Xaja Har man norsk statsborgerskap så er man norsk av nasjonalitet. Dette betyr at man har en juridisk tilknytning til den norske stat. Dette er rent teknisk et faktum og å si det stikk...

Ordet "nordmann" beskriver nemlig ikke bare å være en del av folkeslaget nordmenn, det fungerer også som demonym for en person som tilhører staten Norge.

Det dér er en tullete ny(tilleggs)definisjon av et definert begrep for å stoppe skrikene fra venstresiden. Hverken mer eller mindre.

Pakistanere, somaliere, syrere osv blir aldri noen nordmann. De kan bli norske statsborgere fordi noen av en eller annen grunn gir dem norske pass. Men aldri noe annet.

Nordmann er -og blir en etnisk beskrivelse, uansett tøvete nydefinisjoner som ingen bryr seg om - unntatt venstresiden og multikulturalister.

2
Ultima [sitat…] Det dér er en tullete ny(tilleggs)definisjon av et definert begrep for å stoppe skrikene fra venstresiden. Hverken mer eller mindre. Pakistanere, somaliere, syrere osv bl...

Pakistanere, somaliere, syrere osv blir aldri noen nordmann. De kan bli norske statsborgere fordi noen av en eller annen grunn gir dem norske pass. Men aldri noe annet.

Nordmann er -og blir en etnisk beskrivelse, uansett tøvete nydefinisjoner som ingen bryr seg om - unntatt venstresiden og multikulturalister.

Fasit.

1
Ultima [sitat…] Det dér er en tullete ny(tilleggs)definisjon av et definert begrep for å stoppe skrikene fra venstresiden. Hverken mer eller mindre. Pakistanere, somaliere, syrere osv bl...

Nordmann er -og blir en etnisk beskrivelse, uansett tøvete nydefinisjoner som ingen bryr seg om - unntatt venstresiden og multikulturalister.

Og verden for øvrig da... som i og for seg ikke "bryr" seg i den forstand, men bruker disse begrepene sånn utenfor politisk sammenheng også.

1
Ultima [sitat…] Det dér er en tullete ny(tilleggs)definisjon av et definert begrep for å stoppe skrikene fra venstresiden. Hverken mer eller mindre. Pakistanere, somaliere, syrere osv bl...

Nordmann er -og blir en etnisk beskrivelse, uansett tøvete nydefinisjoner som ingen bryr seg om - unntatt venstresiden og multikulturalister.

Begrepet nordmann er knyttet til nasjonen Norge, og har ingen ting med etnisitet å gjøre. Alle borgere av nasjonen Norge er nordmenn. Dersom du på død og liv har behov for å skille deg ut fra andre nordmenn får du bruke tradisjonelle betegnelser som nisse eller troll.

1
HYYYL [sitat…] Fasit.

Om man bare vil sitte der med sine egne definisjoner, så gjerne for meg. Men da er det også deres oppgave å spesifisere at når dere sier f.eks. "nordmann", mener dere konsekvent det samme som ellers "etnisk nordmann" omtaler.

Nordmann som demonym skiller seg ikke fra andre demonymer.. kan selvfølgelig brukes etnisk, men har også andre forstander.

1
HYYYL [sitat…] Fasit.

Var lettere da jeg var ung. Kun et eneste korrekt svar på et regnestykke.

I dag.... Litt virvar og så mange svar på samme "regnestykke!"

Hva som er korrekt... Hm........

Vrient, dette. Også uten fasit.

1
-Joachim- [sitat…] Så lenge de er født og oppvokst i landet og har norsk statsborgerskap er de nordmenn uansett hvilken etnisitet foreldrene har. Det gjelder uansett hvor i verden de er fra....

Så lenge de er født og oppvokst i landet og har norsk statsborgerskap er de nordmenn uansett hvilken etnisitet foreldrene har. Det gjelder uansett hvor i verden de er fra.

Denne duden har da ikke vokst opp her i landet?? vi vet ikke om han er født her heller..

Det vi vet er at han har somalske foreldre og har vokst opp i England.

1
-Joachim- [sitat…] Så lenge de er født og oppvokst i landet og har norsk statsborgerskap er de nordmenn uansett hvilken etnisitet foreldrene har. Det gjelder uansett hvor i verden de er fra....

Nei, man er ikke nordmann selv om man er født og oppvokst her uansett ethnisitet.

Somaliere er generelt dårlig integrert. De er ikke norske,de følger ikke norsk kultur, de er ikke etnisk norske, de vil ikke gifte seg med etniske nordmenn på grunn av religion, mye av deres kultur strider i mot vår. Etniske nordmenn er nordmenn, alle andre er norske statsborgere.

Norsk er ikke synonymt med nordmann.

1
arveka [sitat…] Begrepet nordmann er knyttet til nasjonen Norge, og har ingen ting med etnisitet å gjøre. Alle borgere av nasjonen Norge er nordmenn. Dersom du på død og liv har behov for...

Dette er ganske greit beskrevet i wikipedia hva en nordmann er - og også prosessen med multikulturalistene som gråt seg frem til en nydefinisjon, dvs "nordmann".

Ikke at jeg tror fremmedkulturelle er enig med deg heller.

Men for all del, du kan gjerne kalle ei katt for en nordmann for min del. Jeg bryr meg ikke om fjollete betegnelser.

1

At han bor i Norge, uheldigvis, det gjør han ikke til en nordmann. Han er og blir utlending så å si at det er en norsk mann er bare helt feil

1
engafever Stabeis Hvordan forholder du deg til begrepet norskamerikaner eller svenskamerikaner, er det noe du også avviser?

En etnisk nordmann som har bodd i Amerika i 50 år er fortsatt en nordmann, men noen vil nok påstå at han er en norsk-amerikaner ja..

Det samme gjelder for en etnisk svenske..

Jeg har masse slekt som bor i Minnesota og de tre etnisk norske som fortsatt lever der er nordmenn, noe de selv sier. Men deres etterkommere er blandet med innfødte amerikanere og de kaller seg norsk-amerikanske..

1

Tv2 melder nå at knivdesperadoen i London er nordmann....

TV2 kan melde hva pokker de vil, håper de går konk, dette er så langt ifra en nordmann man nesten kan komme.

1
Laster...