mickyH [sitat…] Norsk påtalemyndighet , benytter enhver anledning i Norske rettsaker til å tegne ett så negativt bilde av den tiltalte som mulig , og det blir hausa opp av media i tillegg...

Porno er særdeles fæle greier i Norge, .

Ikke pornoen i sin seg selv som burde utheves her, men som nevnt, man bør se filmmaterialet som ble beslaglagt i kontekst med hans tidligere handlinger, - at han faktisk hadde forgrepet seg på svært unge jenter flere ganger i sin fortid kan selvsagt ikke gå upåaktet hen.

Basert på hva man har fått vite så kan det tyde på at han noen meget tvilsomme interesser..

Sånn rett på sak så tror jeg at han absolutt har vært delaktig i drapene, og jeg tror historien rundt ham og Jan Helge er nær sannheten.

Min subjektive oppfatning er at Viggo Kristiansen lyver så gjennomført sterkt at han har begynt å leve i fornektelse hvor han tror på sine egne løgner. Han blånekter med en slik overbevisning at selv hans egen psykolog går god for ham, men det er utrolig hva man kan si og gjøre hvis man bare tror intenst nok på det selv.. Min mening er at vi har med et forstyrret individ å gjøre..

MERK: Jeg skriver selvsagt ikke her at jeg har rett, jeg kan ikke bevise noe som helst, jeg vil bare understreke mine tanker rundt denne saken.

2
Rainmaker [sitat…] Hva gjør deg så sikker?

om du leser ditt eget innlegg som jeg svarer på , ser du at ditt utsagn er litt for spekulativt .. du bruker tiden som en faktor

i saken er det stilt spørsmål fra første stund etter dommen , dette er jo noe nytt som har kommet nå . Det gjør meg sikker på at det er ikke tidsaspektet som er viktige for dem som fremmer gjenåpning av denne saken

1
dd12 Det er mye synsing og føleri i denne saken og det er ikke så rart. De virker som om mange her har større kunnskap om denne saken enn meg, derfor spør jeg; Finnes det annet bevis fo...

Finnes det annet bevis for denne handlingen annet enn DNA som passer 54 % av befolkningen og JHA sin forklaring?

Det nevnte DNAet er sannsynligvis en forurensning, eller det stammer fra Jan Helge Andersen det også. Nei, det finnes intet annet bevis for Viggo Kristiansens deltakelse i ugjerningen enn Andersens forklaring.

1
kansas00 Hvor mobilen har vært forteller da hvor mobilen har vært.. og ikke noe annet enn det.. Skal vel heller ikke glemme at disse tele-folkene jobber med lønn i fra VKs-side i saken. Så...

Skal vel heller ikke glemme at disse tele-folkene jobber med lønn i fra VKs-side i saken. Så man vil jo selvsagt få "svar" deretter

Så du mener faktisk at disse ingeniørene som skriver rapportene lyver bevisst, hvilket er å anse som falsk forklaring og derfor er særdeles straffbart? Det var noen alvorlige anklager du fremsatte nå!

1
Raggen_ [sitat…] Ikke pornoen i sin seg selv som burde utheves her, men som nevnt, man bør se filmmaterialet som ble beslaglagt i kontekst med hans tidligere handlinger, - at han faktisk h...

Min subjektive oppfatning er at Viggo Kristiansen lyver så gjennomført sterkt at han har begynt å leve i fornektelse hvor han tror på sine egne løgner. Han blånekter med en slik overbevisning at selv hans egen psykolog går god for ham, men det er utrolig hva man kan si og gjøre hvis man bare tror intenst nok på det selv.. Min mening er at vi har med et forstyrret individ å gjøre.. MERK: Jeg skriver selvsagt ikke her at jeg har rett, jeg kan ikke bevise noe som helst, jeg vil bare understreke mine tanker rundt denne saken.

Jeg forstår at mange har tanker rundt denne saken .. som forbrytelse er den grusom , ingen tvil om det.

1
dd12 Det er mye synsing og føleri i denne saken og det er ikke så rart. De virker som om mange her har større kunnskap om denne saken enn meg, derfor spør jeg; Finnes det annet bevis fo...

Finnes det annet bevis for denne handlingen annet enn DNA som passer 54 % av befolkningen og JHA sin forklaring?

