Håper jo ikke at han journalisten har vært involvert i denne saken også da for de som trur han kan være uskyldig.

Det er jo endel slike saker hvor man finner ting i ettertid. Vanskelig for legmenn å uttale seg i slike saker. Men det er vel fremdeles mange saker som blir avgjort på indisier.

1
Kul_Djevel He he, ja man ser ganske raskt hvem som har satt seg inn i saken eller ikke. De som ikke har satt seg inn i saken fantaserer om ting som aldri har skjedd eller kommer med en ny ver...

De som ikke har satt seg inn i saken fantaserer om ting som aldri har skjedd eller kommer med en ny versjon av et gammelt rykte de har hørt en gang, men som har blitt avfeid for lenge siden som vrøvl.

At de hadde avtalt gjensidig alibi er da ikke noe fantasi det var det en del av saken da den kom opp for retten i 2000.

Det absurde i at han (VK) har gitt et gjensidig alibi for seg og kameraten, som altså har avgitt tilståelse, har ikke endret 21-åringens strategi.

1
Brezjnev [sitat…] Ett (som for øvrig ikke tilsvarer "fullt av" på noe språk) minus null er fortsatt 1, og en forskjell på kun én enhet er jevnbyrdighet i antall. Ferdig. Og når du først dra...

Ett (som for øvrig ikke tilsvarer "fullt av" på noe språk) minus null er fortsatt 1, og en forskjell på kun én enhet er jevnbyrdighet i antall. Ferdig.

Ha-ha. Det der tror du ikke på selv en gang. Selv du er ikke så dum at du tror at det er en liten forskjell mellom et bevis og ingen bevis i en mordsak.

Men du har malt deg selv opp i et hjørne og nå har du valgt å spille dum for å slippe å innrømme at du skrev noe som var lite gjennomtenkt. Ser det ofte her på forumet. Å innrømme en feil sitter så langt inn at man istedet vrir seg inn i unnskyldinger og totalt ulogiske ressonement.

Det i seg selv er jo veldig dumt

1
Brezjnev [sitat…] Ett (som for øvrig ikke tilsvarer "fullt av" på noe språk) minus null er fortsatt 1, og en forskjell på kun én enhet er jevnbyrdighet i antall. Ferdig. Og når du først dra...

Og når du først drar barneskjender2s forklaring inn i regnestykket må det selvsagt tas med når det gjelder telling av bevis mot hovedbarneskjenderen også. Da blir plutselig utsagnet om at "det ikke fantes noe bevis for at VK var der" en løgn, for å følge det som tydeligvis skal være trådens terminologi.

Det er ingen løgn. Det er min vurdering av bevisbildet. Andersen påstand om at VK var der støttes ikke av noe og er derfor ikke et bevsi, men kun en indise. Andersens motiv for å trekke inn en (mulig) uskyldig er mange.

At Andersen selv innrømmer å ha vært der og utført ugjerningen har selvfølgelig langt større tyngde enn at han prøver å dra andre inn i dette.

Andersens innrømmelse ble fulgt opp med beskrivelser fra åstedet som stemte godt med de tekniske undersøkelsene. Hvilket bare styrket hans påstand om at han selv var med på det.

Andersen påstander om VK har det derimot ikke vært noen tekniske bevis som støtter.

1
Raggen_ [sitat…] Egentlig ikke. Er han så jævlig feilkobla at han forgriper seg på tiåringer så er han absolutt i stand til å drepe disse jentene. Mener dessuten å ha lest at politiet fant...

Egentlig ikke. Er han så jævlig feilkobla at han forgriper seg på tiåringer så er han absolutt i stand til å drepe disse jentene.

Nå diskuterte ikke jeg om hvorvidt han var i stand til å drepe disse jentene.

Spørsmålet er om man kan trekke en linje fra overgrep til drap og konkludere med hvis man har begått overgrep så er sjansen stor for ta man også vil drepe. Hvis man ikke vurder den sjansen som stor så har man ingen grunn i en rettsal til å bruke overgrep som en indise på drap.

Det finnes langt flere overgripere enn drapsmenn. Ergo må man ha et faglig grunnlag for å kunne vise at akkurat VK var av en type som kunne gå fra overgrep til mord. Men noe slikt ble det ikke ført bevis for i retten.

