Aktuelt

Ultima

Politiinspektør: Berettiget fremmedskepsis

Les denne kronikken om en som vet hva han uttaler seg om;

Noen eksempler fra eget politidistrikt:

En tilfeldig (normal) uke i 2016 kan tjene som eksempel:

Mandagen: Tre menn fra Midtøsten i politiarresten - siktet for brudd på narkotikalovgivningen. Den ene er varig utvist fra Norge pga. tidligere domfellelse for brudd på utlendingsloven og narkotikalovgivningen. Den andre fikk for noen uker siden sin andre domfellelse for ran. Den tredje har en rekke forhold på seg fra tidligere, men er blitt norsk statsborger - etter kort tid i Norge.

Tirsdagen: Ytterligere to i arresten pågrepet med et betydelig kvantum amfetamin i bil. Begge er tidligere domfelte og utenlandske statsborgere.

Torsdagen: Tre personer innbrakt i arresten pga. knivstikking - to er utlendinger.

I uke 30 fengslet undertegnede ytterligere tre personer med utenlandsk bakgrunn - to av dem domfelt en rekke ganger tidligere for grove integritetskrenkelser, blant annet ran. Den ene en uføretrygdet mann i 30 årene med utenlandsk bakgrunn - den andre en irakisk uføretrygdet statsborger i 20-årene som har fått innvilget asyl.

I mars 2016 var 50 prosent av alle innsatte på Ullersmo utlendinger. En slik betydelig økning ville på de fleste andre samfunnsområder medført krav om gransking og tiltak.

Ikke i Norge. Statistikere mener at bildet er skjevt da en sammenligner med den generelle befolkningen, mens en burde sammenligne med norske, utilpassede unge menn.

Vi kan i alle fall fastslå at ca. 80 prosent av dem som søkte asyl i Norge høsten 2015 er unge menn - og at disse er en risikogruppe hva gjelder kriminalitet.

En undersøkelse fra Oslo viser at 9 av 10 som blir dømt for vold mot barn har innvandrerbakgrunn. Enkelte har latt seg overraske over at tallet er så høyt.

http://gjest.blogg.no/1470918562_uberettiget_fremmedfr.html

- Absolutt alt hva vi har forsøkt å forklare venstresiden og multikulturalister blir i denne kronikken bekreftet av politiinspektøren - som daglig må hanskes med fremmedkulturelle asylinnvandrere som venstresiden har bukket inn - og nekter å sende ut.

Hva må til for at de skal lære av fagfolk?

5
41 svar

Det er ganske så forfriskende at noen som sitter og sliter med denne problematikken til daglig faktisk tør å skrive en slik kronikk. I dagens PK-Norge er det langt fra ufarlig og kronikøren kan dessverre se frem til en periode med mot hets på person, latterliggjøring, hersketeknikker, karakterdrap, problemer i sin jobb, rasist-stempel osv. osv. Og responsen på kronikken er selvsagt forutsigbar. I Haugesund Avis prøver en seg på en kjapp og usaklig knebling uten å ha noe som helst å komme med. Og et par andre prøver seg med innlegg med rent føleri (Sønnen min leker med innvandrere. Jeg går på fest og synger eritreiske sanger), uten å ta tak idet politimannen skriver om i det hele tatt. AP sender en mann på banen som legger alt fokus på en setning i kronikken som egentlig har fint lite med hovedpoenget å gjøre, og kommer til konklusjonen at den er usaklig. Dvs. business as usual. Ta for all del ikke tak i kjernen av kronikken selv om kronikøren åpenbart har noe å komme med. Avspore på alt annet og dra "stigmatisering"-, "skaper fremmedfrykt"- og lignende kort. Hvem blir førstemann til å dra frem rasist-kortet ?

Denne kronikken får meg til å tenke på Kripos-sjefen for noen år siden, som rett før pensjonsalder våget å stikke hodet frem og skrive en fullt ut objektiv kronikk om problemstillingen. Kronikken var fra en person med tyngde, og i dag ser en at den var langt forut for sin tid. Det var selvsagt et innspill som en burde høre på. Men neida, skufling under teppet, avsporing, diverse "stempler" osv. var det vi fikk.

