oddvar_kjempebra Selvfølgelig. Det var jo bare en markør som var mulig å få frem. Den har halvparten av den mannlige norske befolkning. Hvis de får frem flere markører så vil det enten styrke eller...

Enig. Dette vet vi lite om. Men jeg tror bare at Schei sin uttalelse om at PM er styrket i sin tro på at de finner sannheten om hva som skjedde i Baneheia har sammenheng med teknisk etterforskning, og da fortrinnsvis DNA. Gjennomlesning av gamle og støvete dokumenter, som politiavhør, vurderes nok likt i dag kontra i 2000-2002. At det sitter 15 lokale Hercule Poiroter ved Oslo Pd som løser saken ved ny gjennomgang av gamle bevis, det tror jeg lite på. Det må være noe nytt. Da avhørene av de to mest sentrale aktørene ikke var kommet i gang når Schei ble intervjuet 3. juni - i hvertfall ikke av JHA og neppe av VK som slapp ut 1. juni - er det høyst sannsynlig teknisk etterforskning.

1
sisyf0s [sitat…] Det er åpenbart mange som har lidt av et helt ekstremt tunellsyn i denne saken. Men dommerne/juryen i de to rettssakene vil jeg si i det store og hele er unnskyldte. De bl...

Mye enig i det du skriver her. At meddommere og medlem av juryen ble noe forledet av styrken i DNA beviset - i betydning to gjerningsmenn - er grundig behandlet i flertallets votum i GK sin avgjørelse. Jo sterkere DNA beviset var i 2002, jo mindre verdi hadde mobilbeviset og vice verca. Om det kunne slås fast med høy grad av sikkerhet at det var to gjerningsmenn, vil mobilbeviset reduseres i verdi. Atmosfæriske forhold osv.. Det er i tillegg nevnt på tråden at VK disponerte to mobiler i 2000. Den på åstedet ble kanskje slått av. Mobilen i sykkelveska eller oppbevart annet sted innenfor dekningsområdet til EgA tok inn sms'ene. Avstandene i Baneheia er ikke akkurat Jotunheimen.

1
torhag Hei. Jeg mener det nærmest kan utelukkes at den observasjonen piloten sier han gjør kl. 1945 kan være Andersen og de to jentene. De to studentene som var de siste som snakket med j...

Jeg mener det nærmest kan utelukkes at den observasjonen piloten sier han gjør kl. 1945 kan være Andersen og de to jentene. De to studentene som var de siste som snakket med jentene forteller at de dro fra badeplassen kl. 1850. De sier at jentene at jentene avsluttet badingen da. Det kan stemme godt. Faren til den yngste jenta har forklart at avtalen var at jentene bare skulle bade en gang. De skulle komme hjem for å prøve nye rulleskøyter som var kjøpt samme dag. Så vet vi at Andersen var hjemme hos Kristiansen når denne kl. 2019 ringte til kameraten og ba han og en til over til dem fordi han og Andersen ikke har noe å gjøre. Andersen kan ikke ha vært nede ved badevannet sammen med jentene kl. 1945 og så voldta og drepe dem, samt omhyggelig skjule dem, og så være hos Kristiansen en halv time senere.

Nei, vi vet ikke at JHA var hjemme hos VK da VK ringte en kamerat 20.19. Jeg tør minne om at det JHA selv først forklarte politiet var at han kom hjem til VK et sted mellom klokken 20.30 og 20.45 (f.eks. Jahrs bok side 195, epub-utgaven). Men for alt vi vet kan det godt ha vært enda senere. Det eneste som her er sikkert er at dette tidspunktet er veldig usikkert.

Vi vet heller ikke sikkert når disse to kameratene kom hjem til VK etter å ha sett ferdig filmen. Husker jeg ikke feil så skrev Mikkel Tronsrud i et innlegg at disse to har forklart temmelig ulike tidpunkter for dette.

Så det er godt rom for at forbrytelsen kan ha foregått en god del senere, slik at tidspunktene for ugjerningene stemmer overens med flere vitneforklaringer, innbefattet flygerens forklaring.

