Brezjnev Om du allerede i førsteinnleggene gjør det klart hva du mener, så vil jeg slippe å etterspørre klargjøringer. Husk at jeg ikke kan lese tankene dine. Han opptrer ufølsomt ved å kra...

Se for deg at du har sittet i fengsel i 21 år for noe du ikke har gjort. Hele landet har sett på deg som et monster. Kompisen din skyldte på deg, politiet la forklaringen til grunn og gjorde et makkverk av en jobb for at det hele skulle henge sammen. Alle institusjoner jobbet mot deg.

Og det første som skjer når en omsider slipper fri, er at nye rettslige prosesser starter med formål om å stemple deg og å si "dette er ikke over, vi gir oss ikke uten kamp"; det er i hvert fall helt rimelig av VK å oppfatte besøksforbudet på den måten. Jeg har all sympati med de pårørende, og det er klart at dette er en forferdelig vanskelig situasjon for dem, men det er ikke Kristiansens skyld. Han er uskyldig i dette. Det er påtalemyndighetene og andre samfunnsmekanismer som er skyld i situasjonen som har oppstått.

Om Kristiansen velger å angripe besøksforbudet med en anførsel om at lovens vilkår ikke er møtt, er det i han fulles rett og ikke noe å kritisere ham for på noen måte. Det er noe absurd i at vi sier til en mann som er utsatt for norgeshistoriens største justismord, at han bare får finne seg i ny urett; at det er hans lodd i livet.

Dette viser sider ved det norske samfunnet som er ubehagelige. Dog tror jeg mye handler om psykologien i det å måtte revurdere oppfatninger og ta innover seg et justismord, heller enn grunnleggende holdninger til skyld og straff, i det minste håper jeg det.

17

Har ikke all verdens tid til å lese eller delta i denne tråden nå, men skummet igjennom et par sider og ser at det er en del interessante fenomen her ... for eksempel at opplysninger om fakta utvikler seg til å bli det motsatte ... det kan jo være greit for noen og enhver å ta til seg når man er skråsikre på hva vitner burde og måtte huske fra en gitt dag.

Uansett, Et par viktige opplysninger:

DNA fra sæd Nei, dette er ikke riktig. Det er ikke funnet DNA fra sæd. Det kan være DNA fra sæd, men det kan også være DNA fra andre hudceller. Det kan også være kontaminert DNA og det kan være artefakter - altså kunstige utslag i analyseprosessen.

Kriminalsjef Arne Pedersen hevdet i sin tid at det var DNA fra sæd fra to menn. Dette sa han blant annet i forhørsretten. Det ser ut til at han har blitt korrigert, for denne uttalelsen forsvant i neste fengslingsmøte. Tragisk nok forsatte Pedersen å hevde dette i sammenheng hvor han ikke kan straffeforfølges for å gi uriktige opplysninger. Som f.eks. i en kronikk på NRK i mars 2020.

Enda mer tragisk er det at også påtalemyndigheten hevdet dette opp mot kommisjonen i 2019 og at også kommisjonen la dette til grunn i sitt første mandat til ny DNA-sakkyndig. At dere her inne fortsatt referer til at det er funnet DNA fra sæd er derfor forståelig, men feil.

Påstanden om DNA fra sæd ble korrigert i kommisjonens andre mandat til den danske sakkyndige. Torp Petersen fikk isteden spørsmål om det, og han avviste at det var mulig å slå fast om DNA kom fra sæd eller ikke.

De faktiske forhold er at RMI i 2000 påviste sædceller i mikroskop. De lagde noe de kalte sædekstrakt som de testet for DNA. De fikk imidlertig ingen utslag for mannlig DNA fra disse ekstraktene. Ekstraktene ble sendt videre til USC i Spania, men heller ikke de fikk ut mannlig DNA fra disse. Derimot fikk de utslag for to X-kromosom, noe som kanskje forteller litt om kvaliteten på sædekstraktene? I 2010 ble ekstraktene fra RMI testet på nytt av SKL i Sverige. Heller ikke de fikk noe resultat.

Utslagene som USC i Spania fikk i 2000 og 2010 var fra ekstrakter som det spanske laboratoriet laget selv, direkte fra vattpinnene som de også fikk tilsendt fra RMI. Men det spanske laboratoriet brukte en annen teknikk enn RMI og skilte ikke ut sæd.

Alt dette er dokumentert i rapportene fra RMI og USC, og Bente Mevåg (RMI) har også bekreftet det i retten. I 2011 var hun helt spesifikk på at det ikke dreide seg om sædekstrakter som ga utslag i Spania. At Arne Pedersen, påtalemyndigheten og en del journalister fortsetter å hevde at det var DNA fra sæd er derfor både uheldig og uansvarlig. Jeg kjøper ikke at de ikke vet. Påtalemyndigheten har argumentert for at RMI sendte sædekstraktene til USC i spania, som jo er riktig, men de lar vær å fortelle at disse ekstraktene testet negativt for mannlig DNA. Som sagt, det følger klart av rapporten fra USC i spania og det burde vært mulig for påtalemyndigheten i Agder å lese seg til det også. Det er vanskelig å se at det spanske laboratoriet kunne vært tydeligere på akkurat det.

Manglende deltakelse i leteaksjon Her er det mye rart. Og her ser jeg at faktaopplysninger til og med blir snudd til det motsatte ...

De faktiske forhold er at det i all hovedsak var politiet, Røde kors, HV og roverspeidere som sto for leteaksjonen. Noen andre frivillige var også med, men det er en ganske grov overdrivelse at hele Kristiansand var med i letingen, som ble avsluttet etter to dager. De fleste var ikke med.

Når det gjelder Viggo Kristiansen var han ikke medlem av noen av disse organisasjonene. Han sluttet i HVU etter en uoverenstemmelse og han hadde flere ganger vært på kant med politiet. At han var interessert i hva som foregikk var utvilsomt. Han gikk opp til Baneheia på lørdagen for å se på hva som foregikk (som mange andre). Men at han ikke selv deltok har naturlige årsaker. Først og fremst at han ikke var medlem i noen av organisasjonene som sto for letingen.

Jan Helge Andersen var lagfører i HVU. Hans forklaring er at hans gruppe ble bedt om å avvente og være klare hvis det ble nødvendig (ikke helt ordrett). Det ble aldri nødvendig, fordi barna ble funnet etter to dager.

Sjefen for HVU i Kristiansand forklarer i avhør at ingen fra hans gruppe ble kalt inn til leteaksjonen. Han navngir en liten håndfull HVU-medlemmer som han vet at likevel var med. Dette var personer som også var medlem av Røde kors og som deltok i letingen gjennom den organisasjonen.

Slik det ofte fremstilles kan man få inntrykk av at Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen nærmest var de eneste som ikke deltok i letingen. Dette er helt feil. At dette blir et slags bevis for skyld, sier nok mye mer om hvor lite man har.

Kripos sin gjerningsmannsprofileringsgruppe omtaler også leteaksjonen. De kommenterer at ut fra internasjonale erfaringer og litteratur er det ikke uvanlig at gjerningsmannen forsøker å ta en rolle i etterforskning og deltar i leteaksjoner. Nå blir manglende deltakelse i leteaksjonen brukt mot de domfelte, men hadde de deltatt ville også det kunne blitt brukt mot dem - med støtte i internasjonal litteratur.

Det er uansett åpenbart at dersom Jan Helge Andersen hadde deltatt, og han hadde klart å plassere seg selv på åstedet under leteaksjonen, så ville han hatt flere mulige forklaringer på funn av hans DNA der ... Et funn av kjønnshår kunne vært forklart ved å si at han pisset på åstedet, slik han jo prøvde å forklare det med i avhør ...

17
storpeder Dette er jo bare tøys, som så mange ganger påpekt. Det spiller ingen rolle om verken JHA eller VK kommer på å nevne dette møtet deres ved første rundspørring, for det var flere and...

Interesant diskusjon mellom Storpeder og Torhag. Dere har tydeligvis grei oversikt over mange detaljer i saken. Orker ikke blande meg for mye inn i selve diskusjonen, men har noen saksopplysninger:

Det er ingen som vet når Jan Helge Andersen ringte på hos Viggo Kristiansen den 19.5 2000. Det er utelukkende snakk om antakelser, som i hovedsak bygger på tidslinjen som Andersen og Politiet har tenkt seg frem til ut fra en forutsetning om at barna møtte Andersen og Kristiansen klokka 19.00 (som det finnes noen grunner til å stille spørsmål ved).

Telefonsamtalen 20.19 er det ingen som har en eksakt gjenfortelling av. Verken Viggo eller kompisen kan gi sikre opplysninger om Jan Helge var tilstede da. Det er snakk om oppfatninger og antakelser av personer som er tydelige på at dette ikke er noe de husker særlig godt.

Det var for øvrig politiet som fortalte Viggo at han hadde ringt kompisen (ut fra mobilutskrifter), ikke omvendt. Kristiansen fortalte i første avhør at han ikke husket om han hadde brukt mobiltelefonen etter at han sluttet på arbeid den fredagen. Det kan være verdt å merke seg at det var politiet som selv fremskaffet mobilalibiet. Politiet undersøkte hvilken basesatasjon trafikken var formidlet over, men i motsetning til ved andre vitner virker det ikke som om politiet har hatt interesse for å finne ut av dekningsområdet.

I rundspørringsskjemaet skriver Kristiansen at han fikk besøk av Andersen cirka klokka 19.30 (som er feil tidspunkt), men han nevner ikke at han fikk besøk av de to andre kompisene denne kvelden. Det kan kanskje være verdt å ta med seg dette når man lager all verdens teorier rundt at Kristiansen heller ikke nevner møtet ved Svarttjønn. En bør også merke seg at heller ikke personen som Kristiansen og Andersen snakket med ved Svarttjønn fortalte til politiet om dette møtet i avhør.

Heller ikke de to kompisene som besøkte Kristiansen på fredagskvelden gir gode gjengivelser av denne kvelden. De bommer også på klokkeslettene og de endrer forklaring fra ett avhør til et annet. I siste avhør er bla. en av dem usikker på om de var hos Kristiansen én eller to ganger denne kvelden.

Det vi vet er at Andersen i rundspørringen sa at han kom til Kristiansen klokka 20. At han i første politiavhør endret dette til klokka 19.30 og at han senere endret dette til cirka 20.30 eller 20.45. Det siste er kun ut fra antagelser om hvor lang tid de angivelig hadde brukt på åstedet.

Kristiansen sa cirka 19.30, men at han sier også at han ikke er sikker. Han mente at Andersen gikk hjem for å dusje klokka 20.30 og har tenkt at han var hos ham en times tid før han gikk hjem. Kristiansen endrer aldri tidspunkt. Han sier at han forteller det slik han husker det, men han aksepterer at politiet har kommet frem til et annet klokkeslett ut fra andre forhold i saken, og han aksepterer at han nødvendigivis må ha rotet med klokkeslettene.

Faren til Andersen forteller også at Jan Helge Andersen kom hjem etter "treningen" for å dusje klokka 19.30. Også han sier han er usikker på tidspunktet. Det er med andre ord ikke bare Kristiansen som surrer med klokkeslett ... (for øvrig også mange andre vitner i saken som roter med både hvilken dag og hvilket klokkeslett de har vært i Baneheia og observert ulike forhold).

Det vi med god sikkerhet vet, er at Krisitansen og Andersen traff hverandre noe før klokka 18.00 ved Svarttjønn. Dette er dokumentert av flere vitner, som hver for seg angir klokkeslettet, også opp mot andre hendeser, og gjennom tidspunktet for samtalen mellom Kristiansen og Andersens far (loggført av Telenor).

Vi vet også at både Andersen og Kristiansen i avhør (før arrestasjonene) hevdet at Kristiansen syklet hjem etter cirka ti minutter og at Andersen ble værende igjen alene.

Et interessant poeng her er at begge to på dette tidspunktet (før arrestasjonene) beskriver sykkelen til Viggo Kristiansen, og begge forteller hvilket merke det er. At Kristiansen i to avhør beskriver sykkelen sin er interessant opp mot at statsadvokaten nå hevder at Kristiansen forsøkte å tåkelegge sin bruk av sykelen, og det er ikke minst interessant opp mot at Andersen senere hevdet at sykken sto ved veibommen ved Svarttjønn i to timer mens drapene ble begått. Hvorfor beskriver i så fall begge to sykkelen til VK og hevder at han syklet hjem? Hvis sykkelen virkelig sto ved bommen, så måtte de jo vite at noen kunne ha observert sykkelen ved Svarttjønn ...

Vi vet også at Andersens forklaring om HV-trening ikke var riktig. Han ga flere opplysninger om denne treningen som politiet fant ut at ikke stemte. Det var ikke bare at treningen var avlyst, slik Andersen hevdet. Det hadde aldri vært avtalt noen trening. Det var ikke riktig at det pleide å være fredagstreninger i Baneheia (det var vanligvis ved Jegersberg), det var heller ikke riktig at fredagstreningene var klokka 18 (det pleide å være klokka 17). Det var heller ikke riktig at Andersen ikke hadde fått beskjed om avlysning fordi han ikke hadde vært på trening. Han var på HV-møtet to dager i forveien. Kort fortalt er det ingen grunn til å tro på Andersens forklaring om at han var ved Svarttjønn fordi han ventet på HV.

Et vitne observerte en person som han identifiserte som Andersen på ulike steder i Baneheia før dette møtet med Kristiansen, men Andersen nekter for dette. Han hevder at han gikk rett hjemmefra og til Svarttjønn. Politiet påpekte logiske brist i Andersens forklaring da han nektet for å ha vært der vitnet observerte ham. Men Andersen ga ingen gode forklaringer på dette.

