Problemet i saker som dette , dvs saker som har enorm medie fokus og hvor politiet har enormt press ser vi mer og mer et fenomen dukke upp "behovet for svar" for de etterlatte, og dette er selvsagt viktig, men vi ser ofte at dette "kravet om svar" often blir den drivende kraften, og denne er ofte baser på følelser.
Birgitte Tengs saken er her et godt eksempel, her var "skyld" utelukkende baser på at noen "følte" at det var skyld, dette på tross av bevis på det motsatte eller magle på bevis.

Vi har sett dette i flere saker, vi har sett uttalelser i denne saken som faller i samme kategori, etterlatte etter denne forferdelige ugjerningen har uttrykkt at selv med det vi nå vet og at det nå er serk tvil, om ikke bevis på VK sin uskyld har det fremdeles blitt sagt at man aser at dommmen var rett, og dette er selvsagt bare baser på følelser, men desverre er det disse følelesene og ikke om så de klade og kanske krenkende og smertefulle FAKTA som er motiv og drivet i sager.

jeg mener at selvsagt er følelser viktige, men de har ingen plass i en etterforskining og at det ikke på noen måte skal spille noen rolle have etterlatte/offer føler, men bare hva bevis sier uansett hav dette vil medføre av ytteligere emosjonell belastning for ettlatte/offer

1

I Lagmannsretten ble dette sagt "- Det er en rekke omstendigheter som gjør at vi ikke kan utelukke at værforhold kan ha virket inn på mobildekningen. Men så lenge etterpå kan vi ikke påvise dekningsforholdene eksakt, sier forsker Ivar Lie ved forskningsavdelingen ved Det norske meteorologiske institutt. (DNMI)" https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/L00k6P/vaeret-kan-ha-gitt-kristiansen-mobil-dekning

På side 294 i GKs rapport sies det at Telenor hadde endret sin bastante forklaring fra byretten. https://www.gjenopptakelse.no/fileadmin/user_upload/Avgjoerelse_18.02.2021_Baneheiasaken.pdf

Jeg snakket tidligere om "nøytralisering" av bevis. Slik ble mobilbeviset "nøytralisert". Det betyr ikke at man kategorisk har grunn til å se det som dødt, men det gjøres til å kunne oppfattes som så usikkert at man gir langt mindre betydning enn ellers. Mye psykologi her.

Det var da. Hva som sies nå aner jeg ikke. Men altså litt om hvordan det sannsynligvis ble vektet.

2
CrimsonK [sitat…] Piloten sin observasjon er troverdig av flere grunner. Fordi de tre personene aldri ble sjekket ut av saken - politiet fant ikke ut hvem det kunne være. Dessuten er tidsan...

Piloten sin observasjon er troverdig av flere grunner.

Det at disse to observerte barna var på vei akkurat den veien jentene ville gått når de var på vei hjem indikerer jo også i seg selv at dette var nettopp jentene på vei hjem, etter å ha brutt opp fra stedet de oppholdt seg på etter å ha badet. At de så ble avledet av gjerningsmannen og tok noe som bare skulle være en avstikker fra hjemveien er en rimelig hypotese.

3
GoingKronos [sitat…] Men det forteller jo først og fremst noe om deg, for det er ingenting åpenbart med at han lyver. Og du husker jo feil hele tiden (eventuelt lyver) og i mye større grad enn...

I januar 1999 fulgte politiet spor i snøen etter en kikkerepisode, sporene leder til VK og de konfronterer VK, men han nekter og saken blir henlagt.

Jeg forstår ikke hvordan du klarer å komme med så mye usannheter og unøyaktigheter, men det er vel det som må til for å fortsette hevde at VK er skyldig

Hehe,er det mulig ? Han er milevis mer troverdig en dere som desperat forsvare v k sin troverdighet. Ditt innlegg er et stjerne eks.

1
nemezida Det siste lange innlegget mitt bygger på noe jeg skrev i går. Det er ingen som har kommentert dette forstandig. Det står fjellstøtt. Om VK de facto glemte av at han var i Baneheia...

