han. Men så har VG en større sak forrige fredag. Der skriver de om samtalen kl. 2019. "Da ringer han en kamerat og forteller at han og Jan Helge Andersen ikke har noe å gjøre. Kameraten har besøk av en annen mann. Begge blir invitert på besøk til bua" Skjebnetimene Baneheia (vg.no)

Vi kan håpe på at politiet finner ut av dette da det har stor betydning for å kunne fastslå drapstidspunktet.

1
return_of_drakkar Svar hva du vil. Husk at du er en som er meget opptatt av saken og har gransket detaljer. Det er det ikke mange som er. På den annen side er heller ikke alle som er opptatt av sake...

Husk at du er en som er meget opptatt av saken og har gransket detaljer. Det er det ikke mange som er.

Poenget er at svaralternativene ikke sier noe om man tror VK er utsatt for justismord eller ikke. Så en som tror det er justismord kan svare alle fire alternativene, og en som tror at VK er skyldig kan gjøre det samme. Så jeg vet ikke hva undersøkelsen skal si om noe som helst.

1
torhag [sitat…] Jeg har flere ganger sagt at jeg tror at Andersen var hos Kristiansen kl. 2019 når det ble ringt til kameratene. Har vel også lest hva kameraten skal ha sagt om dette. Det...

At VG skriver at Viggo Kristiansen kl. 20.19 forteller til den han ringer at han og Jan Helge Andersen ikke har noe å gjøre, holder dessverre ikke uten kilde til påstanden. Kan ikke huske å ha lest noe om dette før, dvs at det er noe sikkert at JHA var der da.

Det rimer f.eks dårlig med politiets teori om at JHA kom 20.30. Står ingenting i kommisjonens rapport om at JHA var på plass vesentlig tidligere. Ei heller i artikkel om vitnemål i retten, men hva som ble sagt i avhør er jo for oss ukjent.

1
nemezida Jeg har ikke lest noe sted at det er vitner som bekrefter at JHA var hos VK kl 2019. Det vi imidlertid vet er at VK på telefon ba vennene stikke innom han og Andersen, med en eller...

Det er første gang jeg leser at foreldrene gikk til byen kl. 2100 og at de traff på Andersen på dette tidspunktet hvor de overlot barnepasset til sønnen Viggo. Hvor har du lest dette?

I dokumentaren forteller svigerinnen, som bodde hjemme hos dem med 2-åringe og Viggos storebror, om denne kvelden. Hun forlot hjemmet ca kl. 2000. Hun forteller at hun på vei til byen ikke ser Viggo eller sykkelen hans. Så sier hun at når hun kom hjem ved midnatt så hun at svigerforeldrene var ute og gikk tur. Hun tenkte at sønnen var vel liten til å være alene hjemme, men når hun kom inn lå Viggo henslengt på sofaen. Hun kommenterte at han var barnevakt, og han sa at han måtte jo det.

Så har vi opplysninger om at foreldrene hadde fortalt til Viggo at det var en leteaksjon i Baneheia etter to jenter som ikke var kommet hjem fra badetur. Dette ble sagt på Kveldsnytt. Det får meg til å tvile på at foreldrene gikk ut allerede kl. 2100 og at de skulle til byen. Det ville vel svigerinnen blitt informert om før hun dro?

1
GoingKronos [sitat…] Poenget er at svaralternativene ikke sier noe om man tror VK er utsatt for justismord eller ikke. Så en som tror det er justismord kan svare alle fire alternativene, og en...

Spørsmålet var: "Hvor stor tiltro har du til at gjenopptagelsen vil avsløre sannheten rundt Baneheia-drapene?"

Det er det man spør etter. Det dekker alt og det er ok balanse mellom alternativene i spørsmålene. Jeg ser ikke noe spesielt å sette fingeren på.

Hva du ville svare er opp til deg selv. Spørsmålet dekker din vinkling, uten at det frontes.

1
torhag [sitat…] Jeg har flere ganger sagt at jeg tror at Andersen var hos Kristiansen kl. 2019 når det ble ringt til kameratene. Har vel også lest hva kameraten skal ha sagt om dette. Det...

Men så har VG en større sak forrige fredag. Der skriver de om samtalen kl. 2019. "Da ringer han en kamerat og forteller at han og Jan Helge Andersen ikke har noe å gjøre.