Vi vet at Kristiansen syklet den veien til Svarttjønn som Andersen hevdet at han gikk (et vitne har observert Kristiansen), og at Andersen ikke var ved Svarttjønn da Kristiansen kom dit (verken vitner eller Kristiansen observerte ham der).

Vi vet at Andersen gikk på gangveien på østsiden av Svarttjønn (innenfor bommen) da Kristiansen returnerte fra 3. Stampe. Det er flere veier inn til Svarttjønn, men Andersen nekter for å ha gått andre veier enn bilveien (Svarttjønnveien), som Kristiansen syklet til Svarttjønn. Andersens forklaring innebærer at Kristiansen nødvendigvis må ha syklet forbi ham uten å se ham.

Spekulasjon fra min side, men jeg opplever at dette møtet fremstår som tilfeldig. Altså at Andersen gikk i Baneheia og tilfeldigvis passerte Svarttjønn da Kristiansen syklet tilbake fra 3. Stampe. Det er lite som tyder på at Andersen kom til Svarttjønn før Kristiansen, og i alle fall ikke at han gikk der han hevder at han gikk. Forklaringen hans om at han sto og ventet på HV ved bommen (han forteller at han satt oppå bommen) fremstår som lite troverdig.

Dere er tydeligvis klar over at VKs sykkeltur til 3. Stampe ble avsluttet før barna gikk hjemmefra, og således har lite med drapene å gjøre. Det som ikke kommer frem noe særlig i diverse mediesaker, er at denne turen bare tar 2 minutter. Vitnet som observerte at Kristiansen syklet inn i Baneheia forteller da også at han kom tilbake etter 1-2 minutter. Turen var altså avsluttet før barna dro hjemmefra, og barna var heller ikke i dette området denne dagen (de var på vestsiden av Baneheia og i sydenden av 3. Stampe. Kristiansen syklet i nordenden og på østsiden).

Dette er opplysninger som jeg mener at både statsadvokaten og NRK underkommuniserer. Når de forsøker å koble sykkelturen til drapene, er det vesentlig at det er snakk om to minutter og at det var mens barna fortsatt var hjemme, på motsatt side av Baneheia.

Når Kristiansen plasserer seg selv ved Svarttjønn klokka 18 er det lite logisk å holde tilbake at han syklet forbi Svarttjønn og opp til 3. Stampe. Det gjør han da heller ikke. Han forteller at han og Andersen satt på lekeplassen og snakket og at det var der de møtte vitnet som snakket med dem. Når han blir spurt om han har vært lenger inn i Baneheia, så forteller han at det stemmer, at han syklet til 3. Stampe og tilbake og så møtte Andersen 50 meter innenfor bommen og at de så gikk til lekeplassen.

Å mene at dette er å holde tilbake informasjon, er etter mitt syn urimelig fra statsadvokatens side. Det er ingen ting ved denne sykkelturen til 3. Stampe som knytter Kristiansen noe mer til drapene enn at han sier at han møtte Jan Helge Andersen ved Svarttjønn. Hvorfor han syklet til 3. Stampe er godt dokumentert, og at han kom tilbake med en gang er også dokumentert. Å hevde at en sykkeltur på 2 minutter knytter ham til barnedrap en time senere, et annet sted i Baneheia, er for meg helt urimelig. Derimot er det et poeng at Kristiansen forklarer seg helt i tråd med vitneobservasjoner av ham.

Det eneste som er interessant med denne sykkelturen er at den knytter Kristiansen til den beviselige gjerningsmannen Jan Helge Andersen en time før drapene, og at dette ikke ble fortalt i første avhør. Det er selvsagt viktig. Men det er også viktig at denne typen uteglemmelser er helt vanlig. I og med at denne typer feil fra vitner forekommer så vidt hyppig kan man ikke uten videre slå fast at dette er bevisst tilbakeholdelse fra Kristiansens side.

Det avgjørende spørsmålet blir om det var Andersens- og Kristiansens opprinnelige fortelling om at Kristiansen syklet hjem som er riktig, eller om det er Andersens tilståelse om at Kristiansen satte fra seg sykkelen ved bommen og at de så gikk sammen inn i Baneheia som er riktig. Retten la her vekt på DNA-analysene, som de mente at var et vesentlig bevis for at Andersen snakket sant.

Når det nå er sterke grunner for å se helt vekk fra DNA-analysene som ble brukt mot Kristiansen, mener jeg at de øvrige bevisene taler tydelig for at det var den første forklaringen som var riktig, at Kristiansen ikke låste sykkelen ved bommen og gikk med Andersen, men at Kristiansen syklet hjem.

Det er riktig at Andersen i avhør 24. september fortalte at de avtalte alibi på turen til Bervannet den 21. mai. Det som kanskje ikke har kommet særlig godt frem er at politiet selv påpekte det ulogiske i at Andersen ikke benyttet seg av dette "avtalte" alibite den 22. mai. I protokollen fra avhøret spør politiet hvorfor han ikke fortalte i rundspørringsskjemaet at han hadde jogget til Bervannet den 19. mai, hvis dette alibiet ble avtalt dagen i forveien. Politiet får ikke noe fornuftig svar på det, og da lar de det bare ligge. At han også oppga et annet klokkeslett i rundspørringen den 22. mai enn det de angivelig hadde avtalt, er også et poeng.

Et annet poeng som heller ikke kommer frem noe særlig, er at Andersen i avhør den 13 eller 14. september snakker om den samme turen til Bervannet den 21. mai. Da sier han at de ikke snakket om saken på denne turen. Han sier at de aldri snaket mer om saken etter drapene. Han hevder at Kristiansen ville snakke om det, men at han selv ikke ville si noe mer om det. Påstanden om alibikonstruksjon kom altså et par uker etter den første tilståelsen hvor han sa det stikk motsatte.

Det er også et poeng at Andersens forklaring om hvorfor de skilte lag etter drapene har noen klare brister. I den første tilståelsen sier han at de skilte lag og at Kristiansen var hjemme da han kom dit, og at han hadde på militærbukse. Senere hevder han at da de skilte lag, så planla de at Kristiansen skulle forte seg hjem til bua og skifte til arbeidstøy der (han hadde arbeidstøy i bua) slik at han kunne gå inn og fortelle til foreldrene sine at han hadde vært i bua og mekka sykler. Hvis dette var planen, må man kanskje spørre hvorfor Andersen i den første tilståelsen hevder at Kristiansen var ikledd militærbukse?

17
torhag [sitat…] Det kan ikke herske noen tvil om at sykkelen til Viggo IKKE har vært låst fast til bommen en gang mellom kl. 1815 og kl. 2000 fredag 21. mai. Det har du redegjort for mang...

Og du har selv sagt at om utgangspunktet er Svarttjønn så kan Viggo ha vært med på åstedet og han har hatt minst 15 min til rådighet (mens Jan Helge underforstått kan han være på åstedet betydelig lengre). Når han forklarer at mobilen oppbevares i sykkelveska når han sykler i Heia kan også en 20 cm lang kniv m/skaft ligge der. Den er såpass stor at den vil vises om han bærer den i et belte eller har den i lomma.

Jeg opplever at dette blir en sammenrøring av løsrevne sitater hvor du så trekker konklusjoner det ikke er grunnlag for.

Du ser tilsynelatende helt vekk fra vesentlige poeng i de kommentarene du siterer, som for eksempel at det ikke går an å bare snakke om avstanden mellom Svarttjønn og åstedet, uten å ta med at man også må innberegne tid til å treffe barna (som er en omvei), lokke dem med seg, gå til åstedet - og ikke minst utføre de handlingene han er domfelt for. Dessuten ser du helt vekk fra det viktigste, at det ikke er noe rom i Jan Helge Andersens forklaring for at Viggo kan ha vært ved Svarttjønn klokken 18.57.

Du ser jo også tilsynelatende helt vekk fra at din teori legger til grunn at Jan Helge nødvendigvis må være hovedmann, at han er alene med barna i største delen av hendelsesforløpet, og at Viggo bare har en perifer rolle.

Hvorfor er da Viggo dømt som hovedmann?

Hvorfor er det i det heletatt nødvendig med Viggos tilstedeverelse i forbrytelsene, hvis Jan Helge har en så dominerende rolle i tidsforløpet?

Hvorfor kan det ikke være Jan Helge som utfører dette alene, hvis du plasserer Viggo helt andre steder i store deler av hendelsesforløpet?

Hvorfor skal man legge Jan Helges forklaring til grunn hvis man som utgangspunkt må se vekk fra hele forklaringen hans?

Poenget mitt med din teori om kniven i sykkelveska, er at du ikke setter dine enge teorier inn i en logisk sammenheng. Hvis kniven er i sykkelveska, når tar i så fall Viggo den ut av sykkelveska? Hvis sykkelen, mobiltelefonen og kniven er ved Svarttjønn klokka 18.57, hvordan kan det ha seg at kniven omtrent samtidig dukker opp på åstedet? Hvordan ble kniven tatt ut av sykkelveska og transportert til åstedet, uten at Jan Helge la merke til det? Det var jo denne påstanden fra Jan Helge om drapsvåpenet som du la til grunn. At Viggo har tatt med seg kniven til åstedet ubemerket.

Du prøver å begrunne alle åpenbare usannhetene i Jan Helge Andersens forklaring med at Jan Helge vil skjule at handlingene er planlagt. At Jan Helge har planlagt å begå slike ugjerninger, er det flere ting i saken som tyder på. Men hvor logisk er det at Viggo er en del av denne planen?

Hvis de to planlegger overgrep og drap sammen, hvorfor er da Jan Helge alene i Baneheia dagen i forveien, hvor han blir observert av flere vitner som reagerer på oppførselen hans, som for eksempel at han henger rundt toalettene ved badeplassen i nordenden av 3. Stampe?

Hvorfor forklarer Jan Helge at han ikke kunne gå med Viggo i Baneheia denne dagen fordi Viggo jobbet overtid, mens Viggo på sin side motsier Jan Helge og sier at han slett ikke jobbet overtid?

Hvis de har planlagt overgrep og drap sammen, hvorfor går da Jan Helge ut i skogen uten Viggo også på drapsdagen?

Hvis de to har planlagt drap sammen, hvorfor ringer Viggo hjem til familien Andersen på drapsdagen spør etter Jan Helge og når han ikke er hjemme, så informerer Viggo faren til Jan Helge om at han har til hensikt å dra ut i Baneheia for å se etter Jan Helge? Høres det ut som drapsplanlegging?

Hvorfor har Viggo i det heletatt med seg sykkelen til Svarttjønn, hvor han møter Jan Helge, hvis de to har en plan om å lokke med seg ett eller flere barn fra badeplassen, og hvor sykkelen i så fall vil skape så store problemer for gjennomføringen av denne planen at Viggo ser seg nødt til å skjule sykkelen i skogen?

Hvorfor setter Viggo seg ned med sykkelen og Jan Helge ved lekeplassen ved parkeringsplassen, hvis de har planlagt å gå inn i Baneheia for å drepe barn?

Hvorfor lar Viggo lederen for Onsdagsklubben prøve sykkelen? Høres det ut som drapsplanlegging, hvor det er et poeng at de to ikke blir sett sammen og hvor sykkelen må skjules?

Og hvis Viggo på dette tidspunktet finner ut at han må skjule sykkelen før planen kan iverksettes - ja hvorfor går han ikke bare hjem med sykkelen istedenfor å gjemme den i skogen, slik du teoretiserer om at han skal ha gjort?

Og ikke minst: Hvis det var et poeng for Viggo at han ikke skulle bli identifisert gjennom sykkelen, eller som politiet hevder, at Viggo tåkelegger sin bruk av sykkelen fordi sykkelen er et objekt som er egnet til å identifisere hans bevegelser på drapsdagen, hvorfor beskriver Viggo da sykkelen sin i det første avhøret med politiet?

Og hvis de to har planlagt å begå drap sammen. Hvorfor driver da Viggo og løper til og fra åstedet og Svarttjønn (eller andre steder), tilsynelatende på måfå, mens Jan Helge er ved åstedet? Er det drapsplanen at vi skal lokke med oss noen unger til et avsidsliggende sted, og så skal jeg stikke av litt? Hva slags plan er det?

Jeg har skrevet det før, men når jeg leser det du skriver får jeg inntrykk av at det er så viktig å opprettholde teorien om Viggo som drapsmann i Baneheia, at du vil ty til rene eventyrfortellinger for å forsvare domfellelsen. Jeg synes det er dypt fascinerende - og skremmende - hvor langt enkelte er villige til å gå for å beskytte fortellingen til den beviselige barnedrapsmannen Jan Helge Andersen, selv om forklaringen hans åpenbart rakner i alle bauger og kanter.

17
torhag Til Mikkel Tronsrud. Takk for langt og grundig svar. Vil bare kommentere rundt dette med at du sier "når man lager all verdens teorier rundt at Kristiansen heller ikke nevner møtet...

Jeg anser det som helt umulig at de glemmer hva som skjedde fredag.

I så fall anser du et helt vanlig fenomen som umulig.

Det er ikke bare mulig, men helt normalt å glemme ting, fortelle feil og måtte justere på vitneforklaringer. Det skjer i alle saker og det er en rekke vitner som gjør langt større feil i sine forklaringer i Baneheia-saken enn Viggo Kristiansen gjør.

Du peker på Jan Helge Andersens forklaring i retten. Det er flere problemer med dette. For det første virker det som at du ukritisk legger til grunn det en beviselig gjerningsmann sier, som om det var fakta. Samtidig ser det ut til at du tolker uttrykket å skulle "holde på" som noe de skulle lyve om. Jeg tolker det omvendt. At han mente at de skulle fortelle om møtet med "N.N".

