daniekr Det er rett og slett alt for sannsynlig at Viggo er skyldig. Det er noe de respektive rettsinstanser har ettergått grundig en lang rekke ganger. Ingen avisartikler og blogger (som...

da det har vært ført gjenopptakelsessaker i Baneheiasaken for nesten 6 millioner kroner.

det er korrekt .. det er brukt særdeles mye penger på advokathjelp i denne saken for en av de pådømte .

Kan det hende at pådømte faktisk har ett poeng ?? Jeg tror ikke vedkommendes støttespillere økonomisk hadde betalt disse summene uten å overveie den juridiske status. De som kommer med at advokater er kyniske å skriver en slik begjæring uten juridisk fundament tar altså feil.

1

Her er forresten begjæringen fra adv Klomsæt tilsendt gjenopptakelseskommisjonen.

Dokumentet av dags dato

Begjæringen er selvsagt veldig ensidig, men viser med all tydelighet hvorfor Klomsæt og co føler man har en god mulighet for å få tatt saken opp igjen. Jeg kjenner jeg trenger en grundig begrunnelse dersom de skulle få avslag på begjæringen.

2

Når det er sagt så framstår det klart at det etterhvert dannet seg et klima rundt hele saken som tilsa at Kristansen var skyldig. Kristiansen framstod som danielkr påpeker veldig lite troverdig - og hans forhistorie tilsa at fyren var kapabel til å gjennomføre grusomme ting. Oppførsel i etterkant av hendelsen tilsa også at han hadde vært med på ugjerningen. Dette klimaet vil imidlertid være borte i dag, og en helt isolert gjennomgang av bevisene vil muligens resultere i et annet utfall.

1
mickyH [sitat…] det er korrekt .. det er brukt særdeles mye penger på advokathjelp i denne saken for en av de pådømte . Kan det hende at pådømte faktisk har ett poeng ?? Jeg tror ikke ved...

Kan det hende at pådømte faktisk har ett poeng ?? Jeg tror ikke vedkommendes støttespillere økonomisk hadde betalt disse summene uten å overveie den juridiske status. De som kommer med at advokater er kyniske å skriver en slik begjæring uten juridisk fundament tar altså feil.

Eller kan det være at han ikke har lyst ut i frihet uten å ha blitt renvasket? Og derfor prøver alt han kan for å få til nettopp det? Vi ser jo hva JHA har blitt utsatt for av uthengning o.l. Kanskje VK ikke ønsker en slik tilværelse

Så kan man jo muligens se det slik at han og hans "team" tenker seg at jo lenger tid det er mellom dommen og anken, jo svakere kan man anse enkelte bevis for å være. Det går jo ikke an å verifisere noe i "mobilsaken" i dag. Det er lettere å så tvil om gamle saker enn nye.

1
Rainmaker [sitat…] Eller kan det være at han ikke har lyst ut i frihet uten å ha blitt renvasket? Og derfor prøver alt han kan for å få til nettopp det? Vi ser jo hva JHA har blitt utsatt fo...

Eller kan det være at han ikke har lyst ut i frihet uten å ha blitt renvasket? Og derfor prøver alt han kan for å få til nettopp det?

Viggo Kristiansen har heller ikke noe som helst å tape på å kjøre saken kontinuerlig. Spesielt ikke økonomisk.

1
Lew_Ashby Når det er sagt så framstår det klart at det etterhvert dannet seg et klima rundt hele saken som tilsa at Kristansen var skyldig. Kristiansen framstod som danielkr påpeker veldig l...

Problemet her er enkelt, selv om det kan sås tvil om at mobilen til Viggo kunne koble seg til Eg basestasjon nøyaktig på drapsstedet så vil jo ikke dette være noe bevis i seg selv på at han ikke var der. Da vil dette alene sannsynligvis ikke være nok for å få saken opp på nytt.

1
McThoughtfist [sitat…] Så det er altså din påstand. Så hvorfor viser du ikke at jeg angivelig tar feil da, i stedet for å stille så dumme, dumme spørsmål? Jo, fordi du ikke har kapasitet til noe...

Det er først du som kommer med en påstand. Jeg hadde bekjente i min ungdomstid som hadde mange filer på datamaskinen som viste angivelig snuffilmer.

Du derimot mener at snuff ikke eksisterer. Følgelig må det være noe retten har funnet på. Høres temmelig konspiratorisk spør du meg.

Jeg har faktisk ingen mening i om han er skyldig eller ei. Jeg kjenner ikke saken og bevisene godt nok. Men jeg er såpass tenkende og skeptisk anlagt at jeg ikke kjøper ville forklaringer fra internettdebattanter. Spesielt ikke når de ikke henger på greip.