Som storpeder har heller ikke jeg noen gang lest noe liknende. Så dette må en ta med en stor klype salt. Her er det like gjerne VG-journalisten som surrer.

1
torhag Det er første gang jeg leser at foreldrene gikk til byen kl. 2100 og at de traff på Andersen på dette tidspunktet hvor de overlot barnepasset til sønnen Viggo. Hvor har du lest det...

Det svirrer med artikler på nettet om Baneheia om dagen, og det legges ut linker til eldre artikler på tråder som dette. Det er jo forbundet med en viss fare å uttale seg feil her inne om faktum, da man kan ta feil eller huske feil og vips så er alt av vitnepsykologer over deg. At foreldrene dro ut på kvelden er i hvertfall riktig. VK overtok jo ansvaret som barnevakt. Foreldrene har vært noe vinglete på når de dro, men jeg mener å ha lest at de dro rundt kl 2100 og at Andersen var der da. Foreldrene gikk til byen. Jeg mener også å ha lest her på tråden at VK fikk høre av sin far at det var en leteaksjon på gang i Baneheia allerede fredag kveld, og at kilden var NRK Kveldsnytt.

1
Kiedis Lurer også på om dette er en sånn misforstått objektivitet. Begynner de å poengtere det i utgangspunktet absurde i at VK skulle løpe frem og tilbake i terrenget for å sende SMS men...

Teorien er, og det ble vel også sagt i dommen?, at Kristiansen sender en SMS kl. 1857 før han beveger seg mot åstedet og at han sender den neste SMS kl. 1937 når han er på vei ut av Baneheia. VG sine krimreportere brukte 11 min på å gå fra åstedet til bommen. Dvs at Kristiansen kan ha hatt rundt 20 min på seg på åstedet.

Det er også et spørsmål om sykkelen, med mobilen i sykkelveska, var låst til bommen. Kristiansen historie er jo at han har låst nøklene inne i bua. Da har han ikke nøkkel til sykkellåsen og har ingen mulighet til å låse den fast noe sted. Men historien om at han låser seg ute trenger ikke være sann, slik at sykkelen kan ha blitt låst fast ved bommen. Så vil noen si at at ingen vitner har sagt at de så sykkelen ved bommen. Men vi skal huske på at når folk i juni/juli ble innkalt til vitneavhør var det ikke et tema om de hadde sett en bestemt sykkel. Dette med at sykkelen var låst til bommen var noe Andersen forklarte etter at han ble arrestert i september.

1
guru VG med nok et innslag i saken. Jeg sitter med en følelse av at de selv har tatt stilling til saken. I dette klippet diskuterer de mobil-beviset og tar bl.a. tiden det tar å gå fra...

VG med nok et innslag i saken. Jeg sitter med en følelse av at de selv har tatt stilling til saken.

I dette klippet diskuterer de mobil-beviset og tar bl.a. tiden det tar å gå fra bommen til åstedet.

Jeg vil si mye motsatt enn din konklusjon.

18:57 - mobil ut. 19:08 - tidligst på stedet 19:37 - mobil ut 19:26 - forlot stedet etter reporternes 11 minutters gange.

Da har 18 minutter eller mindre på seg til å utføre alt. Mindre fordi det tok litt tid å eventuelt legge mobilen i vesken, samt å ta den opp etc ved eventuell tilbakekomst. Dessuten tilsier vel ikke den andres forklaring om hendeles-forløpet fra de møtte jentene til at de kom til åstedet som en ultrarask etappe. Har de 15 minutter i såkalt beste fall?

Synes at dette faktisk taler til hans fordel.

2
torhag Teorien er, og det ble vel også sagt i dommen?, at Kristiansen sender en SMS kl. 1857 før han beveger seg mot åstedet og at han sender den neste SMS kl. 1937 når han er på vei ut a...

at Kristiansen sender en SMS kl. 1857 før han beveger seg mot åstedet og at han sender den neste SMS kl. 1937 når han er på vei ut av Baneheia. VG sine krimreportere brukte 11 min på å gå fra åstedet til bommen. Dvs at Kristiansen kan ha hatt rundt 20 min på seg på åstedet.

Så med denne teorien til VG så tar det altså 0 minutt å få lokket med seg jentene? Nå har man ikke veldig høye forhåpninger om VG lenger, men det virker som at de ikke bryr seg lenger om det de skriver gir mening eller ikke.