Det samme gjelder de nye vitnene. GK ser også bort fra dette. Om JHA var hos VK ca kl 2100, så holder ikke tidslinjen. Jentene sees i livet et sted mellom kl 1945 og 2000 av en svaksynt pilot uten briller i motlys. Om voldtektene av en overgriper startet en gang etter kl 2000 og tildekningen i perioden 2020 - 2040, hvordan i himmelens navn kunne da JHA sitte nydusjet på VK sin trapp ca kl 2100 ? Og for det andre; jentene skulle altså sitte gjemt i skogen i henimot en time for å nyte sin halve brusflaske i ro og fred i ca 10-11 varmegrader (antar at temperaturen sank med synkende sol) etter et kaldt bad, uten at noen har sett de ?

Piloten sin observasjon er troverdig av flere grunner. Fordi de tre personene aldri ble sjekket ut av saken - politiet fant ikke ut hvem det kunne være. Dessuten er tidsangivelsen troverdig når han vet han har sett ferdig nyhetene, og piloten er også observert av en gruppe som kunne estimere at de traff han ca 19:42.

Jeg er enig i at det blir ganske lang tid fra man må anta de var ferdige å bade til de ble lokket til åstedet. Men det kan hende de bestemte seg for å bade litt til - leste en plass at den ene jenta fremdeles var i vannet da studentene gikk. Og at et vitne mener å ha sett dem bade etter kl 19. Alternativt så kan de ha somlet litt ved påkldning og si at de var tørre og påkledd kl 19 ca. Så kan vi anta at JHA har truffet jentene noen minutter før han ble observert av piloten. Det trenger med andre ord ikke være mer enn ca 30 min at de har skravlet og drukket brus før de bestemte seg for å gå hjem. Hvis dem var tørre og påkledd så trenger ikke det være så kaldt. Men det er ulike måter å se det. Jeg tenker drøye 30 minutter hvor man er tørr og påkledd ikke trenger være usannsynlig. Men klart slik du fremstiller det at de sitter nesten en 1 time i vått badetøy og fryser, så høres det ikke så sannsynlig ut.

Klokkeslettet som JHA kom tror jeg ikke det er noe stor sikkerhet knyttet til. Hverken første besøk udusjet, eller andre besøk nydusjet. (Hvorfor trengte ikke VK å dusje??)

2
nemezida At VK lyver i politiavhør fremstår for meg som helt åpenbart. Han behøver ikke engang å lyve om at han var i Baneheia, fordi han glemte det av (noe jeg heller ikke tror), men han l...

At VK lyver i politiavhør fremstår for meg som helt åpenbart.

Men det forteller jo først og fremst noe om deg, for det er ingenting åpenbart med at han lyver. Og du husker jo feil hele tiden (eventuelt lyver) og i mye større grad enn VK. Intet unntak i dette innlegget der du hevder VK nettopp hadde blitt dømt for kikking, noe som ikke stemmer. Saken var anmeldt, men ble henlagt og ble så tatt opp igjen etter drapene i Baneheia , blant annet for at politiet brukte den saken for å sjekke ut bua til VK.

I januar 1999 fulgte politiet spor i snøen etter en kikkerepisode, sporene leder til VK og de konfronterer VK, men han nekter og saken blir henlagt.

Jeg forstår ikke hvordan du klarer å komme med så mye usannheter og unøyaktigheter, men det er vel det som må til for å fortsette hevde at VK er skyldig.

1
nemezida At VK lyver i politiavhør fremstår for meg som helt åpenbart. Han behøver ikke engang å lyve om at han var i Baneheia, fordi han glemte det av (noe jeg heller ikke tror), men han l...

At VK lyver i politiavhør fremstår for meg som helt åpenbart.

Men det forteller jo først og fremst noe om deg, for det er ingenting åpenbart med at han lyver. Og du husker jo feil hele tiden (eventuelt lyver) og i mye større grad enn VK. Intet unntak i dette innlegget der du hevder VK nettopp hadde blitt dømt for kikking, noe som ikke stemmer. Saken var anmeldt, men ble henlagt og ble så tatt opp igjen etter drapene i Baneheia , blant annet for at politiet brukte den saken for å sjekke ut bua til VK.

