GARDSDATTRA [sitat…] Fortell oss hvordan du mener gjeterne skal kunne forhindre rovdyrangrep. Denne kunnskapen er jeg helt sikker på at alle sauebønder og gjetere gjerne skulle ville hatt. For...

Nei, dette er sauebøndenes ansvar. Jeg tror ikke rovdyrangrep kan forhindres, men jeg tror mange av de andre - og altså i stort flertall - årsakene til sauedød på beite kan gjøres noe med ved gjeting / mer kontroll over saueflokken.

Ødelegger ikke disse (flertallet av dødsfall, må jeg minne om!) "flere års avlsarbeid"?

1
RickiBK Sauen var alt for seint ute til å være den første ulvemat i Norge. Hjortedyr, som er den skandinaviske ulvens primære matkilde, var nok her lenge før en og annen bonde fant ut at d...

Dersom du er skråsikker på dette, vet du noe som vitenskapen IKKE vet ennå. Men siden menneskene var her allerede mens bare landstripene langs kysten var isfrie, er det neppe sannsynlig at det fantes særlig store bestander av hjortedyr. De første menneskene mellom hav og iskant var forresten slett ikke bønder - de var jegere og sankere, og møddingene deres viser fisk, sjødyr som kobbe og nise, og sau.

1
Keva [sitat…] Forstår jeg deg rett når du sier at svenskene har innrettet seg slik at de ikke har masse sauer i områder der det er ulv? Så bra! (Nei, jeg kan ikke skrive "mye ulv", for...

Norge er rimelig ulikt Sverige når man ser på kartet. Det er det ene.

Sverige hadde dessverre en brutal sentraliseringspolitikk på sekstitallet som la bygdene nord for Stockholm rimelig øde. Derfor er det som er igjen av svensk landbruk sentrert i sør-Sverige. Sverige har ca 400 000 sau og de befinner seg stort sett på rovdyrfrie Gotland, og på sørøstkysten av Sverige.

Rovdyra finnes i de store skogene få mil nord for Stockholm.

Jeg har lagt merke til at i Sverige så produseres det rundballer i stor stil både i Finnskogene og i Jamtland, mens det nesten ikke finnes husdyr der. Så fraktes vel rundballene til sør-Sverige på store og forurensende trailere.

Sauer i Sverige går ofte i kve, der de får antibiotika blandet i foret. I Norge går sauene spredt på fjellet eller i skogen og trenger derfor ikke antibiotika.

Men jeg savner fortsatt svar på hvordan du mener gjetere skal kunne forhindre rovdyrangrep.

1
Goblin_9 [sitat…] Store deler av landbruket i de svenske utkantene - og dermed sauenæringen - ble nedlagt og fraflyttet grunnet den svært brutale landbrukspolitikken i Sverige i 1960- og ti...

Og jeg synes definitivt ikke det er en vei vi skal følge etter svenskene på.

Svenskene har ikke hatt fårikålkjøtt på veldig lenge .-)

Nede i Bohuslän vokser sauebestandene år for år. De er ganske trygge for ulv, selv om det kommer en ensom slenger en gang i blant.

Men derimot vokser også villsvinbestanden. Svenske bønder mater dem og skyter dem. Kan få mye billig villsvinprodukter på charken her.

1
GARDSDATTRA Norge er rimelig ulikt Sverige når man ser på kartet. Det er det ene. Sverige hadde dessverre en brutal sentraliseringspolitikk på sekstitallet som la bygdene nord for Stockholm ri...

Men jeg savner fortsatt svar på hvordan du mener gjetere skal kunne forhindre rovdyrangrep.

Å, og jeg som trodde ditt spørsmål handlet om hvordan man skal beskytte flest mulig sauer.

Derfor skrev jeg jo litt om å demme opp for de forholdene som fører til flest tilfeller av sauedød på beite. Jeg skrev visst også at jeg ikke tror det er mulig å forhindre rovdyrangrep.

Men det er kanskje slik at ingen meninger eller svar er interessante dersom de ikke inneholder hatefulle uttalelser om ulv...)

1
Keva [sitat…] Å, og jeg som trodde ditt spørsmål handlet om hvordan man skal beskytte flest mulig sauer. Derfor skrev jeg jo litt om å demme opp for de forholdene som fører til flest ti...

Derfor skrev jeg jo litt om å demme opp for de forholdene som fører til flest tilfeller av sauedød på beite. Jeg skrev visst også at jeg ikke tror det er mulig å forhindre rovdyrangrep.

Det er fortsatt ikke mulig å forhindre at sauer dør av seg selv på beite. Dette skjer uansett tilsyn.

Det skjer også at sauer dør som følge av fall utfor stup eller at de drukner, men dette skjer utelukkende fordi sauene blir jagd av rovdyr eller løse hunder.

Sauer kan også dø fordi de setter seg fast i ulike gjerder eller annet dilldall som uvettige hytteeiere setter opp.

1
RickiBK [sitat…] Hva er kunstig med at en art som har vært her i tusener av år før mennesket skal få innta våre områder igjen? Det kunstige er jo i grunnen at vi mennesker setter oss til h...

Hva er kunstig med at en art som har vært her i tusener av år før mennesket skal få innta våre områder igjen?

En undersøkelse publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Proceedings of the Royal Society B i 2011 antyder at ulovlig jakt utgjør rundt 50 % av dødeligheten hos ulv i Norge og Sverige

1
Laster...