1
forbasket [sitat…] Tror du er inne på noe her. Eventuelt retoriske og dramaturgiske grep for å fremstille saken som mer "åpen" enn det de fleste ser at den er på dette stadiet. Vi så det i a...

Hva mener du med dette ?? VG sine artikler fremstår som meget balanserte. Det gjelder både denne stoppeklokkesaken, selv om jeg synes at journalistene beveget seg vel langsomt og langs stier, og artikkelen forrige helg. JHA og eventuelt VK beveget seg neppe langs stier i Baneheia for å unngå og bli sett som de wannabe marinejegerne de trodde de var. VG er da langt mer objektive og nøytrale enn det jeg så på TV sist vinter (Discovery ?) og i andre publikasjoner fra diverse journalister.

Det virker som at tenkere som deg legger til grunn at det er opplest og vedtatt at VK er uskyldig. Tør minne deg om at avgjørelsen 18.2.2021 i GM ble fattet med dissens 3-2, og at flertallet kun sier at det kun er rimelig grunn til å tro at VK kunne bli frikjent dersom dagens bevisbilde var kjent for juryen. Du kan jo også lese hva en samlet kommisjon uttalte om bevisene mot VK. Med dette bakteppe gjør VG etter min vurdering enn god jobb.

Til det siste. Begge var like gode til å endre på forklaringene sine i takt med vitneobservasjoner av de to fra Baneheia. Den eneste korrigeringen JHA foretok som ikke ble foretatt av VK var at han justerte klokkeslettet han oppga i rundspørringen om når han besøkte VK fra 2000 til 1930. Tilfeldigvis samme klokkeslett som det VK oppga. Denne synkroniseringen oppretthold de begge helt til arrestasjonene 13.9.2000. Når VK sine støttespillere forteller at det er vanskelig å huske noen dager tilbake i tid, er det aldeles merkelig at de begge opererte med nøyaktig samme klokkeslett for når JHA kom på besøk til VK i flere politiavhør. Klokkeslettet 1930 på minuttet er forøvrig et kritisk tidspunkt i saken. Dette er selvfølgelig ikke tilfeldig. Forklaringene her er samkjørte og synkroniserte.

1
Corvus Det er vel ytterst få som sympatiserer med ham, ufyselig type på alle måter uansett. Men en må jo prøve å få klarhet i om han faktisk er skyldig eller ikke.

Men en må jo prøve å få klarhet i om han faktisk er skyldig eller ikke.

Han er skyldig,les gammle linker,politiet var overbevist at v k var like skyldig som jha. Dessuten jha var lettet et tilståelsen ,han hadde ikke vert det om han hadde dratt en uskyldig inn i en drap,voldtekt av to barn.Det er ikke snakk om at jha har gjor dette alene.Gå til side 388 og les de likene jeg la ut på toppen.

1
Jobs [sitat…] Han er skyldig,les gammle linker,politiet var overbevist at v k var like skyldig som jha. Dessuten jha var lettet et tilståelsen ,han hadde ikke vert det om han hadde drat...

Ja jeg tror også han er skyldig av flere grunner. Det er nå ikke det som er saken. Spørsmålet er om påtalemakten har tilstrekkelig med bevis til å domfelle ham. Det er jeg ikke sikker på. VK må om han er skyldig enten ha vært snartenkt på åstedet og/eller hatt usedvanlig med flaks, som med mobilen. Jeg tror forklaringen på mobilen er at VK på et tidspunkt - kanskje etter at de så jentene bade - gikk tilbake til bommen for å hente kniv og sykkel. Sykkelen ble parkert i randsonen til Eg A sitt dekningsfelt. Problemet med min teori er JHA sin forklaring. Jeg har ikke fått med meg at de på noe tidspunkt skilte lag i perioden fra de beveget seg inn i Baneheia og til de opprettet kontakt med jentene. En forklaring kan være at JHA ikke tenkte klart, prøvde å fortrenge eller bare glemte deler av det som skjedde. JHA og VK rotet rundt i Baneheia i ca en time. Om VK sa til JHA etter at de så jentene at han dro for å hente kniven som kanskje lå i sykkelveska, ville han automatisk skrevet seg inn i langt mer alvorlige forhold. Planlegging av det som kom til å skje, eller medvirkning. Han viste at VK hentet kniven i ond hensikt, og valgte å holde kjeft om dette for å beskytte seg selv.

