RickiBK Bestem deg nå. 4000 år siden eller 10000 år siden?

Sauen fulgte de første menneskene som bosatte kysten etter istiden. Bein av sau finnes sammen med bein av fisk og sjødyr som kobbe etc i de såkalte møddingfunnene, dvs at man graver ut søppelplassene deres. Eksakt tid kan ikke fastslås ennå, fordi de tidligste boplassene ligger under vann nå og trolig ikke kan finnes.

Dette skaper en litt original situasjon: - Rovdyr kommer alltid ETTER byttedyrene - rimelig nok. - Da blir spørsmålet om ikke rovdyr, som ulv, først kom da det ble viltlevende byttedyr, dvs etter at rein etc hadde etablert seg. Det er neppe trolig at de første nordmenns sauehold var av en slik utstrekning at det alene kunne gi grunnlag for en rovdyrstamme.

Da avhenger det egentlig ubetydelige men ofte stilte idiotspørsmålet om sauen eller ulven "var her først", egentlig av om hvorvidt sauen (de første bosetternes "proviant") kom før eller etter viltlevende byttedyr som f eks rein.

2
Goblin_9 Sauen fulgte de første menneskene som bosatte kysten etter istiden. Bein av sau finnes sammen med bein av fisk og sjødyr som kobbe etc i de såkalte møddingfunnene, dvs at man grave...

ette skaper en litt original situasjon: - Rovdyr kommer alltid ETTER byttedyrene - rimelig nok. - Da blir spørsmålet om ikke rovdyr, som ulv, først kom da det ble viltlevende byttedyr, dvs etter at rein etc hadde etablert seg. Det er neppe trolig at de første nordmenns sauehold var av en slik utstrekning at det alene kunne gi grunnlag for en rovdyrstamme.

Da avhenger det egentlig ubetydelige men ofte stilte idiotspørsmålet om sauen eller ulven "var her først", egentlig av om hvorvidt sauen (de første bosetternes "proviant") kom før eller etter viltlevende byttedyr som f eks rein.

Så du tror Ulven sto og ventet i nesten 5000 år på at mennesket skulle hente inn sauer så de kunne spise her?

Vi snakker om Canis lupus lupus, en art som har vært spredt over hele Europa i nær 23000 år alt.

2
Ljot Nettopp det skulle jo tilsi at det ikke er en truet art man snakker om. Ulven kjenner ikke grenser og det er uten betydning for Canis Lupus som art om det er 0, 20, 40, eller 100 a...

Ulven kjenner ikke grenser og det er uten betydning for Canis Lupus som art om det er 0, 20, 40, eller 100 av dem i Norge. Det eneste vi oppnår ved å kunstig overpopulere relativt trange norske utmarksområder med ulv er å massere selvfølelsen til naturromantikere samt sørge for at ulv, husdyr, hjortedyr og mennesker i de trange områdene blir levende under et unødvendig høyt stressnivå.

Hva er kunstig med at en art som har vært her i tusener av år før mennesket skal få innta våre områder igjen?

Det kunstige er jo i grunnen at vi mennesker setter oss til herre over all natur.

en jobb vi har skjøttet svært dårlig tør jeg påstå.

1
RickiBK [sitat…] Derfor

Du skjønte ikke dette altså. Men det er altså 1500 år siden folk begynte å dyrke jorda. Før det levde folk av veiding. Men de måtte uansett holde sau som husdyr for å få ull til klær og til seil til båtene.

Etter at folk begynte å dyrke jorda, måtte sauene og andre husdyr vekk fra dyrka-marka slik at de ikke ødela avlingene. Derfor ble husdyra sendt på utmarksbeite i skog og fjell.

For å både klare å bevare avlingen på dyrka marka, og få melket kyr og geiter, så opprettet bøndene setrer. Der regjerte budeia og en gjeterjente eller en gjetergutt. Gjeteren sørget for at sauene holdt seg lengst unna seterhusene, melkekyr og melkegeiter fikk beite nær sommerfjøset på setra, men de fikk ikke komme inn på setervollene, da graset der skulle berges som vinterfor til dyra.

Rovdyr ble holdt unna husdyra ved hjelp av dyregraver og ulike feller og våpen.

1
Hansaguden Kanskje de ikke er så skyteglade, men heller opptatt av å beskytte sine beitedyr. Og sist jeg sjekket så het det Varsko her! Og så ropte man: Lunta brenner!

Kanskje de ikke er så skyteglade, men heller opptatt av å beskytte sine beitedyr.

Det kan de umulig være. Da hadde de vel i første omgang faktisk beskyttet sine beitedyr i stedet for å sende dem rett i rovdyrenes matfat - for deretter å sutre og gråte krokodilletårer over tapte sauer.