I januar 1999 fulgte politiet spor i snøen etter en kikkerepisode, sporene leder til VK og de konfronterer VK, men han nekter og saken blir henlagt.

Jeg forstår ikke hvordan du klarer å komme med så mye usannheter og unøyaktigheter, men det er vel det som må til for å fortsette hevde at VK er skyldig.

2
nemezida At VK lyver i politiavhør fremstår for meg som helt åpenbart. Han behøver ikke engang å lyve om at han var i Baneheia, fordi han glemte det av (noe jeg heller ikke tror), men han l...

men han lyver om tidsintervallet 1930, 2030 og 2100.

Lyver om 20:30? Egentlig var det vel slik at VK sto på 19:30 helt til politiet sa at det måtte være ca en time senere. Men du knyttet 20:30 til tidspunktet VK mente JHA gikk hjem og dusjet? Hvis han har svart 20:30 til det, så er vel det da basert på at han kom 19:30?

Det er mye kluss og usikkerhet til tidslinja i denne saken. Jeg vil tro at den dag i dag, uavhengig om VK er skyldig eller ikke, så må det være mulig for politiet å få et troverdig svar på om JHA var hos VK da han ringte kl 20:19. Dette burde etterforskningen prioritere synes jeg. Fordi det vil gi svar på veldig mange spørsmål knyttet til tidslinja.

1
nemezida Det siste lange innlegget mitt bygger på noe jeg skrev i går. Det er ingen som har kommentert dette forstandig. Det står fjellstøtt. Om VK de facto glemte av at han var i Baneheia...

Det er ingen som har kommentert dette forstandig. Det står fjellstøtt.

Nei, etter hvert gidder vel ikke folk lenger. Jeg og andre har stadig vekk plukket fra hverandre mye av det du har skrevet, uten at det gjør synderlig inntrykk på deg. Ja, VK KAN ha løyet. Det er en hypotese, men for deg er hypotesene fakta.

Du har bestemt deg for at VK er skyldig, og resten er en lang demonstrasjon av hvordan bekreftelsesfella fungerer.

2
sisyf0s [sitat…] Jeg skal ikke kommentere resten av innlegget ditt, som ser ut til å stort sett være repetisjoner nummer ørten av ting du har skrevet før, og en oppsummering av hvor lite d...

Det siste lange innlegget mitt bygger på noe jeg skrev i går. Det er ingen som har kommentert dette forstandig. Det står fjellstøtt.

Om VK de facto glemte av at han var i Baneheia fredag 19.5.2000, hvordan kunne han da huske fullstendig feil på disse klokkeslettene og JHA sin gjøren og laden denne ettermiddagen. Vi vet at JHA kom til VK ca kl 2100. Dette er bekreftet av diverse vitner (kilde media - orker ikke å bruke tid på å lete etter linker). Før dette skal JHA allerede ha rukket å besøke VK en gang, for så å dra hjem for å dusje, før ny retur ca kl 2100. Dette husker VK som han i september husker at Gislefoss meldte været kvelden 19. mai 2000 på NRK. Han kan bomme på klokkeslett ja, men kan han bomme på de to separate besøkene fra JHA denne ettermiddagen/kvelden etter at de var ved bommen i Baneheia ? Saken blir ikke bedre av at JHA sier nøyaktig det samme, bortsett fra at han bommet med 30 minutter i denne rundspørringen.

Du kan godt brife med så mye vitnepsykologi teori som du måtte ønske, men hva hjelper det når du ikke forstår at spørsmålene politiet stilte 22. mai og senere handlet om en svært dramatisk hendelse 19. mai 2000 i nærområdet til Eg. Jeg foreslår heller at du leser hva den samlede GK sier om disse forhold, og at du løsriver deg noe fra boken til Jahr.

