Aktuelt

Ultima

Å være student i dag...

Det er noe helt annet enn å være student da jeg var ung.

Vi fikk ei liste over bøker vi skulle bruke inneværende semester, dagen etter var det full gass. Så hardt var pensumet. Hengte du ikke med fra første stund, så var det ikke mulig å ta seg inn igjen.

I dag derimot - virker det som om det kun er bortskjemte skittunger som begynner på NTNU - til enorm kontrast fra de voksne og seriøse studentene jeg hadde rundt meg.

Bortskjemte rødruss som tror de kan gjøre hva de vil når de kommer til Trondheim. Første måned går med til sammenhengende flatfyll hver dag (og natt) til enorm plage for normale mennesker som gjør en innsats for landet. Hemningsløs rølpefyll for åpne vinduer til lyse morgen, hyling og skriking, oppkast, flaskeknusing - og denne bermen skal liksom være Norges fremtid..? Det virker ikke som om noen av dem har fått med seg oppdragelse hjemmefra. Istedet har de blitt båret frem av curlingforeldre - på gullstol - fått høre hver dag hvor flinke de er.

Vi som ansetter nyutdannede "siv.ing"er blir ofte forbauset over hvor svake de er faglig. De kan jo ingen ting. Det virker som om det er nok å være god til å google for å få gode karakterer. Det er noe som skurrer her. Vi må kunne noe for å få gode karakterer.

En ting jeg lurer på - hvordan klarer de å gå på fylla hele tiden? Jeg klarte det ikke da jeg var ung engang, så noe er de "gode" til.

1
108 svar

Nå flyr jeg ikke ned Gløshaugen noe særlig lenger men husker nå tilbake da jeg var student der og kjenner meg overhode ikke igjen i din rosenrøde framstilling av den seriøse studenten fra den tid.

Vi bli tatt godt imot av faddere og første uken ble foruten litt studier brukt til å bli kjent med studenttilbudet i Trondheim. Opptil flere ble gode og fulle.

Senere i studiet så var det medstudenter som var mer på Samfunnet enn de var på forelesninger. Du kan selv tenke deg hva de gjorde der.

Andre medstudenter måtte be om bidrag fra mor og far ettersom studielånet var brukt opp halvveis i semesteret.

At dagens studenter også har sansen for en fest i ny og ned tviler jeg ikke på. Men det klare inntrykket jeg har av dagens ungdom er at de slår oss ned i støvlene når det gjelder seriøsitet. Det jobbes jevnt over mye bedre enn blant mine jevnaldrende. Jeg har tro på at dette også gjelder når de blir studenter.

Jeg har også fått gleden av å få kjenne noen av dagens nyutdannede masterstudenter. Mye bra men selvsagt noe middelmådig også. Slik som det også var den gangen jeg gikk ut fra Gløshaugen. Det er ellers forholdsvist dumt å fortsette å ansette nyutdannede dersom dere bare har dårlige erfaringer med dem. Lærer dere ikke av erfaringene deres og lar være å ansette flere nyutdannede?

Ellers er det nesten litt alarmerende hvor god kjennskap du har til studentenes sammenhengende flatfyll. Det må jo bety at du tilbringer mye tid sammen med dem for å registrere både flatfyllen og at den er sammenhengende. Kanskje du som voksen skulle holde deg unna studentene.

Helt ærlig tror jeg ikke du vet en dritt om hva dagens studenter gjør og ikke gjør og hvordan de fordeler tiden mellom fest og studier men at du som vanlig praksis fra din side ser noe du ikke liker noen mennesker som tilhører en gruppe og projiserer det til å gjelde hele denne gruppen mennesker hele tiden.

3
sisyf0s [sitat…] Like sikkert som at august kommer én gang hvert år...

Ok det var den årlige bitterheten over å ikke være student lenger som slo til. Det er sikkert grusomt å bo i en studentby og føle seg alt for gammel til å være med på moroa.

Det skal sies at bitterheten i år overgikk den fra i fjor. Studentene blir visst dårligere og dårligere jo eldre han blir. Dette selv om ingenting utover hans egne observasjoner av enkeltstudenter gir grunnlag for å hevde dette om gruppen studenter.

