Brezjnev Pøh!, faktisk. Det tyder på at man er ganske så sikker på det man bringer til torgs. Da ser jeg frem til å lese mer om disse sæd-funnene fra barneskjender2 på jentene. Det gjør sik...

Da ser jeg frem til å lese mer om disse sæd-funnene fra barneskjender2 på jentene

"Av ny DNA viste det seg at Jan Helge Andersens sæd ble funnet i den jenta som han hadde sagt Viggo hadde voldtatt"

http://www.99999.no/sjodin.pdf

2
McThoughtfist [sitat…] "Av ny DNA viste det seg at Jan Helge Andersens sæd ble funnet i den jenta som han hadde sagt Viggo hadde voldtatt" http://www.99999.no/sjodin.pdf

Du fikk en tommel, da dette var informasjon jeg faktisk ikke kjente til. Godt gravearbeid bør verdsettes. Hvis det noen gang var tvil om hvorvidt barneskjender2 var skyldig bør dette i hvert fall legge den diskusjonen død.

Du har likevel et lite stykke å gå fra det du fant om "ny dna" (det virker som om disse funnene kom frem i 2010, da barneskjender2 alt hadde vært innelåst i 10 år) påstanden om at Det var jo det som fikk han til etter hver å tilstå at han hadde voldtatt.

Da barneskjender2 tilstod, og også da han ble dømt, var det kun ett hårstrå som knyttet ham til åstedet.

1
Brezjnev [sitat…] Spørsmålene i saken har blitt besvart. I førte omgang av tingrett, lagmannsrett, høyesterett, og etter hvert som barneskjenderen har fremmet nye vinklinger på saken sin, i...

Spørsmålene i saken har blitt besvart. I førte omgang av tingrett, lagmannsrett, høyesterett,

disse retts-instansene bygger sin konklusjon på påtalemyndighetenes bevis og indisier . Selv om saken er behandlet i 3 instanser vet vi at domstolene tidligere har tolket de fremlagte vitneavhør , sakkyndiges uttalelser og fremlagte rapporter feil. det e rdessverre ikke unntaket at det begås justisfeil i Norge.

Ad gjenopptakings kommisjonen som har behandlet saken 6 ganger, gir meg ett bilde på at de i saken er spørsmål som ikke er besvart. det er ikke nødvendigvis den pådømte selv som vurderer muligheten av gjenåpning , men en seriøs og oppriktig begjæring nedtegnet av personer med juridisk kompetanse.

Gjenopptakings kommisjonen er som du kanskje vet stadig oppe til debatt , utfører de sin oppgaver i hht til de mandater so er gitt , spørges det om ? Jeg har selv mine tvil.

1
mickyH [sitat…] disse retts-instansene bygger sin konklusjon på påtalemyndighetenes bevis og indisier . Selv om saken er behandlet i 3 instanser vet vi at domstolene tidligere har tolket...

disse retts-instansene bygger sin konklusjon på påtalemyndighetenes bevis og indisier .

Hva, hadde ikke barneskjenderne forsvarere til å presentere sin sak i retten(e)? Det er i så tilfelle i sannhet en skandale, og jeg er 100% enig i at sakene må gjenopptas umiddelbart.

1
Brezjnev Du fikk en tommel, da dette var informasjon jeg faktisk ikke kjente til. Godt gravearbeid bør verdsettes. Hvis det noen gang var tvil om hvorvidt barneskjender2 var skyldig bør det...

Da barneskjender2 tilstod, og også da han ble dømt, var det kun ett hårstrå som knyttet ham til åstedet.

Det sto også i nyhetene på den tiden at det var funnet sæd fra begge de tiltalte, men det viste seg jo å være helt feil i forhold til Kristiansen -- politiet hadde plantet en falsk opplysning -- så det kan jo ikke utelukkes at det var skrevet feil vedrørende Andersen også.

1
Brezjnev [sitat…] Hva, hadde ikke barneskjenderne forsvarere til å presentere sin sak i retten(e)? Det er i så tilfelle i sannhet en skandale, og jeg er 100% enig i at sakene må gjenopptas...

Hva, hadde ikke barneskjenderne forsvarere til å presentere sin sak i retten(e)?

Jo, men det er politiet som har mulighet til å hente inne beviser(og indisier). Forsvarere etterforsker ikke. Så sånn sett har MicyH helt rett.

