Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Er det kun trege politikere som gjør at insentivfondet ikke økes? Så vidt jeg vet så er det nesten kun utelukkende positive ting med denne ordningen. Tilskuddet man gir filmer som ønsker å bruke Norge får man igjen ved økt turisme. Og hvis det ikke gis tilskudd, så vil jo mange filmprodusentene uansett ikke bruke ei krone i landet, fordi de aldri kommer.

Hva er egentlig de negative sidene ved en slik ordning? Det ser ut som alle andre land - igjen - er foran Norge på et felt og det er først de to-tre siste årene at det i det hele tatt har vært en ordning.

Deler av Transformers skal nå spilles inn i Norge, men man ville fått større tid på lerretet om det var igjen penger fra intensivfondet. Se bare hva Frozen gjorde for turistnæring da Visit Norge vel bidro med penger. En animasjonsfilm klarte altså å trekke turister til Norge. Tenk da hva virkelighetens Norge vil trekke.

Downsizing og Snømannen har vi fått allerede, men ryktene sier jo at Norge kunne ha hatt Ringenes Herre i sin tid også, men politikere blottet for fremsyn og egenskaper av å lære av andre gjorde at New Zealand nå kan leve av turiststrømmen dette skaper.

Om politikerne lurer på hva Norge skal leve av etter oljen, så ligger svaret rett foran dem. Turismen, en uendelig form for inntekt da det stadig blir født nye folk som aldri har opplevd Norge før.

Hva er det som gjør at politikerne ikke øker fondet til å kapre mange flere filmer i året? De er jo ikke kjent for å knyte igjen pengesekken på andre områder, og da gjerne rene tapsprosjekt. Her får de som regel igjen pengene i form av flere turister som bruker mer penger enn hva insentivordningen koster.

1
134 svar

134 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

BornOnThe4thOfJuly

Dersom det gir mer igjen i kassen ved å gi skatterabatt og tilskudd til filmprodusenter i form av mer turisme, økt handel etc. så burde det være en smal sak å få de private bedriftene som tjener på dette til å betale kostnadene også. Vi skal jo visst nok tjene på det totalt sett.

Merkelig nok har ingen private bedrifter tenkt tanken en gang at de skulle sponse en filmproduksjon i Norge som en investering om ville gi positiv avkastning senere.

Jeg bruker denne enkle testen på alle de tiltakene om noen sier er lønnsomme og som de mener at staten skal betale kostnadene med mens andre skal høste et eventuelt økt fortjeneste. Dersom de private bedriftene som skal tjene på dette ikke er villig til å bruke penger på dette er det med stor sannsynlighet ikke lønnsomt. Å bruke andes penger har mange ikke skrupler med å gjøre. Å bruker sine egne penger kvier de fleste seg for dersom de ikke tror at de kan tjene på det.

Så hvor er alle de private bedriftene som er villig til å sponse filmproduksjon fordi de tror på gevinst totalt sett? Finnes det overhode noen som helst?

2

FlGARO

Merkelig nok har ingen private bedrifter tenkt tanken en gang at de skulle sponse en filmproduksjon i Norge som en investering om ville gi positiv avkastning senere.

Det blir jo egentlig et tullete argument. Om Trolltunga blir vist på et filmlerret, så betyr ikke det nødvendigvis at turistene drar akkurat dit. Det kan hende at Norge som helhet blir nysgjerrig og de drar et annet sted i Norge for å oppleve naturen. Skal da en stakkars gründerbutikk i nærheten av Trolltunga spytte inn penger på grunn av at det kanskje kommer turister akkurat dit?

Da er det vel bare at AS Norge bidrar, for de dekker tross alt hele landet. Uansett hvor i Norge turistene vil dra, så vil AS Norge få igjen pengene sine.

I tillegg må det nødvendigvis være noen som samkjører dette. Nytter ikke at en lokal pølsemaker ringer Hollywood og sier at han sponser 10 000 kroner om de spiller inn film i bygda hans.

Man må se litt større på dette. Små penger lokalt gir ikke samme effekt som store penger nasjonalt.

Hadde det vært snakk om at pakketurer hvor turistene fulgte en viss rute hver gang, så skulle jeg skjønt det. Da får man undersøke om det ikke faktisk er tilfelle også. Disney arrangerer jo turen til Norge basert på Frost, og jeg ser ikke bort i fra at stedene de besøker har spyttet inn litt penger i dette.