Som nevnt tidligere er problemet med Andersens påstand om alibikonstruksjon at det han sier om alibikonstruksjon er i direkte strid med hva han sa i den første tilståelsen. Hele alibikontruksjonen er dessuten i strid med det Andersen faktisk fortalte i rundspørringsskjemaet og i avhør. Hvis to drapsmenn avtaler alibi, så skulle man kanskje tenke seg at man så spor av alibiet i avhørene?

Og så vet man at også resten av forklaringen er full av ting som er i direkte strid med vitneforklaringer, faktiske hendelser og funn på åstedet. Jeg mener at det forholdet at Andersens forklaring åpenbart er feil på en lang rekke punkter, gjør at det ikke er en troverdig eller pålitelig forklaring.

Det er alt for omfattende å gå inn på alle vitner som har problemer med å huske eller sier noe som ikke stemmer i Baneheia-saken, men jeg kan gi deg noen eksempler.

Vitnet som snakket med Andersen og Kristiansen ved Svarttjønn (omtalt som "N.N" i artikkelen du viste til) fortalte heller ikke om dette møtet til politiet i sitt første avhør. Da han senere ble avhørt om møtet (etter at Andersen og Kristiansen fortalte om det til politiet), så husket han det, men det fremgår at han ikke har noen god erindring av møtet. Hvorfor fortalte kke han om dette møtet til politiet? Er det bevisst tilbakeholdelse?

Til tross for leteaksjonen er det flere vitner som ikke husker hvilken dag de gikk i Baneheia, og det er vitner som gir uriktige opplysninger som de enten retter opp senere (slik Kristiansen gjorde), eller rett og slett står på at er riktig, selv om det beviselig er feil.

Det er f.eks. et vitne som forteller til politiet at hun på kvelden for drapene møtte en mann som hun opplevde som truende. Senere ringer hun inn og forteller at hun har funnet ut at dette ikke var på drapsdagen likevel. Hvis du legger til grunn at det er umulig å huske feil om hvilken dag hun opplevde en truende person nær Baneheia, særlig fordi det var en stor letaksjon, ja så må vel denne damen lyve til politiet da? Det er vel tross alt mer spesielt å bli truet av noen enn å møte en kompis?

En dame fra Grim (der barna bodde) insisterer til politiet på at hun på drapsdagen så Lena gå på rulleskøyter på Grim klokka 19.30 på drapsdagen. Hun sier hun er hundre prosent sikker på dette og hun opprettholder dette i flere avhør. Til tross for at hun er skråsikker på sin observasjon og også tidfester det ved å knytte observasjonen av Lena opp mot andre hendelser, og til tross for at hun hadde helikoptre over hustakene morgenen etter at jentene forsvant, tar hun beviselig feil. Hun kan ikke ha observert Lena på rulleskøyter på Grim klokka 19.30 på drapsdagen. Lyver hun også til politiet?

En turgåer observerte to jenter på badebrygga i 3. Stampe cirka klokka 19.30. Jentene stemmer godt til beskrivelsen av de to drepte barna. Til tross for letaksjonen og drapssaken, og til tross for at en mann som har vært ved badebrygga der jentene badet pr. def. er en aktuell kandidat for politiet, klarer denne turgåeren likevel ikke å huske hvilken dag han selv gikk i Baneheia og gjorde denne observasjonen. Han må ty til notater i sin syvende sans og ender med tre ulike dager (inkludert drapsdagen) som mulige dager. Hvorfor husker han ikke hvilken dag han var i Baneheia og så to jenter på badebrygga? Forsøker han å lure politiet?

Det er også en person som har en relasjon til de drepte barna, som på et tidspunkt blir presset i avhør av politiet. Problemet var at vedkommende i avhør ga opplysninger om hvor han var og hva han gjorde i tidsrommet da jentene forsvant som ikke stemmer med vitneobservasjoner av ham. Lyver også denne personen til politiet? Har han noe med drapene å gjøre? Eller lyver vitnene til politiet når de forteller at de observerte ham et annet sted enn han sa han var?

Jeg kunne fortsatt med en rekke vitner i saken som bommer om tid og sted, og som endrer forklaring og som helt åpenbart tar feil. Poenget er at det er vanlig å huske feil. Hvis du mener at det er umulig å huske feil, så har du ikke akkurat erfraring og forskning på vitners hukommelse på din side, for å si det litt forsiktig. For å pseudo-sitere den norske avhørseksperten Asbjørn Rachlew, så er den menneskelige hukommelse helt enkelt ikke skapt for å være vitne i straffesaker.

Mitt poeng er at det som gjelder alle andre vitner i saken også må gjelde Viggo Kristiansen. En kan ikke ha en helt annen norm for vurdering av avhørene av Kristiansen enn man har for vurdering av opplysninger fra andre i saken. At han ikke forteller om møtet med Andersen taler ikke til Kristiansens fordel. Det er helt klart. En åpenbar mulighet er at han holder tilbake opplysninger om møtet med Andersen i første avhør. Men en annen mulighet er at han ikke fortalte om det fordi han ikke kom på det. Akkurat som at han heller ikke fortalte om møtet med de to kompisene den samme kvelden, og akkurat som at mange andre vitner i saken heller ikke husker alt rett. Hvis man kun vurderer én mulighet og glatt legger til grunn at han lyver, fordi man i utgangspunktet mener at han er skyldig, så har man det som omtales som tunnelsyn. Det er skummelt. Det leder til justismord.

Det man da må gjøre er å vurdere om det er andre muligheter enn at han lyver. Er det noe som taler for at dette ikke var bevisst tilbakeholdelse?

At Kristiansen i første avhør beskrev sykkelen sin, som han brukte til Svarttjønn på drapsdagen, er en åpenbar indikasjon på at han ikke forsøker å legge skjul på noe. Hvis han hadde møtet ved Svarttjønn i tankene, måtte han jo være klar over at et vitne ville kunne identifisere ham og sykkelen der, og hvis han hadde satt sykkelen ved bommen, slik Andersen hevder, måtte han vite at mange vitner kunne identifisere sykkelen Likevel beskriver han denne sykkelen i første avhør.

At det i avhørsprotokollen står at Kristiansen uoppfordret forteller om møtet med Andersen ved Svarttjønn er en annen indikajson for at han ikke prøver å holde noe tilbake. At det han forteller om hvor han syklet og hvordan han traff Jan Helge også er helt i tråd med det et annet vitne forteller, er også en indikasjon for at Kristiansen ikke prøver å holde noe tilbake.

At Andersen og Kristiansen ikke forklarer seg likt om møtet ved Svarttjønn når de foreller om dette møtet til politiet, taler også for at det ikke er en koordinert forklaring. Kristiansen sier at han syklet forbi bommen og traff Andersen da han kom tilbake. Andersen sier at han satt på bommen og ventet, men han må senere endre dette. Problemet til Andersen er at Kristiansen kom fra 3. Stampe da de møttes. Andersen kunne derfor ikke vite at Kristiansen to minutter før hadde passert bommen fra motsatt side. Det kunne han visst om de hadde koordinert forklaringene sine, men når Andersen sier at han satt oppå bommen og ventet (på HV) så viser han at dette ikke er koordinert med Kristiansens forklaring.

At Kristiansens forklaring bekreftes av et vitne som observerte ham da han syklet forbi bommen, mens Andersens forklaring er i strid med vitneforklaringer (og Kristiansens forklaring) taler også for at det er Andersen, ikke Kristiansen, som forsøker å legge skjul på omstendighetene rundt hans tur til Baneheia og Svarttjønn denne dagen. At Andersens senere tilståelse også er i direkte strid med hva vitner forklarer tyder vel også på at det er Andersen, ikke Kristiansen som forklarer seg uriktig.

16
Jobs Det er større mulighet for at de kan nagle vk til saken nå. Og mob beviset bør de gå gjennom på ny med samme mob som vk hadde.Husker jeg riktig prøvde de bare og ringe ikke sende t...

Og mob beviset bør de gå gjennom på ny med samme mob som vk hadde.Husker jeg riktig prøvde de bare og ringe ikke sende tex melding når de gikk gjennom dekning i baneheia. Det er en skandale av dimesjoner.

Neida, skandalen er nok heller omvendt, at politiet så helt vekk fra at Kristiansen hadde mobildata som pekte vekk fra ham som gjerningsmann.

Undersøkelsene til Telenor var omfattende. De beregnet dekningsområdet med den programvaren de bruker for å konfigurere mobilnettet (som jo bør fungere ganske bra for å unngå interferens mellom baser, og samtdig sikre dekning).

I tillegg gikk de opp ruta JHA hveder de gikk i Baneheia, og mistet kontakten med basen nesten med en gang. De målte dekningen over tre dager, både ved å ringe og sende tekstmeldinger og å bruke måleutstyr. De låste telefonen til den aktuelle basen (Eg_A), men mistet likevel kontakten nesten med en gang de gikk inn på JHAs påståtte rute. Saken var at Telenor kom i en meget kinkig situasjon. De var i ferd med å skaffe "monsteret" et alibi ... en bør huske på at de aller fleste, også i Telenor, mente at VK helt sikkert var skyldig. Jo de gjorde det de kunne for å påvise dekning, men klarte det ikke.

Også Teleplan gjorde tilsvarende undersøkelser og de klarte heller ikke å oppnå kontakt. Da bør du huske at Teleplan først kritiserte Telenor i media og meldte seg frivillig for å bevise at det var dekning ... de klarte det heller ikke.

Det er vel bare to personer som kan være helt sikre på skyldspørsmålet, men jeg mener det er en gedigen skandale at politiet først ber en mistenkt skylde på en annen, så hevder de har hundre prosent sikre bevis som de slett ikke har, og så hjelper/presser den ene siktede til å endre forklaring når denne ikke stemmer, og samtidig ser vekk fra forhold som taler klart til fordel for han de mangler bevis mot og som de forsøker å få dømt. Det er så man ikke tror det er i Norge. Uansett hva man mener om skyldspørsmålet i saken, burde dette bekymret flere om meg.

15

Jeg skjønner ikke hva GK driver med. Hallgrens har nå ved flere anledninger sagt at saken er så komplisert, det er et omfattende materiale de skal igjennom, bla. bla. bla.

Nå er det også svært krevende at de må avholde møtene digitalt.

Håper de kikker innom her, for da skal jeg herved gjøre saken veldig enkelt for dem.

Da VK ble dømt la tingretten til grunn, og rettsbelæringen for juryen i lagmannsretten la til grunn, at DNA sporene med sikkerhet tilsa 2 gjerningsmenn. I praksis betyr dette at DNA sporet, slik det ble tolket den gang sa at VK var gjernigsmann. To gjerningsmenn kunne ikke tolkes på noen annen måte enn at VK var en av dem.

VK sin mobildata pekte imidlertid sterkt i retning at at VK ikke var gjerningsperson, for mobiltrafikken hans plasserte han på et annet sted enn åstedet da ugjerningene fant sted.

Så, hvordan løste domstolen dette åpenbare problemet, to sterke bevis gjensidig utelukket hverandre. DNA beviset plasserte VK på åstedet. Mobilbeviset plasserte han et annet sted i samme tidsrom.

Jo, Tingretten skjønte bare ikke dette med mobiltrafikken. Så de så i prakis bare bort i fra det. Siden mobiltrafikken ikke var forenelig med de sikre DNA bevisene så måtte det ha en eller annen forklaring, som man ikke kjente til.

For lagmansretten greide aktoratet å få et ekspertvitne til å si at selv om de ikke har greid å måle dekning fra Eg A på å stedet i ettertid kan de ikke utelukke at EgA ga dekning den 19. mai. Denne redningsplanken ble brukt for alt den var verdt, også juryen kunne dømme til tross for mobilbeviset. Det var jo sikre DNA på at VK var på å stedet og det kunne ikke utelukkes at det var dekning på åstedet den 19. mai.

I dag vet vi at det IKKE er sikre DNA spor for 2 gjerningsmenn. Det er ikke noe sikrere spor etter to gjerningsmenn enn det er etter fire gjerningsmenn, og et resultat tilsa vel 17 gjerningsmenn. Det er altså helt umulig å si hvor DNA som ikke tilhører JHA kommer fra.

Mobilbeviset derimot er om mulig enda sikrere i dag. Man har langt mer erfaring med å benytte slikt bevis. Tiltroen til dette beviset er styrket. Mobilbeviset utelukker, utover enhver rimelig tvil, at VK var på åstedet da ugjerningene fant sted.

Situasjonen i dag er at dette ekstremt sterke beviset ikke lenger har et tilsvarende sterkt bevis som er uforenelig med hverandre. DNA beviset plasserer ikke lenger VK på åstedet med noen som helst grad av sikkerhet.

Er det noen som helst tvil om at denne omstendigheten, hadde den vært presentert slik for retten dengang, kunne gitt et annet resultat?

SELVFØLGELIG ER DET IKKE TVIL OM DET.

Dette er jo så åpenbart.

Hvordan GK, når de har all denne informasjonen kan utsette og utsette avgjørelsen sin, mens VK blir sittende med en feilaktig dom er så ekstremt provoserende.

Hvordan DNA beviset og forsåvidt mobilbeviset til syvende å sist skal forstås er opp til en ny domstol i en ny sak å vurdere.

Nå må GK til hel##ete se å få gjenåpnet denne saken. GK må jo være fullstendig korrupt og/eller totalt nedsnødd for å komme til en annen konklusjon en gjenåpning.

