Aktuelt

PetterJJ

Nordmann amok med kniv...

Tv2 melder nå at knivdesperadoen i London er nordmann....

Selv synes jeg det blir interessant å få vite litt mer om denne unge nordmannen som nå går i vikingforedrenes spor.

Det er både amerikaner og israeler blant ofrene. Sikkert tilfeldig?

Håper han må sone i Storbritannia.

2
433 svar
-Joachim- I det øyeblikket han ble en norsk statsborger? Må alle nordmenn være hvite?

Problemet er at man driver og endrer betydning av ord. Dermed blir det uenighet og usikkerhet om hva de betyr. Det er jo også politikk og ideologi bak det, hva man ønsker å oppnå, osv. Husker det ble ramaskrik for noen år siden da en språkprofessor forklarte hva ordet betyr lingvistisk sett. Det var tydeligvis ikke en akseptabel forklaring.

Nordmenn har vært brukt som en kulturell og etnisk betegnelse siden før staten Norge eksisterte, og jeg har sett betegnelser i norrønt som "Noregsmenn og andre nordmenn" (de som f.eks. holdt til på Island, Skottland eller Irland), og ennå i moderne tid kan man se formuleringer som "nordmenn og samer i Finnmark" (søk på det i Google så ser du at det er "offentlig" brukt).

For å unngå å bli misforstått, eller oppfattet som en ideoloisk språkmanipulator kan man jo heller si "norsk statsborger av somalisk opprinnelse".

Eventuellt så passer kanskje "sørmann" bedre...

3

Mentale helseproblemer som fremtvinger behov for drap og lemlestelse ser ut til å være langt mer fremtredende blandt muslimer enn den øvrige etniske befolkningen...

3

Selv er jeg en av dem som mener det må gå an å kalle seg norsk selv om man ikke er hvite i huden, men jeg synes det bør ligge noen minimumskriterier i bunnen.

På tross av at jeg har problemer med å forstå konseptet "urbefolkning" i et land der alle ellers skal være mulitikulturelt like, synes jeg det er noen greie føringer på hva som skal til for å kunne kalle seg same:

"Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten

a) har samisk som hjemmespråk, eller b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller *c) er barn av person som står eller har stått i manntallet kan kreve seg innført i valgmanntallet.*"

Dersom vi skulle overført tilsvarende kriterier på hva som skal til for å kalle seg norsk, ville jeg ikke blitt overrasket om drapsmannen hadde strøket på samtlige punkter...

3
Slettet-7XP_TW

Har man norsk statsborgerskap så er man norsk av nasjonalitet. Dette betyr at man har en juridisk tilknytning til den norske stat. Dette er rent teknisk et faktum og å si det stikk motsatte er å leve i fornektelse.

Så er det en egen debatt hvor norsk en gitt person føler seg eller hvilken etnisk bakgrunn denne har.

Alle som har norsk statsborgerskap kan kalle seg norsk av nasjonalitet og for nordmann. Ordet "nordmann" beskriver nemlig ikke bare å være en del av folkeslaget nordmenn, det fungerer også som demonym for en person som tilhører staten Norge.

3
Sponvika Hva som er det egentlige poenget ditt ser jeg faktisk ikke helt. Men jeg bruker uttrykket i den hensikt av å lokke fram et poeng. Du bet nesten på men diskusjonen vil jo automatisk...

Sponvika: "Helt riktig, så Nordmann ut i fra et etnografisk bilde er umulig å definere og stadfeste 100%, dermed blir denne bruken ikke spesielt dekkende og gir ikke noen spesifikk betydning. Etnisitet er mye mer enn opphav, det er språk, kultur, verdier, navn etc etc. Så her kan faktisk etniske nordmenn falle utenfor på mange punkter, mens f.eks innvandrere som er assimilert falle mer innenfor. Eller?"

Poenget med etnisitet er jo nettopp det at det først og fremst er en kollektiv betegnelse. Etnisitet som individuell betegnelse er en helt sekundær bruk av begrepet, nettopp fordi man vil få altfor mange tvilstilfeller og folk som faller mellom to (eller flere) stoler når man skal begynne å ramse opp individer.

De helt klare tilfellene er greie, men i et hvilket som helst samfunn vil det være enormt mange individer som som ikke er så åpenbare. Norge er faktisk et av de landene der det er lettest å betegne mange individer sin etniske tilhørighet.