Det samme gjelder de nye vitnene. GK ser også bort fra dette. Om JHA var hos VK ca kl 2100, så holder ikke tidslinjen. Jentene sees i livet et sted mellom kl 1945 og 2000 av en svaksynt pilot uten briller i motlys. Om voldtektene av en overgriper startet en gang etter kl 2000 og tildekningen i perioden 2020 - 2040, hvordan i himmelens navn kunne da JHA sitte nydusjet på VK sin trapp ca kl 2100 ? Og for det andre; jentene skulle altså sitte gjemt i skogen i henimot en time for å nyte sin halve brusflaske i ro og fred i ca 10-11 varmegrader (antar at temperaturen sank med synkende sol) etter et kaldt bad, uten at noen har sett de ? Det du skriver er så pass dumt at dette ikke lengre er "killing time". Det er "Waste of time". Sorry mac !

2
sisyf0s [sitat…] Jeg ser ingen grunn til å ta noen ny runde om denne tidslinjen din, det har andre enn meg gjort før. Den krever et helt usannsynlig handlingsmønster fra VKs side, og om en...

Jeg trodde denne kommentaren min var intuitiv å forstå i hensikt og ramme. Men ser at den ikke var det... Man må ikke tro at alt er "fiendebilder"... Tenk heller hva de oppsettene jeg har hatt de siste dagene om tidsrammer - i hvilken retning det leder :).

1
return_of_drakkar [sitat…] Den 13.1.2018 setter jeg opp en tidslinje for kunne vurdere om begge var med (punkt d er uaktuelt). https://tinyurl.com/76y4kp8r Tanken er da også hendelsene skjedde sener...

Den 13.1.2018 setter jeg opp en tidslinje

Jeg ser ingen grunn til å ta noen ny runde om denne tidslinjen din, det har andre enn meg gjort før. Den krever et helt usannsynlig handlingsmønster fra VKs side, og om en flytter ugjerningene til et tidspunkt som passer med flygerens og flere andres obbservasjoner, så blir det hele enda mere absurd. Så absurd at det neppe finnes noen aktor som ved sine fulle fem ville legge fram noe slikt i en rettssal.

1
nemezida At VK lyver i politiavhør fremstår for meg som helt åpenbart. Han behøver ikke engang å lyve om at han var i Baneheia, fordi han glemte det av (noe jeg heller ikke tror), men han l...

Jeg så for øvrig værmeldingen for Kr.Sand for 19. mai 2000 på NRK arkivet. Det var ikke spesielt varmt i byen denne dagen. På dagtid 13-14 grader og delvis skyet med enkelte regnbyger.

Jeg skal ikke kommentere resten av innlegget ditt, som ser ut til å stort sett være repetisjoner nummer ørten av ting du har skrevet før, og en oppsummering av hvor lite du forstår av dette med hukommelse, feilerindringer og løgn (jeg anbefaler fortsatt boken jeg nevnte for deg i et tidligere innlegg). Du sitter dessuten bom fast i bekreftelsesfella, eller kanskje en skal si bekreftelsesmyra, hvor du etter hvert har sunket ned helt opp til halsen.

Jeg vil bare kommentere været i Kristiansand denne dagen. Det erriktig at det var forholdsvis kjølig, men det var ikke regn eller regnbyger denne dagen. Det er kun registrert 0,2 mm nedbør, og hele denne formidable vannflommen falt ned mellom klokken 14 og 15 - dersom linken fungerer:

Været i Kristiansand 19.05.2000

2
CrimsonK [sitat…] Sett at VK er uskyldig. Da vet ikke VK på dette tidspunktet at JHA er skyldig. Han får spørsmål i rundspørringen hva han gjorde fredag kveld. Han husker at JHA kom på besø...