Vel han kan få ha bitterheten sin for seg selv. Ingen vits å fore han mer da vi sikkert får en ny tråd neste år med "visdomsord" og æreskjelling av studentene da også.

3
fireman56 [sitat…] Om Bergen og Trondheim er sammenlignbare som studentbyer her, så¨må jeg si meg enig med Ultima. Etter mange fredags- og lørdagsnetter bak rattet i drosjen så har jeg sett...

Ja det sikkert en morsomhet at de dere klager på klager på andre. Det betyr imidlertid at dere er i samme gjeng med folk som ikke forstår at i byer så forekommer det bråk i større og mindre grad hele døgnet.

Som nevnt av flere her så scorer dagens ungdom skyhøyt mye over tidligere generasjoner på alle positive statistikker. Det betyr at man har statistisk grunnlag for å si at vi faktisk var verre enn de dere klager på i dag. Da bør man kanskje gå i seg selv å ikke dømme folk så hardt når egen generasjon var verre.

Hva studenter bruker penger på har verken du eller jeg noe med. Ei heller inntektskildene deres. Ville du selv likt å få kritiske merknader om din egen pengebruk eller ville du ment at det hadde ingen folk noe med. Dersom ingen har noe med din pengebruk så har ikke du noe med andre pengebruk heller.

Der Ultima feiler fullstendig og der du gjør et godt oppfølgende forsøk er at man ut fra observasjon av en meget kort tid av studietiden generaliserer noe voldsomt om hvordan studenter eller ikke er.

Statistikken er altså slik at dagens ungdom er bedre enn det vi var så får vi heller skamme oss over egen generasjon istedenfor å forsøke å gjøre dagens studenter til noe verre enn oss selv.

3

Tiden utvikler seg og mennesker blir voksne senere som arbeidslivet senere.

Skal graden av å verdig ferdig med gymnas ( navnendringer til allmenfaglig og "studieforberedende" som det heter ) gjør tenåringer voknse må man tilbae i tid for å forsvare en "russetid".

Slik den praktiseres i dag er det mer eller mindre fyll og busser og betydlig mindre handling (russerevyer etc) som krever arbeid.

En såkalt "russetid" i dag vil passe bedre etter ferdigbestått tre års studier ved universitet eller høyskoler.

En heving av kvalitet av f. eks revyer og å vise seg offentlig i mindre grupper med en presentasjon basert på reell innsats er noe annet en å samles i gettoer på Tryvann.

Studenter i teknologiske fag har , ironisk nok grunnet den teknologiske utviklingen , glemt hva det elektroniske verktøyet de benytter gjør for dem.

Som en studie ved NTH eller NTHnU viser er det pen og papir man benytter når man noterer i forelesninger og ved gjøre en forberedelse for nå man leser.

Tastaturet bør først komme inn når ting skal presenteres og det med bakgrunn i skrevne notater.

Her kan man gå så langt ned i hierkien som til barneskolen. Man skal ikke begynne en klalkulator før man kan sette opp og løse regnestykkene på pen og papir.

Å gi barneskole elever I Pad er ren idioti dersom man ønsker gode reafagskompetanse.

Tilsvarende logikk kan fint beyttes for annet enn realfag. Det er ikke faget som skal lese deg ; det er du som skal lese pensum og kontrollsjekke og/eller finne mer ut av realiteten og logikken i det du leser.

2

Min erfaring med de nyutdannede siv. ing'ene de siste årene er, i motsetning til TS oppfatning, at de er langt fra faglig svake. Alle vi har ansatt de siste fem årene har alle dyktige og arbeidssomme folk.

Samme får jeg høre av mine gamle studiekamerater som jobber i andre bransjer også. De av dem som har besøkt NTNU de siste årene i forbindelse med rekruttering opplevde studentene som mer seriøse enn det vi var for mer enn 20 år siden.

Kanskje TS bare opplever faglig svake nyutdannede fordi han jobber på en lite attraktiv arbeidsplass.

2
Ultima Dette har du neppe noen erfaring med. Det holdt ikke med et skippertak den gangen - for noen. Vi måtte jobbe seriøst for å fullføre på normert tid og for å få gode karakterer. Og v...