Det finnes også et vitne som mente han hadde sett jentene sitte ved badeplassen denne dagen iført badedrakter så sent som mellom 19.00 og 19.30 (Jahrs bok side 36, epub-utgaven). Dessverre ble han aldri fulgt opp av politiet.

Men alt dette vet jeg du er gjort oppmerksom på før. Uten at det åpenbart går inn.

2
torhag Hei. Jeg mener det nærmest kan utelukkes at den observasjonen piloten sier han gjør kl. 1945 kan være Andersen og de to jentene. De to studentene som var de siste som snakket med j...

Jeg tenker at om man oppsøker en badeplass, og tilførselsveiene dit, med tanker om å bortføre, voldta og drepe, så vet man at det vil måtte dreie seg om to barn. Ikke bare et barn. Ei jente på 8 eller 10 år vil ikke være alene på en slik badeplass. Enten i lag med foresatte, eller som her i lag med ei venninne. Det betyr at i planleggingen må det tas høyde for at det er to jenter man må bortføre. Jeg klarer ikke å se for meg at en 19-åring uten tidligere kjente overgrep alene skal ha tatt sjansen på å bortføre to jenter, 8 og 10 år gamle. Derfor tror jeg at de må ha vært to om dette.

Hvorfor må det ha vært planlagt at han skulle ta to jenter?

1
nemezida Mye enig i det du skriver her. At meddommere og medlem av juryen ble noe forledet av styrken i DNA beviset - i betydning to gjerningsmenn - er grundig behandlet i flertallets votum...

Atmosfæriske forhold

Det var definitivt ikke atmosfæriske forhold denne dagen som kunne medføre økt rekkevidde for mobilsignaler, det har så vel Telenor som Teleplan slått fast.

Det eneste som kunne medført noe slikt av atmosfæriske forhold er en situasjon med inversjon. Inversjon er et fenomen hvor en har en en brå temperaturovergang der hvor varmere og fuktigere luft har lagt seg over kaldere luft. Det er i dette skiktet refleksjon av radiobølger i UHF-området kan skje slik at rekkevidden for signalene øker. Dette er slikt meteorologene følger med på, og det var sannsynligvis for Telenor og Teleplan bare å ta en telefon til Meteorologisk institutt for å få avklart om en hadde slike forhold den aktuelle dagen. Og det hadde en altså ikke.

1

Bare sånn hypotetisk om det hadde vært atmosfæriske forhold som økte rekkevidden til Ega, ville ikke dem også økt rekkevidden til de andre basestasjonene i området sånn at de hadde blitt enda mere dominerende på åstedet?

1
nemezida Mye enig i det du skriver her. At meddommere og medlem av juryen ble noe forledet av styrken i DNA beviset - i betydning to gjerningsmenn - er grundig behandlet i flertallets votum...

. Det er i tillegg nevnt på tråden at VK disponerte to mobiler i 2000. Den på åstedet ble kanskje slått av. Mobilen i sykkelveska eller oppbevart annet sted innenfor dekningsområdet til EgA tok inn sms'ene

Hvorfor skulle han gjøre noe sånt? Da måtte han jo ha flytta over sim kortet til den andre mobilen eller eventuelt hatt et tvilling sim. Det henger jo ikke på greip å gjøre noe sånt.

1
nemezida Mye enig i det du skriver her. At meddommere og medlem av juryen ble noe forledet av styrken i DNA beviset - i betydning to gjerningsmenn - er grundig behandlet i flertallets votum...

Det er i tillegg nevnt på tråden at VK disponerte to mobiler i 2000. Den på åstedet ble kanskje slått av. Mobilen i sykkelveska eller oppbevart annet sted innenfor dekningsområdet til EgA tok inn sms'ene.

Da får jeg repetere min tidligere kommentar på akkurat dette, som ville krevd en tvilling-SIM i den andre telefonen:

Telenor kom med tvilling-SIM rundt januar 2000, så slik sett er det jo i teorien en mulighet for at VK kan ha hatt dette.