En skulle ønske at det var takhøyde i denne debatten til at de som sitter med problematikken til daglig kunne snakke om problemene offentlig. Politiet kunne få si noe om at diverse grupper helt åpenbart er overrepresentert i kriminalitets-statistikker. Folk i NAV kunne få si noe om problemer med arbeidsdeltagelse, ledighet, trygder mm. Barnevernet kunne få si noe om sine statistikker osv. Og det uten at rasismekortet skal trekkes og en skal beskyldes for å skape fremmedfrykt, stigmatisere osv. Og selvsagt skulle alle som sitter og jobber der det åpenbart skapes positive effekter få snakke like fritt... men de snakker vel kanskje fritt allerede...

3
cruisecontrol Selv nå harde kalde fakta ligger på bordet så klarer AP og sutre og surve.. For en gjeng med klovner http://www.nettavisen.no/nyheter/politiinspektrens-kronikk-hylles-i-sosiale-med...

For noen elendige politikere AP har. Man skulle tro de aldri vokste opp fra å være AUF'ere.

Aldri imøtegår de med saklige argumenter - og viser tegn til refleksjon.

Alltid føleri, og kun det. Ikke et eneste gyldig argument har AP-politikeren mot den erfarne politiinspektørens erfaringer og tall.

2
Ultima I utgangspunktet ikke. Det spørs selvsagt hvor viktig man anser den saken å være, samt andre saker man er enig med høyresiden i. Stemmer man på opposisjonen, så kan man iallefall i...

Stemmer man på opposisjonen, så kan man iallefall ikke komme i ettertid å unnskylde seg med at man ønsker FrPs innvandringspolitikk.

Det er slik demokratiet fungerer. Feks. må jeg veie opp deres fornuftige syn på restriktiv innvandring opp mot deres slappe miljøpolitikk og usosiale fordelingspolitikk, og se hva som til slutt veier tyngst.

2

Politiinspektøren får medhold fra forskjellige kanter og ståsted rundt om i landet. Her representert ved 2-av dem.

Jeg har nettopp lest Thomas Utne Pettersens modige, usminkede beskrivelse av det Norge vi i løpet av få år har havnet i. Det er faktisk et Norge med altfor LITE fremmedfrykt og altfor stor tro på PR-kåte politikere som gladelig selger sitt fedreland og egne borgere for å oppnå en stjerne hos «Godhetsliten», det være seg nasjonalt og internasjonalt.

Det Pettersen forteller fra sin politihverdag, og ellers oppsummerer fra statistikker på landsbasis, er skremmende om enn ikke overraskende lesing. For de av oss som over tid har lest og absorbert en del fakta om negative effekter av asyl/migrantbølgen, framstår det meste omtrent som vi hadde forestilt oss. Men fakta forsterkes når man får dem presentert på trykk, og når vi i tillegg vet at skribenten er en person med kunnskap og erfaring fra den verden han beskriver. Dessuten blir Politimannens artikkel ekstra skremmende fordi jeg, og mange med meg, faktisk TROR fullt og fast på Utne Pettersen!

At politiet nærmest har fått munnkurv i disse sakene, er svært beklagelig for et demokrati der åpenhet og ytringsfrihet skal settes i høysetet. Politikerne og en selvutnevnt «elite» fra venstresida er de som skal kontrollere hva vanlige borgere kan tåle å høre og vite om «Rikets tilstand».

http://www.h-avis.no/debatt/meninger/leserinnlegg/tilliten-til-politiet-styrkes-av-uredde-folk-som-tor-a-tale-godhetstyrannene-midt-imot/o/5-62-299883

. Man kommer ikke utenom det forhold risikoen for kriminalitet øker i takt med inntaket av «utilpassede unge menn»:

Vi kan i alle fall fastslå at ca. 80 prosent av dem som søkte asyl i Norge høsten 2015 er unge menn – og at disse er en risikogruppe hva gjelder kriminalitet.

Slike selvfølgeligheter passer ikke inn i det rådende liberalistisk- individualistiske paradigmet. Mantraet her er at «en drittsekk er en drittsekk uavhengig av nasjonalitet», og at gruppetenkning betyr diskriminering. Annen kriminalitetsforebygging enn det forslitte «mer integrering», samt forslag om å bedre sosiale vilkår for nyankomne, er det fortsatt upassende å trekke frem i kriminalitetsdebatten.