1
Brezjnev På side 1 i diskusjonen tidfestes det første overgrepet til 24. mai 1994. Barneskjenderen oppgis på Wiki til å være født 24. mai 1979, han feiret altså sin 15-årsdag med å forgripe...

På side 1 i diskusjonen tidfestes det første overgrepet til 24. mai 1994. Barneskjenderen oppgis på Wiki til å være født 24. mai 1979, han feiret altså sin 15-årsdag med å forgripe seg på en 7 år gammel jente.

For dette forholdet alene burde VK blitt straffet med mange års fengsel. Han unge alder ved forløpet kunne muligens trekke ned straffen noe, men det er uansett ingen tvil om at samfunnet bør beskyttes mot slike individer.

Så det er ikke spesielt synd på VK. Men det er synd på alle oss andre fordi vi har et rettsvesen som dømmer folk på bakgrunn av svake indiser. Og det i en rettsak hvor Rettsmedisinsk Institutt kommer med påstander om sikkerhet som vi nå vet de ikke hadde grunnlag for.

Og hvor et ekspertsvitne (Teleplan) uttaler at retten må ha misforstått henne og den rapporten de la frem.

Tvilen skal komme tillate til gode og i denne saken er det absolutt grunnlag for tvil.

Hvorvidt VK faktisk gjorde det eller ikke er jeg usikker på.

1
kansas00 Hvor mobilen har vært forteller da hvor mobilen har vært.. og ikke noe annet enn det.. Skal vel heller ikke glemme at disse tele-folkene jobber med lønn i fra VKs-side i saken. Så...

Det som er litt "interessant" er det faktumet at VK faktisk allerede var en som misbrukte barn i 7-8-årsaldern før ugjerningen i baneheia.. Hvor tilfeldig er det at personen JHA skylder på faktisk en som har misbruk av 7-åring i sin historikk ? JHA skylder nå trossalt ikke på en hvilken som helst kamerat.. Han skylder på en kamerat som har en slik legning og som sannsynligvis er i stand til det. JHA skylder jo faktisk på kanskje den sterkeste moduskandidaten du kan finne. Nemlig en som har holdt på med slikt før.

Ville ikke du også gjort det hvis du skulle legge skylden på noen andre enn deg selv?

Ville ikke du valgt den mest sannsynlige moduskandidaten?

1
kansas00 [sitat…] Drap hvor offer og gjerningsmann ikke kjenner hverandre bruker ikke nødvendigvis å ha flusst av med bombesikre beviser. DEt er derfor man må bygge opp en sak på både det m...

Mange uskyldige lyver i avhør fordi de er redde for å bli koblet sterke inn i saken.

Men det er ingen tvil om at VKs vingling i spørsmål om hvor han var og tidligere hadde vært er uheldige for ham og er indiser som peker mot ham som drapsmann.

Men særlig sterke er disse indisiene ikke.

Det nyeste er forøvrig at det ikke er sikkert at VK hadde DNA som passet til 54% av befolkningen.

1
Brezjnev [sitat…] Og at det var 2 gjerningsmenn er det dna-bevis på, så da Andersen valgte å implisere akkurat Kristiansen i ugjerningene i stedet for den egentlige skyldige hadde han utrol...

Og at det var 2 gjerningsmenn er det dna-bevis på, så da Andersen valgte å implisere akkurat Kristiansen i ugjerningene i stedet for den egentlige skyldige hadde han utrolig flaks med hvem han valgte.

Feil. Det finnes ikke bevis på at det var to gjerningsmenn. Hverken dna eller andre bevis.

Hvis vi for sake of argument sier at det kun var en gjerningsmann så var det jo smart av Andersen å legge skylde på sin meget tvilsomme venn. Hadde vært langt dummere å legge skylden på en annen venn som ikke bodde i nærheten av Baneheia, ikke var en drittsekk og ikke tidligere hadde forgrepet seg på barn.

1
Brezjnev [sitat…] Og at det var 2 gjerningsmenn er det dna-bevis på, så da Andersen valgte å implisere akkurat Kristiansen i ugjerningene i stedet for den egentlige skyldige hadde han utrol...

Likeledes hadde Kristiansen tilsvarende uflaks da han inntil Andersen tilstod forklarte at de var sammen på drapstidspunktet, dog et helt annet sted enn Baneheia. Når man som til da uoppdaget barneskjender koker ihop et alibi med han som senere tilstår, da har man uflaks, da!

