https://www.nrk.no/hordaland/italiensk-spillefilm-gav-turistboom-til-bergen-1.13406816

Igjen og igjen og igjen så ser vi at filmer spilt inn på ulike lokasjoner gir økt turisme, men jeg regner med en viss debattant her inne fortsatt fornekter dette og at utallige lignende erfaringer fortsatt bare er rene tilfeldigheter.

Fint og flott at det blir produsert film også uten støtte fra intensivordningen, men dette ville hatt et mye større omfang om intensivordningen ble enda større.

1

Norge ser ut til å øke sin intensivordning med rundt 20 prosent hvis budsjettet går igjennom. Tydelig at flere ser nytten av dette, selv om enkelte nekter å innse det.

http://www.dagbladet.no/tema/game-of-thrones-har-sprengt-island/62990273

I år er ventes opp mot 1,6 millioner besøkende, og interessen rundt «Game of Thrones», er den største årsaken til den enorme økningen.

Men dette er vel i følge enkelte bare tall kjøpt av en turisnæring som skal suge mer penger ut av staten? Det har overhodet ingen sammenheng med innspillingen å gjøre, og ingen kan bevise det?

1
johab [sitat…] Din grunnholdning er vel ganske ukontroversiell, og her gir du jo selv "tillatelse" til støtteordninger til næringslivet forutsatt at man har gode grunner for det. Og det...

Ja det bør alltid være en åpning dersom det er gode grunner til det. jeg tenker her på næringer som er av nasjonal interesse og som det er viktig at vi har her i landet.

Vel som sagt så har TS fokusert på lønnsomheten dette visst nok skulle gi. For meg blir det selvmotsigende at noe er lønnsomt men av en eller merkelig grunn være avhengig av statlig støtte.

Det er kanskje på andre områder enn filmindustrien Norge bør vurdere å konkurrere på dersom det er skattekonkurranse man skulle gå inn i.

Det er tross alt en del negative forhold vi drar med oss inn i skattekonkurransen som vi ikke blir kvitt som høyt kostnadsnivå, lange avstander etc.

Dersom man setter næringsnøytralitet ganske langt opp på ønskelisten så er det vel fra dag en grunn til å si at dette er en feil ordning. Man kan selvsagt ta øvelsen å kun se på filmindustrien og se om man muligens kan få en bitteliten gevinst ved at alle skattebetalerne betaler inn og noen få i filmindustrien og turistnæringene tjener noen få kroner.

Men dersom man også ser på at man ved å støtte en industri som mener at de trenger statsstøtte for å konkurrere, og dermed drar kapital og arbeidskraft vekk fra næringer som faktisk kan gå i pluss uten særfordeler så ender dette feil uansett.

Næringsnøytralitet handler ikke bare om rettferdighet men like mye at det er en forutsetning for best mulig utnyttelse av de ressurser vi har i form av kapital og arbeidskraft.

Jeg klarer ikke å se at filmindustrien kan skilte med såpass store grunner til å støtte den at man skal gå vekk fra prinsippet om næringsnøytralitet.

1
BornOnThe4thOfJuly Dette er et diskusjonsforum og jeg kommer altså med mine meninger om ordningen og hvorvidt jeg ønsker den. Min holdninger at jeg ikke vil at staten skal betale for dette og at det...

Min holdninger at jeg ikke vil at staten skal betale for dette og at det bør være mest mulig næringsnøytralitet og at man derfor ikke bør ha støtteordninger til næringslivet dersom man ikke har veldige gode grunner for å ha det.

Din grunnholdning er vel ganske ukontroversiell, og her gir du jo selv "tillatelse" til støtteordninger til næringslivet forutsatt at man har gode grunner for det.

Og det er vel der debatten egentlig begynner: Finnes det et grunnlag for å innføre en langsiktig og forutsigbar insentivordning for filminnspillinger i Norge? Er det - som du skriver - "veldig gode grunner for å ha det"?

Foreløpig sitter vi vel ikke på gode nok tall. Å si nei på generelt grunnlag - "skattekonkurranse er alltid galt" - er en teoretisk lettvekteroppgave. Å greie å dokumentere at ordningen alt i alt "går i pluss" er mer krevende. Hvis det er slik at andre sitter igjen med nettoverskudd og en sprell levende filmbransje som en følge av gunstige rammebetingelser for filminnspillinger, så bør jo Norge vurdere å konkurrere.

For Norges del er det vel uansett for tidlig å avfeie eller applaudere resultatene. Vi vet rett og slett ikke nok enda om hvilken effekt denne ordningen har på storøkonomien.

1
BornOnThe4thOfJuly [sitat…] Og hvor mange ønsket å reise dit på grunn av disse filmene og var intensivordningen der allerede da?