Det holdt ikke med et skippertak den gangen - for noen. Vi måtte jobbe seriøst for å fullføre på normert tid og for å få gode karakterer. Og vi måtte kunne stoffet på eksamen, vi hadde ikke hjelpemidler.

Du og de andre studentene med begrensede evner hadde det nok slik. Spør du folk på din egen alder i godt betalte jobber og i høye stillinger hva de gjorde under studietiden så vil nok det sosiale komme høyt opp på listen.

Spør du derimot folk i stillinger hvor man har tid til å kaste bort timesvis på diverse forum hver eneste dag (som du har gjort under dine nick Fabulator/Ultima gjennom et drøyt tiår) så kan det hende at de har et annet syn på saken. Naturligvis på grunn av at de har mer begrensede evner.

2
Ultima At du insisterer på å bruke ugyldige argumenter - kan jeg ikke gjøre så mye med. I motsetning til deg, så vet jeg hva jeg snakker om. De som falt av lasset tidlig ble ikke lenge. O...

Dette er bare tull. De med talent og begavelse klarte helt fint å kombinere gode skoleresultater med festing også før i tiden. Så var det selvfølgelig slik at jo mindre begavet man var, jo mer måtte man jobbe. Der sier seg jo selv.

2
Ultima Du fortsetter å dekke over et problem som også påpekes av noen få hederlige unntak av studentene selv. Jeg antar det ikke er mulig å få deg til å forstå problemets eskalering og om...

Nei her er det du som bruker 1000-gangern på et ørlite "problem" som har forekommet blant studenter de siste 50 årene og som har svært liten innvirkning på studiet deres som helhet.

Når så få er enig med deg er det ikke for å dekke over et mulig problem men fordi vi rett og slett ikke er enig med deg at det er et særlig stort problem. Vi mener rett og lett at du tar fullstendig feil at dette er et problem som har særlig betydning for studiene til dagens studenter. Akkurat som det ikke var noe særlig problem for studiene for tidligere studenter heller.

Så du tar rett og slett feil men vil ikke innrømme at du tar feil. Selv når så og si alle sier at u tar feil uansett hvilken politisk standpunkt de har så fastholder du altså at du har rett mens i andre tar feil. Kanskje du skulle innse at her så er din virkelighetsforståelse totalt i utakt med resten av befolkningen.

Ingen har påstått at studenter ikke fester. Det vet vi. Det vi ikke har sett er derimot din påstand om at den sammenhengende flatfyllen som tyder på alt annen enn at det skulle roe seg ned. Men nå innrømmer du jo at påstanden din om den sammenhengende flatfyllen var en direkte løgn.

At de som du nå plutselig påstår, at det er festing 2 dager i uken tyder vel på at de studerer resten av uke og er helt seriøse studenter. Dermed faller den påstanden om dagens studenter også.

Som sagt er det ingen hemmelig i hvilke områder studenter ønsker å bo. Ønsker du ikke studenter i nærheten av der d bor så velg deg et annet sted å bo. At studenter har flyttet inn er en del av det frie markedet. At du ikke liker det frie markedet visste jeg fra før av.

Verken du eler studentene eier områder. Det betyr at verken du eler studentene kan bestemme nøyaktig hvordan naboene våre sal oppføre seg. Så fort du innser at du ikke har instruksrett overfor andre folk jo lettere vil det være å tilpasse seg det området man bor i. OG trives man ikke der så er faktisk løsningen å oppsøke likesinnede et annet sted. Hvem som ødelegger områder vil være avhengig av øynene som ser. Det er helt sikket noen av dine naboer som mener du ødelegger området. Til em er beskjeden akkurat lik De har ikke ne med å instruere deg hvordan du skal oppføre deg og liker de ikke nabolaget så får de flytte.

Jeg er selvsagt imot å instruere folk. Slikt overlater jeg til sosialister å gjøre. Dersom det er et sameie så skal du ha problemer med å få kastet ut noen. Den private eiendomsretten står nemlig ganske trygt her i Norge og det skal faktisk en god el før man kan adskille folk fra eiendommen de eier. Vi lever i et kapitalistisk samfunn der vi har respekt for andre eiendomsrett.