Helt klart noe som ikke er fordelaktig for VK når man vurderer skyldsspørsmålet.

1
oddvar_kjempebra [sitat…] For dette forholdet alene burde VK blitt straffet med mange års fengsel. Han unge alder ved forløpet kunne muligens trekke ned straffen noe, men det er uansett ingen tvil...

For dette forholdet alene burde VK blitt straffet med mange års fengsel. Han unge alder ved forløpet kunne muligens trekke ned straffen noe, men det er uansett ingen tvil om at samfunnet bør beskyttes mot slike individer.

på dette tidspunktet var strafferammen langt lavere for denne type forbrytelser , dessuten som du skriver , vedkommende var 15 år , dette ville gitt langt lavere straff enn om vedkommende hadde vært voksen , over 18 . I Norge er kriminell lavalder 15 år, dette ville blitt hensynstatt i retten normalt sett .

1
oddvar_kjempebra Jeg vet det. Det er kun min personlige mening i hvor strafferammen bør ligge. Men jeg mener også at så unge forbrytere skal få en annen type soning enn det voksne overgripere bør f...

Det er kun min personlige mening i hvor strafferammen bør ligge.

Strafferamme for seksuelle overgrep er betydelig skjerpet de siste årene , jeg mener strafferammen ytterligere bør skjerpes samtid med at politiet som etterforsker denne type saker får en betydelig større kompetanse på området. Kompetansen på denne type etterforskning har blitt bedret, men enda synes mye å gjenstå.

Når det gjelder drapene i denne saken mener jeg dommene var riktige , under forutsetning av at begge gjerningsmenn kunne blitt beviselig knyttet til ugjerningene. Som vi diskuterer er det jo mye som tyder på at så ikke er tilfelle.

1
Kul_Djevel Altså du baserer det på trynefaktoren og ikke bevis :) Norge har dessverre en altfor dårlig rettssikkerhet. Det er ingen som liker å erkjenne det faktum, men det har vi altså. I sa...

Altså du baserer det på trynefaktoren og ikke bevis :)

Lite med trynefaktor å gjøre, mer med forhistorien - tilståelse av minst 10 seksuelle overgrep mot en 6 åring, en rekke sterke indisier og faktorer rundt pågripelsen å gjøre.

VK endret forklaring flere ganger, og i byretten innrømte han at han gjorde det etter medieoppslag. Hans forklaringer var så sprikende at han ble konfrontert i retten mange ganger.

Jeg har allerede nevnt filmmaterialet som ble beslaglagt hos Kristiansen, deriblant et klipp som viser en ekte henrettelse med kniv mot strupen - da nøyaktig på samme måte som jentene ble drept. Som nevnt ikke et bevis i seg selv, men det blir relevant når man vet at Kristiansen hadde en voldelig forhistorie - deriblant truet han sin onkel med kniv forut episoden i Baneheia, samt problemer med aggresjon og alvorlig personlighetsforstyrrelse.

Det har også kommet frem at VK og JHA et år før hadde terget små barn, en jogger hadde observert dette og spurte hva de drev med, hvorpå VK svarer "Vi skal bare voldta dem".. Kanskje var det hans form for "humor", men det har kommet frem at VK hadde seriøse problemer med jenter og så på dem som seksuelle-objekter.

Det ser også ut til at folk har glemt at VK faktisk sa under pågripelsen at "han regnet med at det ville skje", og "er Jan Helge også tatt?".. fortell meg, høres dette ut som en uskyldig mann?

Flere vitner så dem i området samme dagen, selv om VK påsto at han aldri hadde vært der noe han dog gikk tilbake på i retten, en kamerat av VK og JHA pekte dem begge ut når politiet hadde rundspørring i området 4 dager etter drapene..

Kristiansen er altså ikke buret inne basert på luft og ingenting..

Men igjen KD, jeg innser mangelen på fysiske bevis, som nevnt kan man ikke utelate et justismord med total sikkerhet, men indisiene i denne saken er såpass sterke at jeg personlig tror begge er skyldige.

Jeg tror deg når du hevder du har fulgt saken tett og har god kunnskap KD, selv om vi er uenige så har vi vel en gjensidig respekt for hverandre, men hva er det som veier tyngst etter din mening for at VK er uskyldig?

2
Laster...