Ta UK som et eksempel: Først og fremst må vi finne ut hvilke etnisiteter som egentlig finnes der. Om vi holder innvandrerne utenfor, finnes det da fire etnisiteter (walisisk, engelsk, skotsk, britisk-irsk) eller er det rett og slett britisk som er etnisiteten? Bare det spørsmålet i seg selv er nok til å holde et stort antall sosialantropologer i sving i flere tiår. Så kan vi begynne å tenke oss hvordan det skulle bli om man hadde prøvd å gruppere hvert eneste individ i Storbritannia i en bestemt kategori.

Jeg fastholder det jeg har ment lenge: Når man snakker om individer mister betegnelsen etnisitet all relevans med en gang det er et lite fnugg av tvil. Til det er selve definisjonen av etnisitet altfor uklar.

3

Selv synes jeg det blir interessant å få vite litt mer om denne unge nordmannen som nå går i vikingforedrenes spor.

Registrert utvandra i 2002.

Han blei nok radikalisert her i Norge i en alder av 5 år.

2
lthilien [sitat…] Fra før har vi massedrapet ved Westgate, selvmordsbomberen ved Hotel Amalo og også en "svensksomalier" som bodde i Norge som ble dømt for terrorplanlegging i Sverige. Samt...

Synes ikke du det begynner å bli litt vel mange saker?

Ser ikke relevansen. Poenget er dette ikke blir ansett som terror og kun en sak om en mann som antas å være psykisk syk som har knivstukket noen vilkårlig og at de ikke har noe med islam og radikalisering å gjøre.

Hvis du mener dette er en radikalisert muslim til tross for at britisk politi sier at dette er snakk om en psykisk syk mann og ikke noen form for radikalisering osv.

Hvorfor mener du britisk politi lyver om dette og hva skulle britisk politi tjene på det?

2
lthilien [sitat…] Fra før har vi massedrapet ved Westgate, selvmordsbomberen ved Hotel Amalo og også en "svensksomalier" som bodde i Norge som ble dømt for terrorplanlegging i Sverige. Samt...

Fra før har vi massedrapet ved Westgate, selvmordsbomberen ved Hotel Amalo og også en "svensksomalier" som bodde i Norge som ble dømt for terrorplanlegging i Sverige. Samt også en norsksomalier som en av de tre første som ble dømt for ISIS-tilknytning.

Vi har også mange hendelser der psykisk syke har angrepet tilfeldige med kniv uten at det har hatt noe med ISIS å gjøre, ja før ISIS ble kjent.

Og krigstraumatiserte somaliere med store psykiske problemer er ikke noe spesielt uvanlig.

ISIS og islamsk terror er et stort problem, men det er merkelig å stemple alt som ISIS-terror bare fordi vedkommende har bakgrunn fra et muslimsk land.

2
Kul_Djevel Samtidig som de sier at de heller mot at det er snakk om et psykiatrisk tilfelle. Du glemte å ta med det igjen ser jeg. Ja, godt mulig det er som du håper, men nå forholder jeg meg...

Samtidig som de sier at de heller mot at det er snakk om et psykiatrisk tilfelle. Du glemte å ta med det igjen ser jeg.

Jeg har ikke spekulert i den ene eller andre retningen, men jeg registrerer at du fremstiller saken som om at politiet har konkludert - og jeg så det således som rett og rimelig at din fremstilling ble korrigert.

Det er verken dokumentert at det er snakk om psykisk sykdom eller at det ikke er snakk om terrorisme. Det sterkeste politiet har uttrykt seg har vært "at this point we believe..."

2

Det er ikke sånn at alle drap (les gjerne: begått av muslimer) er terrorisme.

Jeg limer igjen inn definisjonen på terrorisme:

«Ulovlig bruk av, eller trussel om bruk av, makt eller vold mot personer eller eiendom, i et forsøk på å legge press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet forøvrig for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål.»

2

Håper han må sone i Storbritannia.

Styggen bør vel heller få sone i opprinnelseslandet Somalia.

Norge bør også snarest slutte med utdeling av norske pass til all søpla som dukker opp.

2
-Joachim- Likevel blir de av mange betraktet som nordmenn grunnet. deres opprinnelse. Like fullt er de også amerikanere fordi det er der de er oppvokst. Det er det samme med denne karen.

Likevel blir de av mange betraktet som nordmenn grunnet. deres opprinnelse. Like fullt er de også amerikanere fordi det er der de er oppvokst.

I USA er det ganske vanlig å betegne seg som "irish", "scottish", "italian", "latino" osv. selv om det er generasjoner siden ens forfedre kom dit.

Det kommer ikke i konflikt med at man er amerikaner, det er rett og slett en etnisk betegnelse som supplerer statsborgerbetegnelsen.

