Aktuelt

Valerina

Den største trusselen mot velferd og demokrati...

Noen elsker privatisering for privatiseringens egen skyld. Men de som gjøre det, hva er det de direkte eller indirekte egentlig promoterer? Jo, det samme som endel andre, f.eks de som ønsker at alle penger skal forsvinne, slik at bare elektroniske penger er igjen.

Når politikerne har fått privatisert alt mulig, dvs har fått overført det som har vært i felles eie over i privat eierskap, inkludert f.eks drikkevannet, så har bakmennene, verdens finanselite, fått helt frie hender. Samfunnet er blitt fratatt siste rest av frihet, for finansverden har da fått den fullstendige kontrollen over våre liv.

Finansinstitusjoner har idag makt til å true demokratisk valgte regjeringer, for å drive igjennom sin politikk.

"Dagens pengesystem er en hjerteløs svindel. Det finnes praktisk talt ingen virkelige penger i systemet, kun gjeld. Nesten hele pengemengden består av gjeld til private banker, og det for verdier som ble skapt ved simpel regnskapsføring. Det hele er gjort med ren sluhet; og akkurat som ved en magikers knep så må vi se det mange ganger før vi forstår hva som egentlig foregår her. Men når vi først forstår, så forandrer det alt.” (Økonomiprofessor Henry C. K. Liu)

http://www.dagbladet.no/2016/04/07/kultur/debatt/meninger/kronikk/skatteparadiser/43768160/

4
9 svar

godt innlegg. Men det handler ikke om muslimer og burkini, så den kommer mest sannsynlig til å synke..:P

1

Når politikerne har fått privatisert alt mulig, dvs har fått overført det som har vært i felles eie over i privat eierskap, inkludert f.eks drikkevannet, så har bakmennene, verdens finanselite, fått helt frie hender. Samfunnet er blitt fratatt siste rest av frihet, for finansverden har da fått den fullstendige kontrollen over våre liv.

Nestle sjef stempler de som mener at tilgang til rent vann er menneskerett som ekstremister.Skremmende.

2

Noen elsker privatisering for privatiseringens egen skyld. Men de som gjøre det, hva er det de direkte eller indirekte egentlig promoterer? Jo, det samme som endel andre, f.eks de som ønsker at alle penger skal forsvinne, slik at bare elektroniske penger er igjen.

Hva er sammenhengen her?

privatisering - > kontantløs?

1
Gunstein12 Men det er langt fra alle som har tilgang til rent vann... Da kan vel dette umulig være en menneskerett, uansett hva man måtte mene om det?

Igrunn et interessant tema.

Men det kreves litt historisk gjennomgang ,og hva som ligger bak begrepet før og nå.

https://no.wikipedia.org/wiki/Menneskerettigheter

Som man ser var det i begynnelsen at man bygget begrepet menneskerettigheter på de 10 bud /kristendommen ,og antikkens tanker fra Hellas. (kristendommen selv er faktisk også påvirket av antikkens ideer...).

Så har man selvsagt selsagt sekulærisert begrepet ,men som det vises til: da har det vært vanskligere å begrunne hvorfor man mener dette og hint (der man før kunne begrunne det i religion).

Så man synes å ha havnet på det at noen rettigheter har man ,fordi man er menneske. Kort og godt.

Problemet jeg ser her ,er at f.eks for å ha rett til noe ,så må også ofte noen andre gi/gjøre noe (yte).

F.eks om man sier at alle mennersker skal ha rett til å legge seg mette om kvelden, så må den maten fremskaffes på en eller annen måte. Om individet selv ikke gjør det ,så må en annen gjøre det.

Dvs man havner da i selve prinsippet med velferdsstaten ,der det ihvertfall het før :Krev din rett ,gjør din plikt".

Dvs da blir det en balanse mellom de der yter ,og de som krever . Ofte selvfølgelig samme individet der yter i gode unge år ,mens krever i gamle syke år etc.

Problemet oppstår om man i et samfunn begynner å ha større fokus på "menneskerettighetene" som noe man bare kan kreve noe av, uten at det også tas som selvfølge at man må også yte så godt man kan.

2
Valerina Bindeleddet er finansinstitusjoner. Det å fjerne pengene og gjøre dem digital gjør at banker og finansinstitusjoner har full kontroll. Det gir dem større mulighet til å bestemme ov...

Bindeleddet er finansinstitusjoner. Det å fjerne pengene og gjøre dem digital gjør at banker og finansinstitusjoner har full kontroll. Det gir dem større mulighet til å bestemme over f.eks renter.

Vel,

La det være ingen tvil om at den moderne finansielle infrastrukturen er en monstrøs Leviathan. -

men de pusher ikke "det kontantløse samfunnet" for å øke sin egen makt, men for å redusere transaksjonskostnader.

Og hvordan i all verden vil det gi banker større mulighet til å fastsette renter? Banker fastsetter allerede renter - det er derfor vi har banker; for å distribuere kreditt. Renter er lite annet enn prisen man betaler for å låne penger, hvor den mektigste enkeltaktøren er sentralbankene - som bestemmer gulvet i markedet gjennom styringsrenten på bankenes innskudd i sentralbanken.

Å bryte opp maktstrukturen i den globale og esoteriske finanssektoren handler om eierskap og regulatorisk rammeverk - ikke om metallet i myntenheten.

1
Laster...