At VK lyver i politiavhør fremstår for meg som helt åpenbart. Han behøver ikke engang å lyve om at han var i Baneheia, fordi han glemte det av (noe jeg heller ikke tror), men han lyver om tidsintervallet 1930, 2030 og 2100. Det lar seg simpelthen ikke gjøre at JHA kom på besøk ca kl 1930 etterfulgt av dusjen hjemme og retur noe før kl 2100. JHA er jo skyldig. VK lyver om klokkeslettene, det er jeg overbevist om. Han husker jo i september at Gislefoss ga oss været i Dagsrevyen og på kveldsnytt den 19.5.2000. Det er for øvrig helt riktig.

Spørsmålet er hvorfor VK lyver, eventuelt ikke forteller sannheten. Det er kanskje tre muligheter. Han er for det første skyldig. For det andre vet han at JHA er skyldig, og vil gi ham alibi. Den tredje muligheten - om han er uskyldig - er at han vil distansere seg fra saken så mye som overhodet mulig, fordi han vet eller tror at han kommer i politiets søkelys. Han var jo nylig domfelt i kikkersaken. Samtidig var det ukjent for politiet sommeren 2000 at VK tidligere hadde begått overgrep mot barn. Dette kom senere. Hvorfor da lyve ?

Om spriket i rundspørringen foretatt mindre enn 24 timer etter at jentene ble funnet. Ja VK var et ordensmenneske. Det var ikke JHA. Åstedet var så grundig ryddet at det tok letemannskapene 48 timer i lille Baneheia å finne jentene, ergo... At de to eller JHA bommer med 30 minutter kan skyldes JHA sitt forvirrede hode rett etter ugjerningene, eller at JHA/VK ikke var 100 % samkjørte allerede 22. mai 2000. Hvilket mer solid alibi skulle de finne ? Kino eller besøk av/hos andre, fotballbaner..... ? De hadde ikke sikkert alibi. Det er ingen som har sett JHA og VK etter at de ble observert ved bommen/lekeplassen ca kl 1800 frem til ca kl 2020/2030. De hadde ikke bedre alibi enn at de kunne lyve opp historien om at JHA besøkte VK i det kritiske tidsrom for ugjerningene, altså mellom 1900 og 2000.

Jeg så for øvrig værmeldingen for Kr.Sand for 19. mai 2000 på NRK arkivet. Det var ikke spesielt varmt i byen denne dagen. På dagtid 13-14 grader og delvis skyet med enkelte regnbyger. At de to jentene etter det kalde badet skulle bli sittende gjemt etter at studentene forlot badeplassen kl 1850 og til JHA eventuelt alene kontaktet disse i perioden 1945-2000 - alt for å drikke en 1/2 brusflaske i skjul - det tror jeg ikke. Det er ingen sikre vitneobservasjoner av jentene etter klokken 1850, tross at mange hundre mennesker beveget seg i området rundt 3. stampe i perioden 1850-2000. Nye rulleskøyter ventet på den ene jenta. Det var tilfeldig at de valgte bading fremfor rulleskøyter. Har derfor ingen tro på et forskjøvet gjerningstidspunkt - i likhet med en samlet GK.

2
nemezida Det siterte i Storpeder sitt innlegg er fra flertallets votum, ikke den samlede kommisjon. Leser du flertallets votum i sin helhet, herunder hva den samlede kommisjon skriver, mode...

Om det ikke er et felles alibi fordi VK er uskyldig, bidrar VK med å gi JHA alibi. Hvorfor ? Det er jo høyst påfallende at tidspunktene VK og JHA oppgir er sammenfallende og nøyaktige om når JHA besøkte VK denne kvelden.

Sett at VK er uskyldig. Da vet ikke VK på dette tidspunktet at JHA er skyldig. Han får spørsmål i rundspørringen hva han gjorde fredag kveld. Han husker at JHA kom på besøk. Kanskje tenker han her at hvis han skriver 19:30, så vil han ikke bli interessant vitne for politiet. Så forteller han JHA hva han har skrevet. JHA på sin side skrev kl 20.00 - fordi det riktige er at drapene foregikk kl 20.00 og ikke kl 19.00. Derfor valgte JHA dette tidspunktet bevisst.