1

BornOnThe4thOfJuly

Det får være opp til den enkelte bedrift.

Ellers har vi organisasjoner som NHO Reiseliv som kunne spyttet inn litt penger (betalt av medlemsbedriftene) dersom de virkelig trodde de ville gå med overskudd.

Jeg ser ingen grunn til at staten, det vil si oss alle, skal sponse en bransje og gi denne særfordeler i forhold til alle andre bransjer uten at det foreligger særdeles viktige nasjonale grunner til det. Er begrunnelsen for slik sponsing at man faktisk tjener på det så skal det bevises og deler av gevinsten skal tas inn fra de bedriftene som tjener på dette. Ingen grunn til at staten skal sitte igjen med alle regningene og noen private bedrifter sitte igjen med all gevinsten hvorav den største gevinsten går ut av landet.

NHO Reiseliv er herved forslått som koordinator og pengeutdeler.

Hva som gir størst effekt av små penger lokalt og store penger nasjonalt dersom summen er den samme er jeg ikke så sikker på at jeg er enig med deg i. Jeg tror vi har en overdreven tro på reklameeffekten av filmer, OL, EM og VM i ulike grener. Denne troen er gitt oss av reklamebyråene og jeg betrakter det som det det er. Nemlig reklame for reklamebyråene.

Dersom det med stedene menes kommunene så ville jeg si at det er feil bruk av offentlige penger. Er det de private bedriftene på disse stedene som har spyttet inn penger så skal ikke jeg mene noe om hva andre bruker pengene sine på.

Utredningen som regjeringen hadde bestilt turte ikke å si at intensivordningen var samfunnsøkonomisk lønnsom en gang. Langt mindre at den var bedriftsøkonomisk lønnsom.

Jeg lar meg ikke lure av bransjer som lover gull og grønne skoger og store positive ringvirkninger for resten av samfunnet bare de får skatterabatter og støtteordninger.

En annen side ved det er at man innleder en skattekonkurranse med andre land. En skattekonkurranse som jeg ikke ser på Norge som noen favoritt til å vinne.

1

FlGARO

https://www.nrk.no/hordaland/italiensk-spillefilm-gav-turistboom-til-bergen-1.13406816

Igjen og igjen og igjen så ser vi at filmer spilt inn på ulike lokasjoner gir økt turisme, men jeg regner med en viss debattant her inne fortsatt fornekter dette og at utallige lignende erfaringer fortsatt bare er rene tilfeldigheter.

Fint og flott at det blir produsert film også uten støtte fra intensivordningen, men dette ville hatt et mye større omfang om intensivordningen ble enda større.

1

FlGARO

Norge ser ut til å øke sin intensivordning med rundt 20 prosent hvis budsjettet går igjennom. Tydelig at flere ser nytten av dette, selv om enkelte nekter å innse det.

http://www.dagbladet.no/tema/game-of-thrones-har-sprengt-island/62990273

I år er ventes opp mot 1,6 millioner besøkende, og interessen rundt «Game of Thrones», er den største årsaken til den enorme økningen.

Men dette er vel i følge enkelte bare tall kjøpt av en turisnæring som skal suge mer penger ut av staten? Det har overhodet ingen sammenheng med innspillingen å gjøre, og ingen kan bevise det?

1

johab

Hvordan kan dere egentlig sitte og diskutere dette basert på personlige erfaringer? Ekstremt lite konstruktivt.

1

BornOnThe4thOfJuly

Dette er et diskusjonsforum og jeg kommer altså med mine meninger om ordningen og hvorvidt jeg ønsker den.

Min holdninger at jeg ikke vil at staten skal betale for dette og at det bør være mest mulig næringsnøytralitet og at man derfor ikke bør ha støtteordninger til næringslivet dersom man ikke har veldige gode grunner for å ha det.

Derfor er hovedmeningen min at dersom en slik ordning skal etabler i Norge skal den betales fullt og helt av de som eventuelt har nytte av den.

Disse prinsipielle meningene ønsket TS i svært liten grad å diskutere så vi endte opp med å diskutere hvorvidt ordningen i det hele tatt var lønnsom.

