Aktuelt

Morra-DI-2

Ikke-vestlige barn har mindre empati

En dansk undersøkelse av 13 000 barn viser at ikke-vestlige barn har langt mindre empati i en alder 3- 5 år. Forskeren sier at det er så store forskjeller på barns kompetanse og resultatet er så klart at det krever en politisk reaksjon.

Barne og undervisningsminister i Danmark sier; »Vi skal blive langt bedre til at bryde den negative sociale arv"

Er ikke denne undersøkelsen oppsiktsvekkende? Har ikke-vestlige barn mindre empati etter deres erfaring?

3
50 svar

Ta med kritikken til testen også i samme sak:

Hvad er et normalt barn? Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud har løbende været udsat for kritik fra andre forskere og pædagogernes fagforening BUPL. Også den aktuelle rapport om børns tidlige udvikling og læring er problematisk, mener Annegrethe Ahrenkiel, der er lektor i pædagogik på Roskilde Universitet.

»Jeg er grundlæggende kritisk over for metoden, som jeg mener skaber en meget snæver forståelse for, hvad et ’normalt barn’ er. Når de måler de sociale færdigheder, er det noget med, om barnet kan finde ud af at skifte fra en aktivitet til en anden og samtidig fordybe sig. Det er et bestemt type tilpasset barn, der belønnes gennem den her måling.« siger hun.

Ahrenkiel har observeret nogle af de sprogtest, der ligger til grund for rapporten. Hun mener, forskerne også har en meget snæver forståelse for, hvad sprog er.

»Der var en pige, der skulle sige, hvad der var på et billede. Hun svarede ’tommeltå’. Det skulle pædagogen så bedømme som forkert, fordi de korrekte svar var storetå eller tå. Men i en kommunikativ sammenhæng kan den pige jo sagtens gøre sig forståelig. Det fremgår bare ikke af testen, hvor man kun kan svare enten rigtigt eller forkert,« mener Annegrethe Ahrenkiel, som sammenligner testen med de omdiskuterede nationale test i folkeskolen.

Rapporten problematiseres også af Lars Holm, der er lektor ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet:

»Jeg er betænkelig ved de kategorier, man har opstillet, mellem ’vestlige’ og ’ikkevestlige’. Er de kategorier så entydige, som rapporten giver udtryk for? Uanset hvor børn kommer fra i verden, er der indbyrdes forskelle på dem. Ved at lave de kategorier, fremstiller rapporten et underliggende argument om, at der i ikkevestlige lande er en særlig struktur, der gør, at børn er mindre empatiske. Det mener jeg er værd at problematisere,« siger Lars Holm.

Knaphedsdiskursen kalder Også Line Togsverd, der er forsker og underviser på pædagoguddannelsen i Aarhus, er kritisk over for rapporten fra Fremtidens Dagtilbud. Hun mener som Annegrethe Ahrenkiel, at rapporten fremstiller en snæver forståelse for, hvad et barn skal kunne.

»De måler på en række parametre, som scorer højt på det, man kan kalde de institutionstilpassede børn. Dem, der opfører sig pænt og kan sidde stille. Der er mange gode færdigheder, de måler på, men rapporten siger ikke noget om de sider af barnet, vi også sætter pris på i Danmark. Ting som selvstændighed og opfindsomhed,« siger hun. Togsverd mener, at Fremtidens Dagtilbud taler ind i en generel tendens i det danske samfund til at ville evidensbasere velfærdsområdet:

»Vi lever i sådan en knaphedsdiskurs, hvor det bliver italesat, at der er knaphed omkring ressourcerne. Dermed bliver det sund fornuft at bruge metoder, der kan give klare, målbare resultater også i den pædagogiske sektor. Kritikken af det kan være, om det er den økonomiske fornuft og rationalitet – at alle pædagogiske indsatser skal kunne betale sig og effektmåles – der skal være styrende i daginstitutionerne.«

Kritikken fra de tre forskere afvises imidlertid fra forskergruppen bag Fremtidens Dagtilbud.

»Vi har brugt validerede redskaber, som også er brugt i international forskning. Der er selvfølgelig måleusikkerheder ved ethvert instrument. Men det, at vi har så stor en børnegruppe, gør, at det ikke har nogen betydning for den overordnede konklusion af undersøgelsen. Nemlig at der er store forskelle på børns kompetencer, som kan måles helt fra to års alderen,« siger Dorthe Bleses.