Hadde de avtalt et alibi så hadde ordensmannen VK vært pinlig nøye på at dem oppgav nøyaktig samme tidspunkt i rundspørringen. Vi snakker her om mannen som i følge JHA brukte ca 5 minutter bare på å vaske kniven etter drapene. Jeg har ingen tro på at dette er planlagt sålenge tidspunktene i rundspørringen er forskjellige. Når man har gjort noe så alvorlig ville dem planlagt et mye mer solid alibi.

1
sisyf0s [sitat…] Dersom det faktisk var JHA og jentene som her ble observerte, noe det sannsynligvis var, så betyr det uansett at tidspunktet for ugjerningene var adskillig senere enn lagt...

Dersom det faktisk var JHA og jentene som her ble observerte, noe det sannsynligvis var, så betyr det uansett at tidspunktet for ugjerningene var adskillig senere enn lagt til grunn av retten, og at tidsskjemaet i forhold til mobilbeviset for at VK kunne ha deltatt blir enda mere usannsynlig.

Men det var altså én voksen og to barn som ble observerte, ikke to voksne, og gående en annen vei enn JHA har forklart. Men den veien jentene faktisk brukte å gå fra og til hjemme når de skulle bade.

Og for øvrig er nok tidspunktet for observasjonen nokså presist:

Den 13.1.2018 setter jeg opp en tidslinje for kunne vurdere om begge var med (punkt d er uaktuelt). https://tinyurl.com/76y4kp8r

Tanken er da også hendelsene skjedde senere enn antatt, altså da etter denne observasjonen fra piloten.

Hvor lang tid antar man fra observasjon-stedet til åstedet? Hvor lang tid ville det ta fra bua til åstedet, kjappeste vei? Hvor lang tid ville etappen fra hvor EG_A slutter til åstedet (sammenheng er det forrige spørsmålet)?

Vel, det betyr at alle mobil-tilslag er før og 1 etter hendelsene. Jeg er klar over at dette betyr at det hele ble en tilfeldighet, eller at det var planlagt slik. Noe annet går ikke opp tidsmessig.

Det gjør ikke det med bommen heller. Nå jeg er bildet av bommen så forekommer det meg klin umulig at den har stått låst der, men ingen sett den. Og garantert ville "sportsfolk" som passerte der lagt merke til den. Dessuten, å la mobilen ligge i sykkelveske der virker vel noe rart - med mindre det ikke var vanen.

Så - hvis det ikke er informasjon man ikke vet om ennå - så må man tro at det faktisk var tilgang på eller veldig nært stedet.

Påtale skulle vurdere mobilbeviset på nytt står det i media. Så kan lure på hva det betyr.

1
Kero79 Han kan vel ha bommet på klokkeslettet JHA kom innom. Fredag fikk jeg besøk av en kompis men hadde noen spurt meg når så hadde jeg tippet alt fra 16-19.00 ikke aner jeg hva klokka...

Da hadde du vel om du var i politiavhør - fordi det skjedde en svært alvorlig forbrytelse i ditt nærområdet - sagt en gang mellom kl 1600 og 1900. Det var ikke det VK gjorde. Han ga en detaljert tidslinje. Besøk av JHA kl 1930 - JHA dro hjem for å dusje ca kl 2030 - returnerte så ca kl 2100. Om ikke dette var nok så var JHA og VK samkjørte eller synkroniserte på disse klokkeslettene i sine forklaringer i separate avhør med politiet. Unntaket var første rundspørring i nabolaget, hvor de to bommet med 30 minutter.

Om du med ditt eksempel hadde uttalt til politiet at vennen din kom kl 1730, og din kompis bekreftet dette klokkeslettet i annet helt separat avhør, så betyr det i min verden ett av to. Enten er dette sant, eller så hadde dere samkjørt en uriktig forklaring av en eller annen grunn. I Baneheiasaken lyver begge de domfelte om besøk kl 1930 - eller i det minste en gang mellom kl 1900 og 2000. Det er umulig. Om VK er uskyldig er mitt enkle spørsmål hvorfor lyver han ? Er det for å beskytte JHA ? Hvorfor ? Fordi JHA har tilstått til ham ? Om JHA lyver VK inn i saken - forutsatt at VK er uskyldig - så ville jeg ikke om jeg var VK hatt samvittighetskvaler for å fortelle politiet sannheten, nemlig at JHA hadde tilstått ugjerningene i samtaler med VK lenge før arrestasjonen.