Her er det ingen som vet og da slår min prinsipielle holdning inn å sier at jeg ikke støtter det.

1

johab

Min holdninger at jeg ikke vil at staten skal betale for dette og at det bør være mest mulig næringsnøytralitet og at man derfor ikke bør ha støtteordninger til næringslivet dersom man ikke har veldige gode grunner for å ha det.

Din grunnholdning er vel ganske ukontroversiell, og her gir du jo selv "tillatelse" til støtteordninger til næringslivet forutsatt at man har gode grunner for det.

Og det er vel der debatten egentlig begynner: Finnes det et grunnlag for å innføre en langsiktig og forutsigbar insentivordning for filminnspillinger i Norge? Er det - som du skriver - "veldig gode grunner for å ha det"?

Foreløpig sitter vi vel ikke på gode nok tall. Å si nei på generelt grunnlag - "skattekonkurranse er alltid galt" - er en teoretisk lettvekteroppgave. Å greie å dokumentere at ordningen alt i alt "går i pluss" er mer krevende. Hvis det er slik at andre sitter igjen med nettoverskudd og en sprell levende filmbransje som en følge av gunstige rammebetingelser for filminnspillinger, så bør jo Norge vurdere å konkurrere.

For Norges del er det vel uansett for tidlig å avfeie eller applaudere resultatene. Vi vet rett og slett ikke nok enda om hvilken effekt denne ordningen har på storøkonomien.

1

johab

Anbefaler den foreløpige presentasjonen fra Olsberg SPI som en pekepinn på hva filminsentivordningen foreløpig har bidratt til. Direktelink til Powerpointen som ble vist i Haugesund i forrige uke her.

De skriver følgende under "Hovedfunn" i pressemeldingen:

"Rapporten er viser at estimert forbruk i Norge er på 198 millioner kroner, hvorav 86 millioner til varer og tjenester, hovedsakelig leie av utstyr, transport og overnatting. Det er estimert at produksjonene sysselsetter 142 årsverk, som vil generere lønnskostnader på 104,8 millioner kroner og 33,3 millioner kroner i skatteinntekter til staten."

Jeg har ikke satt meg inn i metoden som er brukt her. Mulig den er tvilsom. Uansett: Ved første øyekast er resultatene ganske overbevisende.

Ev. senere ringvirkninger for reiselivet er selvfølgelig ikke medberegnet her.

1

FlGARO

Rapporten er viser at estimert forbruk i Norge er på 198 millioner kroner, hvorav 86 millioner til varer og tjenester, hovedsakelig leie av utstyr, transport og overnatting. Det er estimert at produksjonene sysselsetter 142 årsverk, som vil generere lønnskostnader på 104,8 millioner kroner og 33,3 millioner kroner i skatteinntekter til staten

Ser man det. Ser man det. Og dette ved å bruke 45 millioner kroner. Verdt å ta med er også denne:

Det anbefales videre at rammen utvides og at det satses på et kompetansebyggingsprogram for å utdanne flere kvalifiserte filmarbeidere.

Med flere filmer så blir det kanskje en mer stabilt arbeidsmarked også, som gir stabile arbeidsplasser om det er fleksible personer som kan jobbe med dette.

1

BornOnThe4thOfJuly

filminsentivordningen foreløpig har bidratt til. Direktelink til Powerpointen som ble vist i Haugesund i forrige uke her.

De skriver følgende under "Hovedfunn" i pressemeldingen:

"Rapporten er viser at estimert forbruk i Norge er på 198 millioner kroner, hvorav 86 millioner til varer og tjenester, hovedsakelig leie av utstyr, transport og overnatting. Det er estimert at produksjonene sysselsetter 142 årsverk, som vil generere lønnskostnader på 104,8 millioner kroner og 33,3 millioner kroner i skatteinntekter til staten."

Jeg har ikke satt meg inn i metoden som er brukt her. Mulig den er tvilsom. Uansett: Ved første øyekast er resultatene ganske overbevisende.

Ev. senere ringvirkninger for reiselivet er selvfølgelig ikke medberegnet her.

Selv med å tillegge denne filmproduksjonen æren for veldig mange arbeidstimer så går man altså i minus på skatteregnskapet.

Ellers ser man at det er bevegelse i intensivordningen og at landene er på full fat med i racet mot bunnen.

1

Lignende temaer

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...