Hvor mange sauer tar forresten ulven, sammenlignet med dem som f.eks. går seg utfor stup, blir påkjørt eller taes av andre rovdyr?

1
GARDSDATTRA Du skjønte ikke dette altså. Men det er altså 1500 år siden folk begynte å dyrke jorda. Før det levde folk av veiding. Men de måtte uansett holde sau som husdyr for å få ull til kl...

Etter at folk begynte å dyrke jorda, måtte sauene og andre husdyr vekk fra dyrka marka slik at de ikke ødela avlingene. Derfor ble husdyra sendt på utmarksbeite i skog og fjell.

Så bøndene ødela hele greia for seg sjøl altså?

Ja da er det ikke rart de måtte sette i gang den utryddinga av et flott dyr der ute som de kunne gi skylda for all fandenskapen.

Send sauene ut av landet da, og la Ulven være.

1
Keva [sitat…] Det kan de umulig være. Da hadde de vel i første omgang faktisk beskyttet sine beitedyr i stedet for å sende dem rett i rovdyrenes matfat - for deretter å sutre og gråte k...

Det kan de umulig være. Da hadde de vel i første omgang faktisk beskyttet sine beitedyr i stedet for å sende dem rett i rovdyrenes matfat - for deretter å sutre og gråte krokodilletårer over tapte sauer.

Fortell oss hvordan du mener gjeterne skal kunne forhindre rovdyrangrep. Denne kunnskapen er jeg helt sikker på at alle sauebønder og gjetere gjerne skulle ville hatt.

For du skjønner, det er ingen som ønsker å få flere års avlsarbeid ødelagt av rovdyr.

Så del gjerne av din visdom på dette området.

1
RickiBK [sitat…] Hva er kunstig med at en art som har vært her i tusener av år før mennesket skal få innta våre områder igjen? Det kunstige er jo i grunnen at vi mennesker setter oss til h...

Det kunstige er jo i grunnen at vi mennesker setter oss til herre over all natur.

en jobb vi har skjøttet svært dårlig tør jeg påstå.

Men dagens ulveutsetting av baltisk og russisk ulv er jo gjort til en ren lukrativ industri med store genbanker involvert. Synes du det er heroisk at det eksisterer "croupierer" i denne industrien som tar ut degenerert ulv og setter inn nye ulver som eksperiment? Gammeldags gråbein får vi aldri tilbake.

2
Strandereng [sitat…] Men dagens ulveutsetting av baltisk og russisk ulv er jo gjort til en ren lukrativ industri med store genbanker involvert. Synes du det er heroisk at det eksisterer "croup...

Men dagens ulveutsetting av baltisk og russisk ulv er jo gjort til en ren lukrativ industri med store genbanker involvert.

Canis Lupus Lupus er samme ulven som i alle tider har vært her.

Polemikk om at den "sibirske grenen" aldri har hørt til her er ikke annet enn komisk.

1
GARDSDATTRA Den skandinaviske ulvestammen er for lengst utryddet. De ulvene staten øser ut penger for å bevare, de er innført. Skulle likt å visst fra hvor. Har også et ønske om å se et ulvere...

Jeg har mine tanker om hvor de kan komme fra,

Jeg kan fortelle om de første som ble satt ut, og hvem som gjorde det. Det var et privat tiltak, selv om det falt nesten mistenkelig godt sammen i tid med Prosjekt Vargs planfase. Midt på 70-tallet var det plutselig en del ulv i NordSverige, ca 20 stk og fordelt på to grupper. Samene mente de måtte være satt ut - de var så elendige til å jakte - . ( I følge rapport fra Direktoratet for Vilt og Ferskvannsfisk var det bare en ulv i NordSverige, men i 77-78 var det plutselig minst 9! (Viltrapport 33))

Og det rimer: Eilert Gezelius - yrkesmilitær på den tid - og en liten gjeng av andre, stort sett militære, satte på privat initiativ ut ti ulver i et område nord for Ammarnäs i 1972. (Hans egen forklaring). Det ble satt ut ti dyr, som ble hentet ved Ustjoki midt på natten og kjørt ut med snøscootere. Alt utstyr, til og med radioer av typen RA 135, var "lånt" fra det svenske forsvaret. Angivelig var ulvene fraktet inn fra Canada. Hovedmannen var norsk og kalte seg bare Stein, i følge Gezelius. Disse ulvene ble etter hvert skutt av samene og vi tror de var ute av dansen i 1980 - 81.

2
RickiBK [sitat…] Så bøndene ødela hele greia for seg sjøl altså? Ja da er det ikke rart de måtte sette i gang den utryddinga av et flott dyr der ute som de kunne gi skylda for all fandensk...