Dog kan en gå ut fra som sikkert at da dette med mobilbruken ble sjekket av Telenor så hadde de full kontroll på hva VK benyttet av telefon(er). Alle mobiltelefoner har et IMEI-nummer, som også lagres sammen med øvrige trafikkdata hos Telenor, og dette nummeret identifiserer akkurat hvilke(n) telefon(er) som er brukt. Så når politiet og/eller Telenor sjekket trafikkdataene for det aktuelle tidsrommet så ville de sett om VK var på nettet og når med ulike telefoner. Når dette ikke er videre problematisert i saken så kan du anta som helt sikkert at noen telefon nummer to ikke hadde vært i bruk:

Når man bruker mobilen, lagres informasjon om dette (kalt trafikkdata) hos mobiloperatøren. Telefonnummer og tidspunkt er blant de data som lagres. Når både IMSI og IMEI lagres, kan man se hvilke mobiler som er brukt med hvilke SIM-kort. Politiet gjør mange såkalte IMEI-søk.

1
nemezida Får svare deg før jeg tar "kvelden" etter en fantastisk EM semifinale. Jahr er verken advokat, politijurist, politietterforsker eller dommer. Han må gjerne leke etterforsker, ankla...

Jahr har hatt tilgang til 16000 sider med etterforskningsmateriale på Sjødin sitt kontor, og har vel selektivt plukket ut de bevis som passer hans konklusjon, nemlig at VK er uskyldig.

Nei, dette er ikke sant. Om du hadde lest boken så den gjennom alle anførslene mot VK, så den maler absolutt et bilde av VK som et barn/ungdom med betydelige problemer og unormal oppførsel. Så om du skal komme med slike påstander så må du nesten fortelle hva du syns han ikke tok opp i sin bok som peker mot VK sin skyld.

1
nemezida Får svare deg før jeg tar "kvelden" etter en fantastisk EM semifinale. Jahr er verken advokat, politijurist, politietterforsker eller dommer. Han må gjerne leke etterforsker, ankla...

Jahr er verken advokat, politijurist, politietterforsker eller dommer. Han må gjerne leke etterforsker, anklager og dommer. Jurister har en betydelig mengde strafferett og straffeprosess i fagkretsen, herunder bevisbedømmelse i sivile saker og i straffesaker. I tillegg vil erfarne jurister med skanken som arbeidssted få betydelig erfaring med praktisk bevisbedømmelse. Med all mulig respekt, det mangler Jahr.

Likevel er det nå over tre år siden boken kom og ingen har kunnet arrester ham på noe av det som viktig i saken.

Bevisbedømmelse må foretas basert på bevisene som foreligger. Uavhengig om man er jurist, politi eller legmann.

Gj.opptakelseskommisjonen peker jo på det samme som ham. DNA-beviset holder ikke mål og det fører til at de andre bevisene kommer i et nytt lys.

Poenget mitt er bare så enkelt at politiet i Oslo ser på dette med helt nye øyne. Akkurat slik Jahr gjorde.

Det er derfor ikke utenkelig at de også vil finne ut at Andersen forklaring ikke holder mål, at det ikke finnes DNA-bevis for at det må ha vært to personer og at mobilbeviset er en sterk indikator for at Kristiansen var et annet sted.

Og at de har en god plan for hvordan de skal forhøre Andersen og dermed gode forhåpninger om at de kan sette ham fast.

Hvorfor du avviser at det kan være dette som gjør Oslo-politiet optimistisk skjønner jeg ikke.

Du har hengt deg opp i at de må ha funnet nye DNA-spor, men du vet ikke en gang om de har satt i gang tester av DNA-materiale. De har ikke sagt noe om det, men de fortalte i April hva de prioriterte først og da var ikke testing av DNA-materiale nevnt.

Og som jeg har nevnt flere ganger så tar det tid å få resultater fra DNA-tester.

2
nemezida Får svare deg før jeg tar "kvelden" etter en fantastisk EM semifinale. Jahr er verken advokat, politijurist, politietterforsker eller dommer. Han må gjerne leke etterforsker, ankla...

Jeg har lest boken. En del bra, en del mindre bra. Noe er de reneste spekulasjoner som at JHA kjente den yngste jenta fra en begravelse.

Men dette er jo helt uvesentlig for saken. Det sier jo hvor bra boken hans er når du er nødt til å finne noe helt uviktig for å kunne kritisere ham.

