Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Politiinspektør: Berettiget fremmedskepsis

Les denne kronikken om en som vet hva han uttaler seg om;

Noen eksempler fra eget politidistrikt:

En tilfeldig (normal) uke i 2016 kan tjene som eksempel:

Mandagen: Tre menn fra Midtøsten i politiarresten - siktet for brudd på narkotikalovgivningen. Den ene er varig utvist fra Norge pga. tidligere domfellelse for brudd på utlendingsloven og narkotikalovgivningen. Den andre fikk for noen uker siden sin andre domfellelse for ran. Den tredje har en rekke forhold på seg fra tidligere, men er blitt norsk statsborger - etter kort tid i Norge.

Tirsdagen: Ytterligere to i arresten pågrepet med et betydelig kvantum amfetamin i bil. Begge er tidligere domfelte og utenlandske statsborgere.

Torsdagen: Tre personer innbrakt i arresten pga. knivstikking - to er utlendinger.

I uke 30 fengslet undertegnede ytterligere tre personer med utenlandsk bakgrunn - to av dem domfelt en rekke ganger tidligere for grove integritetskrenkelser, blant annet ran. Den ene en uføretrygdet mann i 30 årene med utenlandsk bakgrunn - den andre en irakisk uføretrygdet statsborger i 20-årene som har fått innvilget asyl.

I mars 2016 var 50 prosent av alle innsatte på Ullersmo utlendinger. En slik betydelig økning ville på de fleste andre samfunnsområder medført krav om gransking og tiltak.

Ikke i Norge. Statistikere mener at bildet er skjevt da en sammenligner med den generelle befolkningen, mens en burde sammenligne med norske, utilpassede unge menn.

Vi kan i alle fall fastslå at ca. 80 prosent av dem som søkte asyl i Norge høsten 2015 er unge menn - og at disse er en risikogruppe hva gjelder kriminalitet.

En undersøkelse fra Oslo viser at 9 av 10 som blir dømt for vold mot barn har innvandrerbakgrunn. Enkelte har latt seg overraske over at tallet er så høyt.

http://gjest.blogg.no/1470918562_uberettiget_fremmedfr.html

- Absolutt alt hva vi har forsøkt å forklare venstresiden og multikulturalister blir i denne kronikken bekreftet av politiinspektøren - som daglig må hanskes med fremmedkulturelle asylinnvandrere som venstresiden har bukket inn - og nekter å sende ut.

Hva må til for at de skal lære av fagfolk?

5
41 svar

41 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

KingKenny

Det er ganske så forfriskende at noen som sitter og sliter med denne problematikken til daglig faktisk tør å skrive en slik kronikk. I dagens PK-Norge er det langt fra ufarlig og kronikøren kan dessverre se frem til en periode med mot hets på person, latterliggjøring, hersketeknikker, karakterdrap, problemer i sin jobb, rasist-stempel osv. osv. Og responsen på kronikken er selvsagt forutsigbar. I Haugesund Avis prøver en seg på en kjapp og usaklig knebling uten å ha noe som helst å komme med. Og et par andre prøver seg med innlegg med rent føleri (Sønnen min leker med innvandrere. Jeg går på fest og synger eritreiske sanger), uten å ta tak idet politimannen skriver om i det hele tatt. AP sender en mann på banen som legger alt fokus på en setning i kronikken som egentlig har fint lite med hovedpoenget å gjøre, og kommer til konklusjonen at den er usaklig. Dvs. business as usual. Ta for all del ikke tak i kjernen av kronikken selv om kronikøren åpenbart har noe å komme med. Avspore på alt annet og dra "stigmatisering"-, "skaper fremmedfrykt"- og lignende kort. Hvem blir førstemann til å dra frem rasist-kortet ?

Denne kronikken får meg til å tenke på Kripos-sjefen for noen år siden, som rett før pensjonsalder våget å stikke hodet frem og skrive en fullt ut objektiv kronikk om problemstillingen. Kronikken var fra en person med tyngde, og i dag ser en at den var langt forut for sin tid. Det var selvsagt et innspill som en burde høre på. Men neida, skufling under teppet, avsporing, diverse "stempler" osv. var det vi fikk.

En skulle ønske at det var takhøyde i denne debatten til at de som sitter med problematikken til daglig kunne snakke om problemene offentlig. Politiet kunne få si noe om at diverse grupper helt åpenbart er overrepresentert i kriminalitets-statistikker. Folk i NAV kunne få si noe om problemer med arbeidsdeltagelse, ledighet, trygder mm. Barnevernet kunne få si noe om sine statistikker osv. Og det uten at rasismekortet skal trekkes og en skal beskyldes for å skape fremmedfrykt, stigmatisere osv. Og selvsagt skulle alle som sitter og jobber der det åpenbart skapes positive effekter få snakke like fritt... men de snakker vel kanskje fritt allerede...

