BornOnThe4thOfJuly Nei NHO reiseliv er sikkert helt ukjent med dette. Ekspertene for hvor mange turister som kommer til Norge sitter nok hos Innovasjon Norge ja. Er du seriøs nå eller er det bare end...

Ekspertene for hvor mange turister som kommer til Norge sitter nok hos Innovasjon Norge ja.

De sitter selvsagt på informasjon om økt trafikk på sidene og hva som rører seg av markedsføringer av Norge. De trakk ganske rett konklusjonen om hvilken faktor som var avgjørende.

Rapporten du til stadighet klamrer deg fast til fastslår også ved hjelp av kilder at filminnspillinger gir økt markedsføring som igjen gir økt turisme. Selvsagt med utbygging rundt dette, men dette er det jeg har sagt hele tiden og som du ikke vil være med på. Når til og med rapporten din sier at det er en sammenheng, hvorfor er du så sta og ikke vil innrømme det samme?

1
FlGARO [sitat…] Feil, "neppe" er ikke riktig ord her. Rapporten sier at den kan gi gevinst på kort sikt, men at det er mer usikkert om det gir gevinst på lang sikt. Ikke dermed sagt at de...

"Hvorvidt Norge bør innføre en insentivordning for film eller ikke avhenger av den næringspolitiske målsettingen myndighetene har for norsk filmindustri. Det er lite som tyder på at en insentivordning er et godt filmpolitisk virkemiddel. Hvis det er et politisk ønske om å styrke næringene som er involvert i filmproduksjon i Norge (fremfor andre næringer), kan det være et aktuelt tiltak. Det er imidlertid usikkert om en insentivordningen i Norge vil ha like sterk effekt som det ordningene ser ut til å ha hatt i landene vi har studert. Mange av landene Norge konkurrerer mot som innspillingslokasjon har i dag både lavere kostnadsnivå og insentivordninger. At Norge får insentivordninger som «matcher» konkurrentlandenes, betyr ikke nødvendigvis at Norge blir konkurransedyktig, siden kostnadsnivået uansett er høyt. Bransjen hevder imidlertid at en insentivordning vil generere 5 til 10 utenlandske produksjoner hvert år. I tillegg kan trenden med at norske produksjoner spilles inn i utlandet snus, dersom ordningen også gjøres gjeldene for norske innspillinger. I vurderingen av om en insentivordning for film bør innføres eller ikke bør det også ses hen til dynamiske virkninger. For det første er det ingen garanti for et en insentivordning som fungerer i dag vil fungere i morgen. Konkurransen mellom land om å tilby best ordninger kan føre til at det stadig er nødvendig å gi bedre betingelser til filmprodusentene, slik at kostnadene ved ordningen over tid øker. For det andre kan innføring av en gunstig særordning for én bransje (her filmbransjen) medføre at andre bransjer vil sloss for å få gjennomført liknende ordninger. Det kan uthule prinsippet om næringsnøytralitet. Dersom Norge skal innføre en insentivordning for film, er vår vurdering at den islandske modellen bør velges. Det skyldes at ordningen er enkel, oversiktlig og lett å sette seg inn i, samt at ordningen allerede har blitt ESA-godkjent."

1

Og når det gjelder Frost og turiststrøm, så er det basert på en sterk økning i søk fra USA om Norge som reisemål (målt søkemotortrafikk) i perioden i etterkant av at Frost hadde premiere i USA.

Det er neppe et én-til-én-forhold mellom "har sett Frost" og "har lyst til å reise til Norge", men man har såvidt meg bekjent heller ikke funnet andre forhold som bedre skulle forklare økningen i amerikansk interesse for Norge som reisemål på nett.

1
BornOnThe4thOfJuly Hvordan er det med alle filmene som har gjort at du har dratt til Litauen, Ungarn og Bulgaria?

Jeg er neppe representativ uansett. Men ja, filmer har sikkert gjort meg interessert i filmer ubevisst. Nå er jeg, i motsetning til din feilaktige konklusjon, svært interessert i geografi og velger således reisemål som kanskje ikke den jevne reisende tar.

Jeg prøver etter beste evne å dra dit det ikke er mye turisme. Ennå. Det har ført meg til over 50 land og når man snakker med lokalbefolkningen (som stort sett har gått på samme skole og med samme pensum uansett om de var eller har blitt rike) så vet de lite om Norge.

1
FlGARO [sitat…] Du blander epler og pærer her. Og det vil ikke du forstå selv om du blir forklart det.

Jeg har forstått at du mener at du kan sjonglere med slike ting selv om de er like

Vi hadde den samme diskusjonen knyttet til hvorvidt min "sunne" fornuft kunne benyttes men endte med at det ikke var sunn fornuft som sådan som var bra men kun din "sunne" fornuft.

