gjespe Vel både Finland - Russland - Tyskland med flere har også samme problemer med ulv - så det at de passer på de stemmer vel ikke helt? Hvordan skal man passe sauer som fyker rundt i...

Hvordan skal man passe sauer som fyker rundt i fjellet særlig godt - hver mann sin sau?

Det mistes flere sau i "ulykker" som fall og slikt i naturen enn hva den Norske ulvebestanden makter å drepe av ulv.

Forresten, tar med dette med rovdyr i det store og hele.

I Bymarka her i byen har det bodd en Jerv i vel tretten år. Bymarka er full av sau, men merkelig: Ikke en eneste sau er blitt tatt av denne fæle Jerven.

Men som før sagt: Dagens sauerase er så drevet frem for kjøttet at alle naturlige instinkter for å beskytte seg selv mot rovdyr er avlet effektivt bort. Skal man starte der?

2
RickiBK [sitat…] Det mistes flere sau i "ulykker" som fall og slikt i naturen enn hva den Norske ulvebestanden makter å drepe av ulv. Forresten, tar med dette med rovdyr i det store og hel...

Skal man starte der?

Har du tid til å vente så lenge på fårikålen?

Ulveelskerne for ulv i norsk utmark har misforstått sin kjærlighet til dette dyret. Når ulven ikke kan lese kartet riktig, skal den plaffes ned. Jeg elsker ulven og vil ha den dit hvor den hører hjemme - i villmark med økologisk balanse og fred for våre jaktgeværer.

1
RickiBK [sitat…] Det mistes flere sau i "ulykker" som fall og slikt i naturen enn hva den Norske ulvebestanden makter å drepe av ulv. Forresten, tar med dette med rovdyr i det store og hel...

Det mistes flere sau i "ulykker" som fall og slikt i naturen enn hva den Norske ulvebestanden makter å drepe av ulv.

Det er sant at det er mange sauer som jages utfor stup og ut i elver og vann av løse hunder eller ville rovdyr.

Sauer går ikke utfor stup eller ut i elver og vann av seg selv.

1
MagneSt [sitat…] Har du tid til å vente så lenge på fårikålen? Ulveelskerne for ulv i norsk utmark har misforstått sin kjærlighet til dette dyret. Når ulven ikke kan lese kartet riktig, sk...

Ulveelskerne for ulv i norsk utmark har misforstått sin kjærlighet til dette dyret. Når ulven ikke kan lese kartet riktig, skal den plaffes ned. Jeg elsker ulven og vil ha den dit hvor den hører hjemme - i villmark med økologisk balanse og fred for våre jaktgeværer.

Det er skuddpremier på ulv i den russiske villmarka ....

1

Hvor er disse politikerne som har bestemt dette, sin respekt for naturen?

Naturvernforbundet mener det er ufattelig ( og andre med dem) at norsk naturforvaltning med åpne øyne kan vedta å skyte 47 ulver, med en bestand på bare 65-68 dyr!

1

La nå ikke det ene ta det andre. Dette om mangfoldet på vår lille felles jord skal bestå.

1
TURBRA Hvor er disse politikerne som har bestemt dette, sin respekt for naturen? Naturvernforbundet mener det er ufattelig ( og andre med dem) at norsk naturforvaltning med åpne øyne kan...

Naturvernforbundet mener det er ufattelig at norsk naturforvaltning med åpne øyne kan vedta å skyte 47 ulver, med en bestand på bare 65-68 dyr!

Stortinget har bestemt at det skal være tre til syv(?) årlige ynglinger i Norge, grenserevirene medregnet.

Nå viser tellingene at det har vært syv ynglinger bare i Norge uten at grenserevirene er medregnet.

Da blir det rimelig at de overtallige ulverevirene skytes ut. Tross alt skal stortinget også ta hensyn til beitenæringa og folks livskvalitet innenfor ulvesonen.

Stortinget kunne også vedtatt at vi ikke skal ha ulv - uten å dermed ha brutt en eneste internasjonal avtale. Men foreløpig lever de i den villfarelse at det er mulig å la lammet og ulven beite sammen ..... Akkurat som om ulven er vegetarianer, noe den ikke er.

1
GARDSDATTRA Det var du som mente at det finnes saueraser som kan forsvare seg mot ulv. Jeg prøver bare å fortelle deg at ulv tar både elg og bison, ja ulven tar endatil elgkalv rett foran elgk...

Finner ikke igjen linken akkurat nå.

MEN forklar dette:

I Sverige har de Ca 400 000 sauer ute, og har Ca 500 rapporterte tap til rovdyr i året, sånn Ca.

I Norge har vi vel 50 000 tap til rovdyr, på Ca 2.500.000 sauer.

Altså 5 ganger så mye sauer, vi mister 100 ganger så mange og har langt færre rovdyr i vår natur.

Så langt jeg vet så er det ikke så mye bison i våre skoger. Har Svenskene slike tro? Så Ulvene der heller tar Bison enn sau?

Faktoren du skal forsvare er på 20 ganger så mye tap, UTEN korrigering for antall ulv/Bjørn.

1
birkelo Gratulerer med å ikke forstå kontrakten rundt kjøp av eiendomen du plasserte hytta de på da smartingen hahahaha :-).