13
return_of_drakkar (1) Mobilbeviset betraktes av flere som et moment som utelukker. Det bygger på tidspunktene som er nevnt at den har kontaktene mot EG_A. Det ble testet om den kunne slå inn mot EG_...

(4) Jo, det er en tidslinje med avgjørende klokkeslett.

Bare for å ta det først, så tenker jeg ikke at du mener det er bevis for skyld. Men jeg har jobbet mye med ulike hypoteser, og det er svært vanskelig å lage en sannsynlig og plausibel tidslinje med Viggo Kristiansen som gjerningsmann.

Når jeg ikke får noe til å rime med Jan Helges forklaring, og heller ikke klarer å lage noe som minner om et rimelig og plausibelt alternativt handlingsforløp, er det interessant med personer som slår fast det motsatte. Det er altså av nysgjerrighet og interesse for å finne ut hvordan folk tenker om saken, ikke for å vinne en diskusjon. :-)

Punkt D. kan du stryke, ja. Det er nok ikke riktig. Meg bekjent finnes ingen slik observasjon.

Punkt C. er uklart. Det er flere observasjoner som kan ha vært av barna ved badebrygga etter klokken 19.00, men det foreligger ingen verifiserte observasjoner med sikker tidsangivelse. Flyveren er meget interessant av flere grunner, men det ble lagt vekk av politiet og aldri ført for retten ...

Den siste såkalt sikre observasjonen er at i alle fall ett av barna var i vannet cirka klokken 18.45 - 18.50.

Jeg går ikke inn i alt som skjedde på åstedet, men Jan Helges forklaring om hendelsene på åstedet stemmer ikke. Det er flere forhold og funn som viser at ugjerningene ikke kan ha foregått slik han forklarer.

Selvsagt er det han forklarer om hendelsene i forkant også av betydning for hva som skjedde på åstedet. Jan Helge forteller at han og Viggo Kristiansen gikk sammen inn i Baneheia, at Viggo lokket barna med seg til åstedet og at Viggo der begikk voldtekter og drap. Da er det jo rimelig viktig hvis Jan Helges fortelling om at han og Viggo gikk sammen inn i Baneheia viser seg å ikke være sannsynlig og til og med kan tilbakevises som usann. Det får jo nødvendigvis en ganske stor konsekvens for resten av hendelsesforløpet, og hendelsene på åstedet, hvis Jan Helges forklaring om at Viggo gikk sammen med ham inn i Baneheia ikke er troverdig.

Ja, du har med viktige klokkeslett og hendelser i oppstillingen din, men når jeg sier at oppstillingen din ikke utgjør en tidslinje, så mener jeg at du ikke har satt disse klokkeslettene og hendelsene inn i et sammenhengde teoretisk hendelsesforløp som kan si noe om VKs mulighet til å ha begått ugjerningene.

Du nevner meldingene klokken 18.55 og 18.57. Da må telefonen ha vært innenfor dekningsområdet til mobilbasen Eg_A. Så nevner du meldingen klokken 19.24 og da må også mobiltelefonen ha vært innenfor mobilbasens dekningsområde. Men hvilken konsekvens får det for hendelsesforløpet?

For å ta et konkret eksempel: Jan Helges tidslinje for ugjerningene er (grovt) slik:

De forlot Svarttjønn sammen cirka klokken 18.10.

De gikk til en høyde cirka 50 meter vest for badebrygga i 3. Stampe. Politiet gikk opp ruta sammen med JHA og klokket det til 10 og 7. sekunder. Jeg har gått opp samme rute og har også kommet til 10 minutter.

Altså er de på høyden vest for brygga klokka 18.20 - i JHAs tidslinje.

Her hevder JHA at de observerte jentene på badebrygga (dette stemmer ikke helt med tidslinjen for jentenes bevegeler, men det er nå det han sier).

JHA sier de forlot høyden umiddelbart og gikk gjennom det som senere ble åstedet. Deretter lette de etter teltplasser vest for åstedet i cirka 30. minutter.

Klokken er da cirka 18.55 (5 min gåtid + 30) når de forlater området vest for åstedet i Jan Helges tidslinje (her understreker Jan Helge at han ikke kan si helt nøyaktig om det var en halvtime, men de har ikke vært andre steder i dette tidsrommet, i følge ham).

Så gikk de østover, syd for åstedet, ned på stien som går nordover i retning 3. stampe. Der hevder han at de traff barna ved 2. stampe (syd for badebrygga). Klokkeslettet i tidslinjen ble da satt til 19.00 av politiet og Jan Helge sammen. Det er kombinasjonen av Jan Helges forklaring og observasjonen av barna i vannet crika 18.50, som gjør at politiet setter møtetidspunktet til tidligst 19.00 (barna må få tid til å skifte).

Hvis du nå setter inn Viggo Kristiansens mobildata klokken 18.55 og 18.57, så ser man to umiddelbare konsekvenser. 1) VK må nødvendigvis ha hatt mobiltelefonen med seg da de forlot Svarttjønn 50 minutter tidligere. 2) Han må ha hatt mobilen med seg da de traff barna, og altså har han bragt den til åstedet, hvis Jan Helges forklaring skal stemme. Det er ikke rom i Jan Helges tidslinje og forklaring til at Viggo kan ha forlatt ham mellom 18.57 og møtet med barna cirka klokken 19.00. Det er heller ikke rom i Jan Helges forklaring for at Viggo skal ha forlatt ham og barna på vei til åstedet.

En annen konsekvens, er at tekstmeldingene klokken 18.55 og 18.57 torpederer hele tidslinja. Nesten hele den geografiske ruta fra klokka 18.10 til 19.00 ligger utenfor dekningsområdet som ble målt opp fra den aktuelle mobilbasen. Det samme gjør også veien opp til åstedet og selve åstedet. I tillegg til at man ikke klarte å oppnå kontakt når man låste seg mot basen, er det flere andre mobilbaser som er dominante i dette området. Allerde her burde man bare ha stoppet og sagt at Jan Helges forklaring om Viggo ikke kan stemme. - Eller i alle fall at det nødvendigvis må være så stor saklig tvil om dette kan stemme, at tvilen skulle kommet Viggo Kristiansen til gode, men viljen til å dømme var absolutt ...

Deretter forklarer Jan Helge seg om ruta opp til åstedet. Her er det mye surr. Han forklarer først om en rute som viste seg å ikke være fremkommelig. Denne tegnet han i kart og han lagde også en tegning av åstedet for hånd, hvor han tegnet inn hvor de kom inn i åstedet sammen med barna. Han ga også en ganske detaljert beskrivelse av veien opp til åstedet. Alt dette måtte skrotes under rekonstruksjonen. Jan Helge fant ikke veien og måtte inn på åstedet først, før han bestemte seg for en helt annen rute.

Jeg har gått opp denne nye ruta. Da gikk jeg i vanlig raskt voksentempo og brukte fem minutter fra det angivelige møtestedet til åstedet. Altså må klokken ha vær tidligst 19.05 i Jan Helges tidslinje. Men dette var barn på 8 og 10 år, de gikk i sandaler og de ble lokket med. En del av ruta går også i en relativt bratt motbakke. Sannsynligheten for at tempoet var lavere enn det jeg holdt og at klokka minst kan ha vært nærmere 19.10 da de først kom inn på åstedet er vel ganske stor, tenker jeg (det vil si, jeg tror det var en helt annen sti som ble fulgt inn til åstedet, men for teoriens skyld).

Så gir Jan Helge en rekke ulike tidsangivelser. Han gir et overslag og sier at de skilte lag etter ugjerningene cirka klokka 20 (men han understreker at han ikke er sikker på tiden, men cirka en time, mener han det tok fra de møtte ofrene til de skilte lag etter ugjerningene). I detaljene fra ugjerningene gir han også en del tidsanslag for de ulike handlingene. Jeg går ikke inn i alt det groteske, men nøyer meg med å si at ugjerningene Jan Helge forklarer seg om, neppe kan ha tatt mindre enn 30 minutter. Det vil si at ugjerningene i Jan Helges tidslinje ble begått mellom cirka klokken 19.10 og cirka 19.40.

Deretter vet vi med sikkerhet at barna ble svært godt skjult. Likene ble slept ti meter vekk og lagt under krypfuru. Det ble kuttet 24 einekvister og en eikekvist som ble lagt over likene, og det ble samlet jord. lyng og blader som ble lagt over, til likene var helt usynlige. Alt dette tar åpenbart en del tid.

Jan Helge hevder at de begge var blodige på hendene og at de vasket seg i en dam først etter at de var ferdig med tildekkingen. Etter dette går de bort til en demning som ligger et stienkast unna åstedet. Noen klær som ble liggende igjen på åstedet ble skjult under demingen.

I følge Jan Helges tidslinje har de altså vært på og i umiddelbar nærhet av åstedet mellom ca klokken 19.10 og cirka klokken 20.00.

Hva da med sms til og fra mobilen klokken 19.24 og 19.37? Hvordan passer det inn i tidslinjen? Eller sagt på en annen måte: Hvordan kan Viggo ha vært på åstedet og begått ugjerningene mellom cirka klokken 19.10 og 19.40 og samtidig mottatt og sendt tekstmledinger fra et helt annet område?

Det holder jo ikke bare å si at da må telefonen ha vært innenfor dekningsområdet til mobilbasen. For hvordan kan mobiltelefonen ha kommet dit klokken 19.24? På hvilket tidspunkt i hendelsesforløpet skal mobilen ha blitt transportert vekk fra området ved åstedet og inn i dekningsområdet til mobilbasen? Og ikke minst hvor lang tid har dette tatt? Et annet tema er hvorfor det eventuelt skal ha skjedd og hvor sannsynlig det er at gjerningsmannen eventuelt forlater åsted og offer midt i ugjerningene?

Og hvis vi går tilbake til tekstmeldingen klokka 18.57, hva blir konsekvensen av at VK heller ikke kan være syd for 3. stampe og lokke barna til åstedet sammen med Jan Helge på dette tidspunktet?

Så har man i tillegg en sms klokka 19.37. Hvordan fikk Viggo tak i mobiltelefonen igjen da? Han befinner seg jo fortsatt på åstedet, i Jan Helges tidslinje. Vi snakker her om en mobiltelefon som nærmest svever ut og inn av dekningsområdet på egenhånd ... Og det er her de fleste som skal lage tidslinjer kortslutter. Mobilen er litt her og litt der, avhengig av hvordan det passer, men man glemmer å se om mobilens posisjon i sammenheng med resten av hendelsesforløpet.

Retten snakker om at VK kan ha lagt mobiltelefonen i sykkelveska ved Svarttjønn. Javel, men da har man jo flere problemer. 1) Vitner sier at sykkelen ikke var der. 2) Det tar mellom syv og ti minutter å gå fra åstedet til Svarttjønn, dersom du ikke bekymrer deg over om du blir observert, og går på hovedstiene. Går du i terrenget tar det lenger tid.

Det retten hopper helt bukk over er tidsforløpet. De tar ikke hensyn til at det tar 15-20 minutter å gå tur retur Svarttjønn - åstedet. Dermed plasserer de Viggo både på åstedet og ved Svarttjøn omtrent samtidig. Retten drøfter aldri at denne teorien medfører at VK må ha vært borte fra åstedet i opp mot tyve minutter for å sende tekstmelding ved Svarttjønn klokken 19.37. De drøfter heller ikke om det er sannsynlig at en drapsman forlater åstedet midt i drapshandlingene for å gå og sende sms. De tar alrdi hensyn til Jan Helges forklaring om at begge var blodige på hendene og vasket seg først etter at tildekkingen av likene var ferdig. Retten drøfter heller aldri hvorfor ingen vitner har sett Viggo ved Svarttjønn.

Dessuten tar retten ingen konsekvenser av hvordan hendelsesforløpet påvirkes av han også er ved Svarttjønn klokka 18.57. Nå forsinker man jo hele hendelsesforløpet forut for møtet med barna, og hvorfor er det heller ingen som ser ham ved Svarttjønn klokken 18.57? Og igjen, hvordan rimer det med Jan Helges forklaring at Viggo plutselig befinner seg et helt annet sted midt i handlingsforløpet? En hopper jo over hele Jan Helges forklaring, som jo er litt pussig når den er det eneste som knytter Viggo til ugjerningene ...

I en tidslinje er det altså ikke tilstrekkelig å bare oppgi klokkeslettene og hendelsene. En må se hendelsene i sammenheng. I en alvorlig straffesak må hendelsesforløpet dessuten være a) sannsynlig, og b) bygge på kjennsgjerninger. En kan ikke finne på egne bevis og egne hendelsesforløp som ikke er forenelig med noe av det som blir presentert i retten ...

Langt utlegg ... men altså, hvordan ser din tidslinje ut (hendelsesforløpet)?

Du kan jo begynne her:

Hvor er Viggo klokken 18.57?

Hvor og når treffes barna? - Og hvor er mobiltelefonen nå?

Når ankommer de åstedet?

Hvor er Viggo Klokken 19.24?

Hvor er Viggo Klokken 19.37?

13
stb95 Poenget mitt er at dette skal avgjøres av sakkyndige i en domstol – ikke blant journalister i nyhetsredaksjoner eller debattanter på et nettforum. Jeg skjønner veldig godt at saken...

Alle er enige i at avgjørelsen kommer i Borgarting lagmannsrett etter hvert.

Men om du antyder at dette ikke har medienes eller nettdebattanters interesse, så tar du feil. Denne tråden har nær 10.000 innlegg, du er selv aktiv i den.

