gjespe Vel både Finland - Russland - Tyskland med flere har også samme problemer med ulv - så det at de passer på de stemmer vel ikke helt? Hvordan skal man passe sauer som fyker rundt i...

Hvordan skal man passe sauer som fyker rundt i fjellet særlig godt - hver mann sin sau?

Veldig enkelt når man sitter bak et tastatur vet du ;) Alt fra lønninger til rein logistikk er enkelt løst på tastaturet. Alt er greit så lenge tastaturkrigerne kan kjøpe overbillig ihjelpina gris på prix.

1
GARDSDATTRA Nå er det bare dager igjen før elgjakta starter, og bestanden blir desimert på en faglig forsvarlig måte .....

Nå er det faktisk slik at ulven er en storviltjeger - ja, den foretrekker storvilt (elg, hjort, rein) fremfor sau og husdyr den assosierer med mennesker og som den derfor naturlig skyr. Men for å felle en frisk voksen elg krever det mer enn en ulv - den må samarbeide i flokk med sine øvrige medlemmer av flokken. Så konsekvensen av å skyte en ulv hver gang den er alene og må felle et lettvindt måltid som en sau - for å overleve - er at det aldri blir en flokk som kan jakte slik naturen har skapt dem gjennom hundre tusener av år. La flokkene med ulv bli større - slik at de eldre kan lære de yngre hvordan de må samarbeide for å legge ned sitt foretrukne bytte - så blir det paradoksalt nok også færre sauedrap.

1
aicat Nå er det faktisk slik at ulven er en storviltjeger - ja, den foretrekker storvilt (elg, hjort, rein) fremfor sau og husdyr den assosierer med mennesker og som den derfor naturlig...

Men for å felle en frisk voksen elg krever det mer enn en ulv - den må samarbeide i flokk med sine øvrige medlemmer av flokken. Så konsekvensen av å skyte en ulv hver gang den er alene og må felle et lettvindt måltid som en sau - for å overleve - er at det aldri blir en flokk som kan jakte slik naturen har skapt dem gjennom hundre tusener av år.

Så langt har de nok ikke tenkt.

1
legalize_it [sitat…] Slik er det alltid i naturen. Generelt vokser svært få dyreunger opp. Er en grunn til at fisk legger mange millioner egg, og at dyr generelt får flere unger i et kull. Ing...

Cluet er jo at det bare er de ungene med best egenskaper i forhold til omgivelsene som får vokse opp og i størst mulig grad spre sine gener, og slik fungerer evolusjonen.

Etter denne argumentasjonsrekka: Bør ikke da også ulven predateres, slik at en får den samme naturlige seleksjonen også i ulvestammen?

1
JonIB Les deg opp om Spekedalsprosjektet, det er kanskje den best dokumenterte storskala demonstrasjonen over hvor totalt fånyttes det er å drive gjeting under norske forhold.

Spekedalsprosjektet

Årsaker til tap er usikre, men det er dokumentert at bjørn, jerv og ørn har tatt sau i området. Ved siden av sjukdom og uhell er ikke andre årsaker dokumentert.

Idet man kan unngå at Sau dør av sjukdom og "på annen måte" så vil effekten slå sterkt inn.

Prosjektet er jo totalt ubrukelig som grunnlag for å si om gjeting fungerer eller ikke. Snarere virker det som om prosjektet viser at det slett ikke er rovdyrtap som er det store i det hele. Skulle ikke undre meg om en god del av rovdyrfunnene skyldes god gammeldags åtsel/kadaver eting fra de rovdyra man finner spor etter.

SÅ kan vi fortsette.

(Linja først er fra første side i denne "rapporten". )

1
RickiBK [sitat…] Årsaker til tap er usikre, men det er dokumentert at bjørn, jerv og ørn har tatt sau i området. Ved siden av sjukdom og uhell er ikke andre årsaker dokumentert. Idet man k...

Prosjektet er jo totalt ubrukelig som grunnlag for å si om gjeting fungerer eller ikke.

Hvis et storskala forsøk med flytting av sau til "rovviltfrie" områder, der man setter inn døgnkontinuerlig gjeting, ikke er brukbart til å si noe om effekten av gjeting, hva er så brukelig?

Saueholdet i Spekedalen, og gjetingen, sluttet for øvrig ikke selv om man sluttet å skrive rapporter - du glemte å lese deg opp om årets resultat:

Fra NRK: "Fra slutten av juni og frem til nå har ulv tatt mellom 150-160 sauer i områdene Sølendalen og Spekedalen."

I Hedmark fylke har tapene gått fra +-3% på 70-tallet til +-9% de siste ti åra. Selv om man har flyttet en del sau, gjerdet inn en del sau, og begynt med gjeting i de fleste beitelag. Det er rart at tapene har blitt tre ganger høyere etter man har begynt med gjeting. Er det kanskje på grunn av gjetingen man mister tre ganger så mange dyr på beite nå som før?