4

Han kan vel ha bommet på klokkeslettet JHA kom innom. Fredag fikk jeg besøk av en kompis men hadde noen spurt meg når så hadde jeg tippet alt fra 16-19.00 ikke aner jeg hva klokka var.

1
CrimsonK [sitat…] nemezida - bla litt tilbake i tråden og les innlegget til storpeder 8 juli kl 13:20. Her kan du lese om hvorfor Gjennopptakelseskommisjonen mener at det ikke er så sannsyn...

Det siterte i Storpeder sitt innlegg er fra flertallets votum, ikke den samlede kommisjon. Leser du flertallets votum i sin helhet, herunder hva den samlede kommisjon skriver, modereres vel dette noe ?

Jeg står ved at de prøver å gi hverandre et felles alibi, selv om de bommer på 30 minutter i utspørringen. De er samstemte og synkroniserte om at JHA kom til VK ca kl 1930, var der en liten time, dro hjem og dusjet, for så å returnere litt før kl 2100 - helt frem til arrestasjonene. Om det ikke er et felles alibi fordi VK er uskyldig, bidrar VK med å gi JHA alibi. Hvorfor ? Det er jo høyst påfallende at tidspunktene VK og JHA oppgir er sammenfallende og nøyaktige om når JHA besøkte VK denne kvelden. Det bemerker også en samlet kommisjon. La merke til at VK i avhør i september sier at han husker deler av Dagsrevyen den 19.5.2000, bl.a. Gislefoss meldte været. Det stemmer. Dagsrevyen 19.5.2000 ligger på NRK arkivet. Gislefoss meldte også som vanlig er været på Kveldsnytt denne kvelden, og der var det etter hva jeg har forstått en kort orientering om at to små jenter var etterlyst i Baneheia. Foreldrene, eventuelt også VK, så Kveldsnytt denne kvelden. VK var kjent med det som da var en forsvinningssak allerede om kvelden 19. mai 2000.

1
Pogba6 Det er helt ok at han har sonet i 21 år for dette, det har han fortjent. Barneovergripere fortjener å sitte inne til de råtner.

Det folk er opptatt av her er rettsikkerheten. Hvis VK nå blir løslatt er det en skandale at det ikke har skjedd tidligere. Veldig lite er nytt i denne saken siden 2010, hvor DNA prøver viste at JHA hadde hatt en større rolle i dette enn han innrømmet i 2000.

Alle oppegående folk er enige i at barneovergripere fortjener streng straff - og flertallet er nok enige i at den burde vært strengere enn den er i dag. Det er jo mer alvorlig med skatteunndragelse enn alvorlige barneovergrep.

Antagelig endrer det ikke ditt syn, men i VK sine tilfeller, så var det aldri snakk om penetrering såvidt jeg vet.

Uansett så er poenget her at man skal dømmes for det som kan bevises at man er skyldig i. Det er absolutt ikke innafor med justismord uansett om det gjelder personer som sikkert hadde fortjent noen år i fengsel.

2
nemezida Første avsnitt. Hvor har du det fra ? Om det er rett så er det vel en forskjell på å huske at de møtte lederen denne dagen, og på at de ikke var i Baneheia. I et politiavhør før VK...

Første avsnitt. Hvor har du det fra ? Om det er rett så er det vel en forskjell på å huske at de møtte lederen denne dagen, og på at de ikke var i Baneheia.

nemezida - bla litt tilbake i tråden og les innlegget til storpeder 8 juli kl 13:20. Her kan du lese om hvorfor Gjennopptakelseskommisjonen mener at det ikke er så sannsynlig at det er en løgn at både JHA og VK glemte at de var på parkeringsplassen.

1
Laster...