2
McThoughtfist [sitat…] Det sto også i nyhetene på den tiden at det var funnet sæd fra begge de tiltalte, men det viste seg jo å være helt feil i forhold til Kristiansen -- politiet hadde plantet...

Det er flere medier som i den samtidige dekningen av saken siterer vitnemålet fra Rettsmedisinsk Institutt, samtlige melder at det bare var DNA-funnet fra kjønnshåret som uomtvistelig knytter noen av barneskjenderne til ugjerningen.

Da må enten vitnemålet være feil, eller så har alle mediene sitert henne feil - eventuelt så forholder det seg akkurat slik Sjødin skriver: at identifiseringen av barneskjender2s dna i sæd funnet på jentene ble gjort i en senere analyse (2010?).

1

"Det ble beslaglagt flere grove pornofilmer, samt en krigsfilm som inneholdt voldsscener der ofrene ble drept med kniv mot strupen, akkurat slik jentene i Baneheia ble drept."

Tunge bevis.

1
Brezjnev Det er flere medier som i den samtidige dekningen av saken siterer vitnemålet fra Rettsmedisinsk Institutt, samtlige melder at det bare var DNA-funnet fra kjønnshåret som uomtviste...

samtlige melder at det bare var DNA-funnet fra kjønnshåret som uomtvistelig knytter noen av barneskjenderne til ugjerningen.

Vel ...

"Denne forklaringen nyanserte Andersen da også sædprøvene naglet ham til åstedet"

http://www.dagbladet.no/nyheter/2000/12/19/233714.html

1
McThoughtfist Ja vel, ja. Det var da veldig til påståelighet. Skjønner ikke hvorfor det skal være så morsomt å påstå ting som er feil?! Dagbladet skrev i hvert fall dette i sin overskrift: "Fant...

DNA-bevisetDet ble funnet et kjønnshår i en stor løvhaug på åstedet. Håret tilhørte Jan Helge Andersen. Det ble funnet sædrester på den åtte år gamle jenta, det var DNA fra to menn.

Ingen av de to tiltalte kunne utelukkes.

Rettsmedisinsk Institutt var 100 prosent sikre på at det ble funnet DNA som stammer fra to menn. Det ble også funnet DNA på den ti år gamle jenta. Materialet var dårlig og det eneste man fant ut var at det var type ti, samme type som Viggo Kristiansen hadde, i likhet med 54,6 prosent av alle norske menn.

2
mickyH [sitat…] selvsagt hadde de det . og jeg skriver heller ikke det motsatte slik du forsøker å tyde det som.

Siden du skrev at dommene bygger på påtalemyndighetens bevis og indisier, syntes jeg det var greit å minne om at retten også har fått presentert - og vurdert - de tiltaltes syn på de ulike bevisene. Det ble forsøksvis presentert på en måte så overdrevet at det fremgikk at jeg ikke trodde du faktisk levde i en slik villfarelse, men det slo tydeligvis feil. Sånt kan skje i skriftlig kommunikasjon.

1
Brezjnev Det er flere medier som i den samtidige dekningen av saken siterer vitnemålet fra Rettsmedisinsk Institutt, samtlige melder at det bare var DNA-funnet fra kjønnshåret som uomtviste...

Da må enten vitnemålet være feil, eller så har alle mediene sitert henne feil - eventuelt så forholder det seg akkurat slik Sjødin skriver: at identifiseringen av barneskjender2s dna i sæd funnet på jentene ble gjort i en senere analyse (2010?).

Ergo , kan vi som nyhetslesere og på den måten være ett slags publikum fastslå at , media ikke kommer med svarene slik at de for oss alle er uomtvistelige . Dommen etterlot seg spørsmål og til syvende og sist , kommisjonen klarte heller ikke etter 6 ! forsøk å gi svarene som stopper all spekulasjon.

Det er klart for meg , og jeg mener det er viktig for " deg og meg " rent rettssikkerhetsmessig at saken sees på pånytt , stilte juridiske spørsmål må besvares i saken.

1
Brezjnev Jeg foreslår at vi forholder oss til vitneforklaringer fra retten fremfor hva ymse journalister fremsatte av påstander uten kildehenvisning.

Nå var det jo vitterlig du som kom med dette gullkornet :

"samtlige melder at det bare var DNA-funnet fra kjønnshåret som uomtvistelig knytter noen av barneskjenderne til ugjerningen"

Og den påstanden din er jo åpenbart feil, som vi ser av sitatet jeg serverte til deg.

1
Laster...