Høyrepolitikk er blant annet knytt til å respektere den private eiendomsretten og at samfunnet ikke skal blande seg særlig inn i folks private liv på sine eiendommer. Det betyr at myndighetene ikke skal ta bruke statens maktmidler mot enkeltmennesker unødvendig og bare fordi to enkeltpersoner er misfornøyd med hverandres oppførsel.

Studenter er vanlige folk de også. Du behøver ikke forsøke å opphøye deg til å være en høyere livsform enn dem.

Hvor mye eierne av ulike eiendommer ønsker å bruke på vedlikehold av sine eiendommer har du ingenting med. Konsentrer deg om din egen eiendom å respekter andres eiendomsrett.

Nå har du allerede i starten av ette innlegget gått vekk fra påstanden evig flatfyll så her taler du egentlig mot deg selv når du igjen kommer med slike påstander. Vår påstand er at du tar feil i dine påstander om nettopp ette md fyll og fet og like seriøsitet blant studenter. Altså ikke et forsvar av fyll og fest men et forsvar mot grunnløse påstander om en gruppe mennesker.

2
Ultima Jeg fant ikke noe av interesse å kommentere. At du fremdeles ikke greier å ta til deg hva jeg presist har skrevet om flatfylle får meg bare til å riste på hodet og ønske god bedrin...

Ultima, istedenfor å sitte hjemme og irritere deg over de titalls folkegruppene du forakter så foreslår jeg at du i 20-22.00-tiden i kveld tar deg en tur til Gløshaugen og titter innom lesesalene der. Gjør gjerne det samme en fredags- og lørdagskveld eller tidlig en søndags morgen. Jeg tipper at du ved hvert eneste tilfelle vil se studenter som sitter og jobbe, mens du sitter hjemme og sprer sur dritt på VGD.

2

I dag derimot - virker det som om det kun er bortskjemte skittunger som begynner på NTNU - til enorm kontrast fra de voksne og seriøse studentene jeg hadde rundt meg.

Nå var det en del som levde herrens glade dager på samfunnet før også da - de trengte en del ekstra tid (år) for å komme seg gjennom studiene på NTH.

Jeg gikk i utlandet og vår start var som du skisserte for deg selv: registrering, bokliste og så full fart.....(men selvsagt hadde man utblåsninger i helgen så lenge man ikke var for nær eksamen).

2
BornOnThe4thOfJuly Nå flyr jeg ikke ned Gløshaugen noe særlig lenger men husker nå tilbake da jeg var student der og kjenner meg overhode ikke igjen i din rosenrøde framstilling av den seriøse studen...

Det er ellers forholdsvist dumt å fortsette å ansette nyutdannede dersom dere bare har dårlige erfaringer med dem. Lærer dere ikke av erfaringene deres og lar være å ansette flere nyutdannede?

Akkurat dette er noe jeg synes er litt rart. I dag er det liksom en holdning om når man ansettes skal man "lande springende". Det er veldig få som vet alt de skal gjøre eller har kompetanse i akkurat det de får jobb i. Man må alltid forvente at en nyansatt har en liten innkjøringsperiode.

Jeg husker da jeg gikk på universitetet, så sa en av gruppelærerne jeg hadde at fagkompetansen vår ikke nødvendigvis var det viktigste, men at "vi hadde lært oss kunsten å lære" og det er jeg faktisk enig i. Jeg har hatt mange oppdrag der jeg må lære meg nye teknologier og det er i grunn helt greit.

Da jeg startet i jobben min var jeg nok det man kan kalle ganske "lett", men nå har jeg laget mange systemer som brukes av bedriften min både i norden og europa og kundene ønsker det fremfor andre. Poenget mitt er at en person som kanskje starter opp litt "junior", kan faktisk bli en veldig god "senior" med tiden og tilføre bedriften mye.

2
totem [sitat…] Akkurat dette er noe jeg synes er litt rart. I dag er det liksom en holdning om når man ansettes skal man "lande springende". Det er veldig få som vet alt de skal gjøre el...

Nå må du ikke gjøre samme feil som TS å generalisere ut fra hvordan det visst nok er på hans arbeidsplass til å bli hvordan det er på alle arbeidsplasser.