Men når du faktisk stiller et retorisk spørsmål om jeg tror at alt staten driver på med skal gi avkastning så kan det altså benyttes også på intensivordninger som ikke nødvendigvis gir avkastning.

Jeg savner fortsatt at du nevner disse filmene som har gjort at du har dratt til Litauen, Ungarn og Bulgaria?

1

Hvordan kan dere egentlig sitte og diskutere dette basert på personlige erfaringer? Ekstremt lite konstruktivt.

1
BornOnThe4thOfJuly "Hvorvidt Norge bør innføre en insentivordning for film eller ikke avhenger av den næringspolitiske målsettingen myndighetene har for norsk filmindustri. Det er lite som tyder på a...

"Hvorvidt Norge bør innføre en insentivordning for film eller ikke avhenger av den næringspolitiske målsettingen myndighetene har for norsk filmindustri

Hva var poenget med det avsnittet der? Nevnte jo ikke hovedkonklusjonen med ett ord der du. Den har jeg allerede limt inn for deg, og der står det at den på kort sikt kan gi gevinst, men at de er usikre på den langvarige effekten. Dette kan være så enkelt som at det mangler tall på dette. Og hvordan får man tall? Jo, av erfaring.

1
BornOnThe4thOfJuly Jeg har forstått at du mener at du kan sjonglere med slike ting selv om de er like Vi hadde den samme diskusjonen knyttet til hvorvidt min "sunne" fornuft kunne benyttes men endte...

Jeg savner fortsatt at du nevner disse filmene som har gjort at du har dratt til Litauen, Ungarn og Bulgaria?

Det har jeg allerede svart på litt lengre opp.

Det jeg lurer på får jeg selvsagt ikke svar på.

1) Når skal du utdype dette med været som en faktor på økt strøm av turisme egentlig? Aldri?

2) Og hvordan var det med kildekritikken til disse ekspertene? Var linken jeg ga deg fortsatt tøv nå som du vet at rapporten du bruker, brukte akkurat samme undersøkelse som bakgrunn?

Vennligst svar på dette i neste innlegg.

1
johab Og når det gjelder Frost og turiststrøm, så er det basert på en sterk økning i søk fra USA om Norge som reisemål (målt søkemotortrafikk) i perioden i etterkant av at Frost hadde pr...

Det er neppe et én-til-én-forhold mellom "har sett Frost" og "har lyst til å reise til Norge", men man har såvidt meg bekjent heller ikke funnet andre forhold som bedre skulle forklare økningen i amerikansk interesse for Norge som reisemål på nett.

I følge enkelte spilte været inn som en sannsynlig faktor. Valutakursen også, selv om den ikke var særlig endret.

1
FlGARO [sitat…] Jeg husker det meget godt, og det kom ikke frem til noe utelukkende negativ holdning til dette som du desperat prøver deg på. Du har ikke nevnt en eneste positiv ting med...

Jeg sa ikke at det var en utelukkende negativ holdning. jeg sa at de nevnte at de kunne gi samfunnsøkonomisk gevinst mens de overhode ikke nevnte noen bedriftsøkonomisk gevinst.

Det var du som dømte utredningen når og ned og mente at den "sunne" fornuft var bedre å bruke.

Når grunnlaget for min mening om en slik ordning er hvorvidt det gir positiv økonomisk gevinst så er det selvsagt det som er viktig for meg. At det gir norsk filmindustri penger visste jeg jo allerede. Det kan sikkert sees på som positivt dersom man mener det er et mål i seg selv men det er det altså ikke for meg.

Nei jeg har gjengitt konklusjonen. Det er du som hoppet på og fordømte den uten å ha lest den. Jeg tok for meg den delen som omhandlet mine innvendinger til ordningen og den delen mener jeg at jeg finner støtte i utredningen. De lover ingen økonomisk gevinst. For meg så måtte de ha sagt at de antok økonomisk gevinst før jeg ville i det hele tatt har vurdert å bruke noen av mine skattepenger til dette. Næringstøtte er ikke noe fyndord i min politiske ideologi. Hvilket det heller ikke burde være i regjeringspartiene politiske ideologi. Slikt bruker mer å være en sosialistisk sak.

1

Anbefaler den foreløpige presentasjonen fra Olsberg SPI som en pekepinn på hva filminsentivordningen foreløpig har bidratt til. Direktelink til Powerpointen som ble vist i Haugesund i forrige uke her.