Ellers er jeg sterkt uenig i det du skriver om "sakens kompleksitet". Jeg mener dette er en usedvanlig enkel sak. Så kan jo du være uenig. Det eneste som medfører spekulasjoner, dårlige sådan, er om man legger til grunn usannsynlige teorier om VKs mobilbruk, samt forkaster JHAs forklaring, for å plassere VK på åstedet. Plasserer man VK og mobilen hjemme i det aktuelle tidsrommet, forsvinner alle dårlige spekulasjoner.

Det er helt riktig at VK, etter en unison fordømmelse man ikke har sett makan til siden Rinnan og Quisling, kanskje til og med verre, har fått hjelp fra et par håndfull mennesker de siste 10-12 årene. Og omfanget har økt kraftig spesielt siden Jahrs bok i 2017. Dette til tross for hans historikk, som sier ganske mye. Hvorfor skal så mange gi uttrykk for støtte til en person med det rullebladet, om det ikke hadde vært noe i det?

For øvrig er ikke min hensikt å gi noen særlig støtte til VK. Han interesserer meg strengt tatt lite. Da er jeg langt mer interessert i JHA. Men på generelt grunnlag dette med at man ikke skal bli dømt for noe man ikke har gjort, uavhengig av hvem det er snakk om og hva det er snakk om. Det er trolig dette som skaper engasjementet, pluss at det er en så forferdelig sak. Det er en misforståelse om noen tror de som mener JHA må ha vært alene om drapene samtidig befinner seg i en "fanklubb" av VK, eller forherliger hans fortid. Det er to helt uavhengige saker.

Du skriver du velger å stole på rettssystemet. Bare det faktum at denne saken faktisk ble gjenåpnet, på samme grunnlag som man begjærte saken gjenopptatt for over ti år siden, viser tydelig at det kan man ikke. Rettsstatens evne til å korrigere seg selv er for svak, det viser denne saken. Det tar for lang tid, det sitter for langt inne. Selv om denne saken ikke er avsluttet vet vi om andre saker hvor det tok 25 eller 30 år fra drap til endelig renvasking. Jeg tenker på Per Liland og Fritz Moen. Man forsøkte i årevis uten hell, men fikk til slutt gjennomslag. Dette skulle man lære av, og kommisjonen ble opprettet fra 1.1.04. Men lite tyder på at man faktisk lærte, snarere tvert i mot. VK hadde bedre grunnlag for å få sin sak behandlet på nytt enn Per Liland hadde, selv om kriteriene formelt sett var strengere den gangen. Liland hadde verken et godt utelukkelsesbevis (faktisk ikke, selv om man noen steder hevder han satt i fyllearrest da drapene må ha blitt begått), eller noen sikker annen gjerningsmann. VK har begge deler.

Hva studentene har med saken å gjøre må du fortelle mer om. JHAs kjønnshår er på åstedet, mener du studentene har vært involvert?

Hva JHA skulle tjene på å bekreftet politiets teori om at VK var med på det? Mye! Kanskje han trodde han knapt kom til å få fengselsstraff? Han innrømmet ikke at han hadde voldtatt noen, det ble først påvist i 2010 da hans DNA i sæd ble funnet. Han slapp å erkjenne grove pedofile handlinger, samt ansvar for drap, overfor sine nærmeste og hele samfunnet. I stedet fikk han stå i retten og hevde han var et offer, og ble trodd. At noen kan spørre hva han hadde å tjene på det forstår jeg ikke. Hva mener du egentlig med et slikt spørsmål?

Om en person ut av det blå gjør noe så forferdelig, så mener du at de nærmeste skal skjønne det og varsle politiet? Det er jo en spekulasjon uten noe dekning. Det er mange eksempler på folk som har begått forferdelige handlinger, uten at de nærmeste "forstod det på dem".

11

ALDRI hadde jeg trodd jeg skulle skrive en betraktning om denne tragiske saken...

...For som mange andre her sør- så var jeg også ganske så overbevist om både JHA og VK sin skyld i dette her!

"Kan han ikke bare innrømme det" tenkte jeg om VK som stadig benektet skyld til tross for at DNA-bevis i større eller mindre grad vel knyttet begge 2 til åstedet?

Dog har jeg helt siden den gang funnet det særdeles spesielt at man så til de grader lente seg på forklaringen til JHA: en person som beviselig hadde vært så syk og gjennomført noe så uhyre bestialsk og grufullt som å voldta og drepe ei lita jente- at hans forklaring skulle være det som vel i størst grad lenket Kristiansen til ugjerningen!

Men så klart har tvilen meldt seg med årene- spesielt de siste månedene etter at jeg begynte å studere saken litt nøyere:

og da er det flere ting som skurrer: *som f.eks at Kristiansen ikke la fra seg flere biologiske spor etter hans angivelige gjøren og laden på åstedet. Hvordan er det mulig å gjøre både det ene og andre mot disse 2 jentene uten å legge fra seg såpass mye til spor at man uten tvil kan lenke vedkommende til ugjerningen?

*hvordan kan Andersen si at han ikke ville drepe jentene: så får han en kniv i hånden og gjør det likevel fordi han følte seg truet? Hvorfor ikke heller gå til angrep og på en eller annen måte uskadeliggjøre Viggo Kristiansen som angivelig kom med dette uhyrlige forslaget?

*og selvsagt skurrer det jo også alt dette med denne mobilen til Kristiansen og meldingene han får og mottar via denne basestasjonen som ikke dekker drapsstedet- på tidspunkter og intervall som heller ikke sannsynliggjør hans deltagelse på åstedet?

Viggo Kristiansen var nok en drittsekk og en liten plage i nabolaget på Eg! I tillegg hadde han sine svin på skogen mtp. disse sakene om denne lille jenta han forgrep seg på osv.

Men selv for slike typer folk- så kan det vel gå en grense for hvor langt man er villige til å gå? Og det å være så syk at man voldtar og myrder ei uskyldig jente på 8-10 år: det er langt langt over grensen for de aller fleste av oss- inkludert de "simpleste" av oss også antagelig (?)

Det sagt: jeg skal ikke være bastant på at VK er uskyldig! Er han skyldig har han fortjent hver eneste dag bak lås og slå!

Men heller altså mer og mer mot at dette er Norgeshistoriens største rettsskandale- og da er det i så fall en fryktelig skremmende tanke:

Fryktelig skremmende å tenke på at en uskyldig mann kan risikere å bli dratt inn i en så stygg sak- og i tillegg bli dømt for det, mest på bakgrunn av utsagnene til det som fort kan være den eneste gjerningspersonen- og vips: så ryker 21 år av dine beste år på å sitte i fengsel!

Som sagt så var jeg lenge trygg på VK sin skyld i denne saken! Likevel har jeg hele tiden "støttet ham" i å begjære saken gjenopptatt: for mener man seg uskyldig dømt- så skal man ha ubegrensede muligheter til å be om gjenopptagelse- selv om dette har vært aldri så tungt for byen Kristiansand og tilsvarende tøft for de rammede familiene!

"Nå må han slutte! Det er så fælt for de etterlatte" har vært mantraet her nede når disse begjæringene har kommet opp med jevne mellomrom. Men på tross av min flere år lange overbevisning om VK sin skyld forundret jeg meg likevel over at ingen skjenket en tanke hvor fælt det måtte være hvis det virkelig var en uskyldig person som ba om gjenopptaking av saken!

Og nå ser vi hva en utrettelig kamp har ført til: ny gjennomgang av saken, forvaring opphevet og VK er igjen en fri mann!

Jeg er som sagt ikke brennsikker på VK sin rolle i denne saken- men det føltes likevel riktig å se bildene fra løslatelsen i går kveld! Endelig skal vi om relativt kort tid sannsynligvis få avklart denne saken- en gang for alle: for sånn som det har blitt- så er der altfor mye tvil om alt har gått riktig for seg!

Ikke ser jeg for meg at han er noe særlig farlig heller nå- i alle fall ikke for de rammede familiene! Tror VK "har brukt nok tid av livet sitt" på disse familiene til at han på noen som helst måte aktivt vil oppsøke dem og være ubehagelig overfor dem. Om noen så er det nok heller JHA som bør håpe å unngå å møte VK- men ser mer for meg at de aktivt unngår hverandre.

Til slutt en litt interessant observasjon at det er tidligere ordfører Harald Furre som uttaler seg på "Kr.sand kommunes vegne" da nåverende ordfører Jan Oddvar Skisland aldri mer vil kommentere saken!

10
daniekr [sitat…] Men her er det mange som blander kort og mandater. Kommisjonen skal ikke vurdere skyld eller uskyld direkte. Det er selvsagt kjernen i enhver sak men det er rettsbehandlin...

- DNA-beviset antydet to gjerningsmenn. Det er sådd tvil om dette i ettertid og noen eksperter mener det er for svakt til å brukes i det hele tatt. Men DNA-beviset var ikke et fellende bevis i seg selv. Det verken felte eller utelukket VK. Dvs., isolert sett ikke noe revolusjonerende nytt. Påtalemyndigheten kan fortsatt argumentere for det samme som sist, også er det opp til retten å vurdere det dithen at dette styrker eller svekker saken om to gjerningsmenn, eller se bort ifra det.

- Telefonbeviset ble lagt fram i retten opprinnelig. Det ble også der tatt stilling til at dette kunne utelukke Viggo, men retten står fritt til å forkaste eller vurdere hvilke beviser etter eget forgodtbefinnende. At man fortsatt står på at dette er et utelukkelsesbevis er ikke noe nytt. Det er nok strengt talt heller ikke et nytt bevis at man får en ingeniør til å skrive en analyse av gamle rapporter, selv om det blir fastholdt som noe revolusjonerende nytt.

- JHAs forklaring var derimot et fellende bevis. Både JHAs og VKs troverdighet var et tema i rettssaken. Det er ikke noe nytt å mene at JHA ikke er troverdig. Det tok retten stilling til og valgte å tro på JHA. At man mener det er feil å tro på JHA, er ikke et nytt bevis. Dog er det nytt at DNA-undersøkelser i ettertid antyder at JHA var mer delaktig enn han forklarte, noe som ytterligere svekker hans troverdighet. Er det nok til å velte hele saken? Det kan man jo diskutere.

Men, så er jo kjernen at sammenstillingen av bevisrekken med andre nyanser og vinklinger nå kan tyde på et ganske annet helhetsbilde. Her er min oppfatning at kriteriene muligens ikke legger nok til rette for et skjønnsrom for å se utover de enkelte eller grupper av bevis, og nettopp se på den logiske helheten i saken. Og da blir spørsmålet om kriterier og mandat er for snevre og strenge. I verste fall er kommisjonens medlemmer firkantede byråkrater, men de finnes overalt.

Jeg syns i alle fall det er langt mer konstruktivt (og fruktbart) å diskutere de formelle rammene enn å antyde agendaer og svak faglig integritet hos de konkrete personer som måtte ha vervene til enhver tid.

For å utdype mitt forrige innlegg.

For min del er det fullstendig irrelevant hva man mener om skyldsspørsmålet, men et minimumskrav er at de faktiske forholdene i saken fremstilles på en korrekt måte. Noe som er vesentlig i forhold til hvordan gjenopptakelseskommisjonen vurderer saken.

DNA beviset ble presentert som sikkert bevis for at det måtte være to gjerningsmenn og VK kunne ikke utelukkes. Det skal ikke så mye til for å referere til Kristiansands byrett:

Det forhold at man har funnet DNA fra to forskjellige menn er videre et vesentlig bevis når man skal vurdere troverdigheten av Andersens forklaring, når han hevder at Kristiansen var med i Baneheia og utførte drapene og voldtektene.

Rettsbelæringen i lagmannsretten?

Verdien av DNA beviset er vanskelig å måle, men det var så vesentlig at forsvareren til Viggo Kristiansen måtte trekke frem muligheten for at det kunne være en ukjent person som Jan Helge dekket for ved å implisere Viggo. Det var så vesentlig at Viggo Kristiansens sterkeste kort, aktiviteten på mobiltelefonen, ble avfeid som en umulighet opp mot de øvrige bevisene. Det ble oppfattet som et vesentlig bevis for vurderingen av Jan Helges troverdighet.

Jeg ser liten grunn til å undervurdere betydningen, hvordan det ble brukt går klart frem i gjenopptakelseskommisjonens begrunnelse. Påtalemyndigheten må gjerne argumentere for at de fortsatt mener det er DNA funn fra to gjerningsmenn, men slagkraften vil være en helt annen.

At troverdigheten til begge var et tema under rettsakene er helt greit, man sa jo mer eller mindre rett ut at man ikke trodde på Jan Helge når det kom til hans egen involvering men at man trodde på hans forklaring om Viggo.

Det er vesentlig at all ekspertise om avhørsteknikk kritiserer avhørene av Jan Helge og politiets vilje til å ettergå informasjonen for å kvalitetssikre innholdet. Andre momenter er jo følgende:

Videre støttes Andersens forklaring når det gjelder lokaliseringen av DNA fra ham bare på Stine Sofie Sørstrønen, og ikke på Lena Sløgedal Paulsen.”

I ettertid så vet vi jo at det var politiet, basert på de tekniske funnene, som måtte korrigere forklaringen til Jan Helge etter at han først insisterte på at det var den andre jenta han forgrep seg på. Dette var ikke retten klar over.

Flertallet i gjenopptakelseskommisjonen kommer jo med en ganske grundig redegjørelse rundt disse elementene. Hva hvis retten aldri feilaktig ble informert om sikkert bevis for at det måtte være to gjerningsmenn, hva hvis mobilbeviset dermed ble vektet som et mulig alibi, hva hvis retten ble informert om de gjentatte løgnene som Jan Helge kom med og troverdigheten hans ikke ble styrket av DNA beviset. Hva hvis retten ble kjent med at han først insisterte på at det var den andre jenta han forgrep seg på.