Du har nettopp fått lagt frem en analyse foran deg av en annen bruker hvor noen har brukt erfaringene i Norge til å konkludere med at det anbefales å utvide ordningen. Så er slikt flisespikkeri du prøver å overlede oppmerksomheten med?

Hvis du tror jeg kommer til å undersøke ungarske sider for deg fordi du nok en gang skal fortelle meg at det er bestillingsverk fra de som skal tyne den ungarske staten for penger, så får du tro om igjen.

Jeg stilte deg for øvrig en punktliste på hele to punkter som du kan få lov til å svare på og som du har unngått å svare på i flere dager nå. Skal du late som du ikke ser disse hver bidige gang?

1
BornOnThe4thOfJuly Jeg bare ser at du ikke vet om en eneste film fra disse landene. De må vel også være med i erfaringsbasen man må se på når det gjelder turisme? Du i seg selv er ikke så interessant...

Jeg bare ser at du ikke vet om en eneste film fra disse landene. De må vel også være med i erfaringsbasen man må se på når det gjelder turisme?

Igjen så skal du ha min mening. Jeg skjønner virkelig ikke poenget ditt med å gnåle om og om igjen om dette? Jeg har allerede sagt at filmer ikke er inspirasjon til mine reiser.

Nå må du heller ikke glemme at Norge er en litt annen lokasjon enn for eksempel Litauen. Norge fremstår majestisk med sin natur. Jeg tipper at mange flere legger merke til innspillingstedet fra Ex-Machina enn om de har filmet utpå landsbygde i Litauen. Det må være noe som feier ved innspillingsstedet og her har Norge noe å by på.

De 40 millionere har allerede svart på spørsmålet ditt og valgt seg land utfra film.

1
FlGARO [sitat…] Nå har jeg svart deg to ganger på dette: Én gang hvor jeg svarte direkte på spørsmålet og den andre gangen da jeg svarte at jeg allerede hadde svart på dette. Hvis du fort...

Jeg bare ser at du ikke vet om en eneste film fra disse landene. De må vel også være med i erfaringsbasen man må se på når det gjelder turisme?

Du i seg selv er ikke så interessant men spør de 40 millionene om de har hørt om noen film fra disse landene og vurder om hva svarene vil være.

1
johab Anbefaler den foreløpige presentasjonen fra Olsberg SPI som en pekepinn på hva filminsentivordningen foreløpig har bidratt til. Direktelink til Powerpointen som ble vist i Haugesun...

filminsentivordningen foreløpig har bidratt til. Direktelink til Powerpointen som ble vist i Haugesund i forrige uke her.

De skriver følgende under "Hovedfunn" i pressemeldingen:

"Rapporten er viser at estimert forbruk i Norge er på 198 millioner kroner, hvorav 86 millioner til varer og tjenester, hovedsakelig leie av utstyr, transport og overnatting. Det er estimert at produksjonene sysselsetter 142 årsverk, som vil generere lønnskostnader på 104,8 millioner kroner og 33,3 millioner kroner i skatteinntekter til staten."

Jeg har ikke satt meg inn i metoden som er brukt her. Mulig den er tvilsom. Uansett: Ved første øyekast er resultatene ganske overbevisende.

Ev. senere ringvirkninger for reiselivet er selvfølgelig ikke medberegnet her.

Selv med å tillegge denne filmproduksjonen æren for veldig mange arbeidstimer så går man altså i minus på skatteregnskapet.

Ellers ser man at det er bevegelse i intensivordningen og at landene er på full fat med i racet mot bunnen.

1
BornOnThe4thOfJuly Så du kunne ikke komme på en eneste film fra disse landene? Er dritt når det blandes inn eksempler som fra land med denne ordningen som man aldri har hørt om en film fra.

Så du kunne ikke komme på en eneste film fra disse landene?

Det var ikke spørsmålet ditt heller, du etterspurt hvilke filmer som gjorde at jeg dro dit.

Budapest vet jeg har blitt brukt i Mission Impossible og en Die Hard-film blant annet.

Men, som jeg gjerne kan gjenta, jeg bruker ikke filmer til å bestemme reisemål. Jeg finner reisemål på andre måter. 40 millioner andre derimot har brukt filmer som hovedfaktor for hvor de skal reise hen. Er ikke det bittelitt mer relevant syns du?

1
johab Hvordan kan dere egentlig sitte og diskutere dette basert på personlige erfaringer? Ekstremt lite konstruktivt.

Dette er et diskusjonsforum og jeg kommer altså med mine meninger om ordningen og hvorvidt jeg ønsker den.

Min holdninger at jeg ikke vil at staten skal betale for dette og at det bør være mest mulig næringsnøytralitet og at man derfor ikke bør ha støtteordninger til næringslivet dersom man ikke har veldige gode grunner for å ha det.