Denne bomhistorien . eller at sykkelen hele tiden stod lås ved bommen som påstått av JHA - er ett av VK sine beste argumenter. At en slik sykkel med fulldempere foran og bak og skarpe farger til en verdi av kr 15.000,- ikke ble sett av vitner i løpet av et par timer er høyst usannsynlig. En sykkelinteressert jogger tøyde ut ved bommen ca kl 1930, og han så ingen sykkel. Om mobilen lå i sykkelvesken ved bommen ville ikke tidsintervallet 1855 - 1857 - (1924) - 1937. holde. Politiet må i nye avhør av JHA gå grundig inn på dette med sykkelen og bevegelsesmønsteret til de to fra 1800 til 1900.

2

Skjebnetimene i Baneheia.

Jan-Helge Andersen tilstår. Viggo Kristiansen nekter. Begge blir dømt for ugjerningene som fortsatt ryster Norge.

Politiet foretar i disse dager flere aktive etterforskningsskritt. Blant annet gjennomføres nye DNA-undersøkelser, der ferske prøver fra Kristiansen og Andersen sjekkes opp mot de gamle sporprøvene.

2
nemezida Ja jeg tror også han er skyldig av flere grunner. Det er nå ikke det som er saken. Spørsmålet er om påtalemakten har tilstrekkelig med bevis til å domfelle ham. Det er jeg ikke sik...

Denne bomhistorien . eller at sykkelen hele tiden stod lås ved bommen som påstått av JHA - er ett av VK sine beste argumenter. At en slik sykkel med fulldempere foran og bak og skarpe farger til en verdi av kr 15.000,- ikke ble sett av vitner i løpet av et par timer er høyst usannsynlig. En sykkelinteressert jogger tøyde ut ved bommen ca kl 1930, og han så ingen sykkel. Om mobilen lå i sykkelvesken ved bommen ville ikke tidsintervallet 1855 - 1857 - (1924) - 1937. holde. Politiet må i nye avhør av JHA gå grundig inn på dette med sykkelen og bevegelsesmønsteret til de to fra 1800 til 1900.

Frem til Andersen er arrestert og har innrømt å ha drept jentene er det vel ingen vitner som har blitt spurt om de har sett Kristiansens sykkel låst til bommen. Dette er 4 mnd etter drapskvelden. Usikker på om noen av vitnene ble tatt inn igjen etter dette og spurt konkret om sykkelen.

Skal man tro Kristiansen har han ikke nøkkelen til sykkellåsen. Sykkellåsen og nøklene skal være låst inne i bua. Kristiansen kan etter dette i alle fall ikke ha låst sykkelen til bommen. Hvorfor Andersen sier dette da kan man lure på. Men det kan også være at Kristiansen hadde nøkler da denne historien om at han låste seg ute av bua ikke henger på greip.

2
TURBRA [sitat…] Ja, fælt nok det han gjorde, men han drepte ingen, og er han er trolig uskyldig i denne saken. Er han uskyldig, er det vel bare rett og riktig at det kommer fram. Han skal...

Er han uskyldig, er det vel bare rett og riktig at det kommer fram. Han skal vel ikke sone for noe han ikke har gjort?

For meg er det først og fremst viktig at vi har et velfungerende rettssystem og politi.

Så ja, prinsippet i denne saken er langt viktigere enn hva jeg måtte tro, mene eller føle. Ingen uskyldige skal dømmes.

1
nemezida Hva mener du med dette ?? VG sine artikler fremstår som meget balanserte. Det gjelder både denne stoppeklokkesaken, selv om jeg synes at journalistene beveget seg vel langsomt og l...

Klokkeslettet 1930 på minuttet er forøvrig et kritisk tidspunkt i saken. Dette er selvfølgelig ikke tilfeldig. Forklaringene her er samkjørte og synkroniserte.

Men HVORFOR bekrefter JHA til politiet ETTER at han har tilstått at det stemmer at både han og VK glemte at de møtte lederen på fredag og ikke torsdag.

Hvis de har avtalt alibi, hvorfor har de da kommet opp med verdens dårligste alibi? Det virker jo ikke akkurat så veldig bra planlagt.

Hvorfor skriver de ikke samme tidspunkt i rundspørring hvis dette er planlagt på forhånd?

Hvorfor er det komplett urealistisk at JHA fisket fra VK hva han svarte i rundspørrinen, og deretter synkroniserte med hva VK skrev?

1
Laster...