De fleste som ansetter disse nyutdannede vet hvordan det er å komme nyutdannet og vet at det kreves litt for å få ut potensialet i de nyutdannede. men noen glemmer veldig fort at de selv var kalv.

Det er også noen forskjeller mellom en ingeniørutdannelse og en masterutdannelse i ingeniørfag. Mens ingeniørutdannelsen er mer direkte rettet imot arbeidsoppgaver så er masterutdannelsen mer en både fagutdannelse og nettopp som du sier metodikk både når det gjelder å kunne lære men også å kunne vurdere det man lærer.

Dermed får man noe forskjellige folk fra ingeniørutdannelsen og masterutdannelsen. Muligens kan ingeniøren fortere settes i arbeid men masteren vil generelt ha større sannsynlighet for å sette seg inn i nye problemstillinger. Dette er en generalisering og innenfor hver gruppe finnes det selvsagt store forskjeller men det viser litt om fokuset i utdannelsene.

Du skal ikke se bort fra at en del av de nyutdannede masterne ganske fort vil distansere TS i jobbhierarkiet uansett hvor dårligere de visst nok er i følge TS.

2
BornOnThe4thOfJuly Nå flyr jeg ikke ned Gløshaugen noe særlig lenger men husker nå tilbake da jeg var student der og kjenner meg overhode ikke igjen i din rosenrøde framstilling av den seriøse studen...

At dagens studenter også har sansen for en fest i ny og ned tviler jeg ikke på. Men det klare inntrykket jeg har av dagens ungdom er at de slår oss ned i støvlene når det gjelder seriøsitet. Det jobbes jevnt over mye bedre enn blant mine jevnaldrende. Jeg har tro på at dette også gjelder når de blir studenter.

Jeg har også fått gleden av å få kjenne noen av dagens nyutdannede masterstudenter. Mye bra men selvsagt noe middelmådig også. Slik som det også var den gangen jeg gikk ut fra Gløshaugen. Det er ellers forholdsvist dumt å fortsette å ansette nyutdannede dersom dere bare har dårlige erfaringer med dem. Lærer dere ikke av erfaringene deres og lar være å ansette flere nyutdannede?

Ellers er det nesten litt alarmerende hvor god kjennskap du har til studentenes sammenhengende flatfyll. Det må jo bety at du tilbringer mye tid sammen med dem for å registrere både flatfyllen og at den er sammenhengende. Kanskje du som voksen skulle holde deg unna studentene.

Helt ærlig tror jeg ikke du vet en dritt om hva dagens studenter gjør og ikke gjør og hvordan de fordeler tiden mellom fest og studier men at du som vanlig praksis fra din side ser noe du ikke liker noen mennesker som tilhører en gruppe og projiserer det til å gjelde hele denne gruppen mennesker hele tiden.

Jeg studerte en annen plass - og vi var studenter i ordets rette forstand. Selvsagt tok man noen øl i helgene vi som annen ungdom, men det var ikke en det som var det primære målet med studietiden.

Det er imponerende av deg å vite så mye om noe du ikke har førstehånds kunnskaper om - i motsetning til vi som ser hvor ille utviklingen har vært i byen jeg skriver om. Og som dessverre er belemret med berserkerne i nærmiljøet.

Heldigvis finnes det noen få lyspunkt blant studentene også - som innser hvor ille det er;

http://www.adressa.no/nyheter/innenriks/2016/08/22/Faddere-b%C3%B8r-f%C3%A5-ekstra-studiepoeng-13223295.ece

1
Ultima [sitat…] Jeg studerte en annen plass - og vi var studenter i ordets rette forstand. Selvsagt tok man noen øl i helgene vi som annen ungdom, men det var ikke en det som var det prim...

Det var heller ikke det primære på Gløshaugen å feste mest mulig. Men det ble også festet.

Når det gjelder egen studenttilværelse så har jeg førstehåndkunnskap, også om folk som studerte på Dragvoll. Din beskrivelse av den rosenrøde tilværelsen med studenter som var så fordømt seriøse før så kjenner jeg meg rett og slett ikke igjen.

Når det gjelder dagens studenter så henger jeg ikke med dem slik som du åpenbart må gjøre siden du visst nok har førstehåndskunnskap.