3

BeNice

Det er ganske så forfriskende at noen som sitter og sliter med denne problematikken til daglig

Sliter?

Er det ikke hva Politiet er betalt for?

Etaten svømmer i penger sammenlignet med andre deler av samfunnet . Er det et slit, bør de heller se om det er hensiktsmessig med millionlønninger i Politidirektoratet, utenlandstjeneste med skattefri inntekt og innkjøp av luksusbiler .

1

paracet9

Nå er det vel like før du sier at det er skattepenga dine som før på politiet? Politiet jobber for deg, for at du skal være trygg. Utrettelig. Det er et risikofylt yrke som er dårlig betalt i forhold til innsatsen.

Prøv og sett deg inn i hva det dreier seg om, i det minste. Om ikke annet, se på hundepatruljen eller noe.

1

KommersK

andre prøver seg med innlegg med rent føleri (Sønnen min leker med innvandrere. Jeg går på fest og synger eritreiske sanger), uten å ta tak idet politimannen skriver om i det hele tatt.

Det er så typisk norsk! Og idiotisk. Selvsagt finnes det ålreite innvandrere. Det var jo smått utrolig om det ikke gjorde det. Men nå adresseres det STORE problemet med enorm(JA!!) overrepresentasjon når det gjelder kriminalitet blant ikke-vestlige innvandrerne i Norge, og ellers i Vesten, og da er det dette som skal diskuteres.

Personlig tror jeg at vi har tatt imot alt for mange på for kort tid i Norge, og dette gjelder spesielt på Østlandet. Integrasjon tar tid, og det har vi ikke hatt nok av. Så slå drastisk av på innvandringstakten, det er mitt (og mange andres) råd. Heldigvis virker som om Listhaug og co er på rett veg der. Det er lov å håpe på bedring.

1

jeolno

Det er så typisk norsk! Og idiotisk.

Ja, det er så typisk. Da denne saken ble diskutert på TV, ble det hentet inn en ekspert som kunne fortelle den gledelige nyheten at mens innvandringen har økt, så har den totale kriminaliteten gått ned.

Denne påstanden ble tatt for god fisk, selv om den kolliderer med fakta. Kriminalitet utført av nye innvandrere må nødvendigvis komme i tillegg til krim utført av etniske nordmenn.

Forklaringen på at summen stadig blir mindre, må da være at innvandring på mystisk vis fører til at nordmenn blir mindre kriminelle.

Har noen en forklaring på dette?

1

Nabo

Politiinspektøren får medhold fra forskjellige kanter og ståsted rundt om i landet. Her representert ved 2-av dem.

Jeg har nettopp lest Thomas Utne Pettersens modige, usminkede beskrivelse av det Norge vi i løpet av få år har havnet i. Det er faktisk et Norge med altfor LITE fremmedfrykt og altfor stor tro på PR-kåte politikere som gladelig selger sitt fedreland og egne borgere for å oppnå en stjerne hos «Godhetsliten», det være seg nasjonalt og internasjonalt.

Det Pettersen forteller fra sin politihverdag, og ellers oppsummerer fra statistikker på landsbasis, er skremmende om enn ikke overraskende lesing. For de av oss som over tid har lest og absorbert en del fakta om negative effekter av asyl/migrantbølgen, framstår det meste omtrent som vi hadde forestilt oss. Men fakta forsterkes når man får dem presentert på trykk, og når vi i tillegg vet at skribenten er en person med kunnskap og erfaring fra den verden han beskriver. Dessuten blir Politimannens artikkel ekstra skremmende fordi jeg, og mange med meg, faktisk TROR fullt og fast på Utne Pettersen!

At politiet nærmest har fått munnkurv i disse sakene, er svært beklagelig for et demokrati der åpenhet og ytringsfrihet skal settes i høysetet. Politikerne og en selvutnevnt «elite» fra venstresida er de som skal kontrollere hva vanlige borgere kan tåle å høre og vite om «Rikets tilstand».

http://www.h-avis.no/debatt/meninger/leserinnlegg/tilliten-til-politiet-styrkes-av-uredde-folk-som-tor-a-tale-godhetstyrannene-midt-imot/o/5-62-299883

. Man kommer ikke utenom det forhold risikoen for kriminalitet øker i takt med inntaket av «utilpassede unge menn»:

Vi kan i alle fall fastslå at ca. 80 prosent av dem som søkte asyl i Norge høsten 2015 er unge menn – og at disse er en risikogruppe hva gjelder kriminalitet.