2
DavidSkruiz Vel, jeg hadde sikkert kunne blitt kalt Amerikaner mye raskere enn om jeg hadde flyttet til mange andre steder, fordi USA har de samme verdiene som meg, og jeg ville ikke hatt noen...

Vel, jeg hadde sikkert kunne blitt kalt Amerikaner mye raskere enn om jeg hadde flyttet til mange andre steder, fordi USA har de samme verdiene som meg, og jeg ville ikke hatt noen problemer med å se på meg selv som en Amerikaner. Det har med kultur og likhet mellom kulturer å gjøre.

Nei. En nordmann er per definisjon en person med norsk statsborgerskap. Forsøk på å omdefinere dette er ultranasjonalistisk tullprat.

2
-Joachim- Hvem vet? Kanskje har han kusiner, fettere, onkler, tanter som er født og oppvokst i Norge? Kanskje drar han tilbake til Norge i ferier? Selv om disse kravene ikke møtes er han lik...

Hvor mange tror du virkelig bryr seg om sin etnisitet?

Det må innrømmes at tilføyelsen "av somalisk opprinnelse" i alle avisartiklene, fremkalte noen andre tanker hos meg rundt forbrytelsen, enn om det bare sto "nordmann".

Nå skal det etterforskes videre rundt dette, og jeg er nysgjerrig på å finne ut mer om somaliske flyktningers tilsynelatende shopping av statsborgerskap og bostedsadresser.

2
arveka [sitat…] Nei. En nordmann er per definisjon en person med norsk statsborgerskap. Forsøk på å omdefinere dette er ultranasjonalistisk tullprat.

Språkrådet slo da så sent som 2006 fast at "nordmann" betyr "person av etnisk norsk opprinnelse":

https://www.nrk.no/kultur/brevet-fra-sprakradet-1.1296059

"Vi mener at det er uriktig å kalle folk fra andre land "nordmenn", for "nordmann" betyr i utgangspunktet 'person av etnisk norsk opprinnelse'. Hvis en slik person drar til Pakistan, blir han ikke pakistaner av den grunn, han forblir nordmann. Det gjelder også om han blir pakistansk statsborger. På samme måte blir en pakistaner som bosetter seg i Norge, ikke nordmann, heller ikke om han blir norsk statsborger. Han er uansett pakistaner. Men dersom han er norsk statsborger og det er viktig å markere akkurat det, er det riktige å si at han er "pakistaner med norsk statsborgerskap". "

Så har det seg slik at i en mer globalisert verden har man ønsket å omdefinere dette, og personlig er jeg også tilhenger av definisjon som sier mer om hvem man er enn om hvordan man ser ut, men det ville likevel ikke gjort denne somalieren til nordmann.

2
arveka Jo, det blir jeg.

Kanskje....:

How Foreigners can Become Chinese Citizens:

Article 7 of the Nationality Law states that foreigners who will abide by the Chinese Constitution and laws can apply to be naturalized as Chinese citizens if they meet one of the following conditions:

1. They have close relatives who are Chinese nationals.

2. They have settled in China

3. They have other legitimate reasons.

Problemet i denne diskusjonen er at disse ordene både brukes om etnisitet (eller i hvert fall kulturelle/språklige/historiske forhold) og om statsborgerskap. Dermed har de en dobbeltbetydning som bare kan unngås ved å bruke mer presise begreper. Du kan altså (muligens) bli kinesisk statsborger, men du kan ikke bli etnisk kineser (dvs. han-kineser antar jeg).

Uansett så vil du nok oppleve at kineserene du møter ser på deg som en utlendig.

2
ynnory [sitat…] Her tenderer det til at "debatten" blir så usaklig. Derved ingen debatt. NEI, det gode med vårt demokrati er at vi kan tenke ulikt, argumentere,,, Men nå kommer "debattant...

Jo, velger vi å se stort på det så har vi alle forfedre i utlandet.

Det har vi.

Men nå er det dog slik at vi mennesker bruker språket for å kommunisere ,og har det med å bruke ulike ord om ulike ting vi registrerer rundt oss.

Da kan begrepsbruken være svært forskjellig fra samfunnsklasse til en annen ,og sågar kan politikere finne på "ny-ord" eller skape nytt innhold i gamle ord av ideologiske årsaker.

Det er nettopp her man ser forskjellen mellom media/politikere der på den ene siden ønsker opptre politisk korrekt til enhver tid ,og vanlige folk der kaller en spade for en spade.

I et fritt samfunn må man kunne tåle denne forskjellen.

2
jakoline [sitat…] Det har vi. Men nå er det dog slik at vi mennesker bruker språket for å kommunisere ,og har det med å bruke ulike ord om ulike ting vi registrerer rundt oss. Da kan begrep...