1
nemezida Får svare deg før jeg tar "kvelden" etter en fantastisk EM semifinale. Jahr er verken advokat, politijurist, politietterforsker eller dommer. Han må gjerne leke etterforsker, ankla...

Jahr har hatt tilgang til 16000 sider med etterforskningsmateriale på Sjødin sitt kontor, og har vel selektivt plukket ut de bevis som passer hans konklusjon, nemlig at VK er uskyldig.

Da er det merkelig at ingen har kunnet plukke frem det Jahr skal ha utelukket. Selv ikke gj.opptakelseskommisjonen kommer opp med noe som ikke Jahr tar opp i boken. Annet enn det som ble gjort etter at boken ble skrevet (De nye DNA-testene f.eks som jo støtter opp under tesen om at Kristiansen ikke har noe med dette å gjøre)

Men det kan jo kanskje du? Kan ikke du fortelle oss om noe viktig i denne saken som Jahr unnlot å ta med?

2
nemezida Jeg har så langt ikke fått med meg at politiet har begynt med taktisk etterforskning, typisk nye avhør. Derfor spekulerer jeg i at optimismen hos politi og anklager skyldes teknisk...

Jeg har så langt ikke fått med meg at politiet har begynt med taktisk etterforskning, typisk nye avhør. Derfor spekulerer jeg i at optimismen hos politi og anklager skyldes teknisk etterforskning, og da fortrinnsvis DNA.

Men du har heller ikke fått med deg at de har starte med teknisk etterforskning heller.

At de har hente nye referanseprøver er jo ikke etterforskning i seg selv. De hadde jo referanseprøver fra 2010 allerede. Det er jo bare forberedelser.

Og de referanseprøvene fikk de først etter at de uttrykte optimisme som du da tolker som at nye DNA-resultat allerede var klare.

Politiet opphevet forvaringen av Kristiansen samtidig. Ville de gjort det hvis de hadde fått DNA-svar som knyttet han til åstedet?

Jeg synes det virker lite trolig.

Forøvrig er jeg ganske sikker på at hvis politiet får nye DNA-spor som knytter Kristiansen til åstedet så vil det lekke ut med en gang.

Foreløpig er det helt stille. Det er grunn til å tro at det er det fordi de ikke har fått svar på noen prøver ennå. Hvis de i det hele tatt har startet å teste nye prøver.

1
nemezida Enig. Dette vet vi lite om. Men jeg tror bare at Schei sin uttalelse om at PM er styrket i sin tro på at de finner sannheten om hva som skjedde i Baneheia har sammenheng med teknis...

At det sitter 15 lokale Hercule Poiroter ved Oslo Pd som løser saken ved ny gjennomgang av gamle bevis, det tror jeg lite på.

Hva er det du prater om?

Alle som leser bevismateriale i dag ser jo at dommen ikke holder mål. Man trenger ikke være HP eller S. Holmes for å skjønne det. At Andersens forklaring ikke henger på greip f.eks.

Men man må ta seg tid til å gå inn i materialet. Det er det politiet i Oslo nå har gjort.

Akkurat som de sa de skulle gjøre. Og som de etter en stund gjorde at de skjønte at dette kommer til å ta lenger tid enn de trodde. Det var ikke bare å staret en ny sak mot Kristiansen.

Men du mener helt uten noen dekning for det at de tvert i mot har gjort noe annet, nemlig sendt inn og fått svar på DNA-prøver.

1
sisyf0s [sitat…] Nei, vi vet ikke at JHA var hjemme hos VK da VK ringte en kamerat 20.19. Jeg tør minne om at det JHA selv først forklarte politiet var at han kom hjem til VK et sted mello...

Vi vet heller ikke sikkert når disse to kameratene kom hjem til VK etter å ha sett ferdig filmen. Husker jeg ikke feil så skrev Mikkel Tronsrud i et innlegg at disse to har forklart temmelig ulike tidpunkter for dette.

Hva? Da må en av dem jo lyve og det betyr at vedkommende er involvert i saken.

Kan ikke se noen annen grunn til at han skal lyve om det....