Slike selvfølgeligheter passer ikke inn i det rådende liberalistisk- individualistiske paradigmet. Mantraet her er at «en drittsekk er en drittsekk uavhengig av nasjonalitet», og at gruppetenkning betyr diskriminering. Annen kriminalitetsforebygging enn det forslitte «mer integrering», samt forslag om å bedre sosiale vilkår for nyankomne, er det fortsatt upassende å trekke frem i kriminalitetsdebatten.

De anstendige har da heller ikke latt vente på seg. I et avisinnlegg som ble publisert like etter Pettersens, spør for eksempel Tor Inge Vormedal om en politiinspektør i det hele tatt kan stå fram med slike meninger, ettersom de (ja, du har hørt det før) «nører opp under den generelle fremmedfrykten».

Joda, integrering kan også virke kriminalitetsforebyggende. Men hvorfor ikke låne bort et øre til de som gir et alternativ til integrering? Kanskje finnes det andre måter å forbygge kriminalitet på enn å konsentrere seg om sosiale forhold, som at potensielle barneranere bor trangt, slik for eksempel Oslo-politiet legger vekt på i en fersk rapport? Selv om det er lett å trøste seg med at kriminaliteten har vist en nedadgående trend de siste årene, kunne den ha vært enda lavere. Det hører også med til historien at kriminaliteten har økt enormt fra 1960-tallet og frem til i dag, folkeveksten tatt i betraktning.[1] At denne negative utviklingen ikke skulle henge sammen med globalisering og massemigrasjon, er usannsynlig.

Den ærlige politiinspektøren fra Haugesund har skjønt noe elementært, nemlig at politiets oppgave ikke er å drive med ideologiproduksjon, men å bekjempe kriminalitet.

https://www.document.no/2016/08/12/alternativ-kriminalitetsforebygging/

2

Bokvarv

Så sant så sant.

Her er det mye å tenke på, men siden denne politimannen forteller sannheten og ikke rosemaler all svineriet vi importerer tenker jeg denne karen blir hetset.

1

BeNice

all svineriet vi importerer tenker jeg denne karen blir hetset

Eksempel på selvmotsigelse .

1

Bokvarv

På hvilken måte. vi har da ikke importert denne politimannen

Rusk og rask derimot

1

cruisecontrol

Selv nå harde kalde fakta ligger på bordet så klarer AP og sutre og surve.. For en gjeng med klovner

http://www.nettavisen.no/nyheter/politiinspektrens-kronikk-hylles-i-sosiale-medier---refses-av-ap-politiker/3423251232.html

1

Ultima

For noen elendige politikere AP har. Man skulle tro de aldri vokste opp fra å være AUF'ere.

Aldri imøtegår de med saklige argumenter - og viser tegn til refleksjon.

Alltid føleri, og kun det. Ikke et eneste gyldig argument har AP-politikeren mot den erfarne politiinspektørens erfaringer og tall.

2

Hunkpapa

Absolutt alt hva vi har forsøkt å forklare venstresiden og multikulturalister blir i denne kronikken bekreftet av politiinspektøren - som daglig må hanskes med fremmedkulturelle asylinnvandrere som venstresiden har bukket inn - og nekter å sende ut.

God artikkel fra en modig og ikke minst ærlig politimann. Hadde vedkommende vært svensk polis, hadde han sikkert mistet jobben samme dag som dette ble satt på trykk. Det sier noe om hvor ille det er i Sverige. Det politimannen skriver i kronikken har vært kjent i mange miljøer i Norge i lang tid, f.eks. blant folk som jobber i politiet, i domstolene, i Fylkesnemdene (tidligere barnevernsnemnda) osv..

Jeg har valgt å sitere avslutningen på innlegget ditt, hvor du nevner venstresiden og multikulturalistene. Mange av disse unge sinte mennene som kommer til Norge og vesten har et syn på religion som hørte hjemme her til lands i middelalderen. Venstresiden har lenge før innvandringen skjøt fart sloss mot kirke og overtro, og bindingen kirke-stat. Kvinnebevegelsen og venstresiden har i årtider sloss for myke verdier. De har sloss for kvinner og barns rettigheter, for likestilling, mot familievold og for streng og tøff barneoppdragelse. De har sloss mot enhver form for fysisk avstraffelse av barn, herunder bruk av lett fysisk makt. Venstresiden har sloss for natur og dyrs rettigheter. Kort og godt; jeg forbinder venstresiden med kamp mot kirke og overtro og kamp for myke verdier.

Den samme venstresiden vil åpne portene og gjøre døren høy for mennesker fra primitive kulturer hvis forhold til religionsutøvelse og myke verdier er middelaldersk sett fra et europeisk ståsted. Jeg har aldri forstått venstresidens ønske om å åpne portene for mennesker med et verdisyn som de har sloss mot i årtider.

1

Lignende temaer

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...