Flertallet argumenterer for det samme som jeg har gjort i en årrekke, sakens realiteter per dags dato er vesentlig forskjellig fra hvordan det ble presentert og tolket av begge rettsinstansene. Uavhengig av hvorvidt man er enig med flertallet eller ei, så er det jo vanskelig å ikke forstå betydningen av det de skriver.

Jeg sliter oppriktig talt med å forstå hvorfor ikke mindretallet høster enorm kritikk for noen av argumentene de kommer med. Siv Hallgren argumenterer altså for at juryen visste mer om DNA beviset og usikkerheten, selv om den sakkyndige, Bente Mevåg, presenterte det som sikkert bevis for to gjerningsmenn.

Etter mindretallets syn må det per 2000 – 2002 ha vært slik at det var en allmenn forståelse for at man i en drapssak som denne måtte sikre spor på en omhyggelig måte for å forhindre at analyser av 283 DNA ikke ble forurenset. Vi forutsetter at juryen til en viss grad må ha hatt en forståelse av dette, i og med at slik sporsikring både er tema i krimlitteratur, filmer og i media, men også noe man fikk problematisert i rettsforhandlingene.

Det var altså et tema i krimlitteratur, filmer og i media, ergo burde altså juryen hatt en forståelse for det når den sakkyndige i en rettsak konstaterte sikkert bevis for to gjerningsmenn. Det er jo en direkte sinnsvak spekulasjon

At man fikk problematisert det i rettsforhandlingene er jo også en overdrivelse. Forsvareren til Viggo Kristiansen forsøkte å trekke inn usikkerhet men ble avfeid av den sakkyndige, Bente Mevåg, som konstaterte at Spanjolene var kommet lengre enn noen andre forskningsmiljøer og at hun mente de hadde dekning for konklusjonen. Man forventer at en forsvarer lanserer alternative teorier for å oppnå lavere straff eller frifinnelse, man forventer at en sakkyndig er nøytral og presenterer bevisene slik de foreligger. Så nei, når den sakkyndige ikke problematiserer noe som helst men konstaterer at det er sikkert bevis for to gjerningsmenn, så har jeg svært store vansker med å se for meg at juryen på en tilstrekkelig måte har fått problematisert DNA funnene..

En sakkyndig uttaler at det er sikkert bevis for to gjerningsmenn og at Spanjolene er kommet lengre enn noen andre forskningsmiljøer, eventuell usikkerhet avfeies annet enn at man ikke kan utelukke at det er Viggo Kristiansen men ikke konstatere det. Allikevel skulle altså juryen visst bedre, fordi DNA var et TEMA I FILM, MEDIA OG KRIMLITTERATUR.

Jeg oppfatter argumentasjonsrekken som direkte skremmende.

10
torhag Flere spørsmål som fortjener svar, så det kan bli langt... --Tidsrommet 19. mai kl. 1750 til kl. 2019 er meget viktige i denne saken. Politiet gjorde en stor jobb med å kartlegge a...

Til Tronsrud: Det er jo et 3. alternativ. Du sier 1) sykkel låst til bommen, eller 2) Kristiansen syklet hjem kl. 1810. Det 3. alternativet er jo, såfremt at begge er skyldig så har Kristiansen uten tilgang til å låse sykkelen valgt å ta den med stykke innenfor bommen og plassert den i terrenget nær en naturlig retrettvei. Så når politiet spør Andersen om hvordan Kristiansen kunne han klart å låse fast sykkelen og han bli svar skyldig sier du bare at han har åpenbare forklaringsproblemer. Men kan ikke det også skyldes ikke bare at han selv skal gi uriktige forklaringer om hva han selv gjorde og ikke gjorde, men han har en medsammensvoren som insisterer på at de skal nekte for å ha vært i Baneheia denne kvelden men når de blir avslørt så kommer denne oppdiktede historien om at han kneppet igjen en av hengelåsene og derfor måtte sykle på leting etter reservenøkler.

Som du sikkert skjønner er jeg ikke her så ofte lenger. Det har vel den forklaring at mye av diskusjonen blir stadig mer absurd. Prøver å svare og gi noen relevante opplysninger, men diskusjonene blir stadig mer svevende.

Når folk i fullt alvor mener at barna kan ha gått til åstedet selv ... og ikke forholder seg til noen av sakens fakta, men bare hiver ut klokkeslett og ville teorier i øst og vest, så vel ...

Uansett: Denne posten du skrev føyer seg inn i den rekken. Her skjønner jeg ikke bæret av hva du mener. En medsammensvoren? Snakker vi om en tredje person nå?

For å prøve å bringe det litt mer inn i normale baner: Hvis du blir beskyldt for å ha begått drap. La oss si barnedrap og voldtekter. Hva er da den naturlige konsekvensen av at vedkommende som beskylder deg for drap åbenbart ikke forteller en sannferdig historie? Skal man a) Dømme deg likevel? b) Drite i at påstanden er usann og bare finne på noe helt annet og dømme deg på en fantasi? Eller c) Frikjenne deg fordi påstandene om deg åpenbart ikke stemmer? Jeg vet hva slags rettsvesen jeg vil ha ... og det jobber jeg for å prøve å få til.

I Baneheia-saken er det i prinsippet tre fortellinger om hva som skjedde etter møtet ved Svarttjønn. Viggos forklaring. Jan Helges opprinnelige forklaring før arrestasjonene. Jan Helges forklaring etter at han ble arrestert og oppfordret til å trekke inn Viggo i saken.

De to første innebærer at Viggo syklet hjem og at Jan Helge ble igjen alene (både Viggo og Jan Helge sier dette den 14. juli 2000). Jan Helges nye forklaring innebærer at Viggo låste sykkelen ved bommen.

Er det da irrelevant at Jan Helges siste forklaring åpenbart ikke er riktig?

Andre forklaringer finnes ikke i saken. Det eksisterer ingen fortelliger om at Viggo har låst eller gjemt sykkelen noe annet sted. Da er vi over i fantasiland.

Vanskelig å tolke hva du mener med setningen om medsammensvoren og avslørt og finner på historien om leting etter reservenøkler.

Men bare for å klarlegge; Både Jan Helge og Viggo forklarte dette før de ble arrestert. Begge sa at Viggo kom for å hente reservenøkler, at de snakket litt sammen og at Viggo dro hjem. Viggo fortalte at han først ringte til Jan Helges far og fikk vite av ham hvor Jan Helge var. Faren til Jan Helge forteller det samme i avhør. Han forteller at Viggo hadde låst seg ute og at det var han som fortalte Viggo hvor Jan Helge var. Det er åpenbart ikke noe Viggo finner på i ettertid.

10
Jobs Nei,les selv i fra linken til TV2. Det kom fram at Viggo Kristiansen hadde lusket rundt i nabolaget og kikket inn igjennom vinduene. Det ble beslaglagt flere grove pornofilmer, sam...

Nei,les selv i fra linken til TV2.

Du henviser til en artikkel av Trond Solvang fra 2011. Det er imponerende at det er mulig å få plass til så mange feil og overdrivelser i en og samme artikkel. Solvang er jo kjent for å mene at ingen feil er gjort i denne saken, ganske utrolig at han fremdeles kan stå for dette, men desto mindre utrolig at han ikke lenger får dekke saken for TV 2, slik det ser ut, i likhet med Inge D. Hanssen som tabbet seg ut på direkten dagen gjenopptakelsen var et faktum.

Noen eksempler på feil og overdrivelser i artikkelen:

"Drapsdømte Kristiansen ble av rettspsykiateren beskrevet som en seksualpsykopat."

Nei, dette ble aldri nevnt av noen rettspsykiatere som vurderte VK. Det ble derimot sagt av en psykiater på generelt grunnlag før VK ble arrestert, altså at den som har gjort dette må være en seksualpsykopat. Da blir logikken at siden VK ble dømt, så er han en seksualpsykopat. Men når det sås tvil om dommen, så blir det sirkelargumentasjon å hevde "han ble vurdert til å være en seksualpsykopat, da må han være skyldig".

"Da Andersen ble pågrepet spurte han om Kristiansen også var tatt."

Ja, men i retten kom det frem fra en av de som arresterte ham at han sa dette først etter at han fikk lese arrestordren, hvor både hans og VKs navn stod. Så ikke akkurat merkelig å spørre om det. Hvorvidt VK også fikk lese tilsvarende vet vi ikke, har ikke funnet kilde som verken bekrefter eller avkrefter det, men ikke urimelig å tro politiet kan ha hatt en strategi om å få de to til å snakke om hverandre, da de måtte få JHA til å snakke om VK eller VK til å snakke seg selv inn i saken for å kunne holde på VK.

"Allerede i sitt første avhør, da han ble konfrontert med at det fantes DNA-bevis mot ham, tilsto Jan Helge Andersen ugjerningen. Han forklarte seg i detalj og trakk også inn sin beste venn, Viggo Kristiansen i saken. Andersens forklaring stemte godt med de tekniske funnene på åstedet. Han drøyde en måned før han fortalte om de seksuelle overgrepene han selv hadde vært med på."

Dette er jo fullstendig latterlig. Han tilstod ikke, ei heller da han ble konfrontert med DNA-funn av ham, men tilstod, eller "tilstod" etter å ha fått beskjed om at politiet trodde han var et offer for VK, før JHA hadde sagt noe om at VK var med på det. Solvang nevner altså ikke dette, temmelig utrolig. Og JHAs forklaring stemte IKKE godt med de tekniske funnene på åstedet. Ikke i det hele tatt.

"det var DNA fra to menn"

Da artikkelen ble skrevet var det alt sådd alvorlig tvil om dette fra to sakkyndige, noe som selvsagt ikke nevnes i artikkelen. Og på bakgrunn av denne tvilen ble altså saken gjenopptatt ti år senere.

Ellers hevdet ikke VK at han ikke var i Baneheia, da han ble gjort oppmerksom på at han var ved parkeringsplassen fortalte han dette til politiet uoppfordret.

Måten han omtaler mobilbeviset på er jo også særdeles spekulativ.

Ellers kjenner ikke jeg til at det skal være vitner som sier at VK begikk overgrep mot en fem år gammel gutt, altså foruten gutten selv, som fortalte om dette etter at det ble kjent at hans storesøster hadde vært utsatt for overgrep fra VK.

Han skriver også at VK endret mye på forklaringene sine. Uten å nevne konkret hva dette "mye" er.

Han hevder VK innrømmet å ha vært på åstedet noen år tidligere, men det VK sa om dette var at han hadde syklet i området. Ikke på åstedet, det har aldri vært snakk om at han syklet oppi terrenget der.

"Kristiansen truet sin onkel med kniv under en episode forut for drapene i Baneheia."

Var det uka før? En måned før? Nei, det var 6 år før, da han var 14 år, eller noe sånt. Ganske utrolig å skrive "en episode forut for drapene".

Denne artikkelen inneholder vel flere feil enn setninger, jeg gadd ikke nevne alt, og det er ikke rart at TV 2 i nyere tid har fjernet T. Solvang fra saken. Mer merkelig at de faktisk lar denne artikkelen stå ute på nett fremdeles, men det blir jo et greit tidsvitne for å vise hvilken holdning som rådde i mediene i starten av gjenopptakelsesprosessen.

9
sisyf0s [sitat…] Jo, jeg har satt meg veldig godt inn i saken og vet så godt som helt sikkert at han har blitt utsatt for et justismord. Og jeg bedømmer selvfølgelig hans oppførsel i fengs...

Jo, jeg har satt meg veldig godt inn i saken og vet så godt som helt sikkert at han har blitt utsatt for et justismord.

Denne typen utsagn hjelper ikke saken. Hobbyetterforskning etter sekundær- og tertiærkilder (fortrinnsvis anført av partsrepresentanter) iblandet kicket av å jage en sensasjon gir fort en følelse eller opplevelse av å ha innsett en sannhet som motpartene/"systemet" ikke er i stand til eller har en agenda/interesse i å dekke over.

Er VK uskyldig? Hvem vet.

Er det ovenstående som er grunnen til eksplosjonen i true crime-fascinasjonen og det oppsiktsvekkende engasjementet mange har i å renvaske de som "systemet" mener er skyldige? Absolutt. Se på engasjementet rundt Tom Hagen, Bertheussen, osv. Ikke måte på inkompetanse hos påtalemyndigheter og politi satt opp mot de rettskafne og alltid uskyldige motpartene.

I VK sin sak er det imidlertid en noenlunde sannsynlig alternativ teori til den dommen som ble avsagt, som jo er en styrke. Blir spennende å se om det blir ny rettssak. Om det ikke blir det, så kommer man nok aldri videre fra dagens status i diskusjonene.

9

Sakser denne fra diskusjon.no, som igjen er fra fb. Skrevet av Ørjan Hesjedal. Interessant om mobil i denne saken for de som vil lese mer om det.

Du... som alle andre som har fulgt litt med på denne saken har sikkert sett at mediene har vist frem dekningsområdet for Eg_A basestasjonen? Du har sett kartet som viser at basestasjonen har dekning helt opp til kanten på høydedraget i Baneheia i den nordlige enden?

Problemet med det dekningskartet er at det gir et uriktig bilde av hvor VK kunne hatt dekning på mobilen sin.

Da Telenor og Teleplan gikk rundt i Baneheia for å måle signaler fra basestasjonene, så slo de av 6 sendere som hadde dekning i Baneheia for at de ikke skulle få forstyrrelser når de skulle måle dekningsområdet til Eg_A. Når jeg nå skriver "dekningsområdet" så mener jeg ytterpunktene for der ingeniørene fra Telenor og Teleplan kunne måle mikroskopiske signaler fra basestasjonen Eg_A som kunne fanges opp med en mobiltelefon.