Skulle ikke undre meg om en stor del av det udokumenterte tapet i beitesesongen skyldes rovdyr...

1
JonIB [sitat…] Etter denne argumentasjonsrekka: Bør ikke da også ulven predateres, slik at en får den samme naturlige seleksjonen også i ulvestammen?

Selvsagt, problemet med mennesket er dog at vi har teknologi som gjør at seleksjonen istedet blir utrydding.

Det finnes f.eks studier på at vi har bidratt til å gjøre elgen tregere og mer forsiktig, da dette er beste forsvar mot kuler, hvor tidligere det beste forsvaret mot ville predatorer tradisjonelt har vært vært mer fysiske parametere.

1
JonIB [sitat…] Hvis et storskala forsøk med flytting av sau til "rovviltfrie" områder, der man setter inn døgnkontinuerlig gjeting, ikke er brukbart til å si noe om effekten av gjeting,...

Er det kanskje på grunn av gjetingen man mister tre ganger så mange dyr på beite nå som før?

Som fanden leser bibelen sies det om slikt du legger frem her.

Udokumentert tap av sau er ikke annet enn der man ikke finner igjen dyra. Som den flokken som hadde overvintret i Sognefjellet et sted for noen år siden. Den ble også meldt "tatt av rovdyr".

Det viste seg bare at denne omsorgsfulle og dyrekjærlige sauebonden rett og slett hadde glemt de der ute.

1

Ordet skadedyr burde vært fjernet fra det menneskelige vokabular, da vi selv i særklasse er det verste av dem alle.

3
SeaKing Adresseavisa har en god artikkel om ulven, med mange viktige poeng: http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/2016/09/18/Vi-kan-ikke-stenge-ulven-ute-fra-Midt-Norge-13356588.ece?c...

Jeg har også lest denne artikkelen, og det eneste man kan si om den er at dette er det reneste tullball.

Ikke forstår jeg hvorfor ulver som vandrer ut fra ulverevirene i ettårsalderen skulle være så veldige viktige at de ikke kan skytes dersom de går i områder prioritert for beitedyr?

Men du kan sikkert fortelle oss hvilken garanti det er for at det at ulven finner en make fra et naborevir ikke fører til innavl? Streiferne finner neppe noen make utenfor ulvesona der revirene er.

Eller streiferne kan være innavla ulv fra Sverige. Ikke særlig verdifulle de heller.

Men det er mulig du og artikkelskriver tror på mytene om innvandret russisk ulv. Hvordan russisk ulv i det hele tatt klarer å ta seg gjennom finsk Lappland der det er fri jakt på ulv, nei det er fortsatt et mysterium. http://www.oa.no/debatt/ulv/politikk/hvor-kom-ulven-fra/o/5-35-323581

Ellers kommer det fram en forferdelig og grusom holdning til beitedyr i artikkelen, det gjør liksom ingenting om streiferen gjør litt ugang, bønder og samer får uansett erstatning.

Hvorfor er det ingen som tenker på de store lidelsene rovdyrskadde sau og rein blir påført? Er det noen som tenker på hvordan det er for de bønder og samer som finner dyra sine med tarmene hengende ute mens dyra fortsatt lever?

Hvor er hensynet til dyrevelferden?

2
legalize_it Selvsagt, problemet med mennesket er dog at vi har teknologi som gjør at seleksjonen istedet blir utrydding. Det finnes f.eks studier på at vi har bidratt til å gjøre elgen tregere...

Det finnes f.eks studier på at vi har bidratt til å gjøre elgen tregere og mer forsiktig, da dette er beste forsvar mot kuler, hvor tidligere det beste forsvaret mot ville predatorer tradisjonelt har vært vært mer fysiske parametere.

I dette tilfellet finnes det nok studier som viser flere ting, blant annet studier som viser at gjennomsnittlig kondisjon hos elg som blir skutt under jakt og drept av ulv er lik (dvs at ulven ikke dreper bare "syke og svake" som enkelte hevder, i allefall ikke i større grad enn jegerne).

Det er også en vanskelig materie å sammenligne, all den tid jaktmetoden til ulv og jegere er helt forskjellig. Blant annet vil en elg som overlever et angrep av ulv ha opplevd å ha blitt angrepet, mens en elg som smetter ut av et drev under elgjakta neppe er mer skremt enn om det har gått en bærplukker gjennom terrenget.

1
RickiBK [sitat…] Som fanden leser bibelen sies det om slikt du legger frem her. Udokumentert tap av sau er ikke annet enn der man ikke finner igjen dyra. Som den flokken som hadde overvint...

Udokumentert tap av sau er ikke annet enn der man ikke finner igjen dyra. Som den flokken som hadde overvintret i Sognefjellet et sted for noen år siden. Den ble også meldt "tatt av rovdyr".

Nå snakket jeg om et fylkesgjennomsnitt som hadde blitt tredoblet fra 3% til 9%, og ikke enkeltbønder som glemmer dyra på fjellet.