(ironivarsel)

1
startelver Når er det nye DNA-bevis vil bli lagt frem ? Og vil det ha noen konsekvens for Andersen hvis det viser seg at alt peker mot han som samme gjerningsperson ?

Når er det nye DNA-bevis vil bli lagt frem ?

Hvordan i allverden skal noen her inne kunne vite svaret på dette?? Ingen her vet hva/hvor/når/til hvem det er sendt nye DNA prøver. Så tror du noen her sitter på dato når nye DNA-bevis blir lagt frem. Ikke vet vi om det vil komme noen nye DNA bevis heller.

1
nemezida Enig. Dette vet vi lite om. Men jeg tror bare at Schei sin uttalelse om at PM er styrket i sin tro på at de finner sannheten om hva som skjedde i Baneheia har sammenheng med teknis...

jennomlesning av gamle og støvete dokumenter, som politiavhør, vurderes nok likt i dag kontra i 2000-2002. At det sitter 15 lokale Hercule Poiroter ved Oslo Pd som løser saken ved ny gjennomgang av gamle bevis,

Alle disse dokumentene må jo leses på nytt i lys av at DNA og mobilbevis er hhv svekket og styrket. Hvis man sammenstiller JHA sin forklaring med mobilbeviset, så er det jo veldig mye som ikke vil kunne stemme. Det er nok ganske mange timer med etterforskning som kan gjøres her, for å si det mildt. Når dem skal kartlegge alle bevegelser og observasjoner på nytt - så må dem jo hele veien vurdere hvordan det kan passe med mobilbruken.

Uten en plausibel forklaring på mobilbruken og uten nye DNA-treff på VK, så kommer de ingen vei. Da vil det bli innstilt på frifinnelse. De vil ikke kunne dømme VK basert på JHA sin forklaring og diverse indisier, som i all hovedsak peker på hva slags person VK var/er, men få (ingen) indisier som sier noe om at VK var i Baneheia i tidsrommet 18:30 til 20:30.

1

At det som domfelte VK ikke holder som bevis i retten i dag er høyst sannsynlig. Dette vet både VK og hans advokat. Dette er likevel ikke ett bevis på at han er uskyldig i saken.

Jeg tar ikke stilling til om han er uskyldig eller ikke, men mener at debatten er blitt allt for ensidig.

1
Kane At det som domfelte VK ikke holder som bevis i retten i dag er høyst sannsynlig. Dette vet både VK og hans advokat. Dette er likevel ikke ett bevis på at han er uskyldig i saken. J...

debatten er blitt allt for ensidig

Det er jo litt vanskelig å skjønne hva som menes når du ikke er klarere enn dette.

Det er selvsagt to ulike ting å peke på at bevisene ikke holder (minst rimelig mulighet for at JHA var alene), og å være sikker eller temmelig sikker på at han var uskyldig (helt eller veldig sikkert at JHA var alene).

Selv ser jeg ingen gode argumenter for annet enn at JHA må ha vært alene om drapene, og klarer ikke se annet enn dårlige argumenter for det motsatte, men om du har noe som tilsier at man ikke burde mene dette, så er du jo velkommen til å argumentere for det.

Presentasjonen i medier som VG og NRK som om det nærmest er 50/50 om det blir ny domfellelse er i hvert fall ikke i nærheten av å gi et realistisk bilde av saken, men akkurat det er du kanskje enig i siden du tviler på om bevisene holder.

1
Kane At det som domfelte VK ikke holder som bevis i retten i dag er høyst sannsynlig. Dette vet både VK og hans advokat. Dette er likevel ikke ett bevis på at han er uskyldig i saken. J...

At det som domfelte VK ikke holder som bevis i retten i dag er høyst sannsynlig. Dette vet både VK og hans advokat. Dette er likevel ikke ett bevis på at han er uskyldig i saken.

Nei, som med tusenvis av andre menn som bor i området. Det er ikke lett å bevise sin uskyld utover enhver tvil, men VK har kommet veldig nært med mobilbeviset. Det er i det minste et sterkt bevis for JHA lyver om hendelsene og siden det ikke er noe annet som knytter VK til forbrytelsene enn JHA sin forklaring så er det i all praktisk forstand et utelukkelsesbevis.

2
Laster...