Ja da er det ikke rart de måtte sette i gang den utryddinga av et flott dyr

Levde du den gangen?

Men personlig er jeg mer irritert over dagens dumme fe av noen mennesker som innfører vaskebjørn og andre fremmede arter og slipper dem løs i naturen når de ikke orker å hanskes med dem mer. mer.

1
GARDSDATTRA [sitat…] I Sverige finnes storparten av sauedriften på Gotland der det største rovdyret er huskatta og en og annen veskehund. Ellers driver de med litt sau i sørøst - Sverige der d...

I Sverige finnes storparten av sauedriften på Gotland der det største rovdyret er huskatta og en og annen veskehund.

Ellers driver de med litt sau i sørøst - Sverige der det heller ikke finnes rovdyr.

Forstår jeg deg rett når du sier at svenskene har innrettet seg slik at de ikke har masse sauer i områder der det er ulv? Så bra! (Nei, jeg kan ikke skrive "mye ulv", for det har vi ikke her og det har ikke svenskene heller selv om de har flere enn oss.)

1
Strandereng [sitat…] Levde du den gangen? Men personlig er jeg mer irritert over dagens dumme fe av noen mennesker som innfører vaskebjørn og andre fremmede arter og slipper dem løs i naturen...

Men personlig er jeg mer irritert over dagens dumme fe av noen mennesker som innfører vaskebjørn og andre fremmede arter og slipper dem løs i naturen når de ikke orker å hanskes med dem mer. mer.

Det er kriminalitet man så absolutt bør slå ned på.

Vaskebjørn har aldri vært noen del av Norsk, eller Nordisk fauna.

Ei heller den Amerikanske minken som i alt for stor grad har fått etablere seg der ute. Pussig nok med slike dyreverngrupper som "hjelpere" til dette. Kriminelle idioter de var.

1
RickiBK [sitat…] Canis Lupus Lupus er samme ulven som i alle tider har vært her. Polemikk om at den "sibirske grenen" aldri har hørt til her er ikke annet enn komisk.

Canis Lupus Lupus er samme ulven som i alle tider har vært her.

Der er store genforskjeller tross ditt forsøk på å bagatellisere.

Noen av dem har parret seg med en viss tamhundrase, de såkalte hybridene. Det er mye rart som foregår i vitenskapens og pengeverdenens skjul.

Også når det gjelder Canis Lupus Lupus

1
Strandereng [sitat…] Der er store genforskjeller tross ditt forsøk på å bagatellisere. Noen av dem har parret seg med en viss tamhundrase, de såkalte hybridene. Det er mye rart som foregår i v...

Der er store genforskjeller tross ditt forsøk på å bagatellisere.

Det er store genforskjeller på meg og en finne også.

Men skal vi nekte finnen å bosette seg her av den grunn?

Nei kom med tyngre argumenter om du skal hakke på påstått "bagatellisering".

1
RickiBK Sauen var alt for seint ute til å være den første ulvemat i Norge. Hjortedyr, som er den skandinaviske ulvens primære matkilde, var nok her lenge før en og annen bonde fant ut at d...

en og annen bonde fant ut at det var smart å ta med seg sau som ulvefor.

Sauen var faktisk, som gardsdattera sa tidligere, en viktig overlevelseskilde for bønder før i tidene. Lenge før det fantes urbane strøk i landet vårt. De brukte alt av sauen, det ble både mat og klær, verktøy og talg. De kunne slikt den gangen det var nødvendig med overlevelse for de få.

Klart et land med bare ulv og hjortedyr hadde vært et paradis, men så var det disse forfedrene dine som forkludret det hele da :-)

Vi stammer alle fra steinalder-sauebønder ser du. Steinaldersauen lever faktisk den dag i dag.

1
Keva [sitat…] Forstår jeg deg rett når du sier at svenskene har innrettet seg slik at de ikke har masse sauer i områder der det er ulv? Så bra! (Nei, jeg kan ikke skrive "mye ulv", for...

Forstår jeg deg rett når du sier at svenskene har innrettet seg slik at de ikke har masse sauer i områder der det er ulv? Så bra!

Store deler av landbruket i de svenske utkantene - og dermed sauenæringen - ble nedlagt og fraflyttet grunnet den svært brutale landbrukspolitikken i Sverige i 1960- og tidlig i 1970-årene. Det er der du finner en hoveddel av svensk ulv i dag - men fraflyttingen og raseringen av "svenska glesbygden" kom altså først. Og jeg synes definitivt ikke det er en vei vi skal følge etter svenskene på.

2
Laster...