De anstendige har da heller ikke latt vente på seg. I et avisinnlegg som ble publisert like etter Pettersens, spør for eksempel Tor Inge Vormedal om en politiinspektør i det hele tatt kan stå fram med slike meninger, ettersom de (ja, du har hørt det før) «nører opp under den generelle fremmedfrykten».

Joda, integrering kan også virke kriminalitetsforebyggende. Men hvorfor ikke låne bort et øre til de som gir et alternativ til integrering? Kanskje finnes det andre måter å forbygge kriminalitet på enn å konsentrere seg om sosiale forhold, som at potensielle barneranere bor trangt, slik for eksempel Oslo-politiet legger vekt på i en fersk rapport? Selv om det er lett å trøste seg med at kriminaliteten har vist en nedadgående trend de siste årene, kunne den ha vært enda lavere. Det hører også med til historien at kriminaliteten har økt enormt fra 1960-tallet og frem til i dag, folkeveksten tatt i betraktning.[1] At denne negative utviklingen ikke skulle henge sammen med globalisering og massemigrasjon, er usannsynlig.

Den ærlige politiinspektøren fra Haugesund har skjønt noe elementært, nemlig at politiets oppgave ikke er å drive med ideologiproduksjon, men å bekjempe kriminalitet.

https://www.document.no/2016/08/12/alternativ-kriminalitetsforebygging/

2

Hva må til for at de skal lære av fagfolk

De kommer til å kreve hans avgang på sølvfat. Og heller sørge for å ansette en som går i PK takt, dermed kan de fint ta "lære" av "fagfolk" som kommer med riktig uttale.

1

fra eget politidistrikt:

Kan du komme til saken i løpet av en setning eller tre? Hva og hvor har du bestemt deg for å gå?

Lykke til!

Og ikke forsøk på lettvinte poeng! Er det vel....

1

Forstår ikke helt hvordan å kaste ut barnebarn av brasilianske innvandrere skal løse dette problemet, men det kan jo hende!

1
McThoughtfist [sitat…] Samme mann har skrevet denne : http://www.dagbladet.no/kultur/2007/12/15/521293.html Så du møter deg selv i døra, du som tror at absolutt alle voldtektspåstander er korrek...

Din usanne påstand om hva jeg angivelig har skrevet - har ikke noe med tema å gjøre.

Jeg formoder du ikke er like enig med politiinspektøren for hans sannhetens ord om de store konsekvensene fremmedkulturell innvandring påfører Norge?

Dette var sannelig en knockout på naive multikulturalister som nekter å høre på hva langt mer oppegående mennesker enn dem selv advarer mot.

1
Wagonator [sitat…] De kommer til å kreve hans avgang på sølvfat. Og heller sørge for å ansette en som går i PK takt, dermed kan de fint ta "lære" av "fagfolk" som kommer med riktig uttale.

Jeg vil tro at han vil bli forsøkt dysset ned.

Dette var sterke ord om den katastrofalt naive innvandringspolitikken som har vært ført.

Det er akkurat som om venstresiden og multikulturalister går inn for å ødelegge Norge raskest mulig ved å gi opphold til mennesker fra tredje verden som ikke kan skape noe selv - men kun evner å ødelegge og rive ned.

Vold og kaos preger alle muslimske og afrikanske land. Og denne mentaliteten tar de med seg til Norge og tviholder på.

1
Ultima Din usanne påstand om hva jeg angivelig har skrevet - har ikke noe med tema å gjøre. Jeg formoder du ikke er like enig med politiinspektøren for hans sannhetens ord om de store kon...

Jeg formoder du ikke er like enig med politiinspektøren for hans sannhetens ord om de store konsekvensene fremmedkulturell innvandring påfører Norge?

Hvorfor skulle jeg ikke være enig i det? Det kan godt være mulig at han har rett.

1
McThoughtfist [sitat…] Hvorfor skulle jeg ikke være enig i det? Det kan godt være mulig at han har rett.

Til nå har du ikke vist noen større interesse for denne kronikken - som har satt fyr på media Norge. Den er ei bombe, for her kommer det sannheter venstresiden ikke kan sno seg unna.