De skriver følgende under "Hovedfunn" i pressemeldingen:

"Rapporten er viser at estimert forbruk i Norge er på 198 millioner kroner, hvorav 86 millioner til varer og tjenester, hovedsakelig leie av utstyr, transport og overnatting. Det er estimert at produksjonene sysselsetter 142 årsverk, som vil generere lønnskostnader på 104,8 millioner kroner og 33,3 millioner kroner i skatteinntekter til staten."

Jeg har ikke satt meg inn i metoden som er brukt her. Mulig den er tvilsom. Uansett: Ved første øyekast er resultatene ganske overbevisende.

Ev. senere ringvirkninger for reiselivet er selvfølgelig ikke medberegnet her.

1
johab Hvordan går det med debatten her, egentlig? Det er vel ikke slik at insentivordningen utelukkende er ment å ha effekter for reiselivet, er det vel? Det handler jo også om kulturpol...

Vi står vel ganske fast synes jeg. Snakker en del forbi hverandre og når den ene debattanten ikke helt vet hvorvidt han synes en utredning bare skal avfeies eller benyttes til cherrypicking av sitater så går det ganske trått.

Nei det finnes sikkert andre positive ting ved insentivordningen. Men så var det nå slik at TS selv valgte begrunnelsen for hvorfor han støttet intensivordningen og akkurat det økonomiske er altså ikke jeg like sikker på at gir gevinst. hadde det gjort det hadde private allerede sponset filmindustrien.

1
johab Anbefaler den foreløpige presentasjonen fra Olsberg SPI som en pekepinn på hva filminsentivordningen foreløpig har bidratt til. Direktelink til Powerpointen som ble vist i Haugesun...

Rapporten er viser at estimert forbruk i Norge er på 198 millioner kroner, hvorav 86 millioner til varer og tjenester, hovedsakelig leie av utstyr, transport og overnatting. Det er estimert at produksjonene sysselsetter 142 årsverk, som vil generere lønnskostnader på 104,8 millioner kroner og 33,3 millioner kroner i skatteinntekter til staten

Ser man det. Ser man det. Og dette ved å bruke 45 millioner kroner. Verdt å ta med er også denne:

Det anbefales videre at rammen utvides og at det satses på et kompetansebyggingsprogram for å utdanne flere kvalifiserte filmarbeidere.

Med flere filmer så blir det kanskje en mer stabilt arbeidsmarked også, som gir stabile arbeidsplasser om det er fleksible personer som kan jobbe med dette.

1
FlGARO [sitat…] De sitter selvsagt på informasjon om økt trafikk på sidene og hva som rører seg av markedsføringer av Norge. De trakk ganske rett konklusjonen om hvilken faktor som var av...

Nå er ikke du noen sannhetsvitne for hvorvidt de trakk rett konklusjon så det overser jeg.

Hvordan er det nå med disse filmene i Litauen, Ungarn og Bulgaria som har gjort at du har lagt ferien din der de siste årene? Husker du noen filmtitler?

Nå synes jeg du skal sitere fra utredningen der du finner slike bastante påstander. jeg finner nemlig ikke slike i den utredningen jeg leser. Det regnes som sitatfusk dersom du ikke beviser at de fastslår at filminnspillinger gir økt turisme.

1
BornOnThe4thOfJuly Nå er ikke du noen sannhetsvitne for hvorvidt de trakk rett konklusjon så det overser jeg. Hvordan er det nå med disse filmene i Litauen, Ungarn og Bulgaria som har gjort at du har...

Hvordan er det nå med disse filmene i Litauen, Ungarn og Bulgaria som har gjort at du har lagt ferien din der de siste årene? Husker du noen filmtitler?

Nå har jeg svart deg to ganger på dette: Én gang hvor jeg svarte direkte på spørsmålet og den andre gangen da jeg svarte at jeg allerede hadde svart på dette. Hvis du fortsatt lurer, så svarte jeg på dette i mitt innlegg 18:13, altså for over tre timer siden.

Jeg ser likevel ikke relevansen. 40 millioner reisende har svart at de valgte reisemål utfra en filminnspilling. Men du er altså mer opptatt av lille ikke-representative meg og hvordan jeg har valgt mine reisemål.

1
johab Hvordan kan dere egentlig sitte og diskutere dette basert på personlige erfaringer? Ekstremt lite konstruktivt.

Dette er et diskusjonsforum og jeg kommer altså med mine meninger om ordningen og hvorvidt jeg ønsker den.

Min holdninger at jeg ikke vil at staten skal betale for dette og at det bør være mest mulig næringsnøytralitet og at man derfor ikke bør ha støtteordninger til næringslivet dersom man ikke har veldige gode grunner for å ha det.

Derfor er hovedmeningen min at dersom en slik ordning skal etabler i Norge skal den betales fullt og helt av de som eventuelt har nytte av den.