Hvorfor henger egentlig en voksen mann med studenter slik at han kan få førstehåndskunnskap om deres liv som gruppe og over hele døgnet? Stalker du dagens studenter siden du har førstehåndskunnskap om deres seriøsitet og sammenhengende flatfyll?

Linken din beskriver noenlunde samme bilde som var i min tid. Det ble en del festing i fadderuken, som linken omhandler, men etter den så kom fokuset mer over på studiene.

Men dersom en litt kritisk artikkel om fadderuken er alt som skal til for å tillegge dagens studenter lite seriøsitet og sammenhengende flatfyll så var de vel allerede forhåndsdømt av deg på forhånd.

1
BornOnThe4thOfJuly Det var heller ikke det primære på Gløshaugen å feste mest mulig. Men det ble også festet. Når det gjelder egen studenttilværelse så har jeg førstehåndkunnskap, også om folk som st...

Når det gjelder egen studenttilværelse så har jeg førstehåndkunnskap, også om folk som studerte på Dragvoll. Din beskrivelse av den rosenrøde tilværelsen med studenter som var så fordømt seriøse før så kjenner jeg meg rett og slett ikke igjen. Når det gjelder dagens studenter så henger jeg ikke med dem slik som du åpenbart må gjøre siden du visst nok har førstehåndskunnskap. Hvorfor henger egentlig en voksen mann med studenter slik at han kan få førstehåndskunnskap om deres liv som gruppe og over hele døgnet? Stalker du dagens studenter siden du har førstehåndskunnskap om deres seriøsitet og sammenhengende flatfyll? Linken din beskriver noenlunde samme bilde som var i min tid. Det ble en del festing i fadderuken, som linken omhandler, men etter den så kom fokuset mer over på studiene. Men dersom en litt kritisk artikkel om fadderuken er alt som skal til for å tillegge dagens studenter lite seriøsitet og sammenhengende flatfyll så var de vel allerede forhåndsdømt av deg på forhånd.

Så hvordan har du førstehåndskunnskap om dagens situasjon rundt hemningsløs studentfyll - når du langt på vei ikke fester lit til den artikkelen jeg linket til?

Du klarte altså ikke å forholde deg saklig denne gangen heller - men er henfallen til flåsete komentarer om min førstehåndskunnskap. Jeg bor altså i byen - og ser hærskarene med fulle rødruss (ja, det hersker en rødrussmentalitet) som raver rundt overalt.

I mitt boområde er det spesielt ille, bomiljøet er langt på vei ødelagt av utleiere som har hyblifisert og som leier ut til bermen - uten at det forefinnes husordensregler og krav til normal forlkeskikk.

Overalt er det leiligheter med med vill fest dag etter dag. Åpne vinduer og hensynsløs rølping med høy musik og ustanselig brøling og skriking.

Dessverre er det noen som driver framleie der jeg bor også. Samme gistorien med hvert kull "studenter". De eier ingen oppdragelse og har kommet til Trondheim primært for å drikke seg fulle. Vi må oppdra dem - være deres foreldre.

For en forskjell på oss da jeg studerte og disse umodne drittungene.

1
Ultima [sitat…] Så hvordan har du førstehåndskunnskap om dagens situasjon rundt hemningsløs studentfyll - når du langt på vei ikke fester lit til den artikkelen jeg linket til? Du klarte...

Artikkelen du linker til handler om fadderuken.

Du hevder at studentene ikke er seriøse og at de har en sammenhengende flatfyll. Det er det ikke mulig å lese ut av en artikkel om fadderuken når det kun er en meget kort tid av studiet.

Jeg bor i Osloområdet men jeg vet ikke hva studenter i Oslo-området holder på med hver bidige time av døgnet for det. For å vite det måtte jeg hengt med dem store deler av døgnet og det er jeg rett og slett for gammel til slik at både de og jeg ville mistrives i hverandres selskap. Ikke at det betyr at det er noe galt med studentene for det. Som student ville jeg også mistrives omgang med folk på min nåværende alder. Og hadde de vist slik fiendtlighet som du viser så er jeg helt sikker på at fiendtligheten hadde blitt gjengjeldt.