Politimannen hylles overalt, men du finner åpenbart ikke kronikken særlig interessant. Hvordan skal man da anta du er enig i det han skriver?

1

I mars 2016 var 50 prosent av alle innsatte på Ullersmo utlendinger.

Lavt tall mtp at Ullersmo er utlendingsfengselet i Norge!

Men ellers stemmer det at utlendinger fra noen land er ekstremt overrepresentert.

Det har heldigvis blitt en sannhet. Har tatt 20 år eller noe med rasismeanklager og avsporinger fra gærne folk på venstresiden. Så nå kan vi kanskje snart begynne å jobbe med hva vi skal gjøre med problemet.

1
dd12 [sitat…] Lavt tall mtp at Ullersmo er utlendingsfengselet i Norge! Men ellers stemmer det at utlendinger fra noen land er ekstremt overrepresentert. Det har heldigvis blitt en sann...

Det har heldigvis blitt en sannhet. Har tatt 20 år eller noe med rasismeanklager og avsporinger fra gærne folk på venstresiden. Så nå kan vi kanskje snart begynne å jobbe med hva vi skal gjøre med problemet.

Løsning på problemet er fravær av problemet.

Det betyr ingen inn, bare ut. Å tro dette "går seg til" er drømmerier og i realiteten en aksept av at store deler av Norge allerede er ødelagt av fremmedkulturell innvandring.

Repatriering er den eneste løsningen som virker 100%, så er det en del løsninger som kan begrense skaden - men aldri reparere så Norge blir så bra som det var.

1
Tempelhof Nei.

Nei.

Flott, da er du enig i at innvandringspolitikken som har vært ført har vært særdeles naiv - og at en kraftig innskjerping må til.

Dessverre møter regjeringen motbør hos venstresiden for sine forslag til innstramminger. Men du tilhører selvsagt ikke dem.

1
Ultima [sitat…] Flott, da er du enig i at innvandringspolitikken som har vært ført har vært særdeles naiv - og at en kraftig innskjerping må til. Dessverre møter regjeringen motbør hos ve...

Flott, da er du enig i at innvandringspolitikken som har vært ført har vært særdeles naiv - og at en kraftig innskjerping må til.

Jeg er for en streng asyl- og flyktningpolitikk. Jeg er mot at man skal kaste ut folk som allerede har fått lovlig opphold. Ekstreme holdninger som dine gjør det vanskeligere å få en større oppslutning om det førstnevnte.

Jeg tilhører forøvrig ingen politisk side, men vipper i forskjellige retninger i forskjellige saker. Det tror jeg de fleste gjør, selv om de egentlig ikke tør innrømme det.

1
Tempelhof [sitat…] Jeg er for en streng asyl- og flyktningpolitikk. Jeg er mot at man skal kaste ut folk som allerede har fått lovlig opphold. Ekstreme holdninger som dine gjør det vanskelig...

Jeg kan ikke se at jeg påvirker så mye utover det jeg bidrar med - å gi min stemme til den politiske retningen jeg ønsker.

Ønsker du en strengere innvandringspolitikk - men gjør som så mange andre - stemmer istedet for en oppmyking, dvs på opposisjonen?

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk skuterud Siste svar

Norsk strøm.

Fra og være selvforsynt, ser det ut som våre politikere har satt oss i denne situasjonen. Vi vil i vinter kanskje være avhengig av import fra Europa, og som jeg leser det , i første rekke Tyskland. M...
2
12 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Arfan Bhatti igjen

Komiske norske politi kommer trekkende med Arfan Bhatti som medhjelper til drapene foran London Pub. Gratulerer! Kan politimesteren finne seg noe annet å gjøre. Det høres ut som en vits. Siste mennesk...
2
21 svar
Politikk - Norsk nostalgikern Siste svar

Statlig pengemangel?

Her må det være noe som ikke stemmer. Så TV2-nyhetssendingen kl. 08 i dag (Nyhetskanalen), med finansministeren som gjest, og der ble det da vitterlig fremstilt som at det var et problematisk misfor...
1
5 svar

Motvinden løyer

Det er nå for første gang på flere år flere i Norge som ønsker landbasert vindkraft velkommen enn de som ikke ønsker den i følge en pågående undersøkelse utført av Cicero senter for klimaforskning. De...
1
9 svar
Laster...