1
aicat Nå er det faktisk slik at ulven er en storviltjeger - ja, den foretrekker storvilt (elg, hjort, rein) fremfor sau og husdyr den assosierer med mennesker og som den derfor naturlig...

Jeg tror folk hadde opplevd nok av følgene av store ulveflokker da myndighetene innførte skuddpremier i 1845. Det var svært gode grunner for at folk ville berge husdyra sine fra ulvekjeften og bjørnelabben.

Men den gang var de aller aller fleste innbyggere i Norge bønder, småbrukere eller husmenn og visste hva det dreide seg om og hva som sto på spill.

Nå lever de fleste så langt unna både landbruk, dyrehold og naturbruk at de ikke forstår den minste ting av dette.

Du forstår slett ingenting, det ser jeg av innlegget ditt. Ikke engang at ulven ikke dreper for mat alltid, men er en lystmorder, har du fattet.

2
GARDSDATTRA Jeg har også lest denne artikkelen, og det eneste man kan si om den er at dette er det reneste tullball. Ikke forstår jeg hvorfor ulver som vandrer ut fra ulverevirene i ettårsalde...

Men det er mulig du og artikkelskriver tror på mytene om innvandret russisk ulv. Hvordan russisk ulv i det hele tatt klarer å ta seg gjennom finsk Lappland der det er fri jakt på ulv, nei det er fortsatt et mysterium.

For noe utrolig vrøvl! Og du snakker om myter!

Ulv lever sikkert farlig i finsk Lappland. Men selvfølgelig slipper noen gjennom. Senest i 2011 hadde en muligheten til å følge en radiomerket ulvetispe som vandret 2.500 kilometer fra nettopp finsk Lappland og helt til Elverum/Løten.

1
sisyf0s [sitat…] For noe utrolig vrøvl! Og du snakker om myter! Ulv lever sikkert farlig i finsk Lappland. Men selvfølgelig slipper noen gjennom. Senest i 2011 hadde en muligheten til å fø...

Du synes ikke det blir en smule merkelig at de få som slipper igjennom vandrer sørover til de finner akkurat de ulverevir myndighetene har bestemt at streifulven skal spre sine verdifulle gener?

Hvorfor slår de seg ikke ned i matfatet hos samene i Lappland?

1
GARDSDATTRA Du sier ikke det, jeg regner med at du har en link? Inntil videre anfører jeg dette som fri fantasi. Fordi ulv ikke engang blir skutt i beiteprioriterte områder .....

I stedet for slike tåpelige kommentarer kan du google litt selv.

Det blir stadig skutt ulv utenfor ulvesonene, både lovlig og ulovlig. Og jeg kjenner ikke til noe tilfelle av at ulv særlig lenge har fått etablere revir utenfor ulvesonene. Et godt eksempel er Atndalsflokken som ble utryddet fra helikopter i 2001.

1
GARDSDATTRA Jeg tror folk hadde opplevd nok av følgene av store ulveflokker da myndighetene innførte skuddpremier i 1845. Det var svært gode grunner for at folk ville berge husdyra sine fra ul...

Du forstår slett ingenting, det ser jeg av innlegget ditt. Ikke engang at ulven ikke dreper for mat alltid, men er en lystmorder, har du fattet.

Jeg ser jo hvem som ikke forstår så mye av hvorledes en ulveflokk opererer og hvorledes dens naturlige instikter fungerer. At ulven er en lystmorder er en gammel myte uten rot i virkeligheten. Et rovdyr som ulv - sløser ikke med kreftene for å drepe for moro - den dreper for å overleve. Men dette har det vært forsket en god del på i USA bl.a. i ulveflokkene på Isle Royale i Lake Superior (en av de store innsjøene på grensen til Canada) - og i Yellowstone. I noen tilfeller har en ulveflokk passert tvers gjennom en husdyrflokk for å ta det byttet de jakter primært på - ikke husdyr de assosierer med mennesker.

En bivirkning av å ha rovdyr i terrenget hvor også sau beiter er at dette påvirker vegetasjonen. Med rovdyr blir saueflokkene mer stillestående - noe som fører til beiteskader. Vegetasjonen endres - noe som igjen påvirker andre arter som rype og lemen - som er viktige byttedyr igjen for andre rovdyr som fjellrev og snøugle.

Men det finnes saueraser som er mer egnet for utmarksbeite - enn de to mest vanlige norske sauerasene. Når de vanligste sauerasene har mistet flokkinnstinktet og i tillegg har en kroppsfassong som gjør at den har problemer med å reise seg fra side- eller ryggleie - så er det ikke rart at de fleste sauetapene på utmarksbeite dør av helt andre årsaker enn ulv - tom. midt i ulvesonen. Hvorfor dreier debatten seg om ulv - når ulven tar kun en brøkdel (ca 1%) av de sauene som går tapt i beiteområdet?

1
Laster...