Du burde kanskje prøve å leve mer opp til brukernavnet ditt. Og dette er faktisk et debattforum. Når du kommer med uttalelser her så er det forventet at folk kommenterer og stiller spørsmål rundt det. Det er derfor det heter debattforum.

1
Rainmaker [sitat…] Eller kan det være at han ikke har lyst ut i frihet uten å ha blitt renvasket? Og derfor prøver alt han kan for å få til nettopp det? Vi ser jo hva JHA har blitt utsatt fo...

Så kan man jo muligens se det slik at han og hans "team" tenker seg at jo lenger tid det er mellom dommen og anken, jo svakere kan man anse enkelte bevis for å være. Det går jo ikke an å verifisere noe i "mobilsaken" i dag. Det er lettere å så tvil om gamle saker enn nye.

nei, jeg tror ikke det er det som er poenget . Overhode ikke.

så er det engang sånn , dersom du er pådømt for noe kan du altså nårsomhelst og så mange ganger som helst begjære din sak gjenopptatt . Nødvendige dokumenteter er tilgjengelige på kommisjonens hjemme side om så . Heldigvis er det slik, og at det er en adgang til det, er viktig for vår retts-sikkerhet .

1
Sponvika Teleplan sin rapport sier at det ikke er umulig at Eg basestasjon kunne koble seg inn. Det er også slått fast at bare et par hundre meter unna er dekningen fra Eg grei. Det er også...
1
Sponvika Problemet her er enkelt, selv om det kan sås tvil om at mobilen til Viggo kunne koble seg til Eg basestasjon nøyaktig på drapsstedet så vil jo ikke dette være noe bevis i seg selv...

Da vil dette alene sannsynligvis ikke være nok for å få saken opp på nytt.

Jeg har googlet litt nå, disse tekstmeldingene som han angivelig skal ha sendt samtidig som ugjerningen ble utført - vet vi avsender/mottaker? Og innholdet i meldingene? Finner ingenting.

1
dd12 Det er først du som kommer med en påstand. Jeg hadde bekjente i min ungdomstid som hadde mange filer på datamaskinen som viste angivelig snuffilmer. Du derimot mener at snuff ikke...

Jeg hadde bekjente i min ungdomstid som hadde mange filer på datamaskinen som viste angivelig snuffilmer

Fantastisk god dokumentasjon. Helt fantastisk! Og hvorfor hadde du slike venner hvis denne løgnen din skulle medføre riktighet, ref. at det brukes som "bevis" mot en angivelig barnedrapsmann?

1

Fant en NRK-artikkel fra 2001.

''Dette er trafikken som er registrert på Viggo Kristiansens mobiltelefon mellom 18:55 og 21:22 den 19. mai i fjor:

18:55 Innkommende anrop:

Sannsynligvis en tekstmelding. Denne meldinga mener politiet det er stor sannsynlighet for at kommer fra en venninne av Viggo Kristiansen i Søgne.

18:57 Utgående anrop:

Viggo Kristiansen har sendt tekstmelding tilbake til venninnen.

19:24 Innkommende anrop:

Sannsynligvis en ny teksmelding. Denne vet politiet ingenting om.

19:37 Utgående anrop:

Kristiansen har sendt tekstmelding igjen.

21:22 Innkommende anrop:

Det kommer en ny tekstmelding til Viggo Kristiansens mobiltelefon. Politiet vet ikke hvem som har sendt den.''

Kristiansen har ikke sagt hvem det gjaldt heller?

1

Hvor mobilen har vært forteller da hvor mobilen har vært.. og ikke noe annet enn det.. Skal vel heller ikke glemme at disse tele-folkene jobber med lønn i fra VKs-side i saken. Så man vil jo selvsagt få "svar" deretter. Sannsynligvis er det lite nytt og mye oppgulp av ting som har vært fremme før.

Det som er litt "interessant" er det faktumet at VK faktisk allerede var en som misbrukte barn i 7-8-årsaldern før ugjerningen i baneheia.. Hvor tilfeldig er det at personen JHA skylder på faktisk en som har misbruk av 7-åring i sin historikk ? JHA skylder nå trossalt ikke på en hvilken som helst kamerat.. Han skylder på en kamerat som har en slik legning og som sannsynligvis er i stand til det. JHA skylder jo faktisk på kanskje den sterkeste moduskandidaten du kan finne. Nemlig en som har holdt på med slikt før.

1

Det er mye synsing og føleri i denne saken og det er ikke så rart.

De virker som om mange her har større kunnskap om denne saken enn meg, derfor spør jeg;

Finnes det annet bevis for denne handlingen annet enn DNA som passer 54 % av befolkningen og JHA sin forklaring?

1
Laster...