Derfor er hovedmeningen min at dersom en slik ordning skal etabler i Norge skal den betales fullt og helt av de som eventuelt har nytte av den.

Disse prinsipielle meningene ønsket TS i svært liten grad å diskutere så vi endte opp med å diskutere hvorvidt ordningen i det hele tatt var lønnsom.

Her er det ingen som vet og da slår min prinsipielle holdning inn å sier at jeg ikke støtter det.

1
BornOnThe4thOfJuly Nå er ikke du noen sannhetsvitne for hvorvidt de trakk rett konklusjon så det overser jeg. Hvordan er det nå med disse filmene i Litauen, Ungarn og Bulgaria som har gjort at du har...

Hvordan er det nå med disse filmene i Litauen, Ungarn og Bulgaria som har gjort at du har lagt ferien din der de siste årene? Husker du noen filmtitler?

Nå har jeg svart deg to ganger på dette: Én gang hvor jeg svarte direkte på spørsmålet og den andre gangen da jeg svarte at jeg allerede hadde svart på dette. Hvis du fortsatt lurer, så svarte jeg på dette i mitt innlegg 18:13, altså for over tre timer siden.

Jeg ser likevel ikke relevansen. 40 millioner reisende har svart at de valgte reisemål utfra en filminnspilling. Men du er altså mer opptatt av lille ikke-representative meg og hvordan jeg har valgt mine reisemål.

1
FlGARO [sitat…] De sitter selvsagt på informasjon om økt trafikk på sidene og hva som rører seg av markedsføringer av Norge. De trakk ganske rett konklusjonen om hvilken faktor som var av...

Nå er ikke du noen sannhetsvitne for hvorvidt de trakk rett konklusjon så det overser jeg.

Hvordan er det nå med disse filmene i Litauen, Ungarn og Bulgaria som har gjort at du har lagt ferien din der de siste årene? Husker du noen filmtitler?

Nå synes jeg du skal sitere fra utredningen der du finner slike bastante påstander. jeg finner nemlig ikke slike i den utredningen jeg leser. Det regnes som sitatfusk dersom du ikke beviser at de fastslår at filminnspillinger gir økt turisme.

1
johab Anbefaler den foreløpige presentasjonen fra Olsberg SPI som en pekepinn på hva filminsentivordningen foreløpig har bidratt til. Direktelink til Powerpointen som ble vist i Haugesun...

Rapporten er viser at estimert forbruk i Norge er på 198 millioner kroner, hvorav 86 millioner til varer og tjenester, hovedsakelig leie av utstyr, transport og overnatting. Det er estimert at produksjonene sysselsetter 142 årsverk, som vil generere lønnskostnader på 104,8 millioner kroner og 33,3 millioner kroner i skatteinntekter til staten

Ser man det. Ser man det. Og dette ved å bruke 45 millioner kroner. Verdt å ta med er også denne:

Det anbefales videre at rammen utvides og at det satses på et kompetansebyggingsprogram for å utdanne flere kvalifiserte filmarbeidere.

Med flere filmer så blir det kanskje en mer stabilt arbeidsmarked også, som gir stabile arbeidsplasser om det er fleksible personer som kan jobbe med dette.

1
johab Hvordan går det med debatten her, egentlig? Det er vel ikke slik at insentivordningen utelukkende er ment å ha effekter for reiselivet, er det vel? Det handler jo også om kulturpol...

Vi står vel ganske fast synes jeg. Snakker en del forbi hverandre og når den ene debattanten ikke helt vet hvorvidt han synes en utredning bare skal avfeies eller benyttes til cherrypicking av sitater så går det ganske trått.

Nei det finnes sikkert andre positive ting ved insentivordningen. Men så var det nå slik at TS selv valgte begrunnelsen for hvorfor han støttet intensivordningen og akkurat det økonomiske er altså ikke jeg like sikker på at gir gevinst. hadde det gjort det hadde private allerede sponset filmindustrien.

1

Anbefaler den foreløpige presentasjonen fra Olsberg SPI som en pekepinn på hva filminsentivordningen foreløpig har bidratt til. Direktelink til Powerpointen som ble vist i Haugesund i forrige uke her.

De skriver følgende under "Hovedfunn" i pressemeldingen:

"Rapporten er viser at estimert forbruk i Norge er på 198 millioner kroner, hvorav 86 millioner til varer og tjenester, hovedsakelig leie av utstyr, transport og overnatting. Det er estimert at produksjonene sysselsetter 142 årsverk, som vil generere lønnskostnader på 104,8 millioner kroner og 33,3 millioner kroner i skatteinntekter til staten."

Jeg har ikke satt meg inn i metoden som er brukt her. Mulig den er tvilsom. Uansett: Ved første øyekast er resultatene ganske overbevisende.