Men den definisjonen av "dekningsområde" er jo noe HELT ANNET enn hvorvidt telefonen ville slått inn på den basestasjonen.

Eg_A både var- og er fortsatt i dag, en retningsfokusert basestasjon som peker østover. At den er retningsfokusert betyr at den både sender og mottar over mye lengre avstander i den retningen, mens den sender og mottar MYE kortere avstand i motsatt retning. Bommen og åstedet ligger cirka i vest-sør-vest og sør-vestlig retning i forhold til Eg_A. Altså i et området der senderen ikke vil sende eller motta kraftige signaler.

Som jeg skrev over, så var det 6 andre basestasjoner som hadde gode signaler i Baneheia. Noen kraftige retningsfokuserte sendere i sør, som var rettet mot Baneheia stod på Caledonien og en en basestasjon stod på Odderøya. En basestasjon på politistasjonen hadde også deknining i Baneheia. I vest står det to sendere, hvor i hvert fall den ene som er ganske kraftig hadde god dekning i Baneheia.

Om du søker i Google Maps på "Serit Agder", så vil du få opp det tårnet der senderen som er nærmest 3. Stampe og åstedet står. Den senderen er retningsforkusert mot sør, ned mot byen. Men du ser selv hvor nærme den står. Det er knappe 200 meter fra åstedet.

Det vil altså være mange sendere som har mye sterkere signaler enn Eg_A i Baneheia. Også i det området som er tegnet inn som dekningsområdet for Eg_A vil det være andre sendere som har sterkere signaler i deler av området. Dekningsområder overlapper hverandre mye.

Det er faktisk også usikkert om Eg_A har sterkest signal av konkurrerende basestasjoner nede ved- eller et lite stykke høyere opp enn bommen.

Mobiltelefonen velger jo ikke en basestasjon fordi basestasjonen har dekning. Mobilen vil velge den basestasjonen som har det beste signalet. Du kan teste det selv på din egen mobil. Det finnes apper som leser signaler fra alle basestasjonene rundt deg, og du vil se hvilken basestasjon den velger, og når den bytter.

Så nå vet du at det dekningskartet du har sett, og som ble presentert for domstolene er en forvrengning av sannheten, fordi det dekningsområdet dommerne ble presentert, ikke er det området der telefonen ville slått over på den basestasjonen, men ytterkantene av der det var mulig å registrere signaler fra basestasjonen Eg_A.

Her har aktor og advokater i saken forsøkt å forvrenge bildet for å tilpasse bevisene slik at bevisene skulle passe med konklusjonen. Kall det gjerne "juks", "manipulasjon" eller "forvrengning av virkeligheten".

Mobilbeviset er ikke bare et indisium. Det beviset er et utelukkelsesbevis, gitt at man skal tro på JHAs forklaring om at Viggo hadde mobilen sin med seg.

Om du konstruerer hypotetiske forslag om at VKs mobil lå hjemme, så må man bevege seg over i hinsides absurde forklaringer om at Viggo hypotetisk kan ha løpt som en faen gjennom Baneheia for å rekke å lese og sende sms, samt ringe i telefonen. Og mellom disse sms'ene og telefonene løp han som en faen tilbake til åstedet og JHA. Dette skal da ha skjedd uten at noen så eller hørte en blodig faen som løp der oppe mordkvelden. Det blir for dumt å påstå noe så absurd. Det var jo hauevis med mennesker som var ute og gikk i Baneheia denne kvelden.

9
Slikkepott [sitat…] Nei. Påtalemyndigheten, og resten av forsamlingen, ble ikke gjort oppmerksom på det potensielle alibiet før Telenor mot slutten av rettsaken presenterte problemstillingen....

Påtalemyndigheten, og resten av forsamlingen, ble ikke gjort oppmerksom på det potensielle alibiet før Telenor mot slutten av rettsaken presenterte problemstillingen.

Offisielt ja ...

Men det er nok dessverre ikke helt slik det står i etterforskningsdokumentene. Politiet ba om info om flere basestasjoner for å sjekke hvor vitner hadde vært ...

En av disse telefonnummerne de ba om basestasjons-info om tilhørte en viss Viggo Kristiansen.

I avhør var det politiet som konfronterte Viggo med hans mobiltrafikk, ikke omvendt. På et tidspunkt spurte de ham om han var klar over at politiet kunne finne ut hvor telefonen hadde vært. Det er med andre ord dokumentert av politiet selv at det var tema lenge før rettssakene hvilken basestasjon VK hadde hatt trafikk over. Så hvorfor la de det sporet dødt?

Jeg tenker mitt om det.

9

og jeg rekner med at det finnes flere bevis for at Kristansen var skyldig.

Feil. Det finnes INGEN bevis for at Viggo Kristiansen var skyldig. Jeg har fulgt denne saken over flere år og dette mobilbeviset er ikke nytt. Mobilbeviset gir han alibi. Han sendte to tekstmeldinger og hadde en lengre samtale når drapene ble begått. På et annent sted enn baneheia.

Den eneste det ble funnet DNA fra var Jan Helge Andersen. Ingen DNA fra Viggo Kristiansen.

Det er ikke tvil om at Viggo Kristiansen har blitt utsatt for et justismord og jeg tror faktisk han kan være uskyldig også.

Min teori er at Jan Helge Andersen begikk disse drapene alene. Han dro inn Viggo Kristiansen i saken for å slippe å stå alene om disse ugjerningene og førte til også at sakens eneste busemann slapp billigere unna.

Men for å understreke. Det eksisterer NULL bevis for at Viggo Kristiansen deltok. Kun JHA sitt vitnemål. Et vitnemål som ikke er særlig troverdig. Jeg tror vi snakker om et av der groveste justismord i nyere historie.

Men det finnes derimot en rekke beviser som ikke knytter VK til åstedet. De ble ignorerte og det er selvsagt en skandale, men samtidig ikke et ukjent fenomen i det norske rettssystmet dessverre.

9
torhag Det gjør han nødvendigvis ikke. Han forteller selv at han oppbevarer mobilen i sykkelveska hver gang han sykler i Baneheia. Han sender en melding kl. 1857 og neste gang kl. 1937. B...

Det er ikke så lett dette her å få denne mobilbruken til å passe inn, er det vel? Dere setter opp tidspunktene og regner ut at VK har hatt minst 25 minutter på åstedet. For det er jo veldig sansynlig at VK på forhånd har hatt kontroll på all mobiltrafikk fra han angivelig forlater mobilen sin i sykkelen som han møysommelig plasserte på en lur plass som var nærme åstedet men likevel hadde så god dekning til EG_A at ingen andre basestasjoner slo inn.

Videre har selvsagt VK og JHA samarbeidet slik at JHA kan gjemme likene alene og kle jentene alene slik at VK kan komme seg avgårde i tide til å sende flørtemeldingen sin kl 19.37 slik at han har alibi siden han vet at han sender melding fra basestasjon EG_A. Så kan han gå hjem i forveien og ringe noen venner slik at han kan skaffe alibi til JHA også. JHA på sin side forteller politiet at han ble truet til å gjøre alt dette, men VK var borte litt for å sende flørtemelding. Deretter teleporterte han tilbake til JHA slik at han rakk å hjelpe og vaske kniven i 5 minutter.

Var det omtrent slik det skjedde?

8

return_of_drakkar og oddvar_kjempebr:

Eg trur de bør avslutta denne diskusjonen, då mykje av det hev lite med saka å gjere og er forvirrande for dei som les her, sidan det er komme heilt på viddene. Med hovudfag i statistikk kan eg vera freista til å blanda meg inn i dette med bayesiansk statistikk, men det får ev. skje på vitenskapsforumet.

Definisjonen av kva eit utelukkingsprov er er det sentrale her, og sidan mobilprovet pulviserer JHA sin forklaring fullstendig er det frifinnande, med mindre JHA eller nokon andre skulle klara å forklara kva som skjedde i lys av dette provet. Men det ville blitt ei for stor endring av forklaringa til at ein kan festa noko lit til det.

Om ein ser fullstendig vekk frå forklaringa til JHA, samt kva som er sannsynleg oppførsel og flaks osv. så er det mogeleg å pressa VK inn i det heile slik return_of_drakkar foreslår, det er ikkje det spor vanskeleg. Ein kan f.eks. seia:

Kva om jentene gjekk til åstaden sjølv, slik at ein ikkje trengte tid til lokking? Kva om VK sprang opp dit, overraska dei, valdtok og drepte dei på nokre få minutt, og så sprang han heim att? Kva om alt JHA sa var lygn, at han i staden tilfeldigvis kom opp på åstaden og såg dei drepte, mista eit kjønnshår, og fekk utløysing av opphisselse, og fann ut han skulle dekka til ofra etterpå? I teorien mogeleg, og dermed kan ein hevda at mobilprovet ikkje er eit utelukkingsprov. Men i forhold til sunn fornuft og den forklaringa som fekk VK dømt, så er det heilt openbart eit utelukkingsprov, sidan handlingane til JHA og VK slik JHA forklarer er umogeleg å få til å passa med mobilprovet, ikkje ein gong i nærleiken.

8
storpeder [sitat…] Siden JHA var med i HV-ungdommen, og HV var med blant de totalt 0,5 % av Kristiansands innbyggere som lette etter jentene, så kan man sikkert si at man kunne reagert litt...

Siden JHA var med i HV-ungdommen, og HV var med blant de totalt 0,5 % av Kristiansands innbyggere som lette etter jentene, så kan man sikkert si at man kunne reagert litt på hvorfor han ikke deltok. For VK derimot, som ikke var med, ikke fullt så mye på at han ikke var blant de 0,5 %. Det skurrer ikke "veldig" at en 20-åring ikke gadd delta på en leteaksjon etter noen han ikke visste hvem var, og jeg vil tippe det var mange på samme alder i nærområdet som heller ikke var blant de 0,5 %. Hadde VK deltatt, og sågar vært den som fant jentene, så ville det nok blitt brukt som det sikreste beviset på at han var skyldig.

Her hadde faktisk JHA en helt ryddig og riktig forklaring. Hans gruppe i HVU ble ikke innkalt til leteaksjonen. De ble bedt om å være klare, men jentene ble funnet før de ble bedt om å bistå. Dette ble også bekreftet av en av lederne i HV.

Som du sier var VK ikke med i HVU på dette tidspunktet.

Ellers er det helt riktig som du sier at deltakelse i leteaksjonen ville blitt brukt mot dem. GMP-gruppa i Kripos påpekte at det er relativt vanlig at gjerningsmannen i slike saker prøver å ta plass i etterforskningen. Basert på internasjonal erfaring mente de at gjerningsmannen kunne finnes blant de frivillige i leteaksjonen.

Det ville jo gitt JHA en god mulighet til å forklare senere funn fra ham på åstedet, om han ikledde seg HV-uniform og deltok i letingen. - Men av ovennevnte grunner gjorde han ikke det.

Dette er ett av flere eksempler på hvordan alt som kan brukes mot de domfelte blir brukt helt uten reservasjoner. Enten de deltok i letekasjonen eller de ikke gjorde det, ville det blitt brukt som bevis for skyld.

7
storpeder [sitat…] Nå spekulerer jeg bare, men det er det noen grunn til å tro at de andre som skal beslutte noe i saken, altså alle foruten leder, i det hele tatt har vært involvert i prose...

Jeg prøvde å lese meg litt opp på det, men er ikke så lett å finne så mye ny informasjon (Kanskje Tronsrud kan fortelle mer, eller bekrefte hvorvidt jeg er på rett spor)

En etterkontroll av gjenopptakelseskommisjonen, utført i 2012, var interessant å lese:

3.1.5, for å være spesifikk.

Utredningen av de faktiske og rettslige spørsmål som begjæringen reiser, foretas av et sekretariat som i tillegg til selve utredningen skriver en innstilling som kommisjonsmedlemmene kan basere sin behandling på. Sekretariatets organisering og sammensetning er nærmere beskrevet under punkt 3.1.4. Selv om kommisjonsmedlemmene selv ikke utreder saken, understreket departementet i forarbeidene at det hviler et ansvar på disse for å kontrollere at saken er tilstrekkelig utredet, og eventuelt sende den tilbake til utrederne dersom det er behov for supplerende arbeid før saken avgjøres

Den som utreder en sak vil selv velge hvilket materiale som defineres som relevant for den videre behandling, og han/hun vil få mulighet til å presentere sin fortolkning av hva som kan sluttes fra dette i sin innstilling. I begge deler ligger en kilde til innflytelse på den endelige avgjørelse som treffes av kommisjonen. Spørsmålet i det følgende blir hvorvidt denne innflytelsen er større enn ønskelig

Arbeidsgruppen vurderer det jo slik:

Som beskrevet under punkt 3.1.4 har utrederne en svært selvstendig stilling, og de juridiske saksbehandlerne som ofte behandler sakene alene, foretar utrednings- skritt som eksempelvis ikke en politijurist ville ha utført, blant annet domfelteinter- vjuer og vitneavhør. Utreder beslutter også selv ytterligere utredningsskritt, og det synes ikke å være et krav at spørsmål om iverksettelse av slike skal forelegges leder for kommisjonen, se punkt 3.2.4. Det faktum at utreder på denne måten bestemmer om etterforskningsskritt skal iverksettes eller ikke, kan indirekte gi stor innflytelse på resultatet. Innflytelsen styrkes ved at utreder i motsetning til kommisjonen leser alle dokumenter, og velger ut det utdrag med dokumenter som sendes ut til medlemmene.