Så her må man gjøre seg opp en mening om man syntes testen er god nok (uten å falle i fellen med at alle som spørsmålsetter den er innvadrerapologeter eller naive venstrefolk)

3
Raxphorg Ta med kritikken til testen også i samme sak: Hvad er et normalt barn? Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud har løbende været udsat for kritik fra andre forskere og pædagogern...

Så her må man gjøre seg opp en mening om man syntes testen er god nok (uten å falle i fellen med at alle som spørsmålsetter den er innvadrerapologeter eller naive venstrefolk)

Helt rett! Alle seriøse undersøkelser, ihvertfall de som har ambisjoner om å være det, drøfter svakheter ved metode, funn og resultater, utvalg (respondenter) etc.

Og det er viktig å få med seg når man leser undersøkelsen, slik at man ikke sluker konklusjonen med hud og hår og får et alt for unyansert bilde.

Men, de som har en agenda, de er selektive og bruker det som støtter deres syn og utelater det som ikke støtter deres syn, og det har dessverre blitt mer vanlig.

I denne tråden er det TS som også burde ha tatt med svakhetene med undersøkelsen, men siden han ikke gjør det, så er det bra at du har gjort det! TS sin fremstilling av undersøkelsen er ubalansert, men det har vel noe gjøre med agendaen kanskje?

Tommel gitt!

2

Er ikke denne undersøkelsen oppsiktsvekkende? Har ikke-vestlige barn mindre empati etter deres erfaring?

Har av og til sett dette ang dyreplageri.

1
Hyrro Dyrevelferd i Tyrkia er imponerende, derav også barn, og de er ikke-vestlige.

Ikke-vestlig betyr mer enn tyrkia.

Og nå har ikke du akkuratt et nøytralt bilde av landet heller, så den kommentaren blir der litt lite hold i.

"Under Turkey's Animal Protection Law No. 5199, cruelty to animals is considered a misdemeanor, punishable by a fine only, with no jail time or a black mark on one's criminal record.[149][150] HAYTAP, the Animal Rights Federation in Turkey, believes that the present law does not contain a strong enough punishment for animal abusers."

Referanse

Cruelty to animals

1

Er ikke denne undersøkelsen oppsiktsvekkende?

Etter å ha lest nærmere om undersøkelsen og den saklige kritikken mot den, så virker dette mer som en OPPSIKTSVEKKENDE DÅRLIG undersøkelse som ikke kan taes spesielt seriøst.

1

Mindre empati overfor hvem ?

Nok en populistisk fordreining av handling og årsak problemstilinger i desinnoformasjonens ånd-

1
Raxphorg Ta med kritikken til testen også i samme sak: Hvad er et normalt barn? Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud har løbende været udsat for kritik fra andre forskere og pædagogern...

»Der var en pige, der skulle sige, hvad der var på et billede. Hun svarede ’tommeltå’.

Hvilket er et svært godt og kreativt svar. Ut fra ikke at kjenne det "rette ordet." ( min datters ord, da hun første gang så en afrikaner var , "der står en nattmann) .

Dette er en av de svake sider i mange undervisning metoder. Der ikke gir friheten til at tolke en tekst, men gir diktatoriske rammeverk for tolkning. ( det eneste rammeverk bør være, at tolkningen holder gjennom hele historien ) Noe jeg er opplært til., av mine lærer i min skoletid.

1

Nå har jeg ikke lest alt dette - men det er vel relativt opplagt at det er visse skiller i barneoppdragelsen i familier hvis foreldre er mindre utdannet og har dårligere økonomi, generelt, og disse er jo selvsagt overrepresentert blant innvandrere.

1

Har ikke-vestlige barn mindre empati etter deres erfaring?

Målt i forhold til deg vil jeg si de framstår som den reneste Mor Theresa.

1
tofi [sitat…] Jammen sa jeg dyrevelferd i Tyrkia!

Som vanlig er det halal som trekkes fram. Grusomt å se for sarte mennesker, men rask og effektiv avliving av dyret og neppe mer inhumant enn vår behandling av dyr.

Tyrkere passer på buskapen sin i utmark, noe ikke vi gjør, men det jeg egentlig mente var hvordan de tar vare på gatedyr. Det er ikke unikt, for det gjøres også i andre land, men i Tyrkia er det spesielt godt organisert.

Respekt for dyr er så vidt vites, nedtegnet i Koranen.

1
Hyrro Som vanlig er det halal som trekkes fram. Grusomt å se for sarte mennesker, men rask og effektiv avliving av dyret og neppe mer inhumant enn vår behandling av dyr. Tyrkere passer p...

