BornOnThe4thOfJuly Dette er et diskusjonsforum og jeg kommer altså med mine meninger om ordningen og hvorvidt jeg ønsker den. Min holdninger at jeg ikke vil at staten skal betale for dette og at det...

Min holdninger at jeg ikke vil at staten skal betale for dette og at det bør være mest mulig næringsnøytralitet og at man derfor ikke bør ha støtteordninger til næringslivet dersom man ikke har veldige gode grunner for å ha det.

Din grunnholdning er vel ganske ukontroversiell, og her gir du jo selv "tillatelse" til støtteordninger til næringslivet forutsatt at man har gode grunner for det.

Og det er vel der debatten egentlig begynner: Finnes det et grunnlag for å innføre en langsiktig og forutsigbar insentivordning for filminnspillinger i Norge? Er det - som du skriver - "veldig gode grunner for å ha det"?

Foreløpig sitter vi vel ikke på gode nok tall. Å si nei på generelt grunnlag - "skattekonkurranse er alltid galt" - er en teoretisk lettvekteroppgave. Å greie å dokumentere at ordningen alt i alt "går i pluss" er mer krevende. Hvis det er slik at andre sitter igjen med nettoverskudd og en sprell levende filmbransje som en følge av gunstige rammebetingelser for filminnspillinger, så bør jo Norge vurdere å konkurrere.

For Norges del er det vel uansett for tidlig å avfeie eller applaudere resultatene. Vi vet rett og slett ikke nok enda om hvilken effekt denne ordningen har på storøkonomien.

1
johab [sitat…] Din grunnholdning er vel ganske ukontroversiell, og her gir du jo selv "tillatelse" til støtteordninger til næringslivet forutsatt at man har gode grunner for det. Og det...

Ja det bør alltid være en åpning dersom det er gode grunner til det. jeg tenker her på næringer som er av nasjonal interesse og som det er viktig at vi har her i landet.

Vel som sagt så har TS fokusert på lønnsomheten dette visst nok skulle gi. For meg blir det selvmotsigende at noe er lønnsomt men av en eller merkelig grunn være avhengig av statlig støtte.

Det er kanskje på andre områder enn filmindustrien Norge bør vurdere å konkurrere på dersom det er skattekonkurranse man skulle gå inn i.

Det er tross alt en del negative forhold vi drar med oss inn i skattekonkurransen som vi ikke blir kvitt som høyt kostnadsnivå, lange avstander etc.

Dersom man setter næringsnøytralitet ganske langt opp på ønskelisten så er det vel fra dag en grunn til å si at dette er en feil ordning. Man kan selvsagt ta øvelsen å kun se på filmindustrien og se om man muligens kan få en bitteliten gevinst ved at alle skattebetalerne betaler inn og noen få i filmindustrien og turistnæringene tjener noen få kroner.

Men dersom man også ser på at man ved å støtte en industri som mener at de trenger statsstøtte for å konkurrere, og dermed drar kapital og arbeidskraft vekk fra næringer som faktisk kan gå i pluss uten særfordeler så ender dette feil uansett.

Næringsnøytralitet handler ikke bare om rettferdighet men like mye at det er en forutsetning for best mulig utnyttelse av de ressurser vi har i form av kapital og arbeidskraft.

Jeg klarer ikke å se at filmindustrien kan skilte med såpass store grunner til å støtte den at man skal gå vekk fra prinsippet om næringsnøytralitet.

1

Norge ser ut til å øke sin intensivordning med rundt 20 prosent hvis budsjettet går igjennom. Tydelig at flere ser nytten av dette, selv om enkelte nekter å innse det.

http://www.dagbladet.no/tema/game-of-thrones-har-sprengt-island/62990273

I år er ventes opp mot 1,6 millioner besøkende, og interessen rundt «Game of Thrones», er den største årsaken til den enorme økningen.

Men dette er vel i følge enkelte bare tall kjøpt av en turisnæring som skal suge mer penger ut av staten? Det har overhodet ingen sammenheng med innspillingen å gjøre, og ingen kan bevise det?

1

https://www.nrk.no/hordaland/italiensk-spillefilm-gav-turistboom-til-bergen-1.13406816

Igjen og igjen og igjen så ser vi at filmer spilt inn på ulike lokasjoner gir økt turisme, men jeg regner med en viss debattant her inne fortsatt fornekter dette og at utallige lignende erfaringer fortsatt bare er rene tilfeldigheter.

Fint og flott at det blir produsert film også uten støtte fra intensivordningen, men dette ville hatt et mye større omfang om intensivordningen ble enda større.

1
Laster...