Ev. senere ringvirkninger for reiselivet er selvfølgelig ikke medberegnet her.

1
FlGARO [sitat…] Jeg husker det meget godt, og det kom ikke frem til noe utelukkende negativ holdning til dette som du desperat prøver deg på. Du har ikke nevnt en eneste positiv ting med...

Jeg sa ikke at det var en utelukkende negativ holdning. jeg sa at de nevnte at de kunne gi samfunnsøkonomisk gevinst mens de overhode ikke nevnte noen bedriftsøkonomisk gevinst.

Det var du som dømte utredningen når og ned og mente at den "sunne" fornuft var bedre å bruke.

Når grunnlaget for min mening om en slik ordning er hvorvidt det gir positiv økonomisk gevinst så er det selvsagt det som er viktig for meg. At det gir norsk filmindustri penger visste jeg jo allerede. Det kan sikkert sees på som positivt dersom man mener det er et mål i seg selv men det er det altså ikke for meg.

Nei jeg har gjengitt konklusjonen. Det er du som hoppet på og fordømte den uten å ha lest den. Jeg tok for meg den delen som omhandlet mine innvendinger til ordningen og den delen mener jeg at jeg finner støtte i utredningen. De lover ingen økonomisk gevinst. For meg så måtte de ha sagt at de antok økonomisk gevinst før jeg ville i det hele tatt har vurdert å bruke noen av mine skattepenger til dette. Næringstøtte er ikke noe fyndord i min politiske ideologi. Hvilket det heller ikke burde være i regjeringspartiene politiske ideologi. Slikt bruker mer å være en sosialistisk sak.

1
johab Og når det gjelder Frost og turiststrøm, så er det basert på en sterk økning i søk fra USA om Norge som reisemål (målt søkemotortrafikk) i perioden i etterkant av at Frost hadde pr...

Det er neppe et én-til-én-forhold mellom "har sett Frost" og "har lyst til å reise til Norge", men man har såvidt meg bekjent heller ikke funnet andre forhold som bedre skulle forklare økningen i amerikansk interesse for Norge som reisemål på nett.

I følge enkelte spilte været inn som en sannsynlig faktor. Valutakursen også, selv om den ikke var særlig endret.

1
BornOnThe4thOfJuly Jeg har forstått at du mener at du kan sjonglere med slike ting selv om de er like Vi hadde den samme diskusjonen knyttet til hvorvidt min "sunne" fornuft kunne benyttes men endte...

Jeg savner fortsatt at du nevner disse filmene som har gjort at du har dratt til Litauen, Ungarn og Bulgaria?

Det har jeg allerede svart på litt lengre opp.

Det jeg lurer på får jeg selvsagt ikke svar på.

1) Når skal du utdype dette med været som en faktor på økt strøm av turisme egentlig? Aldri?

2) Og hvordan var det med kildekritikken til disse ekspertene? Var linken jeg ga deg fortsatt tøv nå som du vet at rapporten du bruker, brukte akkurat samme undersøkelse som bakgrunn?

Vennligst svar på dette i neste innlegg.

1
BornOnThe4thOfJuly "Hvorvidt Norge bør innføre en insentivordning for film eller ikke avhenger av den næringspolitiske målsettingen myndighetene har for norsk filmindustri. Det er lite som tyder på a...

"Hvorvidt Norge bør innføre en insentivordning for film eller ikke avhenger av den næringspolitiske målsettingen myndighetene har for norsk filmindustri

Hva var poenget med det avsnittet der? Nevnte jo ikke hovedkonklusjonen med ett ord der du. Den har jeg allerede limt inn for deg, og der står det at den på kort sikt kan gi gevinst, men at de er usikre på den langvarige effekten. Dette kan være så enkelt som at det mangler tall på dette. Og hvordan får man tall? Jo, av erfaring.

1

Hvordan kan dere egentlig sitte og diskutere dette basert på personlige erfaringer? Ekstremt lite konstruktivt.

1
FlGARO [sitat…] Du blander epler og pærer her. Og det vil ikke du forstå selv om du blir forklart det.

Jeg har forstått at du mener at du kan sjonglere med slike ting selv om de er like

Vi hadde den samme diskusjonen knyttet til hvorvidt min "sunne" fornuft kunne benyttes men endte med at det ikke var sunn fornuft som sådan som var bra men kun din "sunne" fornuft.

Men når du faktisk stiller et retorisk spørsmål om jeg tror at alt staten driver på med skal gi avkastning så kan det altså benyttes også på intensivordninger som ikke nødvendigvis gir avkastning.

Jeg savner fortsatt at du nevner disse filmene som har gjort at du har dratt til Litauen, Ungarn og Bulgaria?

1
Laster...