Så du i det hele tatt videoen jeg linket til? Så du transporten, så du slaktemetoden? Tyrkerene har gjetere på utmarkene for å beskytte buskapen mot tyveri - ikke ulv, løver, elefanter, tigere etc. Koranen har jeg ikke peiling på annet enn det jeg leser i media. Det er helt ok å steine/drepe osv. i følge koranen.

Nå er det tid for å ta av nisselua!

1
Raxphorg Ta med kritikken til testen også i samme sak: Hvad er et normalt barn? Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud har løbende været udsat for kritik fra andre forskere og pædagogern...

Så her må man gjøre seg opp en mening om man syntes testen er god nok (uten å falle i fellen med at alle som spørsmålsetter den er innvadrerapologeter eller naive venstrefolk)

Finner helt klart en metodologisk svakhet i undersøkelsen - det er ikke undersøkelser av barnet som ligger til grunn, men en pedagogs oppfatning av barnet:

Børnenes sociale egenskaber er blevet målt ved hjælp af et detaljeret spørgeskema, hvor barnets pædagog skal svare på en række spørgsmål. Det er spørgsmål som: ’Hvordan løser barnet en konflikt?’ ’Søger det voksenhjælp eller giver det op?’ ’Udviser barnet omsorg for andre børn, hvis de græder eller har fået fjernet et stykke legetøj?’ ’Er barnet i stand til at udtrykke sine følelser?’

Har man justert som slike ting som at kommunikasjonsvansker kan lede inn i konflikter?

Uansett - det er ikke sjokkerende om to grupper barn med ulik oppdragelse kommer forskjellig ut på denslags undersøkelser. Og slik sett ser vår oppdragelsesmodell til å gi resultater - en oppdragelse basert på anti-vold og konfliktunngåelse fører til empatiske barn. Jo mer fremmedkulturelle eller ressurssvke foreldrene er, jo dårligere sosiale egenskaper vil barne ha, apriori.

1
tofi Så du i det hele tatt videoen jeg linket til? Så du transporten, så du slaktemetoden? Tyrkerene har gjetere på utmarkene for å beskytte buskapen mot tyveri - ikke ulv, løver, elefa...

Nå er det tid for å ta av nisselua!

De nisselua fjernet jeg for 15 år siden, faktisk til fordel for Tyrkia, hvor jeg blant annet har jobbet sammen med tyrkiske dyrevernere i flere år.

Løver og tigre??? Du som vet så mye, kan kanskje fortelle meg hvordan tyrkere verner sauen for snøleoparder? Please, ikke dra et tyverikortet igjen, muslimer stjeler ikke.

1
Slettet-U75CDW

Forskeren er vestlig og mener at hans verden er den rette. Altså må ikke-vestlige barn læres om.

Det mangler en ikke-vestlig forsker her, en som kan peke på og ta fatt på omprogrammeringen av vestlige barn, så de får rett kultur.

Litt malapropos, men ikke helt: tegneseriebøkene L'arabe du futur 1&2 (norsk: Fremtidens araber) gir på en vidunderlig måte innblikk i franske og arabiske barns verden. Få med deg dem!

1
Slettet-U75CDW Forskeren er vestlig og mener at hans verden er den rette. Altså må ikke-vestlige barn læres om. Det mangler en ikke-vestlig forsker her, en som kan peke på og ta fatt på omprogram...

Forskeren er vestlig og mener at hans verden er den rette.

Du mener altså at forskning og artikler kan være påvirket av det forskeren ¨vil oppnå, forskerens overblikk og kunnskap., Jeg vil tro det samme gjelder artikler om språkutvikling.

1
sanila [sitat…] Du mener altså at forskning og artikler kan være påvirket av det forskeren ¨vil oppnå, forskerens overblikk og kunnskap., Jeg vil tro det samme gjelder artikler om språkut...
Slettet-U75CDW

påvirket av det forskeren ¨vil oppnå,

Nei, på ingen måte. En forsker vil finne ut hvordan ting henger sammen, uansett hva svaret måtte bli. Han tar ikke sikte på å oppnå et forutbestemt mål eller komme fram til et gitt svar. Da er det ikke lenger forskning, da må det brukes en annen betegnelse.

Forskeren har her altså funnet ut at vestlige barn viser større empati. Men med det slutter forskningen. Om det generelt er bra eller dårlig å vise empati, og ikke minst i spesielle tilfeller, avhenger av de kulturelle brillene man har på, et verdivalg m.a.o. Det kan se ut til at forskeren her har forlatt forskningen og blitt politiker.