Kanskje derfor jeg sa: "Skyt, grav ned og hold kjeft"? En frase jeg har lært fra ulvehatende jegere.

Men helt seriøst så har jeg ingen planer om å begå ulovligheter. Det løser ingenting å hevne seg på sauene. De er like mye uskyldige dyr som ulven. Det er politikerne som vedtar slike idiotvedtak som i dag det må kjempes mot....verbalt selvsagt.

2
TURBRA Hvor er disse politikerne som har bestemt dette, sin respekt for naturen? Naturvernforbundet mener det er ufattelig ( og andre med dem) at norsk naturforvaltning med åpne øyne kan...

Det er ikke politikere som bestemmer tallene. Det er fagfolk innen naturforvaltning. Fagfolk som av mange sees på som litt vel ‘ulvevennlige’ i enkelte sammenhenger. Onde tunger vil til og med ha det til at endel av de antatt repopulerte halvtamme hundikjettingpågårdstungumlende ‘hybrid’ulvenes historie er forbausende velkjent hos noen mennesker med tilknytning til disse miljøene. Men det vil aldri bli bekreftet .

Dersom du sier 200 dyr er du sannsynligvis nærmere fasit enn 65-68 dyr.

Og med tanke på tilfanget fra/utvekslingen av ulv med Sverige er det en stor bestand i sterk vekst man har med å gjøre. Ynglingene antas også å ha vært ganske vellykkede i fjor og i år.

Det er og slik at det er fattet vedtak om soner hvor ulven har fortrinnsrett og soner der husdyrdrift har fortrinnsrett. Når ulvebestanden vokser og sprer seg utenfor ulvesonen må man stå bak sine vedtak og fatte tiltak deretter. Det betyr også å skyte ulv. Både innenfor og utenfor ulvesonen.

Det er flere interesser som skal veies opp mot hverandre her. Det er politiske vedtak på at vi skal ha ulv i Norge. Men det er og grunn til å se på hvilket nivå bestanden skal ha, da av hensyn til de som bor der ulven er, deres næringsvirksomhet, friluftsaktiviteter og generelle livskvalitet.

2
TURBRA Hvor er disse politikerne som har bestemt dette, sin respekt for naturen? Naturvernforbundet mener det er ufattelig ( og andre med dem) at norsk naturforvaltning med åpne øyne kan...

Politikerne som har bestemt dette tenker bare på en ting, og det er penger. Akkurat som bøndene og SP vil de utnytte naturen på det groveste bare for å tjene mest mulig penger. For disse måles et dyrs verdi bare i kroner og øre. For å si det sånn, er jeg forundret over at vi fremdeles ikke slakter blåhval for olja..

Lurer på hva disse skal klage over når den nye sykdommen kommer å dreper alt av hjorteviltet.

2
legalize_it Politikerne som har bestemt dette tenker bare på en ting, og det er penger. Akkurat som bøndene og SP vil de utnytte naturen på det groveste bare for å tjene mest mulig penger. For...

Jeg ser enkelte her og der som lurer på denne skrantesjuka, og noen underlige sjeler ser til og med fortrøstningsfullt frem til at den skal legge hjorteviltbestandene flate slik at bønder og jegere rammes. Hittil er denne sykdommen (CWD) påvist hos 4 (!) dyr. Men vi får nå se. I disse dager samles det inn vevsprøver fra en god del felt hjortevilt. Til vinteren vet vi nok mer. Men jeg mistenker en storm i et vannglass.

Forøvrig tror jeg ikke man kan karakterisere norsk naturbruk som hensynsløs utnytting av naturen. Man farer fint frem de fleste steder. Jordbruk og naturbruk holder også en naturtype i hevd som vi har hatt siden de første menneskene fulgte isen nordover for lenge siden. Kulturlandskap og menneskets naturbruk er på sett og vis like urnorsk som gammelskogen.

Vi må huske på at vi er en del av naturen. ‘Urørt av menneskehånd’ bør ikke være et gjennomgående og prioritert mål for forvaltningen av våre utmarksressurser.

1
RickiBK Finner ikke igjen linken akkurat nå. MEN forklar dette: I Sverige har de Ca 400 000 sauer ute, og har Ca 500 rapporterte tap til rovdyr i året, sånn Ca. I Norge har vi vel 50 000 t...

MEN forklar dette: I Sverige har de Ca 400 000 sauer ute, og har Ca 500 rapporterte tap til rovdyr i året, sånn Ca. I Norge har vi vel 50 000 tap til rovdyr, på Ca 2.500.000 sauer. Altså 5 ganger så mye sauer, vi mister 100 ganger så mange og har langt færre rovdyr i vår natur.

I Sverige finnes storparten av sauedriften på Gotland der det største rovdyret er huskatta og en og annen veskehund.

Ellers driver de med litt sau i sørøst - Sverige der det heller ikke finnes rovdyr.

Ulvene og de øvrige mangetallige rovdyra i Sverige holder til i de store svenske skoger lengre nord, i Finnskogene, i Jamtland og i Norrland der rovdyra tar elgene jegerne skulle tatt.

I disse områdene finnes det knapt sau.

Var det mer?

2
Laster...