Drap hvor offer og gjerningsmann ikke kjenner hverandre bruker ikke nødvendigvis å ha flusst av med bombesikre beviser. DEt er derfor man må bygge opp en sak på både det man finner, indisier, vitner etc. Folk som er i stand til å begå seksuelle overgrep mot 7-8 åringer er en liten gruppe av den totale befolkningen.. Så når du kombinerer 54% som har sammenfallende DNA og angivelige pedofile i nærheten av Baneheia på det gitte tidspunktet... Så blir bildet litt annerledes. VK har enten man tro på han eller ikke befunnet seg i nærheten eller i baneheia... Han har pedofil legning... og ... I tillegg har han løyet i avhør. Har uskyldige behov for å lyve ?

1
mickyH om du leser ditt eget innlegg som jeg svarer på , ser du at ditt utsagn er litt for spekulativt .. du bruker tiden som en faktor i saken er det stilt spørsmål fra første stund ette...

Tiden ER en faktor. Tid gjør at enkelte bevis ikke kan ettergås. Tid gjør at hukommelse endres. Tid gjør at de som ser på saken nå, og de som hører om den, ikke er like "nær".

Det er nok ikke tidsaspektet som er det viktige. At tiden er på deres side er noe helt annet.

At det ikke er noe nytt, taler vel i VK's disfavør. Gjennopptakelseskommisjonen vurderer vel kun nye opplysninger.

2
kansas00 [sitat…] Drap hvor offer og gjerningsmann ikke kjenner hverandre bruker ikke nødvendigvis å ha flusst av med bombesikre beviser. DEt er derfor man må bygge opp en sak på både det m...

Så når du kombinerer 54% som har sammenfallende DNA og angivelige pedofile i nærheten av Baneheia på det gitte tidspunktet

Dette DNAet som skal sammenfalle med 54% av Norges befolkning er blitt en slags myte. Det er enten en forurensning, eller det kan stamme fra Jan Helge Andersen det også. Det er kun funnet sikkert DNA som sammenfaller med Jan Helge Andersen.

1
dd12 Dette begynner bare å bli helt fjernt. Jeg har ikke dokumentasjon på dette. Jeg har heller ikke dokumentasjon på at jorda er rundt eller at gud ikke eksisterer. Og jeg skrev ikke v...

Jeg har ikke dokumentasjon på dette.

Nei, nettopp. Det visste jeg jo at du ikke hadde. Fordi SNUFF-filmer eksisterer ikke. Og det er egentlig ganske logisk at de ikke gjør det, hvis man bare tenker seg litt om. Det foreslår jeg at du gjør neste gang.

1
dd12 Jeg mener jeg leste det over her, men jeg synes ikke det er så interessant at jeg gidder å lese gjennom hele tråden for å finne det. Jeg svarte på din påstand at snuff ikke finnes...

Jeg mener jeg leste det over her, men jeg synes ikke det er så interessant at jeg gidder å lese gjennom hele tråden for å finne det.

Det du sier er at du bare fant på av deg selv noe retten angivelig skal ha sagt, for så å stille spørsmål til meg om jeg trodde retten løy om det som du selv hadde diktet opp.

1
kansas00 [sitat…] Drap hvor offer og gjerningsmann ikke kjenner hverandre bruker ikke nødvendigvis å ha flusst av med bombesikre beviser. DEt er derfor man må bygge opp en sak på både det m...

Bra innlegg, jeg er enig.

Jeg tenker fyren er skyldig, og at retten "vet" at det er han, men bevisene er i utgangspunktet ikke altfor bra. Kanskje ikke bra nok til å dømme han.

Som noen skrev, han hadde nok ikke blitt dømt på disse bevisene hvis han var en vel ansett borger.

1
dd12 Det er mye synsing og føleri i denne saken og det er ikke så rart. De virker som om mange her har større kunnskap om denne saken enn meg, derfor spør jeg; Finnes det annet bevis fo...

Finnes det annet bevis for denne handlingen annet enn DNA som passer 54 % av befolkningen og JHA sin forklaring?

her er du ved sakens kjerne ... noen hevder at det ikke finnes annet enn det du skriver her .. og dermed etterlater saken seg spørsmål som etter min mening må besvares .

1
dd12 Bra innlegg, jeg er enig. Jeg tenker fyren er skyldig, og at retten "vet" at det er han, men bevisene er i utgangspunktet ikke altfor bra. Kanskje ikke bra nok til å dømme han. Som...

Jeg tenker fyren er skyldig, og at retten "vet" at det er han, men bevisene er i utgangspunktet ikke altfor bra. Kanskje ikke bra nok til å dømme han.