Hva får deg til å bosette deg i områder av byen med mange studenter dersom du ikke liker dem? Du som er kjent i byen må da vite hvor i byen det er mange studenter.

De har vel oppdragelse nok til ikke å skrive stygge historier om sine naboer og ut fra sine naboers oppførsel dømme en hel gruppe mennesker nord og ned.

Har du forsøkt å oppdra dem så skjønner jeg at du sliter. Mitt råd er at du øyeblikkelig slutter med det håpløse forsøket med å oppdra folk som er myndige. Det har du rett og slett ikke noe med og det fører bare til at folk du forsøker å oppdra blir ekstremt sure på deg.

Har du problemer med folk så får du ringe politiet og ikke gjøre deg selv til en eller slag misforstått myndighet i nabolaget. Du bestemmer ikke over andre myndige personer og har ikke noe med å "oppdra" dem.

1

Vi som ansetter nyutdannede "siv.ing"er blir ofte forbauset over hvor svake de er faglig. De kan jo ingen ting. Det virker som om det er nok å være god til å google for å få gode karakterer. Det er noe som skurrer her. Vi må kunne noe for å få gode karakterer.

En ting jeg lurer på - hvordan klarer de å gå på fylla hele tiden? Jeg klarte det ikke da jeg var ung engang, så noe er de "gode" til.

>>> Ahh.. Nok en tråd fra gretne gamle gubber om alt var bedre før i tiden, og "ungdommen nå til dags".

Dersom det er noe trøst så er det alltid den forrige generasjonen som er skyld i dagens samfunnsproblemer, og så mye som du syter og klager inne her så er har den generasjonen jammen mye å svare for.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Sånn blir det når en bonde skal styre . . . . .

Sånn blir det når en bonde skal styre både skatt og finans, han har neppe peiling / kunnskap om noen av delene. Bønder betaler jo ikke mye skatt, de får for det meste subsidier. Og kalkulatoren til Ve...
Bilde

Smalt til mot Vedum: – 26.000 nordmenn tapte sparepengene sine

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil tredoble skatten for fiskerinæringen og hisser opp en hel næring.


Bilde www.msn.com
2
32 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Sabotasje på norske rør

Hvem vil det ramme? Hva skjer med fisken? Biden er den eneste som tjener på sabotasje. Russerne vender seg østover. Hva skjer om det blir atomkrig? Tjernobyl radioaktivt materiale kom over Norge i 1...
2
10 svar
Aktuelt nostalgikern Siste svar

Iran-demonstrasjonene.

Er dette uten interesse her på sidene? Men kan noen forklare hvordan det skal tolkes at man i Søndagsrevyen 2. okt. (på NRK) kan se minst et par kvinner som står i første rekke iført nettopp dette ho...
1
15 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Ikke ytringsfrihet i Norge

I og med at Hulsker må møte i retten for ting han har sagt i fylla så kan vi konstatere at Norge ikke har ytringsfrihet. Norge er en totalitær stat hvor takhøyden for hva som kan sies har blitt for la...
3
9 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Norge har ikke ytringsfrihet

Ser at høyesterett har innskrenket ytringsfriheten i Norge iflg TV2 Nyhetene om hatefulle ytringer. JEG ANBEFALER FOLK Å GÅ RETT HJEM ETTER JULEBORD. Norge har ikke ytringsfrihet. BOIKOTT BARENE!
2
7 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Motbydelig journalistikk

Nå går media mer og mer over til å vise likposer hver kveld så må man spørre hvem de tror de forteller historien sin til. Både NRK og TV2 ødelegger unge mennesker med dette. Ingen nordmenn skal ut i...
2
5 svar

Borgerlig flertall med Venstre og KrF under sperregrensen

NRK - Borgerlig flertall med Venstre og KrF under sperregrensen En ny meningsmåling viser at borgerlig side har flertall på Stortinget, selv med Venstre og Kristelig Folkeparti under sperregrensen
Bilde

Borgerlig flertall selv med Venstre og KrF under sperregrensen

En ny meningsmåling viser at borgerlig side har flertall på Stortinget, selv med Venstre og Kristelig Folkeparti under sperregrensen.


Bilde www.nrk.no
1
4 svar
Laster...