Det er nettopp her man ser forskjellen mellom media/politikere der på den ene siden ønsker opptre politisk korrekt til enhver tid ,og vanlige folk der kaller en spade for en spade.

Det er nettopp der man også ser folk med 13 IQ-poeng og sikkel rennende av øya insistere på noe de nettopp fant på, fordi det er "sånn alle egentlig tenker", og man nødvendigvis bare kan være uenig på liksom, fordi man ikke vil tråkke folk på tærne, og ikke tør å si det som det er, ikke tør å kalle en spade en spade, osv osv.

Bare fordi enkelte FrP-naut med flere kilo å drasse på en IQ-poeng å rutte med har for seg at "alle vanlige folk egentlig tenker" ett eller annet, og at det er "PK-eliten og media som har forårsaket det tilsynelatende motsatte", er det ikke alltid tilfellet.

Noen ganger er det rett og slett sånn at magefølelsen til disse primitive frådfabrikkene ikke stemmer, og at de bokstavelig talt er for dumme i hodet til å ta innover seg nødvendig informasjon for å kunne vurdere noe helhetlig. Debatten om demonymer bærer preg av dette.

I stedet for å gjøre det, insisterer de på at de kaller en spade en spade, og at alle VANLIGE folk egentlig tenker det samme.

Og når man ser folk som deg uttale seg, misunner man disse. For fy faen så enkelt de har det.

2
ynnory [sitat…] Gule er da kun en eneste person. Du og jeg er like viktige. Så kan man gjerne sympatisere... Eller få antisympatier. La nå denne mannen løpe i fri, politisk dressur. Moro....

Lars Gule har full rett til å utlufte tanker og meninger. Som deg og meg!

Jeg kritiserer mediene som bruker ham, og later som om at han er en uhildet ekspertstemme. Nettdebatt er mer rett sted for ham.

Det som fascinerer meg (og skremmer meg) ved disse sakene er hvordan mediene skriver om dem.

2

Lignende innlegg

Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Sånn blir det når en bonde skal styre . . . . .

Sånn blir det når en bonde skal styre både skatt og finans, han har neppe peiling / kunnskap om noen av delene. Bønder betaler jo ikke mye skatt, de får for det meste subsidier. Og kalkulatoren til Ve...
Bilde

Smalt til mot Vedum: – 26.000 nordmenn tapte sparepengene sine

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil tredoble skatten for fiskerinæringen og hisser opp en hel næring.


Bilde www.msn.com
2
32 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Sabotasje på norske rør

Hvem vil det ramme? Hva skjer med fisken? Biden er den eneste som tjener på sabotasje. Russerne vender seg østover. Hva skjer om det blir atomkrig? Tjernobyl radioaktivt materiale kom over Norge i 1...
2
10 svar
Aktuelt nostalgikern Siste svar

Iran-demonstrasjonene.

Er dette uten interesse her på sidene? Men kan noen forklare hvordan det skal tolkes at man i Søndagsrevyen 2. okt. (på NRK) kan se minst et par kvinner som står i første rekke iført nettopp dette ho...
1
15 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Ikke ytringsfrihet i Norge

I og med at Hulsker må møte i retten for ting han har sagt i fylla så kan vi konstatere at Norge ikke har ytringsfrihet. Norge er en totalitær stat hvor takhøyden for hva som kan sies har blitt for la...
3
9 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Norge har ikke ytringsfrihet

Ser at høyesterett har innskrenket ytringsfriheten i Norge iflg TV2 Nyhetene om hatefulle ytringer. JEG ANBEFALER FOLK Å GÅ RETT HJEM ETTER JULEBORD. Norge har ikke ytringsfrihet. BOIKOTT BARENE!
2
7 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Motbydelig journalistikk

Nå går media mer og mer over til å vise likposer hver kveld så må man spørre hvem de tror de forteller historien sin til. Både NRK og TV2 ødelegger unge mennesker med dette. Ingen nordmenn skal ut i...
2
5 svar

Borgerlig flertall med Venstre og KrF under sperregrensen

NRK - Borgerlig flertall med Venstre og KrF under sperregrensen En ny meningsmåling viser at borgerlig side har flertall på Stortinget, selv med Venstre og Kristelig Folkeparti under sperregrensen
Bilde

Borgerlig flertall selv med Venstre og KrF under sperregrensen

En ny meningsmåling viser at borgerlig side har flertall på Stortinget, selv med Venstre og Kristelig Folkeparti under sperregrensen.


Bilde www.nrk.no
1
4 svar
Laster...