Disse prinsipielle meningene ønsket TS i svært liten grad å diskutere så vi endte opp med å diskutere hvorvidt ordningen i det hele tatt var lønnsom.

Her er det ingen som vet og da slår min prinsipielle holdning inn å sier at jeg ikke støtter det.

1
BornOnThe4thOfJuly Så du kunne ikke komme på en eneste film fra disse landene? Er dritt når det blandes inn eksempler som fra land med denne ordningen som man aldri har hørt om en film fra.

Så du kunne ikke komme på en eneste film fra disse landene?

Det var ikke spørsmålet ditt heller, du etterspurt hvilke filmer som gjorde at jeg dro dit.

Budapest vet jeg har blitt brukt i Mission Impossible og en Die Hard-film blant annet.

Men, som jeg gjerne kan gjenta, jeg bruker ikke filmer til å bestemme reisemål. Jeg finner reisemål på andre måter. 40 millioner andre derimot har brukt filmer som hovedfaktor for hvor de skal reise hen. Er ikke det bittelitt mer relevant syns du?

1
johab Anbefaler den foreløpige presentasjonen fra Olsberg SPI som en pekepinn på hva filminsentivordningen foreløpig har bidratt til. Direktelink til Powerpointen som ble vist i Haugesun...

filminsentivordningen foreløpig har bidratt til. Direktelink til Powerpointen som ble vist i Haugesund i forrige uke her.

De skriver følgende under "Hovedfunn" i pressemeldingen:

"Rapporten er viser at estimert forbruk i Norge er på 198 millioner kroner, hvorav 86 millioner til varer og tjenester, hovedsakelig leie av utstyr, transport og overnatting. Det er estimert at produksjonene sysselsetter 142 årsverk, som vil generere lønnskostnader på 104,8 millioner kroner og 33,3 millioner kroner i skatteinntekter til staten."

Jeg har ikke satt meg inn i metoden som er brukt her. Mulig den er tvilsom. Uansett: Ved første øyekast er resultatene ganske overbevisende.

Ev. senere ringvirkninger for reiselivet er selvfølgelig ikke medberegnet her.

Selv med å tillegge denne filmproduksjonen æren for veldig mange arbeidstimer så går man altså i minus på skatteregnskapet.

Ellers ser man at det er bevegelse i intensivordningen og at landene er på full fat med i racet mot bunnen.

1
FlGARO [sitat…] Nå har jeg svart deg to ganger på dette: Én gang hvor jeg svarte direkte på spørsmålet og den andre gangen da jeg svarte at jeg allerede hadde svart på dette. Hvis du fort...

Jeg bare ser at du ikke vet om en eneste film fra disse landene. De må vel også være med i erfaringsbasen man må se på når det gjelder turisme?

Du i seg selv er ikke så interessant men spør de 40 millionene om de har hørt om noen film fra disse landene og vurder om hva svarene vil være.

1
BornOnThe4thOfJuly Jeg bare ser at du ikke vet om en eneste film fra disse landene. De må vel også være med i erfaringsbasen man må se på når det gjelder turisme? Du i seg selv er ikke så interessant...

Jeg bare ser at du ikke vet om en eneste film fra disse landene. De må vel også være med i erfaringsbasen man må se på når det gjelder turisme?

Igjen så skal du ha min mening. Jeg skjønner virkelig ikke poenget ditt med å gnåle om og om igjen om dette? Jeg har allerede sagt at filmer ikke er inspirasjon til mine reiser.

Nå må du heller ikke glemme at Norge er en litt annen lokasjon enn for eksempel Litauen. Norge fremstår majestisk med sin natur. Jeg tipper at mange flere legger merke til innspillingstedet fra Ex-Machina enn om de har filmet utpå landsbygde i Litauen. Det må være noe som feier ved innspillingsstedet og her har Norge noe å by på.

De 40 millionere har allerede svart på spørsmålet ditt og valgt seg land utfra film.

1
BornOnThe4thOfJuly [sitat…] Og hvor mange ønsket å reise dit på grunn av disse filmene og var intensivordningen der allerede da?

Du har nettopp fått lagt frem en analyse foran deg av en annen bruker hvor noen har brukt erfaringene i Norge til å konkludere med at det anbefales å utvide ordningen. Så er slikt flisespikkeri du prøver å overlede oppmerksomheten med?

Hvis du tror jeg kommer til å undersøke ungarske sider for deg fordi du nok en gang skal fortelle meg at det er bestillingsverk fra de som skal tyne den ungarske staten for penger, så får du tro om igjen.

Jeg stilte deg for øvrig en punktliste på hele to punkter som du kan få lov til å svare på og som du har unngått å svare på i flere dager nå. Skal du late som du ikke ser disse hver bidige gang?

1
Laster...