1
Slettet-U75CDW [sitat…] Nei, på ingen måte. En forsker vil finne ut hvordan ting henger sammen, uansett hva svaret måtte bli. Han tar ikke sikte på å oppnå et forutbestemt mål eller komme fram ti...

Nei, på ingen måte. En forsker vil finne ut hvordan ting henger sammen, uansett hva svaret måtte bli. Han tar ikke sikte på å oppnå et forutbestemt mål eller komme fram til et gitt svar.

Du skriver han mener hans verden er den rette , det betyr ikke at han har rett.

Jo korrupt forskning og undersøkelser er det veldig mye av, og veldig mange forskere er styrt av denne korrupsjon. Hvor forskning er et handles prinsipp, de fleste der kan tenke lite grann ut over det de er blitt hjernevasket til at tro vet dette.

Det der forskes på, er en del av det, og hvilken inngangs vinkel man tar til forskningen.

1
Slettet-U75CDW [sitat…] Nei, på ingen måte. En forsker vil finne ut hvordan ting henger sammen, uansett hva svaret måtte bli. Han tar ikke sikte på å oppnå et forutbestemt mål eller komme fram ti...

Men med det slutter forskningen. Om det generelt er bra eller dårlig å vise empati, og ikke minst i spesielle tilfeller, avhenger av de kulturelle brillene man har på, et verdivalg m.a.o. Det kan se ut til at forskeren her har forlatt forskningen og blitt politiker.

Og her viser du selv , at det er akkurat slikt du selv sier ikke passer

1
engafever [sitat…] Helt rett! Alle seriøse undersøkelser, ihvertfall de som har ambisjoner om å være det, drøfter svakheter ved metode, funn og resultater, utvalg (respondenter) etc. Og det...

Helt rett! Alle seriøse undersøkelser, ihvertfall de som har ambisjoner om å være det, drøfter svakheter ved metode, funn og resultater, utvalg (respondenter) etc.

Nå kjenner ikke jeg TS sin agenda. Men det er jo slik at vi hele tiden søker etter bekreftelser på våre fordommer eller hva vi tror (på).

Da er det lett å utelate konstruktive tilbakemeldinger, eller refelrette feil i slike undersøkelser fordi de potensielt kan slå bena under en undersøkelse.

Jeg sier ikke at denne undersøkelsen er helt verdiløs (ikke mitt fagfelt) men den har helt klart svakheter som bør frem. Jeg kjenner heller ikke agenda til de som spørsmålsetter undersøkelsen, men eter hva jeg leser, virker de s om om de har peiling.

1

Lignende innlegg

Aktuelt silas Siste svar

Sabotasje av Nord Stream 1 og 2?

"Sjöfartsverket har advart fartøy som ligger i nærheten av ledningen om lekkasjen. Nord Stream AG sier de «aldri tidligere har sett» slike skader." "– Ødeleggelsene som skjedde i løpet av en dag på tr...
Bilde

Gassrørledningen Nord Stream 1 lekker både i svensk og dansk farvann

Sjöfartsverket har advart fartøy som ligger i nærheten av ledningen om lekkasjen. Nord Stream AG sier de «aldri tidligere har sett» slike skader.


Bilde e24.no
1
35 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Nordsjøen neste!

Lille Napoleon har øvelse i Østersjøen. De åpner en ny rørforbindelse fra Norge til Polen. Noen som tror at Russland ikke vil hevne seg i Nordsjøen når de får ødelagt sine rør i Østersjøen. Så send d...
2
22 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Sånn blir det når en bonde skal styre . . . . .

Sånn blir det når en bonde skal styre både skatt og finans, han har neppe peiling / kunnskap om noen av delene. Bønder betaler jo ikke mye skatt, de får for det meste subsidier. Og kalkulatoren til Ve...
Bilde

Smalt til mot Vedum: – 26.000 nordmenn tapte sparepengene sine

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil tredoble skatten for fiskerinæringen og hisser opp en hel næring.


Bilde www.msn.com
2
4 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Art 5 burde vært aktivisert.

Om Danmark mener det er terror så skal art 5 aktiviseres. Det er Danmark som har tatt kontroll på sabotasje. Derfor kan vesten gå til atomkrig med bakgrunn i sabotasje på russisk gassrør. Heia Biden.
1
14 svar
Aktuelt vif_support Siste svar

Equinor

Igjen er det kommet forslag om å selge melkekua for kjøttvekta. Denne gang fra en fyr fra handelshøyskolen. Selvfølgelig under 'dekke' av det grønne skifte... https://www.aftenposten.no/meninger/kroni...
1
18 svar
Laster...