Nå vet jeg ikke om det er blitt innført endringer etter gjennomgangen, men når man ser på hva som har skjedd i Baneheia-saken så er jeg jo fristet til å påstå at det er svært lite som har endret seg..

Jeg står fortsatt ved det jeg har sagt siden det ble klart at en ny sakkyndig skulle utnevnes, at det er ganske så håpløst at ikke dette ble gjort tidligere. GK fikk utført nye DNA-analyser uten at det ble avdekket noe som helst som impliserte VK, og i 2018 så påpekte jo Sjødin&Co ovenfor GK vesentlige mangler ved Bente Mevågs vitnemål opp mot rapportene.

Nye DNA analyser var jo selvsagt viktig, men det er jo fristende å mistenke at valget om ikke å ettergå Sjødings påpekninger om Mevågs vitnemål, og Spanjolenes funn, handler om at man ikke er interessert i noe som kan svekke saken. Altså at de nye analysene ble utført i håp om å nagle VK til gjerningen fremfor å belyse saken.

Det stemmer jo også godt i forhold til forsinkelsene man nå ser, for det kan umulig vitne om noen god saksbehandling når det umiddelbart oppstår et behov for å få en ny sakkyndig vurdering...

Torgersen-saken illustrer vel greit hva jeg sikter til, man avfeier blankt at de tekniske bevisene som var med på å legge grunnlaget for domfellelse er blitt feilvurdert, og man gjemmer seg bak en såkalt helhetlig vurdering av bevis som moderne vitenskap sier er null verdt.

Som ingeniør så oppfatter jeg jo det slik at prosessen burde være enkel. Man har fått det dokumentert av en oppnevnt sakkyndig at DNA-beviset, som i retten ble brukt for å med 100% sikkerhet slå fast at det måtte være to gjerningsmenn, ikke er verdt noe som helst. Vi vet også at vesentlig informasjon ikke ble diskutert, som bla usikkerheten i funnene og spor av flere. Kombinerer man dette med mobilbeviset, som opp mot DNA-beviset blir tilnærmet en umulighet, så er det jo for min del åpenbart at her er det såpass vesentlige feil ved bevisvurderingen at saken må gjenåpnes.

Den juridiske vurderingen er for min del ulogisk, bla hvor RMK tilsynelatende er mer opptatt av hva mandatet sier enn betydningen av at hele vurderingen får komme frem. Det er jo smått paradoksalt at de uttaler at det kan utgjøre en fare for rettssikkerheten at en sakkyndig snakker om ting utenfor mandatet, og at dette brukes som kritikk mot Torp Petersen.

Ergo er jeg definitivt bekymret for at man finner frem til en juridisk formulering hvor de tekniske bevisene plutselig ikke er så viktige opp mot en helhetlig vurdering av JHA's forklaringer, og at dette er noe av årsaken til statsadvokatens fokus på alt annet enn de tekniske bevisene.

Troverdigheten til JHA må da pulveriseres. Betydningen av at politiet lanserer teorien om to gjerningsmenn og JHA som offer for VK må fremheves. Variasjoner i forklaringene om hendelsesforløpet opp mot avhørene og hva politiet sier, presentere troverdig informasjon om at Politiet leder JHA på rett spor iht de tekniske funnene. Så gjenstår det å se om det er nok.

7
return_of_drakkar [sitat…] Men er det ikke uansett da det beste at saken tas opp igjen og kjøres på nytt? Nå bør jo både aktorat og forsvar ha bedre oversikt over all mulig informasjon, slik at man...

Men er det ikke uansett da det beste at saken tas opp igjen og kjøres på nytt?

Jo, så absolutt!

Saken er jo egentlig så enkel som at mobiltrafikken hans utelukker deltakelse i handlingene, til tross for BOB sine erfaringer med mobilsignaler på fjelltopper.

I denne saken skal altå VK sin mob koblet seg opp til en basestasjon som det ikke er målt dekker området. Den skal i tillegg ha gjort dette ved alle mottak og sending av sms. Ikke nok med det, basestasjonen som er blitt benyttet, som man ikke har greid å måle at dekker området, har ved hver anledning (mottak og sending av sms) utkonkurrert basestasjonene som faktisk dekker området.

Det er selvsagt helt, helt usannsynlig. Det finnes ingen troverdige forklaringer på mobilbeviset, annet enn at VK ikke var på åstedet. Det blir helt meningsløst å lansere en teori om at han har beveget seg frem og tilbake mellom dekningsområde Eg A og åstedet. JHA sa jo heller ikke noe om dette før mobilbeviset ble presentert. Da plutselig husket han noe om at han hadde vært borte....

Når det sikre DNA beviset viser seg å ikke være sikkert i det hele tatt. Da kan jo ikke dette stinke mer av et sannsynlig justismord. Hva mer trenger gjenopptakelseskommisjonen egentlig?

Kommisjonen består av kompetente folk. Jurister som meget vel forstår beviskravene i straffesaker. Likefullt er de altså ikke i stand til å ta den avgjørelsen som ligger der og blinker med et illrødt hissig lys.

Jeg har grublet litt på hva årsaken kan være.

Kan det ha å gjøre med vilkårene for å få saken gjenopptatt? Er det vanskelig å se at vilkårene for gjenopptakelse er oppfylt?

Str.prosessloven § 391(3) er vel den som er mest aktuell å gi hjemmel for gjenåpning. Den sier "når det opplyses en ny omstendighet eller skaffes frem et nytt bevis som synes egnet til å føre til frifinnelse eller avvisning"

Jeg mener Hallgren har uttalt at nye vurderinger av gamle bevis kan være å anse som en ny omstendighet eller et nytt bevis.

Str.porsessloven § 393 (2) sier: "Det samme gjelder (altså beslutning om gjeåpning til gunst for siktede) når særlige forhold gjør det tvilsomt om dommen er riktig, og tungtveiende hensyn tilsier at spørsmålet om siktedes skyld blir prøvd på ny."

Det vil være rimelig meningsløst om ikke ny forståelse av et helt sentralt bevis ihvertfall må være å anse som et "særlig forhold", uten at jeg har dykket ned i lovforarbeider eller andre kilder for å se hva som menes med "særlige forhold". Vil tro det er en sekkebestemmelse som skal fange opp forhold som ikke oppfyller vilkårene i de andre bestemmelsene, men hvor gjenopptakelse likevel bør skje.

Skulle kommisjonen komme til at vilkårene for gjenåpning ikke er oppfylt, så må eventuelt da begrunnelsen for det være at det ikke kan sies å være noe usikkerhet rundt DNA beviset.

Har GK som ambisjon å komme frem til den endelige sannhet og eneste riktige tolkningnen av DNA beviset? De kan jo ikke sitte i videomøtene sine og konkludere med "Nevermind hva flere eksperter sier, inkludert eksperten vi selv kontaktet, at DNA beviset på ikke noen måte med sikkerhet plasserer en gjerningsmann nr. 2 på åstedet, vi går for at det er helt sikkert".

Det kan de jo ikke. Det er jo rent faktisk usikkerhet rundt DNA ved at andre eksperter enn DRK argumenterer for at beviset er usikkert.

Premisset i Tingretten og Lagmannsretten var helt sikkert to gjerningsmenn. Det premisset ligger ikke der lenger. Det må da være helt umulig for GK å komme til et annet resultat enn det?

Så, hvordan jobber egentlig GK med dette? Hva er det de prøver å komme frem til? Kan de ikke bare konkludere med at DNA beviset synes usikkert og at det må bli opp til ny domstol å ta endelig stilling til hvordan det skal forstås? Som jo er den eneste fornuftige konklusjonen de kan nå.

Når det i tillegg er slik, at dersom en legger til grunn at VK ikke deltok i disse grusomhetene, så faller plutselig ting på plass.

- Forklaringen til JHA om hva som skjedde skurrer ekstremt når VK skal inn i historien som hovedmannen.

- Alle spor på åstedet indikerer en gjerningsmann

- Mobilbeviset som sier at VK ikke var på åstedet kan plutselig forklares med at han faktisk var hjemme.

- En VK tenkt ut av saken skurrer ikke med et eneste bevis i saken...

Så var det dette mobilbeviset da, som nå er forenelig med DNA beviset, de er ikke nødvendigvis motstridene, kanskje var det ikke to gjerningsmenn, og da var vel VK hjemme da, som har har hevdet hele tiden?

Det er til å grine av at ingen journalister tar tak i dette og rister ut en forklaring av GK om hva i huleste de holder på med!

7
CrimsonK VK må ha forlatt åstedet ca kl 19:30 for å sende sms kl 19:37. Aldri i verden om de kriminelle handlingene var ferdig da i tillegg til at åstedet var ferdig ryddet. Så da må jo VK...

Det er jo fullstendig kokkelimonke.

Enig.

VK løper fram og tilbake fra åstedet, mellom voldtekt, drap og tildekking - for å sende/svare på meldinger fra mobilen.

Til tross for sin lave IQ (iflg flere her inne), så har han altså klart å sette seg inn i hvordan mobil-sendere fungerer, og hvilket dekningsområde hver enkelt av dem har.

Siden den selvlærte tele-eksperten VK har funnet ut at senderen EG_A rekker til bommen, så har han med sitt kløkt funnet ut at dette vil være en lur måte å ordne seg alibi på.

Men da VK nok mest sannsynlig lider av dårlig hukommelse, så glemmer han å be politiet eller advokaten om å sjekke ut dette konstruerte alibiet - og at det bare er helt tilfeldighet, at det dukker opp helt i slutten av byrettens behandling av saken.

I tillegg til alt dette, så må vel VK også inneha klarsynte egenskaper - siden han sånn ca vet når det kommer inn meldinger på telefonen, og som bør/må besvares for at alibiet skal holde.

Mye god underholdning her inne, men det spørs om ikke mye av disse x-files teoriene, hadde gjort seg bedre på "UFO og Alternative Teorier"..

6
return_of_drakkar [sitat…] Så er det vel også slik at de som dømmer skal være veldig overbeviste for å dømme noen skyldig for drap. Fremtredende snakker en del om dette i denne oppgaven. https://www...

Mobil 18:55 --- 18:57 og 19:24 -- 19:37 er greie med tanke på innenfor EG_A.

--- man har en sikker observasjon av jentene 18:50 --- vitne skal ha sett dem i tidsrommet 19:00- 19:30 (vet ikke om det var et blikk eller litt vedvarende) --- saspiloten ser 1 voksen med 2 barn på litt avstand cirka 19:45 (man fant aldri ut hvem dette var) --- det er nevnt skrik fra åtstedsplass litt ett er 20:00 --- mobilen igjen cirka 20:19, og man har da skissert cirka 9 minutter fra åsted til hvor EG_A per def skulle kunne slå inn

--- fra 19:37 til åsted, vel ca 19:50 ikke umulig.

Jeg sier ikke at dette var noe som skjedde, men etter mitt syn den eneste / mest sannsynlige muligheten gitt mobilbeviset. Hvorfor han skulle komme dit rundt det klokkeslettet alene, jamfør pilotens vitnesbyrd som x antall mener indikerte den andre dømte og jentene...skal jeg ikke spekulere noe i.

Mobilbeviset er ikke helt vanntett. Men spørsmål er om det er vanntett nok som det sitert nedenfor.

På side 31 i lenken sies det: "Retten er overbevist når det ikke foreligger ”rimelig og fornuftig tvil.”

Når det gjelder mobilen er det da et spørsmål om at dette gir en rimelig og fornuftig tvil angående deltakelse. Sånn sett synes jeg det ut fra det man vet, eller jeg vet da.

Men her er det også psykologi i bildet. Sånn som - hva om man da vil i praksis frifinne en som kanskje likevel etter alt...osv. Ingen av oss er roboter som kan tolke og vurdere all info superkirurgisk (for å si det sånn). Det er illusorisk å tro det. Derfor er noen sikre på skyld, andre på uskyld, og noen et eller annet sted (eller flere steder) i mellom dette.

Med all respekt, du er fullstendig på bærtur. Du prøver deg på litt juss her, jeg råder deg til å la være, for du skjønner det ikke. Du kan ikke blande juss og fri fantasi. Du kan ikke vurdere beviskravet "utover enhver rimelig tvil" mot en gjerningsbeskrivelse som bare finnes i ditt hodet. Om noe er bevist "utover enhver rimelig tvil" må vurderes opp mot den gjerningsbeskrivelsen påtamemyndigheten har lagt til grunn. Skal det være mulig å forsvare seg mot en tiltale, så må man vite hva man er tiltalt for å ha gjort, når det skal ha skjedd, hvordan og så videre. Jo mindre detaljert gjerningsbeskrivelse påtalemyndigheten klarer å utarbeide, jo vanskligere vil det være å dømme noen fordi det vil være for stor åpning for rimelig tvil.

I denne saken så er gjerningsbeskrivelsen at han har oppholdt seg i Baneheia sammen med JHA, observert jentene, møtt de på stien, lokket de til åstedet osv. Det er dette spørsmålet om "rimelig tvil må vurderes i forhold. Når du begynner å vurdere "rimelig tvil" mot dine helt egne teorier, så snakker du om en annen sak. Det er ikke det Baneheia saken handler om. Derfor er slike vurderinger TOTALT uinteressant. Dersom man ønkser å spekulere om VK kan ha flydd rundt i Baneheia på et flygende teppe kledd i en "usynlighetskappe" og på den måten likevel greid å gjennomføre drapene, så er det bare å kose seg med det. Det har ingenting med spørsmålet om gjenåpning å gjøre.

6
Laster...