Er ikke bevisene mot VK bra nok, da er de ikke det mot ganske mange som er dømt for drap her i landet. Det "heldige" når det gjelder drap er jo som regel at offer og gjerningsmann har en relasjon. Husk at kravet til å dømme er ikke at du skal ha sett handlinga... Selv et DNA er ikke noe fellende bevis, det må kunne knyttes til saken. Du skal være overbevist utover enhver rimelig tvil. Det vil si at du skal se forbi kontruert tvil. Og sånn sett er jo ikke VK dømt på feil grunnlag. Dommerne/Juryen har brukt det materialet de hadde til rådighet.

Opp i det hele skal man ikke glemme at det var denne saken som avslørte at VK faktisk var en slik som misbrukte ei jente på 7-8 år. Det er det som er det bemerkelsesverdig. VK hevder hardnakket at han er uskyldig i Baneheia... samtidig som det nettopp var denne saken som avslørte han i en annen sak.

VK er uansett dømt i tråd med norsk rett.. Juryen har latt seg overbevise utover enhver rimelig tvil om at han er skyldig. Oppkonstruert tvil er forkastet.

2
Rainmaker Tiden ER en faktor. Tid gjør at enkelte bevis ikke kan ettergås. Tid gjør at hukommelse endres. Tid gjør at de som ser på saken nå, og de som hører om den, ikke er like "nær". Det...

Gjennopptakelseskommisjonen vurderer vel kun nye opplysninger.

Det er de som vil hevde at de ikke gjør det engang. Kommisjonen er under debatt for sine mandater og gjør feil etter min mening . Når de av-viser saker med at saken er grundig behandlet i ting, lag, og høyesterett , har de ikke gjort jobben sin .

1
McThoughtfist En rapport er også å anse som en forklaring. Det er ikke slik at en forklaring må være muntlig. Det er selvfølgelig straffbart å skrive en bevisst falsk rapport i en straffesak, på...

Hvem har snakket om falsk rapport. Man kan ha rapporter som sier forksjellige ting. Det var slik man hadde det da saken gikk i 2000 (?). En rapport som sa en ting, en annen som sa noe annet. I så måte kan jo oppdragsgiver også ha noe å si for hvordan en rapport blir utformet. Jobber du på lønn fra en part så jobber du f.eks for den parten og utformer rapporten for den. Er ikke dermed sagt at du utformer noen falsk rapport.

2
kansas00 [sitat…] Er ikke bevisene mot VK bra nok, da er de ikke det mot ganske mange som er dømt for drap her i landet. Det "heldige" når det gjelder drap er jo som regel at offer og gjern...

Opp i det hele skal man ikke glemme at det var denne saken som avslørte at VK faktisk var en slik som misbrukte ei jente på 7-8 år. Det er det som er det bemerkelsesverdig. VK hevder hardnakket at han er uskyldig i Baneheia... samtidig som det nettopp var denne saken som avslørte han i en annen sak.

Noe som også bør indikere at de har etterforsket ganske bredt.

2
dd12 Bra innlegg, jeg er enig. Jeg tenker fyren er skyldig, og at retten "vet" at det er han, men bevisene er i utgangspunktet ikke altfor bra. Kanskje ikke bra nok til å dømme han. Som...

og at retten "vet" at det er han, men bevisene er i utgangspunktet ikke altfor bra

Hvordan skulle retten kunne vite noe som det ikke eksisterer beviser for? Eller hvordan skulle politiet/påtalemyndighet vite noe som det ikke finnes beviser for? Igjen må jeg be deg om å tenke litt nøyere igjennom forskjellige spørsmål.

1
kansas00 Hvor mobilen har vært forteller da hvor mobilen har vært.. og ikke noe annet enn det.. Skal vel heller ikke glemme at disse tele-folkene jobber med lønn i fra VKs-side i saken. Så...

Hvor tilfeldig er det at personen JHA skylder på faktisk en som har misbruk av 7-åring i sin historikk ? JHA skylder nå trossalt ikke på en hvilken som helst kamerat.. Han skylder på en kamerat som har en slik legning og som sannsynligvis er i stand til det. JHA skylder jo faktisk på kanskje den sterkeste moduskandidaten du kan finne. Nemlig en som har holdt på med slikt før.

Og at det var 2 gjerningsmenn er det dna-bevis på, så da Andersen valgte å implisere akkurat Kristiansen i ugjerningene i stedet for den egentlige skyldige hadde han utrolig flaks med hvem han valgte.

Likeledes hadde Kristiansen tilsvarende uflaks da han inntil Andersen tilstod forklarte at de var sammen på drapstidspunktet, dog et helt annet sted enn Baneheia. Når man som til da uoppdaget barneskjender koker ihop et alibi med han som senere tilstår, da har man uflaks, da!

1
Laster...